of 88 /88
POVRTARSTVO Prof. dr Žarko M. Ilin

POVRTARSTVO - skolapkb.edu.rs · po definiciji rasad je: mlada biljka s 4-10 stalnih listova dobro razvijenog korenovog sistema Čvrstog, temeljnog i elastiČnog stabla visine 10-35

Embed Size (px)

Text of POVRTARSTVO - skolapkb.edu.rs · po definiciji rasad je: mlada biljka s 4-10 stalnih listova dobro...

 • POVRTARSTVO

  Prof. dr arko M. Ilin

 • PO DEFINICIJI RASAD JE:

  MLADA BILJKA S 4-10 STALNIH LISTOVA

  DOBRO RAZVIJENOG KORENOVOG SISTEMA

  VRSTOG, TEMELJNOG I ELASTINOG STABLA

  VISINE 10-35 cm, ZAVISNO OD BILJNE VRSTE

 • RASAD GOLIH ILA

  DOBRO KALJEN IELASTIAN

 • RASAD U HRANJIVOJ KOCKI

 • SA PROTEKLIH 4-5 PONEKAD I 6 ETAPAORGANOGENEZE GENERATIVNIH ORGANA

  OTIMALNE STAROSTI,ZAVISNO OD BILJNE VRSTE I USLOVA

  MLAD RASAD

  STAR RASAD

 • RASAD SE PROIZVODI U:

  ZA RANU ISREDNJE RANUPROIZVODNJU POVA

  ZATIENOMPROSTORU

  I NA OTVORENOMPOLJU

  ZA KASNUPROIZVODNJUPOVRA

 • BEZ PIKIRANJA15 3PARGLARABARBARA

  80-90

  NA LEJIBEZ PIKIRANJA

  15 3CRNI LUKPRAZILUK

  60-70

  KONTEJNERIMASAKSIJAMANA LEJISA ILI BEZ PIKI.

