Povzetek 8 izjemnih poslovnih knjig zadnjega .Robert B. Cialdini - Influence ... mag. Robert Rolih,

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Povzetek 8 izjemnih poslovnih knjig zadnjega .Robert B. Cialdini - Influence ... mag. Robert Rolih,

 • Akademija Panta Rei

  Uspeh, d. o. o.

  Stegne 21c, Ljubljana

  www.panta-rei.si

  Povzetek 8 izjemnih poslovnih knjig

  zadnjega desetletja

  http://www.panta-rei.biz/

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  Kazalo:

  Uvod .......................................................................................................................... 3

  Jack Welch, Suzy Welch - Winning ......................................................................... 4

  W. Chan Kim in Rene Mauborgne - Blue Ocean Strategy ................................... 6

  Larry Bossidy - Execution: The Discipline of Getting Things Done .................... 9

  Jim Collins - Good to Great ................................................................................... 11

  Chet Holmes - The Ultimate Sales Machine ......................................................... 13

  Robert B. Cialdini - Influence ................................................................................. 16

  Chip Heath, Dan Heath - Made to Stick ................................................................. 19

  Michael E. Gerber - The E-Myth Revisited ............................................................ 21

  Zakaj nam zaupa e ve kot 5.400 strank? ........................................................... 23

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  Uvod

  Vsaka knjiga, ki jo preberete, vam v nekaj urah da znanje, ki ga je avtor nabiral celo ivljenje.

  Znano je, da s tem, ko preberete eno knjigo na teden, v roku nekaj let postanete eden od

  najvejih strokovnjakov na podroju vaega delovanja.

  Za vas smo pri Akademiji Panta Rei pripravili kratke povzetke nekaterih od najpomembnejih

  poslovnih knjig zadnjega desetletja. Tako boste v zelo kratkem asu dobili kljune ideje iz

  vsake knjige, kar vam bo prihranilo veliko asa, ki ga lahko seveda namenite za obisk naih

  delavnic :)

  elim vam prijetno branje in veliko novih idej,

  mag. Robert Rolih, direktor

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  Jack Welch, Suzy Welch: Winning

  Jack Welch, ena najvejih poslovnih ikon in bivi direktor podjetja General Electric, je po

  mnenju revije Fortune najbolji direktor prejnjega stoletja. Njegovi rezultati govorijo sami

  zase, saj se je GE pod njegovim vodstvom spremenil iz zaspanega in nedobikonosnega

  podjetja v eno od najbolj inovativnih, fleksibilnih in dobikonosnih podjetij na svetu.

  Knjiga govori le o eni stvari - kako postati odlien vodja. Zasnovana je na vpraanjih, ki jih

  Jack dobiva na svojih javnih nastopih in odgovorih na ta vpraanja. Zato je izjemno berljiva in

  praktino uporabna.

  Kljuni nasveti iz knjige:

  1. Vsako podjetje mora imeti jasno vizijo, poslanstvo in vrednote. Vizija bo podjetje vodila v

  eleno smer, vrednote pa bodo ljudem pokazale nain, na katerega se je v podjetju potrebno

  obnaati in delovati. Vodja mora vedno paziti, da se ljudje v podjetju obnaajo v skladu z

  vrednotami - e ljudje krijo vrednoto, je to treba takoj sankcionirati in zagotoviti, da se to ne

  bo ve dogajalo. e pa delujejo v skladu z vrednotami, jih je potrebno pohvaliti in spodbujati.

  2. Iskrenost je treba spodbujati v vseh vrstah podjetij in organizacij. Iskrenost omogoa

  posameznikom v organizaciji, da spregovorijo in izrazijo svoje ideje. Iskrenost v organizaciji

  ustvarja nove ideje, ki bi lahko prispevale k izboljanju procesov in boljemu poslovanju.

  Vodja mora torej spodbujati iskrenost med ljudmi in mora zelo paziti, da ljudi ne kaznuje, ko

  mu povedo slabe informacije (npr. stroj v proizvodnji se je pokvaril). Prav tako mora biti do

  svojih ljudi iskren, ko jim daje povratne informacije, tudi e so le-te negativne.

  3. Vsako podjetje ima ve skupin zaposlenih glede na rezultate, ki jih dosegajo. Eni so

  izredno dobri (Jack pravi da jih je obiajno 20%), drugi so povpreni (70 %) in tretji so slabi

  (10 %). Vodja mora identificirati te tri skupine zaposlenih, nato pa nagrajevati ljudi, ki

  presegajo povpreje. Tistim, ki pa spadajo v spodnjih 10 %, mora hitro pomagati, da

  napredujejo. e pa se to ne zgodi, jih mora odpustiti.

  4. Spremembe so pomemben del poslovanja in vodja jih mora uvajati takrat, ko ima jasen

  razlog za spremembo. Pri uvajanju sprememb naj vodja identificira ljudi, ki spremembe hitro

  sprejmejo (ti mu bodo pomagali pri prehodih) in tiste, ki se spremembam upirajo (te je

  potrebno nevtralizirati).

