of 17 /17
R.B. Katastarska parcela L.N. TIP VLASNIŠTVA OBIM PRAVA POVRŠINA ZEMLJIŠTA POVRŠINA ZEMLJIŠTA koef POVRŠINA OBJEKTA GEOPORTAL MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA PRAVA 1 452 96 Susvojina 1/2 80 40 2903000 OPŠTINA BUDVA 2 1822 96 Susvojina 1/2 150 75 6036000008446 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA 3 239 101 Susvojina 1/2 58 29 6036000008446 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA 4 28 121 Svojina 1/1 3,898 3,898 2903000 OPŠTINA BUDVA 5 53 121 Svojina 1/1 2,362 2,362 2903000 OPŠTINA BUDVA 6 69 121 Svojina 1/1 762 762 2903000 OPŠTINA BUDVA 7 96 121 Svojina 1/1 563 563 2903000 OPŠTINA BUDVA 8 97 121 Svojina 1/1 1,908 1,908 2903000 OPŠTINA BUDVA 9 104 121 Svojina 1/1 1,505 1,505 2903000 OPŠTINA BUDVA 10 125 121 Svojina 1/1 2,624 2,624 2903000 OPŠTINA BUDVA 11 133 121 Svojina 1/1 4,296 4,296 2903000 OPŠTINA BUDVA 12 134 121 Svojina 1/1 1,112 1,112 2903000 OPŠTINA BUDVA 13 160 121 Svojina 1/1 1,026 1,026 2903000 OPŠTINA BUDVA 14 166 121 Svojina 1/1 1,412 1,412 2903000 OPŠTINA BUDVA 15 169 121 Svojina 1/1 1,264 1,264 2903000 OPŠTINA BUDVA 16 200 121 Svojina 1/1 814 814 2903000 OPŠTINA BUDVA 17 201 121 Svojina 1/1 543 543 2903000 OPŠTINA BUDVA 18 220 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA 19 220 121 Svojina 1/1 221 221 2903000 OPŠTINA BUDVA 20 236 121 Svojina 1/1 129 129 2903000 OPŠTINA BUDVA 21 240 121 Svojina 1/1 50 50 80 2903000 OPŠTINA BUDVA 22 244 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA 23 244 121 Svojina 1/1 442 442 2903000 OPŠTINA BUDVA 24 249 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA 25 259 121 Svojina 1/1 4,080 4,080 35 2903000 OPŠTINA BUDVA 26 280 121 Svojina 1/1 300 300 2903000 OPŠTINA BUDVA 27 300 121 Svojina 1/1 991 991 46 2903000 OPŠTINA BUDVA 28 302 121 Svojina 1/1 360 360 2903000 OPŠTINA BUDVA 29 312 121 Svojina 1/1 2,176 2,176 2903000 OPŠTINA BUDVA 30 314 121 Svojina 1/1 1,081 1,081 2903000 OPŠTINA BUDVA 31 315 121 Svojina 1/1 2,311 2,311 2903000 OPŠTINA BUDVA 32 343 121 Svojina 1/1 240 240 2903000 OPŠTINA BUDVA 33 345 121 Svojina 1/1 967 967 2903000 OPŠTINA BUDVA 34 346 121 Svojina 1/1 359 359 2903000 OPŠTINA BUDVA 35 347 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA 36 347 121 Svojina 1/1 404 404 2903000 OPŠTINA BUDVA 37 348 121 Svojina 1/1 1,066 1,066 2903000 OPŠTINA BUDVA 38 348 121 Svojina 1/1 190 190 45 2903000 OPŠTINA BUDVA 39 358 121 Svojina 1/1 479 479 2903000 OPŠTINA BUDVA 40 359 121 Svojina 1/1 658 658 2903000 OPŠTINA BUDVA 41 360 121 Svojina 1/1 419 419 2903000 OPŠTINA BUDVA

POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA...

