Pr Biland de Mediu

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  1/31

  DEPARTAMENTUL DE INGINERIA RESURSELOR MINERALE, MATERIALELOR I A MEDIULUIȘINGINERIA I PROTEC IA MEDIULUI ÎN INDUSTRIEȘ Ț

  Bilan  de mediu nivel Iț 

  -fabrică de scaune- 

  Coordonator: Studen i:ț

  Prof.univ.dr.in Oro! "a!i#e $i%o Si&ion

    $ud Mane#

    IPMI I"

  2016

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  2/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  $ILAN DE MEDIU DE NI"EL IȚ

  PENTRU O 'A$RIC( DE SCAUNE

  TITULAR:

  S.C.MOBILA S.R.L

  Adresă: Tău ii Măgherău , str. Principală nr 33, !ud MM"ț ș

  #C$d unic de %nregistrare: &'(&3"

  #Atri)ut *iscal: R$"

  #+r. de $rdine %n registrul c$er ului: -&3&'3&((/ț

  Pers$ană c$ntact:

  0irect$r ing. P$p 1asile: tel.:(2&3.'4.2*a5:(&4&.&3 &.6'2

  Resp$nsa)il de ediu: Bil 1i$relț

  O)ie*tivu# :

  7a)ricarea scaunel$r.

  2

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  3/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Cuprins Introducere.............................................................................................................................................4

  1. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI I LOCALIZAREAȘ   ..........................................................5

  1.1. Local!are to"o#ra$eș   ...............................................................................................................5

  1.% &eolo#e ' (dro#eolo#e............................................................................................................) 

  1.* Solul.............................................................................................................................................) 

  1.4 Cond le de cl+,ț    .......................................................................................................................- 

  %. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI I DEZOLT/RI IITOARE Ș   ....................................................0

  %.1 Itorcul a+"laa+entulu...........................................................................................................0

  %.%. De!2olt,r 2toare.......................................................................................................................0

  *. ACTIIT/3I DEZOLTATE N CADRUL OIECTIULUI.............................................................6

  *.1 &eneralt, ț   ..................................................................................................................................6*.% Materale de contruc7e.............................................................................................................14

  *.* Stocarea +ateralelor.................................................................................................................14

  *.*.1 De"o!tarea +aterlor "r+e ' a +ateralelor au8lare....................................................14

  *.*.% De"o!tarea "roduelor $nte..............................................................................................15

  *.*.* De"o!tarea u9tan7elor cu caracter c(+c cu "o9l au cert #rad de "erculo!tate.....15

  *.*.4 De"o!tarea de'eurlor te(nolo#ce.....................................................................................15

  *.*.5 De"o!tarea de'eurlor de or#ne +ena:er,.......................................................................15

  *.4 E+ ;n at+o$er,....................................................................................................................1) 

  *.5 Al+entarea cu a",....................................................................................................................10

  *.) Al+entarea cu ener#e electrc,................................................................................................%<

  *.- Producerea ' el+narea de'eurlor..........................................................................................%<

  *.-.1 De eur +ena:ereș   ................................................................................................................%<

  *.-.% De eur te(nolo#ceș   .............................................................................................................%1

  *.0 Protec7a ' #ena +unc...........................................................................................................%4

  *.6 Pre2enrea ' tn#erea ncendlor............................................................................................%5

  *.1< Z#o+otul ' 29ra7le..............................................................................................................%) 

  *.11 Securtatea !one......................................................................................................................%- 

  4. CALITATEA SOLULUI...................................................................................................................%0

  4.1 E$ecte "oten7ale ale act2t,7 de "e a+"laa+entul anal!at...................................................%0

  4.% E$ecte "oten7ale ale act2t,7lor ;n2ecnate.............................................................................%0

  CONCLUZII.........................................................................................................................................%6

   ILIO&RAFIE...................................................................................................................................*1

  3

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  4/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Introdu*ere

    Atelierul de *a)ricare a scaunel$r, apar8in9nd S.C.MOBILA S.R.L.,

  situat la ie irea $ra ului Tău ii Măgherău i#a %nceput acti;itatea %n septe)rieș ș ț ș&((/. Aici se pr$duc scaune, pe care le c$ercialil;e8ia.

   C$nstruc8ia i$)ilului %n care *ira %i des*ă$ară acti;itatea, ainile,utila!ele i i!l$acele de transp$rt din d$tare, sunt %n t$talitate pr$prietatea*irei, *iind achi

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  5/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  +. IDENTI'ICAREA AMPLASAMENTULUI IȘLOCALIAREA

  +.+. Lo*a#i%are i to-orafieș

  Atelierul de t9plărie apar in9nd S.C. MOBILA S.R.L. este aplasat %nț$ra ul Tautii Magherău i pe strada Principală, !ud. MM, pe un teren, pr$prietateș ș

   pri;ată cu $ supra*a a de 3((( p.7ig .ț

  Terenul are urat$arele ;ecinătă i:ț

  # n$rd dru de acces %n strada principala >'/

  # ;est # teren e5tra;ilan $ra Tautii Magherausi ?*$l$sin ă agric$lăș ț

   # est # ar)$ret?pr$p. Priarie

    # Sud 1alea +istrului

  7ig .Aplasaentul l$ca ie din satelit ?sursă: DDD.g$$gle#earth.c$EFț

  5

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  6/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  +. Geo#oie /i 0idroeo#oie

    R9urile ce se găsesc pe ra

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  7/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

