of 36 /36
suzanne enoch Po z iv na grijeh Suzanne Enoch zaista je raskošan književni talent. – christina dodd kraljice ljubavnih romana

Poziv na grijeh - Suzanne Enoch

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sedam kćeri spremnih za udaju… A lord Zachary Griffin prava je osoba koja će im pomoći uhvatiti muževe.

Text of Poziv na grijeh - Suzanne Enoch

 • suzanne enoch

  Poziv na grijeh

  k r a l j i c e l j u b av n i h rom a n a

  Sedam keri spremnih za udajuA lord Zachary Griffin prava je osoba koja

  e im pomoi uhvatiti mueve.

  Sedam sestara nestrpljivo ekaju udaju, ali i tu postoje pravila. Prvo to mora uiniti najstarija od njih no njoj brak i nije toliko vaan. Ona se eli

  posvetiti umjetnosti. Iznenadni posjet mladog i naoitog mukarca u njihovu e kuu unijeti neopisivu ivost. Neoekivani gost pokuat e poduiti sestre

  brojnim vanim stvarima koje je potrebno znati prije sklapanja braka.

  No Zacharyju e za oko zapeti upravo ona najnezainteresiranija sestra, Caroline, i dugo e mu trebati da shvati da njezini eznutljivi

  pogledi upueni njemu nemaju mnogo veze s privlanou ve znatno vie s prijemom na prestinu umjetniku kolu. Kad bi ona samo mogla prenijeti te visoke jagodice, te aristokratske obrve i ta snana ramena na platno, svi bi se njezini snovi ostvarili.

  No Caroline e uskoro poeti sanjati neke drukije snove one u koje je ukljuen armantni razvratnik i ponaanje koje nikako ne dolikuje mladoj dami posveenoj umjetnosti

  sve dok ne postane posveena umjetnosti ljubavi.

  ISBN 978-953-14-1xxx-x

  w w w.moz aik-k nj iga.hr

  xxx,00 kn

  Pozi

  v na g

  rijeh

  suza

  nne eo

  ch

  suzanne enochSuzanne Enoch zaista je raskoan knjievni talent. christina doddPoziv na grijeh

  kraljice ljubavnih romana

  kako ukrotiti razvratnika

  pononi susret

  skandal na dvoru

  grijeh i osjeaji

 • Suzanne enoch

  Poziv na grijeh

 • KRALJICE LJUBAVNIH ROMANA

  knjiga etrdesetetvrta

  Naslov izvornika An Invitation To Sin

  Copyright 2005 by Suzanne Enoch

  Copyright za hrvatsko izdanje Mozaik knjiga d.o.o., 2015.

  Nakladnik Mozaik knjiga

  UrednikZoran Maljkovi

  Za nakladnika Bojan Vidmar

  Glavni urednikZoran Maljkovi

  Grafiki urednik Marko Katii

  Oblikovanje naslovnice Marija Mori

  Ilustracija na naslovnici

  Shutterstock

  TisakDenona, Zagreb, lipanj 2015.

  ISBN 978-953-14-1829-4CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 000907783.

  Sva prava pridrana. Ni jedan dio ovoga izdanja ne smije se, ni u cijelosti ni djelomino, reproducirati, pohraniti ili prenositi ni u kojem elektronskom obliku, mehanikim foto-kopiranjem, snima njem ili dru ga ije bez vlasnikova prethodnog doputenja.

 • Suzanne enoch

  Poziv na grijehS engleskog prevela

  Zrinka Budak

 • Za Meredith Foster,najbolju prijateljicu u dobru i u zlu,i jednu od malo osoba koje razumiju

  moju opsjednutost figuricama Star Warsa.

 • POGLAVLJE 1

  Lord Zachary Griffin se poslui aom klareta s pladnja koji je nosio jedan lakaj. Za Boga miloga, bre malo promumlja, zapiljivi se u jedan plesni par nasred plesne dvorane.

  Tridesetak drugih parova upravo je plesalo na balu obitelji Tamberlake, no oni mu nisu bili nimalo zanimljivi. Takoer, nije mu bila zanimljiva ni skupina neudatih mladih dama koje su, stojei uza zid, izvijale vratove prema njemu. One su ga samo podsjetile da se dri podalje od hihotavih dama omotanih u svilu i ipku.

  U normalnim okolnostima Zachary ne bi imao nita pro-tiv plesati valcer sa zgodnim mladim djevojkama. U tome je zapravo uivao. Meutim, danas se drao one stare: posao prije svega. Plesat e kad obavi posao.

  S druge strane dvorane, njegova starija braa, Sebastian, vojvoda od Melbournea, i Charlemagne, takoer su odbili plesati. Njih dvojica udubili su se u razgovor s lordom Har-veyjem to je znailo da bez sumnje finaliziraju pregovore o kupnji vikontovog udjela u njihovoj brodarskoj tvrtci. Poe-lio im je uspjeh, no od same pomisli na sve te vraje brojke i postotke koji su izmjenjivali, glava ga je zaboljela.

  Valcer konano doe do kraja. Veina parova uputila se svome drutvu ili krenula prema stolu s okrjepom. Onaj par

 • 10 Suzanne Enoch

  koji je Zachary ekao razdvojio se ispred dijela stola s o-koladnim kolaima. Bacivi jo jedan pogled prema brai, Zachary se ubaci.

  Drago mi je vidjeti vas jo uvijek u Londonu, bojnie ree, stavivi ruku na rame gospodina u crvenoj uniformi.

  John Tracey se okrene prema njemu. Zachary uzvrati mu smijeak i prui ruku.

  Zachary je protrese. Dobro izgledate. Ima li razloga da ne izgledam dobro? Osim injenice da

  se vaa sestra odluila ne udati za mene? To nitko od nas nije oekivao prizna Zachary, zamr-

  znuvi smijeak. K vragu i Nell. Nije mu veeras trebalo ni-kakvih dodatnih komplikacija. Osim moda Melbournea, naravno. On ima obiaj biti upuen u sve.

  Mogao me onda obavijestiti da se lady Eleanor planira udati za markiza od Deverilla prije nego to me pitao bih li se pridruio vaoj obitelji.

  Zachary slegne ramenima ne znajui koliko je bojnik lord John Tracey pogoen nedavnim dogaajima. S obzirom na to koliko je njegova sestra Nell bila naporna, on nikom ne bi poelio da je uzme za enu. Ona je pobjegla s Deverillom. Jednom smo ih uspjeli uhvatiti, no ipak su nam umakli. Na-kon toga nismo mogli mnogo uiniti. Kad se Valenetine i Eleanor udrue, nitko ih ne moe zaustaviti.

