Practici greşite întâlnite astăzi în administrarea botezului

Embed Size (px)

Citation preview

Practici gre ite ntlnite ast zi n administrarea Tainei Botezului

Botezul este taina sfnta a Bisericii n care, prin ntreita cufundare n ap , n numele Sfintei Treimi, cel ce se boteaz se cur e te de p catul str mo esc i de toate p catele f cute pn la botez, se na te la o via spiritual nou i devine membru al Trupului Tainic al i din Duh nsu i Domnului, al Bisericii lui Hristos1. Mntuitorul l nume te na tere de sus, din ap

(In. 3, 3-7), prin care omul se cur e te de p cate i se sfin e te; el este poart c tre mp r ia Cerurilor. S vr itorul este episcopul sau preotul prin intermediul c ruia lucreaz Dumnezeu; doar n cazuri speciale, urgente, din temerea de moarte apropiat a celui ce are s primeasc botezul, Taina poate fi mplinit de orice cre tin ortodox, prin mplinirea ritualului sumar care constituie partea important a slujbei, adic afundnd pruncul de trei ori n apa curat sau stropindu-l n lipsa apei i rostind formula sfnt a Botezului: Boteaz -se robul (roaba) lui Dumnezeu (N) n numele Tat lui, Amin, i al Fiului, Amin, i al Sfntului Duh, Amin. Dar dac cel botezat astfel r mne n via , preotul va completa slujba Botezului, dup rnduiala obi nuit , dar numai de la cufundare nainte, adic nu se mai citesc exorcismele i nu se mai face sfin irea apei, ci numai l miruie te cu Sf. Mir, citindu-i rug ciunile care urmeaz de aici nainte2. nc din primele secole cre tine, Biserica a formulat un ritual bine conturat al Tainei Botezului. O dovad n acest sens este literatura mystagogic din secolele IV-VI (perioada catehumenatului) n care este descris i explicat rnduiala Botezului. De asemenea, structura i ritualul Botezului, conceput pentru oameni maturi, care se botezau n perioada catehumenatului, a r mas acela i chiar i dup ce n Biseric s-a instituit botezul pruncilor. Rnduiala Sfintei Taine a Botezului, a a cum a fost alc tuit de P rin ii Bisericii, a fost respectat cu sfin enie, avnd n vedere c de modul n care se s vr e te Taina depinde valabilitatea acesteia, mai ales cnd este vorba despre formule sau rnduieli esen iale pentru1 2

Arhim. Ilie Cleopa, C l uz n credin a ortodox , Ed. Episcopiei Dun rii de Jos, Gala i, 1991, p. 136. Credin a Ortodox , Ed. Trinitas, Ia i, 2003, p. 267.

aceasta. Totodat , prin unitatea i uniformitatea serviciilor divine se men ine unitatea de credin . De aceea, devierile sau ndep rtarea de la rnduiala Tainei sau nerespectarea ritualului prescris de c r ile de cult, Molitfelnic sau Aghiasmatar, au fost mereu sanc ionate disciplinar de c tre autoritatea Bisericii. Aceast necesar aceea i Biseric Ortodox 3. De i c r ile de slujb prev d o anumit rnduial a Tainei Botezului, se mai constat unele devieri, aducnd dup sine semne de ntrebare din partea credincio ilor i fiind uneori chiar prilej de sminteal . Acestea prejudiciaz autoritatea i prestigiul preotului, ndep rtndu-i pe cei care nso esc pruncul de Biseric , n loc ca Taina Botezului s constituie i un mijloc de apropiere a oamenilor de Biseric , de rentoarcere a lor la mplinirea f g duin elor f cute prin na ii lor la aceea i Tain . Uneori, abaterile grave de la rnduiala Bisericii pun la ndoial validitatea Tainei. O prim abatere privind s vr irea Tainei o putem considera a fi timpul sau momentul s vr irii Botezului. Aceasta se datoreaz de cele mai multe ori unei leg turi slabe a p rin ilor i a na ilor cu Biserica, precum i lipsa unei catehiz ri eficiente a preotului n ceea ce prive te Sfintele Taine ale Bisericii. n perioada catehumenatului, botezul se s vr ea la cele patru mari s rb tori cre tine: la Na terea Domnului, deoarece botezul este na tere din nou (rena tere) pentru via a n Hristos; la Epifanie sau Teofanie, adic Ar tarea Domnului sau Boboteaz , cnd S-a botezat Mntuitorul nsu i; la Pa ti, pentru c Botezul fiind icoana mor ii i a nvierii lui Hristos, cei ce se nmormnteaz , n chip simbolic, cu Hristos prin Botez, s nvieze, ca i El, la nviere, pentru o via nou (comp. Rom. VI, 3-5, 8); la Rusalii (Cincizecime), c ci atunci serb m pogorrea Sfntului Duh, care este botezul des vr it: botezul cu Duhul Sfnt4. Dup ce s-a generalizat botezul copiilor, nu au mai fost stabilite anumite zile sau ore la care poate fi mplinit rnduiala Botezului. Pruncii firavi care sunt n pericol de moarte pot fi boteza i ndat dup na tere. Dac nu exist aceast situa ie, Botezul se face de obicei la apte zile dup na tere, dup cum prevede i canonul 37 al Sf. Ioan Postitorul, pentru a nu exista riscul ca pruncii s moar neboteza i: Murind copilul nebotezat, din cauzaa neglijen ei p rin ilor s i, p rin ii se exclud pe trei ani de la mp rt anie, mncnd ei n ace ti ani mnc ri uscate i mblnzind pe Dumnezeu cu plec ri de genunchi, cu plngere, i cu putere s se roage de Dumnezeu cu3

