Praإ،ina - rgn.hrrgn.hr/~mklanfar/nids_mklanfar/TEHNIKA SIGURNOSTI/ آ  • kemijski sastav i struktura

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Tehnika sigurnosti

  Prašina

 • PRAŠINA

  • sitne krute čestice koje lebdeći u zraku čine disperzni sustav, u kojem je prašina disperzna faza a zrak diperzno sredstvo

  • mnogobrojni izvori – mnoge vrste čestica prašine koje mogu biti više ili manje štetne, ili bezopasne

  2

 • Nastanak – u rudarstvu

  • Površinski kopovi – bušenje, miniranje, utovar, transport… – zalijevanje transportnih puteva – uređaji za odstranjivanje prašine (bušaće garniture) – odsisne kape na separacijskim uređajima…

  3

 • Nastanak – u rudarstvu

  • Podzemni kopovi – „zatvorena” atmosfera s definiranom strujom zraka! – utjecaj solne prašine u rudnicima soli?

  4

 • Eksplozivna prašina

  • Treba svakako poduzeti korake da se naslage zapaljive prašine smanje, uklone, neutraliziraju ili vežu

  • Širenje zapaljive prašine i/ili eksplozija jamskih plinova koje mogu izazvati nove eksplozije mora se ograničiti postavljanjem sustava protueksplozivnih pregrada

  5

 • Svojstva prašine

  • Veličina čestica • Oblik čestica i površine čestica • Kemijski sastav čestica

  • zadržavanje čestica prašine u zraku – fizikalna svojstva samih čestica (veličina, gustoća i oblik) – jamski uvjeti (temperatura i vlažnost zraka, brzina zračne struje)

  – najveći utjecaj – veličina čestica – zadržavanje čestica u zraku je prvi preduvjet da one dospiju u

  dišni sustav čovjeka

  6

 • Sposobnost zadržavanja čestica u zraku obzirom na veličinu

  Veličina čestica

  [µm]

  Sposobnost zadržavanja u zraku

  >100 ne zadržavaju se u zraku

  10-100 taloženje povećanom brzinom u mirujućem zraku

  0,1-10 taloženje konstantnom brzinom u mirujućem zraku

 • Inhalabilnost i respirabilnost

  • Inhalabilne čestice – sve čestice koje prilikom normalnog disanja mogu biti udahnute kroz nos ili usta

  – inhalabilnost se smanjuje s povećanjem veličine čestica – 50% čestica veličine 100 µm ulazi u gornji dišni sustav (manje opasne po

  zdravlje budući da se zadržavaju – filtriraju u gornjem dišnom sustavu)

  – manje frakcije ovih čestica prodiru u donji dišni sustav i mogu biti opasne po zdravlje

  – 50% čestica veličine 10 µm prodire u donji dišni sustav

  • Respirabilne čestice – mogu proći kroz dišne putove do područja izmjene plinova u plućima

  – granica prolaza 50% ovih čestica iznosi 4 µm

  – budući da prodiru sve do plućnih alveola čestice ove veličine su najopasnije za zdravlje

  8

 • Prolaz čestica u dišni sustav obzirom na veličinu

  Veličina čestica

  [µm]

  50 % prolaza u

  100 gornji dišni sustav

  10 donji dišni sustav

  4 plućne alveole

  9

 • Oblik čestica

  • utječe na sposobnost njihovog zadržavanja u dišnom sustavu

  • što je čestica izduženijeg oblika to je veća mogućnost fizičkog prodiranja u tkivo dišnih organa i na taj način dužeg ili trajnog zadržavanja u dišnom sustavu

  10

 • Površina čestica

  • određuje njihovu sposobnost adsorpcije ostalih štetnih plinova i tvari u jamskoj atmosferi

  • čestice grube i neravne površine imaju veću sposobnost adsorpcije pa tako dodatno povećavaju opasnost udisanja ovih čestica

  11

 • Kemijski sastav prašine

  • određuje njezin učinak na ljudski organizam • svojstva:

  – iritantnost (sol, ugljen, kalcit…) – korozivnost (pirit) – toksičnost (olovo, kadmij) – kancerogenost (hematit)

  azbestoza – kemijski utjecaj na tkivo

  12

 • Prašina u rudnicima potaše i kamene soli

  • Rude soli – skupine minerala sličnih fizičko-mehaničkih i kemijskih svojstava, koje tvore evaporitne sedimentne stijene

  – kloridi i sulfati kalija, natrija i magnezija, karbonati natrija, te nitrati natrija i kalija – u rudnicima potaše i kamene soli najzastupljenije i najvažnije komponente rude su minerali

  halita, silvita i karnalita – potaša: kalijev karbonat, K2CO3

  • Halit (NaCl) – bezbojni prozirni mineral, uz primjese može biti obojan žuto, crveno ili sivo – slanog je okusa, topiv u vodi – prevelika izloženost uzrokuje iritaciju kože, očiju i dišnih organa

  • Silvit (KCl) – bezbojan, bijel, siv, plav ili crven mineral – gorkog je okusa i topiv u vodi – prevelika izloženost uzrokuje iritaciju kože, očiju i dišnih putova, a pri višim koncentracijama

  može imati toksično djelovanje

  • Karnalit (KMgCl3×6H2O) – bezbojan ili bijel do crvenkast mineral – oštrog, gorko slanog okusa – u zraku se raspada na silvit i magnezijev klorid koji može imati iritirajuće i toksično djelovanje.