Page 1: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

R.B.Katastarska

parcelaL.N. TIP VLASNIŠTVA OBIM PRAVA

POVRŠINA

ZEMLJIŠTA

POVRŠINA

ZEMLJIŠTA koef

POVRŠINA

OBJEKTAGEOPORTAL MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA PRAVA

1 452 96 Susvojina 1/2 80 40 2903000 OPŠTINA BUDVA

2 1822 96 Susvojina 1/2 150 75 6036000008446 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA

3 239 101 Susvojina 1/2 58 29 6036000008446 CRNA GORA- SUB. RASP. OPŠTINA BUDVA

4 28 121 Svojina 1/1 3,898 3,898 2903000 OPŠTINA BUDVA

5 53 121 Svojina 1/1 2,362 2,362 2903000 OPŠTINA BUDVA

6 69 121 Svojina 1/1 762 762 2903000 OPŠTINA BUDVA

7 96 121 Svojina 1/1 563 563 2903000 OPŠTINA BUDVA

8 97 121 Svojina 1/1 1,908 1,908 2903000 OPŠTINA BUDVA

9 104 121 Svojina 1/1 1,505 1,505 2903000 OPŠTINA BUDVA

10 125 121 Svojina 1/1 2,624 2,624 2903000 OPŠTINA BUDVA

11 133 121 Svojina 1/1 4,296 4,296 2903000 OPŠTINA BUDVA

12 134 121 Svojina 1/1 1,112 1,112 2903000 OPŠTINA BUDVA

13 160 121 Svojina 1/1 1,026 1,026 2903000 OPŠTINA BUDVA

14 166 121 Svojina 1/1 1,412 1,412 2903000 OPŠTINA BUDVA

15 169 121 Svojina 1/1 1,264 1,264 2903000 OPŠTINA BUDVA

16 200 121 Svojina 1/1 814 814 2903000 OPŠTINA BUDVA

17 201 121 Svojina 1/1 543 543 2903000 OPŠTINA BUDVA

18 220 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA

19 220 121 Svojina 1/1 221 221 2903000 OPŠTINA BUDVA

20 236 121 Svojina 1/1 129 129 2903000 OPŠTINA BUDVA

21 240 121 Svojina 1/1 50 50 80 2903000 OPŠTINA BUDVA

22 244 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA

23 244 121 Svojina 1/1 442 442 2903000 OPŠTINA BUDVA

24 249 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA

25 259 121 Svojina 1/1 4,080 4,080 35 2903000 OPŠTINA BUDVA

26 280 121 Svojina 1/1 300 300 2903000 OPŠTINA BUDVA

27 300 121 Svojina 1/1 991 991 46 2903000 OPŠTINA BUDVA

28 302 121 Svojina 1/1 360 360 2903000 OPŠTINA BUDVA

29 312 121 Svojina 1/1 2,176 2,176 2903000 OPŠTINA BUDVA

30 314 121 Svojina 1/1 1,081 1,081 2903000 OPŠTINA BUDVA

31 315 121 Svojina 1/1 2,311 2,311 2903000 OPŠTINA BUDVA

32 343 121 Svojina 1/1 240 240 2903000 OPŠTINA BUDVA

33 345 121 Svojina 1/1 967 967 2903000 OPŠTINA BUDVA

34 346 121 Svojina 1/1 359 359 2903000 OPŠTINA BUDVA

35 347 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA

36 347 121 Svojina 1/1 404 404 2903000 OPŠTINA BUDVA

37 348 121 Svojina 1/1 1,066 1,066 2903000 OPŠTINA BUDVA

38 348 121 Svojina 1/1 190 190 45 2903000 OPŠTINA BUDVA