p strare a unit ii i a uniformit ii n s vr irea Tainei este

i ast zi, i oricnd, c ci prin ea se asigur valabilitatea Tainei i unitatea noastr n

Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Tradi ie i nnoire n slujirea liturgic , vol. II, Ed. Episcopiei Dun rii de Jos, Gala i, 2001, p. 239. 4 Preot Prof. Dr. Ene Brani te, Liturgica special , ed. a IV-a, Ed. Lumea Credin ei, Bucure ti, 2005, p. 292.

milostivire. Iar fiind copilul de apte zile i moare nebotezat, p rin ii se nl tur pe apte ani din comuniune i se condamn ca n ace ti ani s m nnce mnc ri uscate i s fac n fiecare zi 40 de metanii5. Ulterior Biserica a rnduit ca Botezul s se fac ntre apte i 40 de zile, n orice zi de s rb toare, dar mai ales duminica, dup Sfnta Liturghie. n R spunsurile sale canonice, Petru, hartofilaxul Patriarhiei Ecumenice (sec. XI), recomand ca Botezul s se fac la 40 de zile dup na tere, pentru ca pruncul, care este al ptat pn atunci de mama sa, nc necur it , s poat fi i el cur it prin botez o dat cu binecuvntarea mamei sale de c tre preot, la 40 de zile dup na tere6. Din p cate, p rin ii, n special cei dep rta i de Biseric i de credin , nu mai in cont de aceste reguli, botezul fiind administrat dup multe luni, chiar i dup un an, iar de cele mai multe ori data i ora la care se s vr e te Sfnta Tain fiind aleas n func ie de programarea restaurantului la care se va ine petrecerea nchinat noului luminat prin harul Duhului Sfnt. Aceasta conduce la mic orarea importan ei Tainei, punndu-se accentul mai mult pe aspectele materiale, dect pe bucuria duhovniceasc a unirii pruncului cu Hristos. O alt problem se reg se te n botezarea adul ilor, care fie au apar inut unei alte religii, fie din diferite cauze nu au fost boteza i. Se observ c ncre tinarea acestora se face cu foarte mult u urin , f r o perioad de preg tire serioas n prealabil, prin care cel ce urmeaz s primeasc Taina Sfnt trebuie s devin con tient de r spunderea pe care i-o asum . n Biserica primar , cei ce doreau s fie boteza i urmau cursuri ndelungate despre nv Bisericii Ortodoxe, despre importan a Sfintelor Taine i despre modul de via trebui i ast zi adul ii s treac printr-un proces cel pu in minimal de nv tura duhovnicesc. Ar