    Pe terase, unde r$ca aă este *$rata din argilă, iar terenurile au undrena! ai sla), s#a de

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  8/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  . ISTORICUL AMPLASAMENTULUI I DE"OLT(RIȘ"IITOARE

  .+ I!tori*u# a&-#a!a&entu#ui

  Ini8ial, actualul aplasaent era un teren ;iran li)er, care a ser;it cateren agric$l. In iunie &((/ atelierul t9plărie, apar8in9nd S.C.MOBILA S.R.L.,%i %ncepe acti;itatea de pr$ducere a scaunel$r. 0e la %nceputul acti;ită8ii si p9nă

  %n pre

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  9/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  1. ACTI"IT(4I DE"OLTATE ÎN CADRUL O$IECTI"ULUI

  1.+ Genera#it3 iț

  Mai !$s, su) *$ra unui ta)el?Ta)el , se redau acti;ită8iledes*ăurate pe acest aplasaent:

  Ta)e# +

  Su)unitate $rgani

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  10/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  La $ra actuală %n cadrul *a)ricii de scaune, apar8in9nd S.C.MOBILAS.R.L. %n t$ate atelierele i sect$arele de acti;itate descrise ai sus acti;ea

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  11/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Aici se reali

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  12/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  0$tarea atelierului :

  Ta)e# 2

  =TILA- +R.B=CJ IȚ 7AGJ 0> PRO0=C I>Ț

  7erăstrau circular du)lu & Prelucrare7erăstrau circular de

  t9plarie3 Prelucrare

  7re5haustare

  Ma ină )richetatș Pr$duc ie )riche iț țReciclare aterial len$s

  12

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  13/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Scheă *lu5 tehn$l$gicăEF

  1. Materia#e de *on!tru*8ie

  13

  CHERESTEA

  AmbalareProdus fn!

  "e#eu deme!al$%ue& n!ur'

  (on!are #

  asamblare

  "e#eu sold ndus!ral $ambala)

  de la%& *o+sea& %,!'-

  C./

   

  Par!%ule solde n sus+ense n

  aerul n!eror $+ar!%ule

  lemnoase fne'-

   

  "eb!are elemen!e

  mobler

  s%are

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  14/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  n ca

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  15/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

    C$n*$r Ord$nan8ei de urgen8ă nr. 2/ din 4 iunie &((( pri;ind regiuldeeuril$r, ART. 3 literad9 -rin*i-iu# uti#i%3rii *e#or &ai )une te0ni*i di!-oni)i#e, f3r3 antrenareaunor *o!turi e6*e!ive.

  7ig 3 Cherestea dep$

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  16/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  1.2 E&i!ii n at&o!fer3

  n sc$pul sta)ilirii p$si)ilel$r surse de p$luare at$s*erică de pe

  aplasaentul *a)ricii, apar8in9nd S.C.MOBILA S.R.L., precu i a estiăriie;entualului ipact al acest$r surse asupra calită8ii aerului din

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  17/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  CO # cantitatea ai are e;acuată este %n $entul deara!el$r"

   NO x ?+O i  NO2

  idr$car)uri ar$atice # c$ntri)uie la *$rarea p$luării *$t$chiice

  $5idante" Suspensiile, *$rate %n special din particule de car)$n care a)s$r) $serie de ga

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  18/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Apa se *$l$sete pentru sc$puri ena!ere i ac$perirea re

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  19/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  $. Con!u&u# te0no#oi* de a-3

  Apă industrială # ca i agent teric %n cadrul instala8iei de %ncăl

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  20/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  >ste rec$andată reali

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  21/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  c$n*$r c$ndi8iil$r ipuse i de către s$cietatea care prestea

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  22/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  n *unc8ie de p$si)ilitatea de reutili

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  23/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  #ulei de transisie T6( ( lan#ulei $t$r ( lan#ulei de c$pres$r &( lan

  TOTAL =L>I =GAT 3( lan

  Pentru dep$

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  24/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Apar *ie prin apr$;i

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  25/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  Respectarea n$rel$r de sănătate i securitate a pr$tec8iei i igienă așuncii repre

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  26/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  unitatea dispune de pers$nal aut$ri

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  27/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  4'dB C< 2( # la liita

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  28/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  2.+ Efe*te -oten8ia#e a#e a*tivit38ii de -e a&-#a!a&entu# ana#i%at

  Tre)uie en i$nat că s$lul %n

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  29/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  CONCLUII

  n cadrul s$cietă8ii eisiile re

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  30/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  B. Re

 • 8/19/2019 Pr Biland de Mediu

  31/31

  Bilanț de mediu de nivel I-Fabrică de scaune

  $I$LIOGRA'IE

  EF.https:DDD.g$$gle.c$earthE&F.7$ga MM. Tău ii#Măgherău i # M$n$gra*ia l$calită ii, >d. >+>SIS Baiaș ț ș țMare, &(3,E3F.Sical I. Baia Mare Manageentul de euril$r %n c$nte5t legislati;, >d.șRis$print Clu!#+ap$ca, &(,EF.0in cadrul pr$iectului P$luan i %n industria *a)ricării $)ilei din cadrulțcursului de Tehn$l$gii i p$luan i industriali II pr$*. 7ilip @., realiDic(eLMuG0Ah1XVIe(Bd=QVA=IBigBZt)ischYXUcheresteaUYigrcalN)g(OXd0==M[3AEF.http:lege'.r$@ratuitgX\dXn