Pp Pembentangan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dfdd

Text of Pp Pembentangan

 • TAJUK : PENGGUNAAN KAEDAH LATIH TUBI DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN SERVIS BAWAH LENGAN BOLA TAMPAR MURID TAHUN 5 DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Oleh:

  Irwan bin Nazarudin Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Seremban, Negeri Sembilan

 • TINJAUAN MASALAH- Kajian tindakan ini memfokuskan kemahiran servis bawah lengan bola tampar murid Tahun 5.

  - Fokus kajian adalah untuk membantu murid meningkatkan penguasaan kemahiran servis bawah lengan dalam permainan bola tampar.

  - Kaedah Latih Tubi dapat membantu murid untuk mengatasi masalah servis bawah lengan permainan bola tampar.

 • OBJEKTIF KAJIANMemperkemas penguasaan murid terhadapteknik kemahiran servis bawah lengan dalampermainan bola tampar.

  Membaiki pencapaian prestasi murid dalammelakukan servis bawah lengan melalui KaedahLatih Tubi.

 • Ujian Kemahiran Servis AAHPERD digunakan bagimengukur kemahiran servis bawah lengan.

  Perbandingan untuk menentukan sama adaterdapat perbezaan setelah Kaedah Latih Tubidilaksanakan

  INSTRUMEN KAJIAN

 • Kajian ini melibatkan 7 orang murid Tahun 5yang terdiri daripada 2 lelaki dan 5 perempuan.Kesemua subjek kajian ini dipilih melalui ujian awalyang dilakukan.KUMPULAN SASARAN

 • - Kumpulan sasaran kajian terdiri daripada murid-murid Tahun 5 di SK Kuala Kepis.- Seramai 7 orang subjek kajian telah dipilih untuk menjalani intervensi ini. - Kajian ini dijalankan semasa waktu Pendidikan Jasmani 2 hari seminggu. Murid-murid ini dikesan tidak dapat menguasai kemahiran servis bawah lengan permainan bola tampar. - Pengkaji memilih untuk menjalankan kajian tentang penggunaan Kaedah Latih tubi dalam meningkatkan kemahiran servis bawah lengan.

  limitasi KAJIAN

 • PELAKSANAAN TINDAKAN

 • Sejauh manakah kaedah latih tubi dapatmembantu meningkatkan kemahiran servis bawahlengan murid tahun 5 semasa kelas PendidikanJasmani ?PERSOALAN KAJIAN

 • DAPATAN KAJIAN

 • Kaedah Latih Tubi dapat meningkatkan kemahiranservis bawah lengan bola tampar apabilaberlakunya peningkatkan antara ujian awal danujian akhir yang diperolehi oleh kesemua subjekkajian.kesimpulan

 • CADANGANKAJIAN SETERUSNYAKaedah Latih Tubi ini sesuai digunakan untukkemahiran lain yang terdapat dalampermainan bola tampar.

  Kaedah Latih Tubi ini boleh dilakukan denganpendekatan yang pelbagai dan menarikminat murid dalam mempelajari sesuatu kemahiran atau semasa proses PdP

 • 16/09/201516/09/2015