  Shvatio sam. Dakle, to mogu uiniti za vas? Ne moe se opet raditi o braku. Vi nemate jo sestara koje biste mi po-nudili, a Melbourneovoj je keri, koliko ono, osam godina?

  Peep ima est godina uzvrati Zachary. Zapravo, elio bih vas zamoliti za jednu uslugu.

  Da ujem.

 • Poziv na grijeh 11

  Duboko uzdahnuvi, Zachary zakorai u provaliju. Na-mjeravam se pridruiti postrojbi i uputiti se s Wellingtonom na Poluotok.

  Bojnik se nasmije. O, to je I uuti. Vi to mislite ozbiljno.

  Naravno da mislim ozbiljno. K vragu, nitko mu nije vjerovao. Zato je i poelio razgovarati s bojnikom nasamo kako ga vojvoda od Melbournea ne bi uo. Smijeh i zadirki-vanje lanova obitelji postali su ve vraki zamorni.

  U tom sluaju se ispriavam uzvrati Tracey. No, Zac-hary, shvaate li da kad se prijavite u vojsku, ne moete se samo tako predomisliti. To jest, ne moete bez ozbiljnih posljedica.

  Svjestan sam toga uzvrati on, odluivi ignorirati uvre-du. Ja vas ne pitam mislite li vi bih li se ja trebao priklju-iti vojsci. Pitam vas samo kojoj bih se regimenti trebao pri-kljuiti kako bih imao najvie anse ukljuiti se u borbu. Ne elim zavriti teglei bave viskija tridesetak kilometara od bojinice.

  Tada bi vam odgovarala moja regimenta. etrdeset pe-ta pjeaka odgovori brzo bojnik. Ako uistinu ozbiljno elite u vojsku, rado u vas preporuiti general-bojniku Pic-tonu. Iako vama ne trebaju preporuke s obzirom na ugled vae obitelji.

  Bio bih vam zahvalan ukoliko biste razgovarali s gene-ralom ree Zachary, ignorirajui kompliment koji je bojnik udijelio njegovoj obitelji. to se njega ticalo, on je zadovolja-vao sve vane kriterije bio je vjet s orujem i imao je silnu elju istaknuti se. No ako je novac jamio da e se nekoga smatrati kompetentnim vojnikom, imao je on i novaca. Predstavite li me generalu, bit u vam vjeiti dunik.

 • 12 Suzanne Enoch

  Ako mi obeate da nikada neete spomenuti moje ime i brak u istoj reenici, smatrat u da ste otplatili dug ree Tracey, ponovno mu se osmjehnuvi.

  Krajikom oka Zachary primijeti da je sastanak na drugoj strani dvorane zavren. Prui ruku Traceyu i zahvali mu. To vam obeajem. I zahvaljujem vam.

  Poslat u vam poruku kad organiziram sastanak. I gene-ral i ja se vraamo u panjolsku za etrnaest dana pa oekujte sastanak u najskorije vrijeme.

  Bit u spreman.Kad je bojnik otiao, Zachary primijeti kako ga Melbourne

  promatra. Pogledavi vojvodu ispod oka, Zachary ode pronai partnericu za ples. Bez obzira na to hoe li ga njegova obitelj, a posebno njegov najstariji brat, shvatiti ozbiljno ili ne, on e sam odluiti o svojoj budunosti. A veeras je napravio veli-ki korak u tom smjeru to je znailo da sada moe pronai neku djevojku i zabaviti se.

  Sljedeeg jutra Zachary je sjedio za stolom, dorukovao i itao poruku koju mu je poslao bojnik Tracey. inilo se da je ge-neral-bojnik Thomas Picton izuzetno zainteresiran ukljuiti jednog Griffina u svoju postrojbu i da e obojica biti na ru-ku u Whitesu. Gurnuo je presavijenu poruku u dep i poeo itati pomalo izguvani primjerak London Timesa, koji ga je ekao na stolu. S obzirom na stanje novina, pretpostavio je da su ili Shay ili Melbourne ve dorukovali. Kladio se da je to bio Charlemagne.

  Prema posljednjem izvjeu u novinama, Eleanor i Valen-tine su uivali u svom medenom mjesecu u Veneciji. Nell je to napisala u svom posljednjem pismu, no Zacharyju je uvijek

 • Poziv na grijeh 13

  bilo zanimljivo itati o dogodovtinama klana Griffin iz per-spektive nekoga tko nije bio lan obitelji.

  Dobro jutro, strie Zachary ree estogodinja Pene-lope doskakutavi u blagovaonicu.

  Zdravo, Peep. Zachary se nagne i poljubi djevojicu u obraz. Nell i Valentine su se prolog tjedna vozili u gondoli.

  Uz batlerovu pomo Peep izabere sa stolia hranu za do-ruak i sjedne za stol kraj svog strica. I ja u ii u Veneciju. Ti moe sa mnom ako eli.

  Danas se moram sastati s nekim u Whitesu uzvrati on, suzdravajui se da se ne nasmije no sutra sam slobodan.

  Ma ne sada usprotivi se ona, zakolutavi svojim lijepim sivim oima. Kad odrastem.

  Aha. Bit u slobodan i tada, naravno. Dobro. Ona zagrize jednu breskvu. Zato to mislim

  da bi tata i stric Shay bili malo prestrogi. A ja ne bih? Strie Zach, ti si mi dao da kuam malo viskija iz tvoje

  ae.Divno. Mi to nikada neemo nikome spomenuti, sje-

  a se? Zaboravila sam. Ona se nasmije, bezbrino i neustra-

  ivo kako se to moe oekivati samo od jedne estogodi-njakinje. Tata me jutros vodi na jahanje na Buttercupu. Ti nam se moe pridruiti, ako eli.

  Prije nego to je uspio odbiti, Peepin otac ue u sobu. Se-bastian, vojvoda od Melbournea, izgledao je tono u skladu s onim to je bio s trideset etiri godine bio je on jedan od najmonijih i najutjecajnijih ljudi u Engleskoj te glava slavne i ugledne obitelji. No nije izgledao kao osoba odjevena za jahanje.

 • 14 Suzanne Enoch

  Ve sam se pitao hoe li se netko od vas dvoje danas po-javiti lijeno e Melbourne, zaobiavi stol kako bi poljubio svoju ker.

  Kasno sam iao na poinak ree Zachary, odbivi spo-menuti u ijem je drutvu zavrio. Plesanje valcera bilo je samo jedan od talenata lady Amelie Bradley.

  Morala sam odjenuti gospou Hooligan. Peep pogleda svoga oca. I ona eli ii na jahanje.

