of 7 /7
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ Речи које означавају положаје Освојени х поена Могућих поена 1. Правилно користи речи које означавају положаје 2. Одређује положај предмета према захтеву 3. Одређује положај предмета при промени позиције посматрања 4. Разликује предмете леве и десне оријентације 5. Разликује основне правце и смерове кретања 6. Правилно користи и разуме значење стрелица УКУПНО ПОЕНА Бројеви до 5 Освојени х поена Могућих поена 1. Правилно броји до 5 2. Правилно чита ознаке бројева до 5 3. Правилно пише ознаке бројева до 5 4. Разуме број као заједничко својство једнакобројних супова 1 Име и презиме ученика

Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

Embed Size (px)

Text of Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

Page 1: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕРАДА УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Речи које означавају положајеОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Правилно користи речи које означавају положаје

2. Одређује положај предмета према захтеву

3. Одређује положај предмета при промени позиције посматрања

4. Разликује предмете леве и десне оријентације

5. Разликује основне правце и смерове кретања

6. Правилно користи и разуме значење стрелица

УКУПНО ПОЕНА

5 Бројеви доОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Правилно броји до 5

2. Правилно чита ознаке бројева до 5

3. Правилно пише ознаке бројева до 5

4. Разуме број као заједничко својство једнакобројних супова

5. Представља бројеве до 5 путем кружића

6. Тачно упоређује бројеве до 5

7. Правилно чита симболе <, >

1

Име и презиме ученика

Page 2: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

8. Правилно пише симболе <, >

УКУПНО ПОЕНА

5Бројеви доОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Правилно пише ознаке : плус , минус и знак једнакости

2. Правилно чита записе предстваљене у виду збира и разлике

3. Зна да запише збир и разлику према слици

4. Зна да срачуна збирове и разлике до 5 исказане сиболима

5. Уме да на основу текста запише и срачуна вредност збир.и раз.

6. Уме цртежом (кружићима) да представи дати збир и разлику

7. Разуме значење нуле

8. Правилно записује и упоређује збирове и разлике до 5

УКУПНО ПОЕНА

, Тачке линије и областиОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Тачкама представља положаје објеката

2. Тачке правилно означава великим штампаним словима

3. Правилно користи појмове крива и права линија

4. Уме цртежом да представи криве и праве линије

5. Зна да цртежом представи отворене и затворене линије

2

Page 3: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

6. Разуме значење речи бити у, на и ван линије

7. Правилно користи мат. термине: тачка, линија, фигура и облик

8. Уме да пронађе примере геометр. цртежа у реалном окруж.

УКУПНО ПОЕНА

10Бројеви доОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Правилно броји до 10

2. Правилно чита ознаке бројева до 10

3. Правилно пише бројеве до 10

4. Зна да срачуна збирове и разлике до 10 исказане симболима

5. Уме да на основу текста запише и срачуна вредност збир.и раз.

6. Зна цртежом (кружићима) да представи дати збир и разлику

7. Зна да срачуна укупан број предмета према захтеву

8. Схвата да на број не утиче начин груписања елемената

УКУПНО ПОЕНА

10Бројеви доОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Разуме значење редних бројева

2. Правилно чита, записује и користи ознаке за редне бројеве

3

Page 4: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

3. Правилно користи термине сабирци, збир, разлика, умањеник ...

4. Уме да на основу математичких термина запише и срачуна збир и разлику

5. Уме да на основу текста запише и срачуна вредност збир.и раз.

6. Разуме и примењује правило замене места сабирака

7. Меморисана је таблица сабирања до 10

УКУПНО ПОЕНА

. Линије и области ПоређењаОсвојен

их поенаМогућих поена

1. Разуме значење појма дуж

2. Правилно црта, означава и именује дужи

3. Правилно упоређује предмете по дужини и висини

4. Разуме значење појмова правоугаоник и квадрат

5. Разликује квадратни од облика правоугаоника

6. Правилно упоређује предмете по дужини и ширини

7. Разуме однос целине и делова неких фигура

8. Разуме значење појмова круг и троугао

9. Разликује линије и фигуре према облику

10. Правилно именује геометријске облике

УКУПНО ПОЕНА

4

Page 5: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

УКУПНО ОСВОЈЕНИХ ПОЕНА ОД МОГУЋИХ диплома ЗА ВРЕДНЕ МАТЕМАТИЧАРЕ

до _____ поена:

Врло добро! Твој труд у настави математике се исплатио. Велики број задатака си са успехом решио. У наредном периоду се потруди да са више пажње пратиш наставу и радиш задатке. Разговарај са учитељем и родитељима како можеш да побољшаш свој рад. Још мало вежбања и бићеш одличан математичар!

од _____ поена до ____ поена

Одлично! Ове године си вредно радио на часовима математике. Много тога си са успехом савладао. Потруди се да оне лекције у којима си највише грешио провежбаш још једном. Разговарај са учитељем и родитељима о допунским задацима за вежбање. Немој да одустајеш. На добром си путу да постанеш сјајан математичар !

од ____ до ____ поена

Браво и свака част! Са успехом си решавао задатке на часовима математике. Можеш се похвалити да си сјајан математичар. Само настави тако! Уколико желиш, разговарај са учитељем и родитељима о решавању занимљивих математичких задатака и

5

Одштампајте диплому на сјајном папиру!

Исеците је маказама!

Покажите је свима.

Залепите диплому на крају свеске и уживајте!

Page 6: Pracenje i Vrednovanje Rada Ucenika I Polugodiste

припреми за такмичење. Сигурно ћеш постићи одличне резултате. Учитељ и родитељи могу бити поносни на тебе!

6