Praksisnær ledelse i det offentlige - ledelse i det  · Praksis Ledelse; at opkvalificere

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Praksisnær ledelse i det offentlige - ledelse i det  · Praksis Ledelse; at opkvalificere

Praksisnrledelse i det offentlige

Praksisnrledelse i det offentlige

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 1 04/08/14 14.45

2

Praksisnr ledelse i det offentlige frstelinjeleder1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014

Redaktr: Sren VoxtedOmslag: IdeTeam Grafisk tilrettelggelse og dtp: idteam.dkTryk: ScanprintGrafisk produktion: PRAXIS pw@praxis.dk

ISBN: 978-87-571-2827-7

Varenummer: 144009-1

Bogen er sat med Adobe Garamond ProBogen er trykt p 115 g Silk

Alle rettigheder iflge gldende lov om ophavsret forbeholdes.Kopiering fra denne bog m kun finde sted p institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Hovedreglen er: hjst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervis-ningsr. Og kopier m ikke genbruges.Kopier skal tilfjes kildeangivelse: Forfatter, titel og forlag.Se mere p www.copydan.dk

PRAXIS - Nyt Teknisk ForlagNy Vestergade 17 1471 Kbenhavn Kinfo@praxis.dk

www.praxis.dk/ntfEkspedition: PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag, +45 63 15 17 00 Mail: info@praxis.dk

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 2 04/08/14 14.45

mailto:pw@praxis.dkmailto:info@praxis.dkhttp://www.copydan.dkhttp://www.praxis.dk/ntfmailto:info@praxis.dk

3

Indholdsfortegnelse SideForord til antologi ..........................................................................................5Introduktion, af Sren Voxted ..........................................................................9Den fagprofessionelle leder, af Sren Voxted ..................................................17Decentralisering af HR-opgaver til linjen problem eller lsning?, af Torben Andersen ........................................................................................33HR for fagprofessionelle, af Jette Snderskov Christensen og Torben Andersen .........................................45Frstelinjeledere under forandring, af Sren Voxted .......................................63Frstelinjelederens skjulte udfordringer, af Signe Jensen.................................81En praksisnr lederuddannelse et anderledes forml, af Poula Helth ........101Behov for lederuddannelse i det offentlige, af Sandra Greve og Lea Srensen ..................................................................125Hvorfor beskftige sig med transfer/transfer i praksis?, af Jesper W. Frandsen og Line S. Holtet .........................................................145Transfer Fra praksis over teori til ny praksis, af Charlotte Christensen og Kirsten Matzer ............................................................................................165Samskabende lederuddannelse uddannelse til fremtidens hverdagslederskab er et skabende samspil mellem praksis og teori, af Katrine Schumann...................................................................................181Leder uden titel, af Sren Voxted .................................................................207konomi og kommunikation er helt ndvendige kompetencer for fremtidens kommunale ledere, af David Erichsen ..................................221Ledelse tt p borgerne krver uddannelse og udvikling med fokus p de daglige udfordringer, af David Erichsen og Marie Nrgaard Laursen ...233Styring og motivation i den offentlige sektor: Hovedpointer, af Lotte Bgh Andersen og Lene Holm Pedersen .............................................245

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 3 10/09/14 14.10

4

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 4 04/08/14 14.45

Forord

Af Styregruppen bag projekt Praksisnr Lederuddannelse

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 5 04/08/14 14.45

6

Velfrdssamfundet skal sikres og videreudvikles. Den mlstning hersker der bred enighed om. En strk privat sektor er en forudstning for at n det ml, men en anden og lige s vigtig forudstning er, at vi har en velfungerende of-fentlig sektor med en motiveret arbejdsstyrke. Et godt velfrdssamfund afhn-ger bl.a. af, at hjemmehjlpere, portrer, kontorfunktionrer, anlgsgartnere, togfrere og andre i borgerrettede funktioner er motiverede og engagerede, og det krver god ledelse p alle niveauer i kommunerne, i regionerne og inden for staten.

Ved trepartsaftalen i 2007 var et af elementerne derfor at anvende 30 mio. kr. til nye lederuddannelsesforlb for offentligt ansatte, der ikke havde en lang eller mellemlang videregende uddannelse bag sig, dvs. ufaglrte, faglrte eller folk med en kort videregende uddannelse. Den strste del af midlerne er anvendt til deltagerbetaling ved deltagelse i praksisnre lederkurser inden for isr arbejds-markedsuddannelsessystemet (AMU) og det videregende voksenuddannelses-system, der i dag dkkes af de skaldte akademiuddannelser (AU).