  Vojvoda je njeno povue za jedan tamni uvojak. Oprosti mi, Peep, no pozvali su me u rezidenciju Carlton.

  Penelope poskoi u stolcu. Vidjet e princa regenta? Vjerojatno. Melbourne se uspravi. Moda bi stric

  Zachary mogao odvesti tebe i tvoju lutku na jahanje.Zachary se namrti. A to je sa stricem Shayom?Vojvoda ga znakovito pogleda. Mogao bi i Shay, siguran

  sam nastavio je istim bezbrinim tonom. Zar si ti imao neto drugo u planu?

  On ide na ruak u Whites doda Peep, lativi se pre-peenca s medom.

  Aha. Melbourne kimne, okreui se prema vratima koja vode u predvorje. Sad sam se sjetio, ima li malo vre-mena, Zachary?

  Zachary kimne i ustane, prisjetivi se da iako se Eleanor zaklinjala da njihov najstariji brat zna itati misli, to nikada nije dokazano. Peep, ostavi moje jagode na miru upozori svoju neakinju koja mu uzvrati smijuljenjem koje se ulo kad je izlazio iz prostorije.

  Melbourne ga povede u svoj ured. Hm. Razgovor u uredu nikada nije slutio na dobro. Zachary krene prema prozoru; nije mu padalo na pamet sjediti na jednoj od onih fotelja koje

 • Poziv na grijeh 15

  su on i njegov brat i sestra zvali optuenikom klupom, bez obzira na vojvodinu namjeru.

  Vrata se za njim zatvore. Imam jedan zadatak za tebe ree Melbourne.

  Odvest u Peep sutra na jahanje usprotivi se Zachary. Ve sam joj rekao da danas imam neke obaveze.

  Vojvoda sjedne za svoj masivni stol od mahagonija. Zac-hary nije skidao pogled s vrta kue Griffin, podsjeajui se da bez obzira na to koliku mo Melbourne ima nad ostatkom svijeta, on je ipak samo njegov stariji brat.

  Nije me briga za tvoj ruak uzvrati njegov brat nehaj-no. Shay e ii s Peep na jahanje. Ja elim razgovarati o neemu to se tie obitelji.

  Ovo nije zvualo previe zlokobno. Nitko u posljednje vri-jeme nije prekoraio paljivo zacrtane granice Griffinovih barem nije otkad su Nell i Valentine pobjegli u kotsku, o emu su izvijestile ba sve novine. A Melbourne je ak i to nekako uspio preokrenuti u prethodno odobrenu romantinu eskapadu prije no to su se prie doepali novinari. Zachary se okrene, naslonivi se na prozorsku klupicu. Da ujem onda o emu se radi.

  Teta Tremaine me zamolila da joj osiguram pratnju. Opet eli ii na trke u Derby, zar ne? Zachary ce na-

  ceri. Zadnji put kad je ila Pogorao joj se giht prekine ga Melbourne. eli ii u

  toplice u Bath, vjerojatno bi ostala do kraja ove sezone. Rekao sam joj da e joj ti vrlo rado praviti drutvo.

  Zachary zastane kako bi dobro promislio to to njegov brat smjera, no usta su mu ve oblikovala odgovor. Ne.

  Oprosti, molim te?

 • 16 Suzanne Enoch

  Poalji Charlemagnea. Ja imam druge planove. Shay mi je potreban u Brightonu. Moram finalizirati

  kupnju jo est teretnih brodova. A ti nikada nema nikakve planove.

  Sada imam.Melbourne se nasloni u fotelju. Bi li podijelio sa mnom

  te planove? Bio sam ih podijelio s tobom uzvrati Zachary, poku-

  avajui odrati glas mirnim. Nije se elio svaati zbog toga; ve je donio odluku. No ti me nisi ozbiljno shvatio.

  U prostoriji nastupi duga tiina. Bilo je tako tiho da je Za-chary uo kako Peep razgovara s batlerom na drugom kraju predvorja. Vojvoda se nije pomaknuo, no Zachary je znao da Sebastian u svojoj glavi vrti sve razgovore, smilja odgovore, odluuje kako nastaviti razgovor ne bi li si osigurao najveu prednost. Postojao je razlog zato Zachary nikada nije igrao s Melbourneom ah; nikada ga nije pobijedio. Ba nikada. No ovo nije bio ah. Radilo se o njegovoj budunosti. I sve dok se ne bude dao pokolebati, ne moe izgubiti.

  Reci mi onda konano prozbori vojvoda zato izne-nada ima silnu potrebu prikljuiti se vojsci?

  Dakle, bio ga je sluao. Nita to nije iznenada. Razmi-ljam o tome ve neko vrijeme. Pokuao sam s tobom raz-govarati o tome prije mjesec dana, no tebe to nije nimalo zanimalo.

  Sad me zanima. Mislio sam da ima sastanak u rezidenciji Carlton. Zachary, ja ne elim da ti ode u vojsku.Oduprijevi se silnoj elji da skoi na noge, Zachary se

  jo jae nasloni na klupicu. to onda eli da radim? Da

 • Poziv na grijeh 17

  budem pratilja Nell na zabavama? ekaj, ona je sad udata ena. Ni za to vie nisam potreban. to znai da mi preostaje praviti drutvo Peep na njezinim ajankama i, pretpostav-ljam, teti Tremaine na njezinim izmiljenim putovanjima.

  Nije izmiljeno. A uvijek postoji Posao u naim tvrtkama? To je za tebe i Shaya. Kupo-

  vanje i prodaja stvari bez vidljivog razloga tjera me da se sam poelim zatvoriti u Bedlam.

  Ja sam siguran da bismo pronali neto u emu bi ti ui Ti u tome uiva ponovno ga prekine Zachary, elei

  natjerati brata da shvati koliko je nezadovoljan. Ti i Shay. Ja ne. Ja elim neto drugo. elim nekakvu vraju odgovornost, Sebastiane. I ako uz nju ide i malo uzbuenja i slave, to bolje.

  Obiteljski batler pokuca na vrata. Vaa milosti? to je, Stantone? vikne mu Melbourne nervozno. Koija je spremna, vaa milosti. Dolazim za trenutak.Zachary se uspravi i odgurne od prozora. Vjerujem da

  emo ovaj razgovor morati zavriti kasnije ree, ukravi Melbourneu omiljenu zavrnu reenicu. A nakon ruka s general-bojnikom Pictonom, imat e znatno vie streljiva a moda ak i vojni in.

  Zavrit emo ga sada. Ali ti Ne, sad sam ja na redu uzvrati mu otro Melbourne.

  to je s onim kada si se htio zarediti?Zachary se namrti. Ja zapravo nikada nisam uistinu

  elio postati sveenik. To Zato je ta zamisao trajala samo tjedan dana. A zatim si

  uao u posao s trkaim konjima.