  13

 • Prašina u rudnicima ugljena • kemijski sastav i struktura ugljena su kompleksni i variraju ovisno o

  vrsti ugljena • u strukturi ugljena dominira atom ugljika, a zatim vodika, kisika,

  dušika i sumpora (aromatske strukture): organska komponenta (80%)

  • anorganska komponenta – spojevi mnogih elemenata od kojih su najzastupljeniji silicij, aluminij, željezo, kalcij, natrij, sumpor i dr

  – minerali glina (kaolinit, ilit i montmorilonit)

  – karbonati (kalcit i dolomit)

  – sulfidi (uglavnom pirit) – silikati (uglavnom kvarc)

  – sulfati (kalija, natrija i željeza)

  14

 • Prašina u rudnicima ugljena • većinski dio: ugljena organska komponenta • uglavnom tamno smeđe do crne čestice, specifične

  gustoće 1,3-1,5 g/cm3

  • može uzrokovati mehaničku iritaciju očiju i dišnih putova • dugotrajna izloženost dovodi do otežanog disanja i

  pneumokonioze • toksičnost i kancerogenost se dovodi u vezu s povećanim

  udjelom silikatne (SiO2) komponente

  • moguće primjese radionuklida (Istra)

  15

 • Oboljenja

  • Pneumokonioza - prašina u plućima • uzrok: udisanje raznih vrsta čestica prašine • dugo godina trajno udisanje čestica: na jednom ili oba plućna krila

  stvorit će se nadražena mjesta • ako su zbog nastalog ožiljkastog tkiva (plućna fibroza) pluća manje

  elastična i porozna, što konačno dovodi do gubitka daha – neka vrste pneumokonioze

  16

 • „Rudarska pluća”

  progresivna masivna fibroza

  17

 • Prašina pri radovima u ostalim vrstama stijena • u geološkoj građi Hrvatske prevladavaju sedimentne stijene • radovima u ovim stijenama generira se prašina koja nema posebno

  štetna svojstva • vrijedi generalno kao i za sve prašine da pri višim koncentracijama

  mogu uzrokovati smetnje u očima, nosu, grlu i dišnim putovima a pri tome nisu toksične

  • vrlo štetan sastojak – kvarc (SiO2) • pijesci i šljunci, te njihovi vezani ekvivalenti mogu sadržavati više od

  90% kvarca, a ostale klastične sedimentne stijene stijene poput glinjaka, šejlova i lapora također mogu sadržavati veće količine SiO2

  • za karbonate uglavnom do 1%, na pojedinim lokacijama izuzeci sa više od 5% kvarca

  • silikatna prašina u doticaju sa kožom i očima može uzrokovati iritaciju i abraziju

  • pri udisanju može uzrokovati plućne bolesti silikozu i fibrozu, a postoje i dokazi njene karcinogenosti

  18

 • Silikoza

  19

 • Čestice ispuha dizel strojeva • osim ispušnih plinova dizel strojevi emitiraju i sitne čestice poznate

  kao DPM (eng. diesel particulate matter) • do njihovog stvaranja dolazi gorenjem bilo kakve organske tvari

  (tkivo, drvo, ugljen…) • većinom se sastoje od čađi i pepela • čađu čine ugljik i ugljikovodici nastali nepotpunim sagorijevanjem pri

  nižim temperaturama i uz nedovoljni sadržaj kisika u atmosferi – čađa kod dimnjačara - ?

  • pepeo je negorivi ostatak u organskoj tvari, kao što su oksidi metala, soli, karbonati, fosfati i silikati

  20

 • Čestice ispuha dizel strojeva

  • u slučaju dizel strojeva: – elementarni i organski ugljik, adsorbirani i kondenzirani ugljikovodici te

  sulfati – glavni izvor – gorivo, a manjim dijelom i motorno ulje

  • čestice trošenja metala – kao produkt trenja dijelova dizel strojeva (klipovi, cilindri…) – količinom i utjecajem zanemarive u odnosu na ostale komponente

  DPM-a

  • primarno nastale čestice dimenzija su u rasponu 0,001-0,08 µm • hlađenjem brzo dolazi do kondenzacije plinovitih ugljikovodika i

  njihove adsorpcije na čestice ugljika, a zatim ovakve čestice koaguliraju u veće nakupine

  • ovaj proces rezultira prosječnim dimenzijama čestica od 0,2 µm s 90% čestica manjih od 1 µm

  21

 • Tipični aerosol ispuha dizel strojeva

  22

 • Čestice ispuha dizel strojeva

  • prema veličini – respirabilne • kratkotrajna izloženost može uzrokovati akutne

  simptome kao što su glavobolja, vrtoglavica, mučnina, kašalj i otežano disanje, iritacija očiju, nosa i grla

  • dugotrajna izloženost se dovodi u vezu s kroničnim zdravstvenim problema poput kardiovaskularnih bolesti i karcinoma pluća