tur ortodox pentru

a evita astfel situa iile n care unii dintre ace tia rezum Botezul la un simplu entuziasm, la o ac iune formal , f r a sim i i o schimbare l untric dat de pecetluirea cu harul Duhului Sfnt. Astfel, ntlnim candida i la botez care nu tiu nici s - i fac n mod corect semnul Sfintei Cruci sau s rosteasc Simbolul de credin . n acest sens, Sfntul Chiril al Ierusalimului arat importan a catehiz rii celor care se preg tesc s fie boteza i: nchipuie- i catehizarea ca pe o cas ! Dac nu vom s pa adnc p mntul i nu vom pune temelie, dac nu vom ncheia casa, dup toat regula, cu leg turile zidirii, ca s nu r mn vreun loc gol i s se strice cl direa, atunci nu-i niciun folos de osteneala de mai nainte. Ci trebuie s punem, dup regul , piatr pe piatr , s cad muchie pe muchie, ndep rtnd tot ceea ce este nefolositor. Astfel, deci, trebuie s se

5 6

Pr. Prof. Dr. N. Necula, Tradi ie i nnoire..., p. 240. Ibidem, p. 241.

zideasc o cl dire bun . n chip asem n tor i oferim pietrele cuno tin ei. Trebuie s auzi nv nv turile despre Dumnezeu cel viu; trebuie s auzi nv turile despre Hristos; trebuie s auzi nv turile despre judecat , trebuie s auzi turile despre nviere7. i canoanele pe care le-a pe cei ce n

Mai se ntlnesc i practici prin care sunt boteza i copiii n scu i mor i sau avorta i. mpotriva acestora, Biserica s-a manifestat foarte clar dup cum arat au murit deja8. Exist i anumite probleme legate de na ii de botez, cei care fac m rturisirea de credin numele copiilor. Ei trebuie s fie persoane mature, iar nu copii dup pl cerea p rin ilor, i de asemenea s fie cre tini ortodoc i. Uneori, p rin ii aleg ca na i pentru copiii lor persoane de alt confesiune datorit unei leg turi strnse de prietenie sau care nu sunt buni credincio i, capabili s ofere o educa ie cre tineasc finilor lor. Sunt cazuri de na i care nu tiu nici m car s citeasc Crezul, ca i cnd ar fi prima dat cnd l aud sau v d. Preo ii sunt datori s cerceteze nainte aceste aspecte, astfel nct fiecare participant s cunoasc rolul s u att n timpul slujbei Sfntului Botez, ct i n cre terea duhovniceasc a noului botezat. n unele biserici, exist practici, ca urm ri ale comodit ii preotului, de a folosi pentru botez ap sfin it mai nainte sau de a turna n apa din cristelni ap sfin it . Rnduiala Tainei Botezului din Molitfelnic cuprinde o rug ciune de sfin ire a apei, prin care aceasta prime te harul izb virii, binecuvntarea Iordanului, devenind izvor de nestric ciune, har de sfin enie, dezlegare de p cate, vindecare de boli, diavolilor pieire, plin de putere ngereasc 9. De asemenea, la cuvintele: S se zdrobeasc sub semnul chipului Crucii Tale toate puterile cele potrivnice nu se afund cruce n ap , ci doar se sufl n chipul crucii, de trei ori, dup cum arat rnduiala din Molitfelnic10. n ceea ce prive te afundarea n ap , aceasta trebuie f cut complet, astupnd cu grij gura, nasul i urechile cu mna. Botezul s vr it prin turnare sau stropire este o denaturare, afundarea de trei ori, n numele Sfintei Treimi, simboliznd ngroparea de trei zile cu Mntuitorul Hristos i nvierea cu El. Canonul 50 al Sfin ilor Apostoli condamn cu caterisirea pe acel episcop sau preot care nu respect ntreita afundare complet : Dac vreun episcop sau preot nu ar s vr i7

dat: canonul 18 al Sinodului local din Cartagina: Presbiterii s nu boteze din ne tiin

Sfntul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. i note Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2003, p. 12. 8 Arhid. prof. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note i comentarii, Bucure ti, 1990, p. 234. 9 Molitfelnic, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2002, p. 38. 10 Ibidem.