 • 18 Suzanne Enoch

  Nisi fer, Seb Prodao si udio u toj tvrtci nakon dva mjeseca prekine

  ga ponovno brat. A to je s upravljanjem imanjima?Uspravivi se, Zachary priprijeti bratu prstom. Za to si

  ti kriv. Bromley Hall je najbeznaajnije imanje koje posje-duje. Sebastiane, tamo je bilo tako dosadno da sam mislio iskoiti iz koe.

  Odvodni kanal je bio dobra zamisao to jest, bila bi da si je proveo do kraja.

  Dakle, ja sam beskoristan. To mi eli rei? elim ti rei da nema strpljenja ni za to. Ako neto

  istog asa ne zadovolji tvoje elje, ti si s time gotov. Ako se za neto treba potruditi, ti izgubi zanimanje. I zato, ako eli nekakvu dogovornost, nabavi si psa. Ako ti je dosadno, poni slikati. Ne mora paradirati Poluotokom u jarkocrve-noj uniformi tako da te neki vraji Francuz moe ustrijeliti.

  Hvala ti na vjeri u moju glupost i apsolutnu nesposob-nost.

  Ne radi se ni o kakvoj tvojoj gluposti, ve o tome da ja tebe dobro poznajem usprotivi se Melbourne. A injeni-ca da nema strpljenja, nee ti biti od koristi u vojsci. Nee kupiti in, Zachary. Ja to neu dopustiti, a ti dobro zna da imam mo to sprijeiti.

  Zachary je zurio u njega, stisnuvi eljust tako vrsto da su mu vratni miii drhtali. Ja sam treeroeni sin u plemikoj obitelji, Seb. Ja nemam drugih mogunosti

  Ima ih vie nego dovoljno, kad bi samo donio odluku i drao se nje.

  Ja sam donio odluku. Hvala ti na savjetu. Okrenuvi se na peti, Zachary krene prema vratima.

 • Poziv na grijeh 19

  Zachary, ti to ja, Sebastiane? Mi smo u slijepoj ulici. Ti moda

  ima mo sprijeiti jednog Griffina da se pridrui vojsci, no ja se mogu pretvarati da sam netko drugi. Zachary zastane, duboko udahne, nadajui se da si upravo nije upropastio pla-nove. Uistinu mora nauiti kad treba zautjeti i samo lijepo izai iz prostorije. Znam ega se ti boji ipak nastavi. I meni je jako ao to je Charlotte umrla. Znam koliko si je volio. Ali ti

  Melbourne skoi na noge tako silovito da je prevrnuo fo-telju na kojoj je sjedio. Dosta! zaurla. Moja ena nema nikakve veze s ovim.

  Ona ima svaka Ti e otpratiti tetu Tremaine u Bath zarei Melbour-

  ne, prostrijelivi ga svojim sivim oima, u kojima se vidjelo da ne moe suzbiti ljutnju. Kad se vrati, ako mi u meu-vremenu dokae da si se nauio strpljenju, da se zna obuz-dati i pokae mi da moe biti odgovoran, te ako jo uvijek bude voljan prikljuiti se vojsci, nastavit emo ovaj razgovor.

  Zachary duboko udahne. Kao i uvijek, naljutio se i re-kao pogrenu stvar na pogrenom mjestu, a sad kad mu je Melbourne oitao bukvicu, ne moe to ispraviti. Oprosti, Sebastiane ree mu.

  Nemoj. Njegov najstariji brat koraao je prostorijom, oito se pokuavajui smiriti. To je samo po sebi bilo neo-bino; Melbourne je rijetko doputao da ga bilo tko izbaci iz takta.

  Samo sam ti elio rei da nas ne moe drati pod sta-klenim zvonom i oekivati da neemo eljeti pobjei ree Zachary malo tiim glasom.

 • 20 Suzanne Enoch

  Predlaem ti da se krene pakirati ree mu Melbourne hladnim glasom kojeg su se njegova braa i sestre uasavali. Kree za jedan sat.

  Dobro. No jednog dana, Melbourne, izdat e jednu za-povijed previe i shvatiti da su te tvoje trupe napustile.

  K vragu sve to. Obojica su znala da su to prazne prijetnje, no barem mu se brat nije nasmijao u lice. Zachary je imao vlastiti mjeseni prihod, koji je bio vie nego velikoduan, no visinu te mjesene rente odreivao Melbourne. Bude li ga previe izazivao, vojvoda mu jednostavno moe uskratiti novac a to bi trebalo jamiti da sljedea ivotna odluka koju donese, mora biti ona prava.

 • POGLAVLJE 2

  Caroline Witfeld pritisne olovku tako vrsto o blok za crtanje da je slomila minu. Grace, hoe li se, molim te, prestati vrpoljiti?

  Njezina se sestra poee po lijevom uhu. Nisam ja kriva. Ovaj eir me grebe.

  To nije eir. To je turban. I molim te, sjedi mirno. Treba mi jo samo dvije minute.

  Caro, to si mi rekla prije pet minuta. I jo uvijek me svrbi.Caroline duboko udahne i zatvori oi. Pokuati se usredo-

  toiti na model koji se nikako ne prestaje vrpoljiti moglo je rezultirati samo glavoboljom. No to, meutim, ipak nije zna-ilo da ima namjeru odustati. Strpljivost je vrlina, no u ovom sluaj je i potreba. Traje dulje nego to bi trebalo zato to se ti stalno mie. Ti si eljela biti perzijska princeza, a ne ja.

  Visoki glasovi odjekivali su iz predvorja dva kata ispod. Grace! Idemo! Pouri!

  K vragu. Caroline zgrabi drugu olovku i pone mahni-to crtati, usredotoivi se na plave pramenove sestrine kose koji su izvirili ispod svilenog turbana. Turban moe kasnije nacrtati i bez modela. ekaj, Grace promrmlja dok je crtala. Obeala si mi.

  Pramenovi kose upute se prema vratima, zajedno s ostat-kom njezine sestre. Otii e bez mene protestirala je a meni treba novi eir.

 • 22 Suzanne Enoch

  GraceTurban padne na daani pod. ao mi je, Caro povie

  Grace preko ramena odjurivi niz predvorje prema stubama. Vratit u se prije ruka!

  Ali tada e sjene biti druk zapone Caroline, a zatim uuti. Namrtivi se, odloi olovku i ustane kako bi rastegla lea. Grace nije bilo briga za svjetlost ili za sjene; bilo joj je stalo samo do novog eira.