39 358 121 Svojina 1/1 479 479 2903000 OPŠTINA BUDVA

40 359 121 Svojina 1/1 658 658 2903000 OPŠTINA BUDVA

41 360 121 Svojina 1/1 419 419 2903000 OPŠTINA BUDVA

Page 2: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

42 397 121 Svojina 1/1 1,261 1,261 2903000 OPŠTINA BUDVA

43 442 121 Svojina 1/1 0 2903000 OPŠTINA BUDVA

44 442 121 Svojina 1/1 36 36 2903000 OPŠTINA BUDVA

45 444 121 Svojina 1/1 48 48 2903000 OPŠTINA BUDVA

46 456 121 Svojina 1/1 20 20 20 2903000 OPŠTINA BUDVA

47 457 121 Svojina 1/1 241 241 2903000 OPŠTINA BUDVA

48 460 121 Svojina 1/1 20 20 2903000 OPŠTINA BUDVA

49 462 121 Svojina 1/1 20 20 2903000 OPŠTINA BUDVA

50 479 121 Svojina 1/1 596 596 2903000 OPŠTINA BUDVA

51 491 121 Svojina 1/1 481 481 2903000 OPŠTINA BUDVA

52 493 121 Svojina 1/1 1,041 1,041 2903000 OPŠTINA BUDVA

53 512 121 Svojina 1/1 508 508 2903000 OPŠTINA BUDVA

54 513 121 Svojina 1/1 734 734 2903000 OPŠTINA BUDVA

55 568 121 Svojina 1/1 372 372 2903000 OPŠTINA BUDVA

56 599 121 Svojina 1/1 2,448 2,448 2903000 OPŠTINA BUDVA

57 601 121 Svojina 1/1 19,794 19,794 2903000 OPŠTINA BUDVA

58 614 121 Svojina 1/1 3,146 3,146 2903000 OPŠTINA BUDVA

59 660 121 Svojina 1/1 1,708 1,708 2903000 OPŠTINA BUDVA

60 677 121 Svojina 1/1 706 706 2903000 OPŠTINA BUDVA

61 751 121 Svojina 1/1 11,718 11,718 2903000 OPŠTINA BUDVA

62 823 121 Svojina 1/1 7,803 7,803 2903000 OPŠTINA BUDVA

63 939 121 Svojina 1/1 1,515 1,515 2903000 OPŠTINA BUDVA

64 1029 121 Svojina 1/1 654 654 2903000 OPŠTINA BUDVA

65 1052 121 Svojina 1/1 3,094 3,094 2903000 OPŠTINA BUDVA

66 1172 121 Svojina 1/1 2,772 2,772 2903000 OPŠTINA BUDVA

67 1192 121 Svojina 1/1 1,223 1,223 2903000 OPŠTINA BUDVA

68 1193 121 Svojina 1/1 7,042 7,042 2903000 OPŠTINA BUDVA

69 1304 121 Svojina 1/1 520 520 2903000 OPŠTINA BUDVA

70 1354 121 Svojina 1/1 8,675 8,675 2903000 OPŠTINA BUDVA

71 1364 121 Svojina 1/1 628 628 2903000 OPŠTINA BUDVA

72 1512 121 Svojina 1/1 45 45 2903000 OPŠTINA BUDVA

73 1513 121 Svojina 1/1 60 60 2903000 OPŠTINA BUDVA

74 1809 121 Svojina 1/1 9,682 9,682 2903000 OPŠTINA BUDVA

75 1812 121 Svojina 1/1 16,337 16,337 2903000 OPŠTINA BUDVA

76 1815 121 Svojina 1/1 4,253 4,253 2903000 OPŠTINA BUDVA

77 1817 121 Svojina 1/1 18,946 18,946 2903000 OPŠTINA BUDVA

78 1820 121 Svojina 1/1 647 647 2903000 OPŠTINA BUDVA

79 1877/1 121 Svojina 1/1 7,998 7,998 2903000 OPŠTINA BUDVA

80 1882 121 Svojina 1/1 18,043 18,043 2903000 OPŠTINA BUDVA

81 1987 121 Svojina 1/1 5,261 5,261 2903000 OPŠTINA BUDVA