  22 4PARADAJZPAPRIKAPLAVI PATLIDAN

  50-70

  KONTEJNERIMASAKSIJAMA

  12 4KUPUSNJAE30-50

  KONTEJNERISAKSIJE

  15 3SALATACVEKLA

  20-30

  SAKSIJEKONTEJNERI

  22 4VREASTOBORANIJA

  20-25

  NAIN PROIZVODNJE

  RASADAOPTIMALNA

  TEMEPERATURA0c

  VRSTEDUINA

  RASADNIKOG PERIODA

  DANA

  USLOVI ZA GAJENJE RASADA

 • RASAD GOLIH ILA

  UPA

  NI R

  ASAD

  GOLIH

  IL

  A

 • KONTEJNERSKI RASAD

  RASAD GOLIH ILA

 • KONTEJNERSKI RASAD

 • KONTEJNERSKI RASAD

 • KONTEJNERSKI RASAD

 • KONTEJNERSKI RASAD

 • OD 1 m3 SUPSTRATA MOE SE DOBITI850-12.000 HRANJIVIH KOCKI ILI SAKSIJA

  10.000-12.0008.500-9.5006.700-7.2002.250-2.7501.600-1.800

  850-950

  4 X 45 X 56 X 67 X 78 X 8

  10 X 10

  BROJ SAKSIJAHRANJIVIH KOCKI

  VELIINA SAKSIJEHRANJIVE KOCKE

 • TEMPERATURNI USLOVI ZA PROIZVODNJU RASADA

  6-10 6-10 14-18 12-16 6-10

  12-15 8-10 20-22 16-18 8-10

  19-20 15-18 22-25 18-20 20

  16-18 14-16 20-22 18-20 15-18

  12-13 6-8 20-22 18-20 14-16

  4-6

  6-7

  8-12

  4-6

  3-6

  KUPUSNJAE

  PARADAJZ

  PAPRIKA

  KRASTAVAC

  SALATA

  TEMPERATURA VAZDUHA 0C5-7 DANA POSLE NICANJA DO KALENJADAN NO SUNAN OBLAAN NO

  DAN DAN

  DUINANICANJA

  DANA

  VRSTA

  PRI KALJENJU RASADA MINIMALNA DNEVNA TEMPERATURA JE 8-120C, A NONA 2-30C

 • TEMPERATURA ZEMLJITA I ZALIVANJE

  VRSTA

  KUPUSNJAE

  PARADAJZ

  PAPRIKA

  PLAVIPATLIDAN

  KRASTAVAC

  SALATA

  TEMPERATURA ZEMLJITA 0C ZALIVANJE

  POSLESETVE

  18-20

  22-25

  25-30

  25-30

  25-30

  18-20

  PRVIH POSLE12-15 DANA 12-15 DANA

  NO12

  15

  17

  17

  15

  12

  DAN15-17

  18-20

  20-22

  20-22

  18-20

  15-17

  NO1O

  12-14

  15

  15

  12-14

  10

  DAN14-16

  18-20

  20-22

  20-22

  18-20

  14-16

  BROJ

  3-4

  3-5

  4-5

  4-5

  3-5

  2-3

  l/m2

  10-15

  20

  20

  20

  20

  10-15

 • NTF

  1.) NA BETONSKOJ PODLOZI ILI2.) STOLOVIMA I3.) OROAVANJE

  POTAPANJE

 • POKAZATELJI U PROIZVODNJI RASADAVRSTA

  PARADAJZPAPRIKAPLAVIPATLIDANKUPUS RANIKUPUS KASNIKARFIOLLUBENICADINJAKRASTAVACTIKVACRNI LUKPRAZILUKCVEKLACELERSALATA

  SETVENA NORMAg/m2

  BROJ BILJAKA/m2

  BROJ DANA UPROIZVODNJI

  SA PIKI-RANJEM

  6-810-128-12

  8-128-10

  ---------

  5-6

  BEZ PIKI-RANJA

  0,8-14-6

  1,5-4

  3-54-53-5

  6-103-54-51512

  10-1220-25

  12-3

  SA PIKI-RANJEM

  100-125170-200

  160

  200-250-

  200-250--------

  150-200

  BEZ PIKI-RANJA

  350-600600-1200400-600

  40040040010010018070

  250020006608301000

  BEZSAKSIJE

  35-4545-5555-60

  40-5030-3535-40

  ----

  50-6050-6060-7060-7025-30

  U SA-KSIJI

  65-7560-7060-70

  45-55-

  45-5025-3525-3525-3524-40

  ----

  20-40

 • RELATIVNA VLANOST VAZDUHA

  JAKO75-80SALATA

  UMERENO80-85KRASTAVAC

  JAKO60-70PAPRIKA

  JAKO50-60PARADAJZ

  JAKO60-70KUPUSNJAE

  PROVETRAVANJERELATIVNA VLANOST VAZDUHA (%)

  VRSTA

 • DOPUNSKO OSVETLJENJE RASADA

  5-1505-150VISINA LAMPI IZNADRASADA (cm)

  8.0006.000MINIMALAN INTENZITET OSVETLJENJA LUKSA

  180-300120-3OOUKUPNA ENERGIJA VAT/m2

  30-3510-12

  18-208-10

  DUINA OSVETLJENJA:DANAASOVA/DANU

  15-25.XII10-15.XIIPOETAK OSVETLJAVANJA

  PARADAJZ PAPRIKA

  KRASTAVAC

 • KVALITET SUPSTRATA

 • KVALITET SUPSTRATA

 • SUPSTRAT

 • SUPSTRAT

 • SUPSTRAT

 • KVARCNI PESAK

 • LINIJA MAINA ZA PRAVLJENJE HRANJIVIH KOCKI ISETVU SEMENA

 • LINIJA MAINA ZA PUNJENJE KONTEJNERA ISETVU SEMENA

 • PRANJE I DEZINFEKCIJA TACNIZA HRANJIVE KOCKE ILI KONTEJNERE

 • KARAKTERISTIKE STANDARDNOG RASADA

  8-1015-256-855-65PAPRIKA3-610-124-530-35SALATA2-512-153-450-60LUK5-710-124-650-60CELER

  10-1215-203-520-25KRASTAVAC

  6-820-255-640-45PARADAJZ SREDNJE RANI

  12-1525-357-960-65PARADAJZ RANI

  8-1015-204-535-45KUPUS KASNI5-812-155-750-55KUPUS RANI

  MASA BILJKE g

  DUINA OD KORENOVOG

  VRATA DO VRHA LISTA

  (cm)

  BROJ LISTOVA

  STAROST (DANA)

  VRSTA

 • POVRE

  PARADAJZRANISREDNJE RANIKASNIJESENJIPAPRIKARANASREDNJE RANAKASNAPLAVI PATLIDANKUPUSRANISREDNJE RANIKASNIKARFIOLRANIKASNISALATAJESENJAKRASTAVACDINJALUBENICACELER