  5. Vsako podjetje se sreuje z najrazlinejimi krizami. Ko nastopi kriza, je pomembno, da je

  vodja poten do kupcev in zaposlenih in da hitro preprei irjenje govoric ter napanih

  informacij. Zato mora prevzeti vajeti v svoje roke in intenzivno komunicirati, kaj se dogaja in

  kaj pone, da bo krizo premagal. V krizi je vedno dobro, da pogledate na stvari z najhujega

  monega zornega kota in se nanje pripravite s tem v mislih.

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  6. Jack Welch pravi, da mora biti strategija iva in popolnoma dinamina. Da bi lahko imeli

  dobro strategijo, mora podjetje identificirati svojo konkurenno prednost ter spremljati

  konkurente in njihove strategije.

  7. Jack pravi, da ima veina podjetij postavljene cilje tako, da jih im laje doseejo. To

  vodjem omogoa, da izpadejo dobri vodje, ki dosegajo rezultate, ter da si laje razdelijo

  nagrade. To metodo postavljanja ciljev Jack imenuje Izpogajana poravnava. Drugi nain

  postavljanja ciljev je metoda Lani nasmehi. Pri tej metodi uprava vodjem ree, da so naredili

  plan zelo dobro, toda v resnici ima pri sebi isto druge narte. Jack verjame, da bi moralo

  vodstvo podjetja pogledati realno stanje v panogi in si postaviti cilje, ki bodo vsem v izziv. e

  meri visoko in malo zgrei je vseeno bistveno bolje, kot da si si e na zaetku postavil nizke

  cilje.

  8. V zadnjem obdobju je veliko govora o ravnovesju med slubo in zasebnim ivljenjem.

  Nekateri ljudje radi ve asa delajo, drugi imajo radi ve asa za druino in hobije. Da bi

  lahko uivali v ravnovesju, ki vas osreuje, si morate le-to najprej zasluiti z odlinim delom.

  e dosegate odline rezultate, bo vsak dober direktor ali lastnik z veseljem ponudil vejo

  fleksibilnost vaega delovnega asa.

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  W. Chan Kim in Rene Mauborgne: Blue

  Ocean Strategy

  Obstajata dva tipa trgov:

  Rdei ocean to so vse panoge, ki e obstajajo in v katerih je huda konkurenca. Znana so

  pravila igre, znana je konkurenca, znane so trne poti. Celotno dojemanje strategije,

  konkurennega boja je usmerjeno v te oceane.

  Modri (Sinji) ocean konkurenca je nerelevantna, ker pravila igre e niso postavljena. Gre za

  ustvarjanje novih trgov, novih produktov, ki e nimajo znanega povpraevanja. Gre za

  nekakno potovanje v neznano (pomislite npr. na Apple Ipad).

  e ustvari s svojim podjetjem ali produktom nov, sinji ocean, bo veliko bolj dobikonosen.

  Inovacija vrednosti temeljni kamen te strategije

  Namesto na konkurenno bitko se osredotoi na to, da naredi konkurenco nepomembno s

  tem, da ustvari preskok v vrednosti, ki jo ponuja kupcem.

  To naredi tako, da znia ali odpravi vloke v nekatere konkurenne faktorje, ki v panogi

  obstajajo. Po drugi strani pa ustvari ali povea vloke v nove faktorje, ki jih v panogi sploh

  e nihe ne ponuja.

  Primer: Cirque de Soleil. Obiajni cirkusi imajo zelo visoke stroke, ker morajo vzdrevati

  eksotine ivali. Cirque de Soleil je drastino znial stroke obratovanja s tem, da so se

  osredotoili le na loveke toke (eliminirali so vse ivali) in naredili iz cirkusa umetnost

  (izjemna koreografija, scena, lepe dvorane, ...). To jim je omogoilo, da dvignejo vrednost za

  stranko, zviajo cene in zniajo stroke obratovanja.

  Buyer value

  Costs

  Value

  innovation

 • Akademija Panta Rei, Uspeh, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana

  tel.: 01 511 30 71, info@panta-rei.si, www.panta-rei.si

  Kako kreirati novo ponudbo oz. izdelke po principih Blue Ocean Strategy?

  Pot 1: Poglejte alternativne panoge

  Razmisli, katere so alternative tvoji panogi in poskuaj zdruiti panoge. Primer: NetJet, ki je

  prvi zael ponujati najem letal za poslovno rabo. Preden so prili na trg s to idejo, so bile

  opcije: ali kupi svoje letalo ali pa potuje okrog z navadnimi letalskimi drubami.

  Pot 2: Poglejte strateke skupine v svoji panogi

  Npr. Mercedes, BMW in Jaguar so v isti strateki skupini, ker ponujajo podobne stvari

  podobnim kupcem. Toyota je potem ponudila Lexus, ki je ponujal iste stvari za kupce nijega

  razreda.

  Pot 3: Poglejte verigo kupcev

  Poglej, kdo kupuje produkte in kdo jih uporablja. Npr. Novo Nordisk inzulin za diabetike v

  enostavnih injekcijah, ki so podobne svinniku. Pred tem so vsi proizvajalci ciljali na

  zdravnike, oni pa so prvi ponudili izjemno uporaben izdelek direktno konnim kupcem.

  Pot 4: Poglejte komplementarne produkte ali storitve

  Preveri, kaj se zgodi pred in po uporabi tvoje storitve. Primer: e gre v