  Mogla bi zaposliti drugu sestru, pomislila je, no kad je prila prozoru i pogledala u dvorite, izbrojala je est eira kako su se smjestili u koiju obitelji Witfeld. Izgleda da je svim njezinim sestrama trebao novi eir.

  Naravno, hitnost s kojom su poeljele posjetiti Trowbridge morala je imati nekakve veze s injenicom da je toga dana bio utorak i da Martin, sin gospoe Williams, koji se nedavno vratio s Krima, utorkom pomae u skladitu majine trgovi-ne tekstilom. Caroline se nasmijei. Jadni Martin. Nakon tri mjeseca muenja svakog utorka, ona bi promijenila raspored poslova u skladitu, ili bi ih barem odgodila za popodne. Naravno, trgovina je prodavala vie robe utorkom nego bilo kojim drugim danom u tjednu, pa moda Martinova nazo-nost u skladitu usred jutra nije uope bila sluajnost.

  Caroline podigne turban, smjesti ga na jednu hrpu knjiga koje su odgovarale visinom, i vrati se svojem crteu. Dosad je ve vjerojatno mogla nacrtati sve svoje sestre po sjeanju, no nagib glave, svjetlost i sjene kod odreenog izraza lica to nikako nije uspjela nacrtati bez modela koji bi sjedio pred njom. No, moe zavriti s crtanjem turbana.

  Caro?

 • Ona zastane, zatreptavi. Gore sam, tata. U zimskom vrtu.

  to misli o ovome? upita je njezin otac kad je uao u sobu. U rukama je drao jednu drvenu kutiju ispunjenu ka-iranim stupiima i blokovima do lanog kamena. Nije u omjeru, naravno.

  Edmund Witfeld izgledao je onako kako bi trebao izgleda-ti otac sedam keri prstiju umazanih tintom od knjigovod-stva i pokuaja da smisli nain kako osigurati sedam miraza, sijede kose koja je postajala sve rjea kako mu je pet od tih keri doraslo za udaju, malo prevelikog kaputa na ramenima i malo preuskog oko struka od brige i frustracije te nemoi da bilo to uini u vezi s tim. On je, na kraju krajeva, bio strahovito brojano nadmaen.

  Caroline pogleda brino izraen uredni model. Ovo su novi ree, pokazavi na par slomljenih stupova koji su sta-jali pokraj minijaturnog potoia.

  On se nasmijei. Da. Pomislio sam da bi dodavanje e-stog i sedmog stupa na sjevernoj strani dalo ravnoteu ka-menom zidu na jugu.

  Meni to sad izgleda kao ruevine Partenona, ili bar ja zamiljam da one tako izgledaju. Staro i romantino.

  Aha! Da! Ba sam to elio postii. On je poljubi u obraz. Naruit u sutra dodatne stupove i za livadu. Mr-mljajui si u bradu nekakve brojke, on izae s onom kutijom u predvorje. Joj, zamalo sam zaboravio. Vratio se u zimski vrt. Upravo je stigla pota. Dobila si pismo.

  Caroline se smrzne. Je li to odgovor? upita.On posegne slobodnom rukom u dep. Mislim da jest.

  Evo. Pridri mi ovo na trenutak.

 • 24 Suzanne Enoch

  Ona preuzme oeve minijaturne ruevine. Tata. Ne mislim te muiti, no znao sam da neu dobiti tvoje

  miljenje o ruevinama nakon to ti kaem za to pismo. Aha. Evo ga, tu je. On izvue pismo iz unutranjeg depa kaputa.

  Caroline ga uzme, zamalo ispustivi dioramu iz ruke. Drh-tavim prstima, okrene omotnicu kako bi vidjela adresu poi-ljatelja. Iz Bea je. Slikarski atelje Tannberg.

  Caro, otvori ga.Izmolivi na brzinu jednu molitvu u sebi, klizne prstom

  ispod votanog peata i otvori pismo. Srce joj je mahnito udaralo dok je itala odjednom, prestane disati. O, moj Boe. O, moj Boe.

  Dakle? pouri je otac, paljivo odloivi dioramu na pod. Jesu li te primili? Ve bi bilo krajnje vrijeme da netko pokae da ima razuma.

  Ona se nakalje i proita mu: M. Witfeld, hvala vam na seriji portreta koje ste poslali sa svojom molbom. Ne vidim razloga zato vas ne bismo primili u na program naukova-nja. Konanu odluku emo donijeti ona nastavi, drhtavim glasom od uzbuenja molim vas, poaljite jedan portret nekog plemia, zajedno s potpisanom izjavom dotinog ko-jom jami svoje zadovoljstvo vaim uratkom. Oekujemo va odgovor i srdano vas pozdravljamo, Raoul Tannberg, rav-natelj, atelje Tannberg.

  Taj mi se zahtjev ini razumnim ree njezin otac, ki-mnuvi. Zarada kod slikanja portreta vjerojatno dolazi od imunih graana. Oni vjerojatno trae dokaz da bi ti mogla studiju donijeti prihod i klijente.

  Caroline nije znala kako je mogue da je tako mirna. Jedva je mogla disati. Nisu je jo primili, ne bezuvjetno, no to nije

 • Poziv na grijeh 25

  bila jedna od dvadeset sedam odbijenica koje je dosad pri-mila. Jo jedan korak, i ostvarit e svoj san. Nema vie borbe sa sestrama da sjede mirno dok ih ona pokuava oblikovati u neto to bi neki atelje smatrao umjetnou. Nee vie morati moliti kuhara moe li posuditi veeru na pola sata kako bi usavrila crtanje kokoi ili prepelica. Ovo e biti ostvarenje njezinog sna. I to e biti divno.

  Pretpostavljam da e morati posjetiti lorda i lady Eades.Mjehur uzbuenja naglo se probui.Ve je ona naslikala grofa i groficu i njihovi su portreti vi-

  sjeli u Eades Hallu. No ovo je bio najvaniji zadatak u njezi-nom ivotu, a lokalni plemii su bili dvoje najekscentrinijih ljudi u Wiltshireu. Nije mogla poslati lorda i lady Eades u kostimima egipatskih faraona u Be. Rauol Tannberg, rav-natelj, tako bi ju ismijao da bi se cijeli Kontinent zatresao.

  Mora samo osigurati njihov pristanak nastavio je Ed-mund Witfeld sveanim tonom.

  Da, sredit u to nekako. Moda bi mogla zamijeniti slike. Lord i lady Eades to ne bi primijetili. Trebalo joj je sa-mo pismo u kojem pie kako su zadovoljni njezinim uratkom, nije trebalo opisivati sliku.

  Caro, ovo je dobra vijest ree njezin otac, uzevi joj pismo iz ruke kako bi ga ponovno proitao. Nisam ti elio nita rei, no sada kad ima to pismo, mora znati.