trei afund ri ale unei singure sfin iri (a botezului), ci numai o afundare, aceea care se d (se practic ) ntru moartea Domnului s se cateriseasc 11. Iar formula trebuie rostit ca n Molitfelnic, pomenind numele celor trei Persoane ale Sfintei Treimi prin care se subliniaz egalitatea Lor, deofiin imea Lor: Se boteaz robul lui Dumnezeu (N) n numele Tat lui. Amin. (ntia afundare) i al Fiului. Amin. (a doua afundare) i al Sfntului Duh. Amin. (a treia afundare); acum i pururea i n vecii vecilor. Amin. n cazul rostirii incorecte sau incomplete a formulei, Botezul devine nul. Referitor la rnduiala slujbei, prima parte a botezului trebuie s vr it n pridvor, iar nu direct n pronaos, unde are loc Botezul propriu-zis. Primele dou exorcisme trebuie citite de preot cu fa a spre apus, c ci se adreseaz diavolului, iar celelate dou spre r s rit, c ci se adreseaz Domnului 12. De asemenea, preotul trebuie s lege rug ciunile din cadrul slujbei de actele la care se refer acestea, iar nu s le citeasc mai nainte, dnd astfel impresia unei rutine, a unui lucru mecanic, f r o angajare sufleteasc . Rug ciunile au menirea de a explica sau de a justifica anumite acte liturgice, precum i de a cere binecuvntarea lui Dumnezeu asupra candidatului la botez, i nu sunt simple formule magice. n anumite parohii, preo ii nu respect rnduiala Tainei Mirungerii, care, potrivit Molitfelnicului, se s vr e te dup afundarea pruncului n numele Sfintei Treimi. Prin aceast Tain , cre tinul este pecetluit cu darul Duhului Sfnt, ea fiind mplinirea sau completarea Botezului, nt rirea prin Duhul Sfnt. Noul botezat este uns cu Sfntul Mir, f cndu-i-se semnul Sfintei Cruci: la frunte, pentru sfin irea min ii i a gndurilor; la ochi, n ri, gur i urechi pentru sfin irea sim urilor; la piept i pe spate, pentru sfin irea inimii i a dorin elor; la mini i pe picioare, pentru sfin irea faptelor i a c ilor cre tinului13. Nerespectarea tainei, l lipse te pe cel botezat de harul dumnezeiesc i de bucuria mp rt irii din darurile Duhului Sfnt. n concluzie, se cere o mare aten ie i evlavie n s vr irea Sfintei Taine a Botezului, pentru a nu o transforma ntr-un ceremonial de rutin . Aceast sfnt tain este unire cu Hristos i n Hristos; de aceea, orice deviere din rnduiala ei fie din comoditate, fie din ne tiin , fie din nep sare, fie din oricare alt motiv, conduce la ruperea comuniunii tainice cu Dumnezeu, la sl birea con tiin ei cre tine i la minimalizarea aspectelor duhovnice ti ale Sfintelor Taine.

11 12

Molitfelnic, p. 19-20. Pr. Prof. dr. N. Necula, Tradi ie i nnoire..., p. 246. 13 Credin a Ortodox , p. 271.

Bibliografia: 1. ***, Biblia sau Sfnta Scriptur , Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2005. 2. ***, Molitfelnic, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2002. 3. ***, Credin a Ortodox , Ed. Trinitas, Ia i, 2003. 4. Sfntul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. i note Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucure ti, 2003. 5. Brani te, Preot Prof. Dr. Ene, Liturgica special , ed. a IV-a, Ed. Lumea Credin ei, Bucure ti, 2005. 6. Floca, Arhid. prof. Ioan N., Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note i comentarii, Bucure ti, 1990. 7. Ilie, Arhim Cleopa, C l uz n credin a ortodox , Ed. Episcopiei Dun rii de Jos, Gala i, 1991. 8. Necula, Pr. Prof. Dr. Nicolae D., Tradi ie i nnoire n slujirea liturgic , vol. II, Ed. Episcopiei Dun rii de Jos, Gala i, 2001.

Universitatea din Bucure ti Facultatea de Teologie Ortodox Justinian Patriarhul

Teologie liturgic

i pastora ie

Practici gre ite ntlnite ast zi n administrarea Tainei Botezului

Coord.: Pr. Lect. Mihai Marian Masterand: Pr. Mihai Valentin Adrian Anul I

Bucure ti 2011