82 2161 121 Svojina 1/1 390 390 2903000 OPŠTINA BUDVA

83 2176/1 121 Svojina 1/1 2,559 2,559 2903000 OPŠTINA BUDVA

84 2183 121 Svojina 1/1 10,625 10,625 2903000 OPŠTINA BUDVA

Page 3: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

85 2188 121 Svojina 1/1 2,821 2,821 2903000 OPŠTINA BUDVA

86 2191 121 Svojina 1/1 10,957 10,957 2903000 OPŠTINA BUDVA

87 2192 121 Svojina 1/1 4,988 4,988 2903000 OPŠTINA BUDVA

88 2193 121 Svojina 1/1 671,424 671,424 2903000 OPŠTINA BUDVA

89 2200 121 Svojina 1/1 475 475 2903000 OPŠTINA BUDVA

90 2202 121 Svojina 1/1 535 535 2903000 OPŠTINA BUDVA

91 2203 121 Svojina 1/1 420 420 2903000 OPŠTINA BUDVA

92 2232 121 Svojina 1/1 3,361 3,361 2903000 OPŠTINA BUDVA

93 2233 121 Svojina 1/1 2,491 2,491 2903000 OPŠTINA BUDVA

94 2234 121 Svojina 1/1 6,721 6,721 2903000 OPŠTINA BUDVA

95 2235 121 Svojina 1/1 23,314 23,314 2903000 OPŠTINA BUDVA

96 2236 121 Svojina 1/1 1,635 1,635 2903000 OPŠTINA BUDVA

97 2237 121 Svojina 1/1 3,631 3,631 2903000 OPŠTINA BUDVA

98 2238 121 Svojina 1/1 4,651 4,651 2903000 OPŠTINA BUDVA

99 2239 121 Svojina 1/1 640 640 2903000 OPŠTINA BUDVA

100 2240 121 Svojina 1/1 1,680 1,680 2903000 OPŠTINA BUDVA

101 2241 121 Svojina 1/1 83,135 83,135 2903000 OPŠTINA BUDVA

102 2242 121 Svojina 1/1 7,409 7,409 2903000 OPŠTINA BUDVA

103 2243 121 Svojina 1/1 23,798 23,798 2903000 OPŠTINA BUDVA

104 2245 121 Svojina 1/1 13,789 13,789 2903000 OPŠTINA BUDVA

105 2248 121 Svojina 1/1 3,422 3,422 2903000 OPŠTINA BUDVA

106 2251 121 Svojina 1/1 16,177 16,177 2903000 OPŠTINA BUDVA

107 2262/1 121 Svojina 1/1 543,522 543,522 2903000 OPŠTINA BUDVA

108 2264 121 Svojina 1/1 32,770 32,770 2903000 OPŠTINA BUDVA

109 2265 121 Svojina 1/1 16,006 16,006 2903000 OPŠTINA BUDVA

110 2266/1 121 Svojina 1/1 4,259 4,259 2903000 OPŠTINA BUDVA

111 2266/2 121 Svojina 1/1 2,559 2,559 2903000 OPŠTINA BUDVA

112 2267 121 Svojina 1/1 2,949 2,949 2903000 OPŠTINA BUDVA

113 2268 121 Svojina 1/1 6,327 6,327 2903000 OPŠTINA BUDVA

114 2269 121 Svojina 1/1 1,324 1,324 2903000 OPŠTINA BUDVA

115 2270 121 Svojina 1/1 18,652 18,652 2903000 OPŠTINA BUDVA

116 30 169 Raspolaganje 1/1 800 800 2903000 OPŠTINA BUDVA

117 75 169 Raspolaganje 1/1 763 763 2903000 OPŠTINA BUDVA

118 126 169 Raspolaganje 1/1 574 574 2903000 OPŠTINA BUDVA

119 161 169 Raspolaganje 1/1 302 302 2903000 OPŠTINA BUDVA

120 208 169 Raspolaganje 1/1 541 541 2903000 OPŠTINA BUDVA

121 226 169 Raspolaganje 1/1 25 25 2903000 OPŠTINA BUDVA

122 230 169 Raspolaganje 1/1 431 431 2903000 OPŠTINA BUDVA