  Ona se namrti, neto ju je stegnulo oko srca. to nije u redu, tata?

  Sve je u redu, no ti ima dvadeset tri godine. A kako me tvoja majka stalno podsjea, ima est mlaih sestara koje se silno ele udati. Radi njihove dobrobiti, ne moe tako dalje.

 • 26 Suzanne Enoch

  Kako dalje? Ja nikome ne inim nita naao. Ovo je moj san, tata. Ovo je oduvijek bio moj san.

  Ja to znam. I zato sam te ohrabrivao i davao ti podr-ku. Sam Bog zna da ja razumijem to znai imati san. No ti ugroava anse svojim sestrama da nau mueve. Ovo je malo imanje s ogranienim prihodima i ja oajniki moram namaknuti miraz za sedam ke

  est prekine ga ona, pokuavajui obuzdati srce. Toliko je silno eljela ostvariti svoj san da je zaboravila kako njezine sestre ele neto sasvim drukije. Sada je ona bila prepreka onome to su sve one smatrale putem do sree. A ta srea bila je brak. Ja sam te ve zamolila da me preskoi.

  Ja to prihvaam, draga moja. No ti si ipak lanica doma-instva s ogranienim prihodima. Boje i platna i

  Ja sama plaam veinu svojih slikarskih potreptina prekine ga ona.

  Nemoj se uzrujavati sad kad si dobila dobre vijesti podsjeti je otac, vraajui joj pismo. No ja samo elim da ti bude svjesna da je ovo posljednja godina u kojoj u ja to dopustiti.

  to e se dogoditi ukoliko me odbije monsieur Tannberg? Nee te odbiti. No ako me odbije, to e onda biti?Njezin otac duboko uzdahne. Onda e se do kraja ljeta

  ili udati, ili prihvatiti slubu guvernante koju su ti velikodu-no ponudili lord i lady Eades. Oni bi voljeli da poduava njihovu djecu slikanju.

  Njihova djeca Caroline uuti. Strava. Nije bilo druge rijei kojom bi se opisao stravian osjeaj koji ju je preplavio

 • Poziv na grijeh 27

  na pomisao da bi morala uiti imunu, razmaenu djecu ka-ko slikati mauhice.

  No ti se sad ne mora brinuti zbog toga, zar ne?Iz njegovih usta u Boje ui. Da, valjda ne moram. Tako treba. Glavu gore. On ponovno podigne svoju

  kutiju. Idem ja sad srediti te nove stupove ree njezin otac, opet izaavi iz prostorije i rei tvojoj majci da su te skoro primili u beki atelje. Svima nam je laknulo.

  Ona ga je gledala kako hoda niz predvorje, a zatim ponov-no sjedne. Situacija je bila gora nego to je shvaala. Frustra-cija i ponienje neprestanog odbijanja zato to je bila ensko, ili zato to je atelje imao previe kandidata, ili zato to si nije mogla priutiti kolarinu, nije bilo nita u usporedbi s poslom guvernante. Morala bi pospremiti svoje kistove i nikada ih vie ne bi mogla uzeti u ruke. Nema vie slikanja, nema vie onog osjeaja onog divnog, uzvienog osjeaja kada savr-eno ovjekovjei neiji ivot na platnu. Osjeala bi se kao da joj je netko iupao srce.

  Hvala Bogu da joj je otac rekao za posljedice neuspjeha. Nagovorit e ona lorda i lady Eades da se odjenu u najbolju odjeu ovog vremena i primit e je kao naunika u Atelje Tannberg.

  Nije bilo drugog izbora.

  Zachary, ako me ova prokleta zvijer jo jednom ugrize za noni prst, sredit u da ga poslue za veeru.

  Uzdahnuvi, Zachary se sagne i zgrabi psa za potiljak, po-digavi ga na sjedite kraj sebe. Oprosti, teta.

  Gladys, teta Tremaine, pogleda svog suputnika to je to, zapravo?

 • 28 Suzanne Enoch

  Mislim da je to mjeanac foksterijera i irskog setera uzvrati on, nezainteresirano migoljei prstima kako bi tene radije grickalo njega nego njegovu tetu.

  A iz kojeg si tono razloga nabavio psa? Melbourne mi je rekao da bih trebao nabaviti psa. Njemu

  je to navodno dokaz strpljivosti i odgovornosti. Trznuo se kad ga je jedan otri zub okrznuo po prstu. Nazvao sam ga Harold.

  To je srednje ime tvoga brata. Uistinu? Kakve li sluajnosti.Njegova se teta vrati svome vezu i podigne ga kako bi od-

  grizla plavi konac kojim je vezla. Ne zastavi, izvue zeleni konac iz svoje koare s potreptinama za vezenje.

  Zna, ja imam no ree Zachary, gledajui je sa su-protnog sjedita kako mjeri konac i na kraju ponovno pre-grize na eljenoj duljini. A imam tu i jednu zvijer s o-trim zubima.

  Ovo je bre uzvrati mu teta, spretno uvevi konac kroz uicu igle, i vrati se na posao. Nikad ne zna u kakvoj ti neprilici moe zatrebati znanje veza.

  Da, ovjek nikad ne zna kad e mu zatrebati inicijali na rupiima ree ironino, poeljevi zakolutati suutno oi-ma na prizor zamrenog veza.

  Samo se ti rugaj, djeae moj, no ja te ijem za trideset mudrih godina.

  Da, ali e do Batha oslijepiti bude li pokuavala vesti u koiji koja se kree, i ostat e bez zuba bude li grizla konac.

  Ona se zasmijulji. Zachary, ti se nisi ni rodio kad sam ja ovo radila. Bre proe vrijeme u koiji nego ako pokuava itati, ili kad samo sjedi i eka da ti divlji pas pojede nogu.

 • Poziv na grijeh 29

  On se morao barem djelomino sloiti s tom njezinom tvrdnjom.

  Zachary pogleda knjigu koju mu je njegov brat Charlema-gne uvalio juer ujutro prije puta, kao da e dvadesetak Byro-novih pjesama ublaiti injenicu da je prognan u Bath. Ha-rold je oito bio istog miljenja jer je ve istrgnuo i provakao korice knjige. A s obzirom na taj bijedan pokuaj podmiiva-nja, znao je sa sigurnou da se radi o neem mnogo gorem. Nije sumnjao da je teta Tremaine dobila upute kako joj giht nee biti izlijeen sve dok ne dobije poruku od Melbournea u kojoj e pisati da je pronaao nain kako zauvijek sprijeiti brata da se prikljui vojsci.