  VREME SETVE I SADNJE RASADANEPIKIRANI RASAD PIKIRANI RASAD

  VREMESETVE

  -15-20.III1-10.IV

  25-30.V

  -5-15.III1-5.IV

  10-20.III

  1-15.II20-25.III5.V-15.VI

  -25.V-5.VI10-15.II5.VI-5.IX25-30.III25-30.III1-15.III1-15.III

  VREMESADNJE

  -5-10.IV10-20.V1-5.VII

  -1-25.V15-30.V

  15.V-1.VI

  15-25.III5-10.V

  15.VI-25.VII

  -5-10.VII20-30.III10-30.X1-10.V1-10.V1-10.V10-20.V

  STAROSTRASADA

  -35-5035-4035-40

  -50-7045-5550-70

  35-4035-4035-40

  -40

  35-4035-40

  35353560

  VREMESETVE

  15.I-10-II1-10.II

  --

  15.I-10-II---

  15-20.I--

  10-15.I-------

  VREMESADNJE

  5-30-IV15-30.IV

  --

  1-10.V---

  15-25.III--

  20-25.III-------

  STAROSTRASADA

  8065-75

  --

  60-75---

  60--

  65-------

 • PRIPREMA ZA RUNU SETVU UKAMENU VUNU

 • RUNA SETVA

 • POKRIVANJE VERMIKULITOM

 • FIECI KAMENE VUNE

 • RUNA SETVA U FIEKE KAMENE VUNE

 • MAINSKA SETVA

 • POKRIVANJE VERMIKULITOM

 • KOMORA ZA NAKLIJAVANJE

 • FAZA NICANJA

  FAZA KADA SETACNE SA HRANJIVIMKOCKAMA ILIKONTEJNERIPRENOSE U ZATIENIPROSTOR I IZLAUSVETLOSTI

 • FAZA NICANJA

 • PIKIRANJE

 • PIKIRANJE

 • PIKIRANJE

 • RASAD STAROSTI 4 NEDELJE

 • RASAD STAROSTI 4 NEDELJE

 • RASAD STAROSTI 4 NEDELJE

 • DA LI JE HIDROPONSKI UZGOJ POVRARENTABILAN

  DA !!! VE PRI POVEANJU PRINOSA OD 6-10 %

  POSTOJI MAKSIMALNA KONTROLA ISHRANE,PROIZVODI SE ZDRAVSTVENO BEZBEDNO POVRE,

  UZ MINIMALNO ZAGAENJE OKOLINE

  BILJKA SVU SVOJU ENERGIJU TROI NA RAST IRAZVIE NADZEMNOG DELA

  (VEGETATIVNIH I GENERATIVNIH ORGANA),UMESTO NA RAST KORENOVOG SISTEMA

 • TA JE MINERALNA VUNA?

  MINERALNA VUNA SE DOBIJA TOPLJENJEM BAZALTNIHSTENA I KRENJAKA NA 1.600 0C, PRI EMU SEOPONAANJEM PRIRODNIH PROCESA STVARA LAVAKOJA SE U SPECIJALNIM CENTRIFUGAMA PREVODI UTANKE ZAMRENE NITI NALIK EERNOJ PENI.HEMIJSKI JE NEUTRALNA, INERTNA. OD 1 m3 BAZALTNIHSTENA SE DOBIJA OKO 37 m3 MINERALNE VUNE. TAKODOBIJENA VLAKNA SE PRESUJU I OBLIKUJU U BLOKOVE,KOCKE, SAKSIJE, KONTEJNERE RAZLIITIH DIMENZIJA.

  TA SU PREDNOSTI?

  IMA LI NEDOSTATAKA?

 • VEGETACIONI PROSTOR

 • VEGETACIONI PROSTOR

 • MAINSKA SETVA PODLOGEU HRANJIVE KOCKE

  RUNA SETVA PLEMKIU GUSTOM SKLOPU

  MAINA ZA SETVU I DOZIRANJEZATITNIH SREDSTAVA

  MAINAZAT

  ITNO

  SRED

  STVO

 • PLEMK

  A

  PODLOGA

  PODLOGASILIKONSKATIPALJKA

  ILET

  PLEMK

  A

  SILIKONSKETIPALJKE

  TAPII

  KOSI REZ

 • KA

  LEM

  LJEN

  RA

  SAD

  PA

  PRIK

  E

 • KALEMLJENJE

 • POSTUPAK KALEMLJENJAKOSI REZ NA PODLOZIDEZINFEKCIJA SKALPERA

  OROAVANJE

 • PODLOGA

  KALEM

  KOSI REZSILIKONSKATIALJKA

 • PODIZANJE RELATIVNE VLANOSTIDO FORMIRANJA KALUSA

 • PODIZANJE RELATIVNE VLANOSTIDO FORMIRANJA KALUSA

  DODATNOOSVETLJENJE

 • PODIZANJE RELATIVNE VLANOSTI VAZDUHA I DODATNOOSVETLJENJE U KOMORI NAKON KALEMLJENJADO VREMENA FORMIRANJA KALUSA

 • IZGLED KALEMLJENOG RASADA NA 2 STABLA

 • IZGLED KALEMLJENOG RASADA NA 2 STABLA

 • KALEMLJENJE

 • KALEMLJENJE

 • UTOVAR I TRANSPORT RASADA

 • UTOVAR ITRANSPORTRASADA

 • UTOVAR I TRANSPORT RASADA