123 237 169 Raspolaganje 1/1 200 200 2903000 OPŠTINA BUDVA

124 245 169 Raspolaganje 1/1 269 269 2903000 OPŠTINA BUDVA

125 320 169 Raspolaganje 1/1 1,166 1,166 2903000 OPŠTINA BUDVA

126 344 169 Raspolaganje 1/1 4,127 4,127 2903000 OPŠTINA BUDVA

127 354 169 Raspolaganje 1/1 598 598 2903000 OPŠTINA BUDVA

Page 4: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

128 381 169 Raspolaganje 1/1 406 406 2903000 OPŠTINA BUDVA

129 385 169 Raspolaganje 1/1 452 452 2903000 OPŠTINA BUDVA

130 386 169 Raspolaganje 1/1 1,060 1,060 2903000 OPŠTINA BUDVA

131 420 169 Raspolaganje 1/1 111 111 2903000 OPŠTINA BUDVA

132 421 169 Raspolaganje 1/1 626 626 2903000 OPŠTINA BUDVA

133 433 169 Raspolaganje 1/1 1,280 1,280 2903000 OPŠTINA BUDVA

134 434 169 Raspolaganje 1/1 792 792 2903000 OPŠTINA BUDVA

135 451 169 Raspolaganje 1/1 130 130 2903000 OPŠTINA BUDVA

136 469 169 Raspolaganje 1/1 200 200 2903000 OPŠTINA BUDVA

137 541 169 Raspolaganje 1/1 271 271 2903000 OPŠTINA BUDVA

138 551 169 Raspolaganje 1/1 803 803 2903000 OPŠTINA BUDVA

139 616 169 Raspolaganje 1/1 1,087 1,087 2903000 OPŠTINA BUDVA

140 659/2 169 Raspolaganje 1/1 400 400 2903000 OPŠTINA BUDVA

141 706 169 Raspolaganje 1/1 309 309 2903000 OPŠTINA BUDVA

142 718 169 Raspolaganje 1/1 367 367 2903000 OPŠTINA BUDVA

143 742 169 Raspolaganje 1/1 325 325 2903000 OPŠTINA BUDVA

144 822 169 Raspolaganje 1/1 796 796 2903000 OPŠTINA BUDVA

145 966 169 Raspolaganje 1/1 880 880 2903000 OPŠTINA BUDVA

146 1049 169 Raspolaganje 1/1 950 950 2903000 OPŠTINA BUDVA

147 1077 169 Raspolaganje 1/1 282 282 2903000 OPŠTINA BUDVA

148 1078 169 Raspolaganje 1/1 8,082 8,082 2903000 OPŠTINA BUDVA

149 1204 169 Raspolaganje 1/1 1,763 1,763 2903000 OPŠTINA BUDVA

150 1249 169 Raspolaganje 1/1 958 958 2903000 OPŠTINA BUDVA

151 1289 169 Raspolaganje 1/1 589 589 2903000 OPŠTINA BUDVA

152 1301 169 Raspolaganje 1/1 739 739 2903000 OPŠTINA BUDVA

153 1326 169 Raspolaganje 1/1 417 417 2903000 OPŠTINA BUDVA

154 1361 169 Raspolaganje 1/1 2,428 2,428 2903000 OPŠTINA BUDVA

155 1371 169 Raspolaganje 1/1 1,987 1,987 2903000 OPŠTINA BUDVA

156 1397 169 Raspolaganje 1/1 581 581 2903000 OPŠTINA BUDVA

157 1408 169 Raspolaganje 1/1 159 159 2903000 OPŠTINA BUDVA

158 1419 169 Raspolaganje 1/1 1,986 1,986 2903000 OPŠTINA BUDVA

159 1420 169 Raspolaganje 1/1 1,612 1,612 2903000 OPŠTINA BUDVA

160 1424 169 Raspolaganje 1/1 183 183 2903000 OPŠTINA BUDVA

161 1430 169 Raspolaganje 1/1 129 129 2903000 OPŠTINA BUDVA

