PRACOWNIA PROJEKTOWA BRAN¥»Y bip3. ... Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali widowiskowej

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRACOWNIA PROJEKTOWA BRAN¥»Y bip3. ... Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia...

 • PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA ”CYBA”

  63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14

  tel. kom.: 0602/31-79-80

  NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

  PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego

  salę widowiskową INWESTOR : Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

  Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce

  LOKALIZACJA: Nowe Skalmierzyce, ul. Mostowa;

  Dz. Nr 187/6; AM-5; obręb 0001 BRANŻA: Instalacje i sieci sanitarne TEMAT : Instalacja wentylacji mechanicznej ZAŁĄCZNIKI: Opis techniczny

  Rysunki techniczne

  Imię i Nazwisko

  Numer

  uprawnień

  Podpis

  Data

  Projektant mgr inż. Maciej Cyba

  UAN

  7342-3/94

  Październik

  2012

  Asystent Bartosz Cyba

  Październik

  2012

  Ostrów Wielkopolski, Październik 2012

 • 2

  ZAWARTOŚĆ TECZKI

  1. Opis techniczny

  1.1. Dane 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis przyjętych rozwiązań 1.5. Zestawienie danych technicznych 1.6. Rozwiązania materiałowe 1.7. Uwagi końcowe 1.8. Specyfikacja techniczna elementów instalacji

  2. Rysunki

  Skala Rys. nr

  Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut piwnicy 1:100 WM1

  Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut parteru 1:100 WM2

  Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut piętra 1:100 WM3

  Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut dachu 1:100 WM4

  Instalacja wentylacji mechanicznej – przekrój A-A 1:100 WM5

 • 3

  OPIS TECHNICZNY do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy i rozbudowy

  budynku mieszczącego salę widowiskową

  1.1. Dane

  Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową

  Adres: Nowe Skalmierzyce, ul. Mostowa; Dz. Nr 187/6; AM-5; obręb 0001 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Inwestor: Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce

  1.2. Podstawa opracowania

   Zlecenie inwestora

   Projekt architektoniczno-budowlany

   Uzgodnienia miedzy branżowe

   Obowiązujące normy, przepisy i katalogi

  1.3. Zakres opracowania

  Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej

  oraz grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Instalacja ma za zadanie

  dostarczenie do pomieszczeń minimalnych wymaganych ilości powietrza świeżego

  oraz zapewnie wymaganych wymian powietrza w poszczególnych

  pomieszczeniach. Instalacja nie normuje temperatur powietrza w pomieszczeniach.

 • 4

  1.4. Opis przyjętych rozwiązań

  Instalacja wentylacji mechanicznej budynku Ośrodka Kultury została zaprojektowana w oparciu o układ nawiewny doprowadzający powietrze do sali widowiskowej oraz holu wejściowego i indywidualne wyciągi powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

   Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali widowiskowej i holu wejściowego

  Funkcja wentylacji sali widowiskowej realizowana jest za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej typu VS-30-L firmy VTS Group wyposażonej w filtr, nagrzewnice wodną oraz automatykę. Z uwagi na wykorzystanie instalacji poniżej 1000 godzin w ciągu roku zdecydowano się na zastosowanie układu bez odzysku ciepła pomimo wydajności ponad 2000m3/h (3900m3/h).

  Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym na piętrze. Zasysanie powietrza świeżego poprzez czerpnie ścienną. Następnie uzdatnione powietrze systemem kanałów dostarczane jest do sali widowiskowej oraz w części do holu.

  Zaprojektowano instalacje z kanałów prostokątnych wykonanych w systemie z płyt TopAir Sofik. Zasilanie holu wykonać rurą spiro. Nawiew powietrza do sali widowiskowej zaprojektowano za pośrednictwem anemostatów trzykierunkowych zlokalizowanych na tylnej ścianie pomieszczenia ponad najwyższym rzędem siedzisk.

  W celu wywiewu powietrza z pomieszczenia zaprojektowano dwa wentylatory dachowe z podstawami tłumiącymi wywiewające powietrze z nad sceny za pośrednictwem anemostatów czterokierunkowych. Z szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej należy wyprowadzić przewody sterujące włączeniem i wyłączeniem wentylatorów zgodnie z pracą centrali wentylacyjnej. Wentylator z anemostatami połączyć za pomoca rur i kształtek spiro.

  Izolacje kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z uwagami zawartymi w specyfikacji technicznej elementów instalacji.

   Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie w

  Wloty kanałów grawitacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach należy wyposażyć w wentylatory ścienne. W pomieszczeniach bezokiennych załączanie wentylatorów poprzez sprzężenie z włącznikiem światła a w pozostałychprzypomocy włącznika sznurkowego.

 • 5

  1.5. Zestawienie danych technicznych

  Instalacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej iholu Zestawienie wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego

  ze względów higienicznych

  Sala widowiskowa Założono wymaganą ilość powietrza świeżego około 20m3 na osobę

  przebywającą w sali widowiskowej, stąd: Vśw= 20 m3/h x 180 os. = 3600 m3/h

  Holl

  Założono wymaganą ilość powietrza świeżego około 20m3 na osobę przebywającą w sali widowiskowej, stąd:

  Vśw= 20m3/h x 15 os. = 300 m3/h Instalacja zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniu na poziomie 2w/h. Tabela2 Zestawienie urządzeń do dyfuzji powietrza Pomieszczenie Nawiew Wywiew

  1.01 Sala widowiskowa

  3600 m3/h

  4x RNT2+MZN 500x500

  3600 m3/h

  4 x RNT1 DNL+VFP 500x500

  1.02 Holl 300m3/h 1x RNT3+MZN 500x500

  0 Odpływ samoczynny

  Razem 3900 m3/h 3600 m3/h

  Zaprojektowano centrale wentylacyjną wg. karty doboru technicznego w załączniku. Dobór i parametry techniczne wentylatorów opisano na rysunku.

 • 6

  Instalacja wentylacji mechanicznej pozostałych pomieszczeń

  Tabela3 Zestawienie pomieszczeń Pomieszczenie Nawiew Wywiew

  Pom. 2.03 - napływ samoczynny

  50m3/h 1x EDM100TZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 2.04 - napływ samoczynny

  50m3/h 1x EDM100TZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 2.05 - napływ samoczynny

  140m3/h 1xSilent200CRZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 16W

  Pom. 1.03 - napływ samoczynny

  80m3/h 1xEDM200HZ-włącznik sznurkowy Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 25W

  Pom. 1.07 - napływ samoczynny

  50m3/h 1xDecor EDM100TZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 1.08 - napływ samoczynny

  150m3/h 1xEBB175T Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 70W

  Pom. 1.09 - napływ samoczynny

  225m3/h 1x EBB250T Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 125W

  Pom. 1.05 - napływ samoczynny

  40m3/h 1xEDM100MZ-włącznik sznurkowy Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 1.04 - napływ samoczynny

  80m3/h 1xEDM200HZ-włącznik sznurkowy Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy -25W

  Pom. 0.08 - napływ samoczynny

  40m3/h --1xEDM100MZ-w-łącznik sznurkowy Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 0.04 - napływ samoczynny

  40m3/h 1xEDM100MZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

  Pom. 0.01 - napływ samoczynny

  80m3/h 1xEDM200HZ-włącznik sznurkowy Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 25W

  Pom. 0.02 - napływ samoczynny

  50m3/h 1xEDM100MZ Zasilanie 230V/1F/50Hz Pobór mocy 13W

 • 7

  1.6. Rozwiązania materiałowe

   Kanały wentylacyjne i kształtki z płyt Top-Air®/CLV284

   Kanały i kształtki wentylacyjne systemu SPIRO

   Anemostaty Gryfit

   Centrale wentylacyjne– VTS Group,

   Tłumiki kanałowe – Trox

   Wentylatory dachowe Konwektor

   Podstawy dachowe Konwektor

   Wentylatory ścienne Venture Industries

 • 8

  1.7. Uwagi końcowe

   Kanały Ze względu na stosunkowo wysokie prędkości przepływy powietrza wszystkie kształtki wentylacyjne (kolana, dyfuzory) należy bezwzględnie wyposażyć w kierownice.

   Izolacje termiczne Kanały nawiewne i wywiewne izolować zgodnie z specyfikacją techniczną elementów

   Ochrona przeciwpożarowa W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez strefy pożarowe należy zamontować klapy odcinające lub obłożyć kanał materiałem ogniochronny.

   Podwieszenia kanałów i urządzeń Kanały wentylacyjne podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą typowych podwieszeń. Na instalacji należy zamontować otwory rewizyjne

   Nagrzewnice wentylacyjne zasilić w czynnik grzejny 80/60C – układ automatyki zintegrowany z centralą, pompa obiegu nagrzewnicy po stronie instalacji c.o.

   Kondensat wykraplający się na urządzeniach odzysku ciepła odprowadzić poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji

   Do urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne

   Urządzenia na dachu zabezpieczyć odgromowo.