En mindre del af midlerne er get til udvikling af uddannelsestilbud. En sty-regruppe har fulgt denne del af puljens udmntning og de forskellige udvik-lingsprojekter p VEU-centre og p erhvervsakademier rundt om i Danmark. Styregruppen har bestet af reprsentanter for LO, FTF, KL, Danske Regioner, Undervisningsministeriet, Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet og Styrelsen for Videregende Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsmi-nisteriet. Tilbagemeldinger fra projekterne har vist, at midlerne har vret med til at kvalitetsudvikle nye relevante kurser og uddannelsesmoduler for offentligt ansatte med ledelsesfunktioner.

Forord

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 6 04/08/14 14.45

7

For samtidig at give et varigt indspil til emnet god praksisnr ledelse p offent-lige arbejdspladser besluttede styregruppen at f bde praktikere og teoretikere til at bidrage til en antologi, hvor lektor Sren Voxted, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet, blev ansat som redaktr med ansvar for indholdet. Det er vores hb, at interesserede kan finde inspiration, nyttige erfaringer og gode rd i antologien, og vi vil gerne takke redaktren og alle bidragyderne. For en god ordens skyld skal det nvnes, at pointer, resultater og konklusioner i de enkelte kapitler udelukkende er forfatternes egne og derfor ikke ndvendigvis udtrykker synspunkter for de involverede parter og institu-tioner i styregruppen.

God lselyst!

Styregruppen bag projekt Praksisnr Lederuddannelse

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 7 10/09/14 14.10

8

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 8 04/08/14 14.45

Af Sren Voxted

Introduktion

Sren Voxted er ph.d. og cand.merc. Er ansat som lektor ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi p Syddansk Univer-sitet, hvor han primrt forsker i ledelse og forandringsprocesser i de offentlige driftsorganisationer. Sren Voxted var i projektet Bedst Praksis Ledelse formand for ekspertgruppen og redaktr p denne antologi.

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 9 04/08/14 14.45

10

God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfrdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddan-nelse, velfrd og tryghed. Det er med til at sikre sammen-hngskraften og skabe grundlag for en dynamisk sam-fundskonomi, og det er afgrende for mange menneskers udvikling og livskvalitet.

Med denne stning indledes den trepartsaftale, som den davrende regering, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, LO og AC indgik i juni 2007. Formlet med trepartsforliget var at styrke rekruttering, uddannelse og udvik-ling af ansatte i den offentlige sektor. I aftalen udpeges en rkke indsatsomr-der til at sikre fortsat kvalificeret personale i den offentlige sektor. Et af disse indsatsomrder er ledelse, hvilket igen blev udmntet i midler til uddannelse af offentlige ledere. En del af disse midler blev afsat til uddannelse af ledere med en faglrt eller ufaglrt baggrund og sigtede isr mod brug af lederuddan-nelser i regi af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og akademiuddannelser (AU). Akademiuddannelserne hed tidligere videregende voksenuddannelse (VVU) og er erhvervsakademiernes efter-/videreuddannelser. Midlerne blev frst og fremmest afsat til deltagerbetaling p lederkurser, men en andel gik til etablering af et forsgs- og udviklingsprojekt, der skulle understtte brugen af AMU- og AU-uddannelser til offentlige ledere. Dette projekt fik titlen: Bedst Praksis Ledelse.

Som et led i dette projekt blev det fra start besluttet, at der skulle udarbejdes en antologi, der stter fokus p de arbejdsopgaver, vilkr, fremtidsperspektiver, der er gldende for de offentlige frstelinjeledere. Formlet med bogen her er at komme med bud p det videre udviklingsarbejde af lederrollen i den offentlige sektor og give bidrag, der kan kvalificere den efteruddannelse, der tilbydes of-fentlige ledere p fortrinsvist AMU- og AU-niveau.

For at skabe helhed og retning er bogen opdelt i to centrale temaer, hvor det frste omhandler den offentlige lederrolle, der tegner sig i disse r. Et centralt emne i diskussionerne af lederroller i det offentlige har vret, om der er behov for professionelle ledere ogs p frstelinjelederniveau. Eller mske snarere: hvad inkluderer en professionalisering af lederrollen i den offentlige sektor.

Introduktion

9902_Praksisnr ledelse i det offentlige.indd 10 04/08/14 14.45

11

Det andet tema er de krav, udviklingen stiller til lederuddannelse. Et meget centralt begreb anvendt i projektet Bedst Praksis Ledelse, som ogs har fundet vej til flere af denne antologis kapitler, er transfer. Det er en mlstning for projektet, at det bidrager til udvikling af lederuddannelse, der direkte og umid-delbart kan anvendes til at forbedre praksis. Hvordan dette opns, er der flere bud p, hvilket afspejler sig i blokkens fem kapitler.

Endelig er der et sidste bent tema