  Da, Melbourneova strategija otezanja uzrujavala je Zac-haryja, no bez obzira na to trajalo li to tjedan dana ili itav mjesec, njega nita nee zaustaviti. Trebala mu je promjena. A osim ako svemoni lan Griffin dotad ne smisli neki u-desni plan, on e se prikljuiti Wellingtonu na Poluotoku. Tamo e barem moi biti neto vie od bezvrijednog treeg brata u obitelji, priuve priuve, onoga koji je zaduen pratiti enske lanove obitelji na domjenke, slavniji po svom zdra-vom apetitu i popularnosti kod djevojaka nego po bilo kojoj vjetini ili zanimanju.

  Zapravo sam ti elio predloiti da malo odrijema do-da, shvativi da ga teta promatra.

  Ti bi mogao jahati predloi ona. Toliko si se namuio da povede svog konja. Ja u vrlo rado vesti u miru.

  On ju je istog asa elio pitati zato je njegova nazonost uope potrebna. No svima je bio jasno da on ne putuje u Bath radi zdravlja tete Tremaine, ve zbog svojeg. Zachary izvadi svoj depni sati i pogleda na nj. Imamo jo jedan sat do

 • 30 Suzanne Enoch

  gostionice. Harold i ja emo ostati ovdje i odrijemati malo, ako nema nita protiv.

  Teta Tremaine, koja je bila veoma krupna ena, malo se promekolji. Zapravo, bila sam zamolila Phippsa da malo skrenemo s puta.

  Kako to misli? upita je sumnjiavo, uspravivi se po-novno u sjeditu. Nadao se da ga ne planiraju negdje putem ostaviti i zatvoriti u nekom samostanu.

  Mislila sam da bismo mogli provesti no ili dvije u dvo-ru Witfeld kako bih posjetila svoju prijateljicu Sally Witfeld.

  Zachary je pogleda. Nadam se da to skretanje s puta nije smislio Melbourne?

  Boe moj, ne. Sally i ja smo ile zajedno u kolu. To je samo jedan sat vonje od glavne ceste za Bath, a ja sam po-zvana u goste kad god bude prilika. Nisam je vidjela skoro est godina.

  Zachary podigne ruke u znak predaje, a zatim laktom pre-prijei put Haroldu koji mu je pokuao skoiti na prsa. Bath ili dvor Witfeld meni je to isto. Neu te valjda sprijeiti da posjeti dragu prijateljicu iz kole.

  Ti si jedan mudar mladi.Nacerivi se, Zachary se zavali u jastuke, obuhvati prsti-

  ma Haroldovu ogrlice i zatvori oi. Koliko god naporno ovo putovanje bilo, on je uistinu volio svoju tetu. A pod ovim okolnostima, nije vidio ba nita loe u popodnevnom drije-manju u koiji s odlinim ovjesom.

  Za dvadesetak minuta koija je skrenula s glavne ceste u izrovani, blatnjavi put i nastavila prema jugu. Zachary otvori oi u trenutku kad je zamalo izbaen sa sjedita. Izgleda da je bilo gotovo s drijemanjem. Zapravo, inilo mu se da e dok

 • Poziv na grijeh 31

  stignu u dvor Witfeld imati masnice na pozadini. Zgrabio je jednu od viseih ruki kako bi se pridrao dok je pas odska-kivao po podu pokuavajui se sakriti iza njegovih elegantnih, vojnikih izama. Dragi Boe, tko to ivi na kraju ovakve ceste divlji Kelti premazani plavim ratnikim bojama? Teta Tremaine je, naravno, nastavila vesti, a on se mogao kladiti da e joj vez izgledati uasno neuredno.

  Konano, koija stigne do glatkijeg, bolje odravanog dijela ceste i Zachary se ponada da je to znak da su uli na privatni posjed. Navodno u ovom dijelu Wiltshirea ima odlinih mjesta za pecanje ree, pokuavajui pronai neto dobro u posjetu ovom dijelu Engleske. Postoji li gospodin Witfeld?

  Postoji. Dok je teta Tremaine pospremala vez u koaru, pogleda ga ispod oka. Sigurna sam da ti nee biti dosadno ovih nekoliko dana.

  Mala iskra neugodne sumnje pokaklja mu krajiak moz-ga. Sally Witfeld nema valjda mladu ker doraslu za udaju? upita kad se koija zaustavila.

  Nema. Odlino.Daui i stenjui, jedan zdepasti batler pojavi se kako bi

  im otvorio vrata koije. Uz Zacharyjevu i Haroldovu pomo otpozadi i oslanjanje na tap i batlerovu ispruenu ruku, te-ta Tremaine nespretno sie na zemlju. Ponovno ga pogleda, nacerivi se.

  Zapravo ima sedam. ega ima sedam? procijedi Zachary, unato stranoj

  spoznaji da mu je zapravo jasno o emu teta govori.Piskavo skvianje zaulo se s prozora koji su gledali na sa-

  lon u prizemlju. Trenutak kasnije, ene su nahrupile prema

 • 32 Suzanne Enoch

  dvostrukim vratima, izgledajui poput vesele duge naprav-ljene od muslina.

  Harold spusti glavu i zalaje. Bilo je prekasno za bijeg u ko-iju, iako je Zachary na to barem na trenutak pomislio. Put s tetom Tremaine je navodno bio test njegove odgovornosti i strpljivosti, i on nee pokleknuti pred tim izazovom. No sedam keri. Boe dragi.

  Odluivi da e svoju ljutnju podijeliti s tetom kasnije na-samo, nabaci smijeak na lice i sie s koije. Psi sie za njim i pone mahnito trati dvoritem lovei tri kokoi.

  inilo se da djevojke poznaju tetu Tremaine; zagluujui vriskovi od veselja lady Gladys odjekivali su dvoritem, za-malo nadjaavi Haroldov lave i kokodakanje kokoi.

  Djevojke, djevojke, dobar dan! uzvraala je teta Trema-ine, sjajei od sree dok je primala desetke poljubaca na svoje okrugle obraze. Ovo je moj neak, lord Zachary Griffin.

  Vojska ena skladno se nakloni jedna za drugom poput vala. Lorde Zachary.

  Zachary se nakloni. U trenutku kad su ga opkolile, jo dvije ene izau iz kue? to je ovo, k vragu, internat za djevojke?

  Gladys! ona starija koja je bila skoro ira nego dua, vrisne i snano zagrli njegovu tetu. O, boe! Tako mi je drago to te vidim!

  Majka ovog legla, oito. Bilo je jasno na koga su keri bi-le tako spontane. Kad ga teta pozove, Zachary nabaci irok osmijeh i probije se kroz guvu do nje. Vi ste zacijelo gos-poa Witfeld ree druici svoje tete, primivi je za debelju-kasti dlani naklonivi se. Moja teta Tremaine vas spominje s velikom ljubavlju.

 • Poziv na grijeh 33

  O, Boe, kakav armer zasmijulji se Sally, zacrvenivi se. Gladys, imala si pravo, ba je divan.

  One su ve razgovarale o njemu? To nije slutilo na do-bro. Imate draesne keri nastavio je, zahvalan to i sam dolazi iz velike, bune obitelji. U suprotnom ne bi izdrao ovakav napad. Onesvijesti li se ovdje, nitko ne zna gdje e se probuditi.

  Tiho prijekorno e gospoa Witfeld. Dajte da vas upoznam. Djevojke, doite, prestanite kokodakati ve jed-nom. Izrekavi to, ona pone gurati djevojke u dugaku vrstu koja je bila slina smotri vojne postrojbe, samo to je ova postrojba imala oprave i eirie, i stalno se smijuljila i neto doaptavala. Oito osjetivi kako se kaos smiruje, Harold se vrati i pone napadati Zacharyjevu lijevu izmu. Hvala Bogu, obuo je stare ugodne izme, a bolji par spa-kirao u koveg.

  Dok su se postrojavale, jedna od njih ona koja je zadnja izala iz kue privue mu pozornost. Nije se radilo o tome da je bila posebno dojmljiva, iako je imala lijepu kosu bakrene boje, nekoliko nijansi tamniju od susjedne sestre, bistre ze-lene oi i visoku, vitku figuru. Ne, radilo se o tome da ga je promotrila od glave do peta, ak se nagnula da ga promotri iz profila, kao da je on neki kukac, a ona etnomolog.

  Lorde Zachary ree ga Witfeld, pourivi djevojku bakrene kose kako bi stala na elo vrste ovo je moja naj-starija ki, Caroline.

  On se nakloni. Gospoice Witfeld. Drago mi je.Caroline Witfeld mu kimne. Savjetujem vam da se ne

  klanjate dok upoznavanje ne zavri jer bi vam se moglo za-vrtjeti u glavi uzvratila mu je tihim veselim glasom. Kako

 • 34 Suzanne Enoch

  se njezina majka pomaknula ispred sljedee keri, vjerojatno je on bio jedini koji ju je uo.

  Susan ree matrona napredujui du vrste a zatim blizanke, Joanna i Julia. Grace ima tek osamnaest godina. A najmlae su Anne i zatim Violet.

  Zachary otrese Harolda s noge i prieka kako bi se uvjerio da je gospoa Witfeld zavrila s predstavljanjem, a zatim se ponovno nakloni. Drago mi je to sam vas upoznao ree, kriom pogledavi najstariju djevojku, koja je izgleda zabo-ravila na svoju nekadanju opasku i sada je zurila u njegov lijevi dlan. On za probu malo promrda prstima, a ona trepne.

  Tako ste narasle obrati se teta Tremaine svim djevojka-ma. I izrasle u tako divne mlade dame. Moja se neakinja udala prije mjesec dana, i bojim se da mi prilino nedostaje ugodno askanje o najnovijoj modi.

  Jedna od blizanki jurne do nje i primi je za ruku. Onda morate ostati! Mama, reci lady Gladys da ona i lord Zachary moraju ostati!

  Naravno da e ostati. Ne dolazi u obzir da odu i ja sam sigurna da e se gospodin Witfeld sloiti.

  Teta Tremaine se nasmijei. Ako ne smetamo, rado bi-smo ostali nekoliko dana.

  Caroline ustukne jedan korak kad njezine sestre okrue lorda Zacharyja. Svaka mu je eljela pokazati gostinsku sobu. Gledala je kako se on smjeka, diplomatski nudi ruku Violet, najmlaoj od sestara i pokazuje ostalima da krenu ispred njih.

  S tamnosmeom, skoro crnom kosom koja je na popod-nevnom suncu poprimila bronani odsjaj, oima koje su as djelovale crno poput uljena, a as tamno sivo poput obla-ka, i divnom figurom visok i miiav, lord Zachary bio je

 • Poziv na grijeh 35

  izuzetno naoit mukarac. Uz sve to, imao je visoke jagodine kosti i aristokratske obrve, tako da mu je i lice bilo lijepo i zanimljivo. Caroline bi se najradije smjekala, no nije htjela proglasiti pobjedu prije nego to napravi nekoliko crtea i otkrije moe li njegovu ljepotu prenijeti na platno.

  No u tom se trenutku uistinu inilo kako je Bog usliio nje-zine molbe. Traila je jednog plemia, a lord Zachary Griffin joj je doslovno pao s neba na kuni prag. A zajedno s njim, dobila je priliku i kako otii iz Wiltshirea.

 • suzanne enoch

  Poziv na grijeh

  k r a l j i c e l j u b av n i h rom a n a

  Sedam keri spremnih za udajuA lord Zachary Griffin prava je osoba koja

  e im pomoi uhvatiti mueve.

  Sedam sestara nestrpljivo ekaju udaju, ali i tu postoje pravila. Prvo to mora uiniti najstarija od njih no njoj brak i nije toliko vaan. Ona se eli

  posvetiti umjetnosti. Iznenadni posjet mladog i naoitog mukarca u njihovu e kuu unijeti neopisivu ivost. Neoekivani gost pokuat e poduiti sestre

  brojnim vanim stvarima koje je potrebno znati prije sklapanja braka.

  No Zacharyju e za oko zapeti upravo ona najnezainteresiranija sestra, Caroline, i dugo e mu trebati da shvati da njezini eznutljivi

  pogledi upueni njemu nemaju mnogo veze s privlanou ve znatno vie s prijemom na prestinu umjetniku kolu. Kad bi ona samo mogla prenijeti te visoke jagodice, te aristokratske obrve i ta snana ramena na platno, svi bi se njezini snovi ostvarili.

  No Caroline e uskoro poeti sanjati neke drukije snove one u koje je ukljuen armantni razvratnik i ponaanje koje nikako ne dolikuje mladoj dami posveenoj umjetnosti

  sve dok ne postane posveena umjetnosti ljubavi.

  ISBN 978-953-14-1xxx-x

  w w w.moz aik-k nj iga.hr

  xxx,00 kn

  Pozi

  v na g

  rijeh

  suza

  nne eo

  ch

  suzanne enochSuzanne Enoch zaista je raskoan knjievni talent. christina doddPoziv na grijeh

  kraljice ljubavnih romana

  kako ukrotiti razvratnika

  pononi susret

  skandal na dvoru

  grijeh i osjeaji