162 1465 169 Raspolaganje 1/1 1,852 1,852 2903000 OPŠTINA BUDVA

163 1473 169 Raspolaganje 1/1 632 632 2903000 OPŠTINA BUDVA

164 1476 169 Raspolaganje 1/1 328 328 2903000 OPŠTINA BUDVA

165 1480 169 Raspolaganje 1/1 1,455 1,455 2903000 OPŠTINA BUDVA

166 1517 169 Raspolaganje 1/1 70 70 2903000 OPŠTINA BUDVA

167 1522 169 Raspolaganje 1/1 512 512 2903000 OPŠTINA BUDVA

168 1523 169 Raspolaganje 1/1 50 50 2903000 OPŠTINA BUDVA

169 1554 169 Raspolaganje 1/1 108 108 2903000 OPŠTINA BUDVA

170 1564 169 Raspolaganje 1/1 224 224 2903000 OPŠTINA BUDVA

Page 5: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim

171 1568 169 Raspolaganje 1/1 657 657 2903000 OPŠTINA BUDVA

172 1575 169 Raspolaganje 1/1 264 264 2903000 OPŠTINA BUDVA

173 1584 169 Raspolaganje 1/1 950 950 2903000 OPŠTINA BUDVA

174 1768 169 Raspolaganje 1/1 1,815 1,815 2903000 OPŠTINA BUDVA

175 1811 169 Raspolaganje 1/1 2,235 2,235 2903000 OPŠTINA BUDVA

176 1837 169 Raspolaganje 1/1 3,064 3,064 2903000 OPŠTINA BUDVA

177 1838 169 Raspolaganje 1/1 160 160 2903000 OPŠTINA BUDVA

178 1846 169 Raspolaganje 1/1 1,313 1,313 2903000 OPŠTINA BUDVA

179 1878 169 Raspolaganje 1/1 2,207 2,207 2903000 OPŠTINA BUDVA

180 1900 169 Raspolaganje 1/1 788 788 2903000 OPŠTINA BUDVA

181 1901 169 Raspolaganje 1/1 390 390 2903000 OPŠTINA BUDVA

182 1959 169 Raspolaganje 1/1 372 372 2903000 OPŠTINA BUDVA

183 2055 169 Raspolaganje 1/1 713 713 2903000 OPŠTINA BUDVA

184 2073 169 Raspolaganje 1/1 87 87 2903000 OPŠTINA BUDVA

185 2088 169 Raspolaganje 1/1 1,043 1,043 2903000 OPŠTINA BUDVA

186 2194 169 Raspolaganje 1/1 7,382 7,382 2903000 OPŠTINA BUDVA

187 2197 169 Raspolaganje 1/1 1,015 1,015 2903000 OPŠTINA BUDVA

188 2231/3 169 Raspolaganje 1/1 722 722 2903000 OPŠTINA BUDVA

189 2273 169 Raspolaganje 1/1 13,908 13,908 2903000 OPŠTINA BUDVA

190 2274 169 Raspolaganje 1/1 8,407 8,407 2903000 OPŠTINA BUDVA

191 2275 169 Raspolaganje 1/1 5,702 5,702 2903000 OPŠTINA BUDVA

192 2280 169 Raspolaganje 1/1 2,635 2,635 2903000 OPŠTINA BUDVA

193 2281 169 Raspolaganje 1/1 3,421 3,421 2903000 OPŠTINA BUDVA

194 2282 169 Raspolaganje 1/1 9,149 9,149 2903000 OPŠTINA BUDVA

195 2283 169 Raspolaganje 1/1 3,774 3,774 2903000 OPŠTINA BUDVA

196 2284 169 Raspolaganje 1/1 10,122 10,122 2903000 OPŠTINA BUDVA

197 1322 349 Raspolaganje 1/1 28 28 2903000 OPŠTINA BUDVA

198 1148/2 363 Raspolaganje 1/1 541 541 2903000 OPŠTINA BUDVA

201 1479 365 Svojina 1/1 3,449 3,449 2903000 OPŠTINA BUDVA

199 1490 367 Svojina 1/1 4,095 4,095 2903000 OPŠTINA BUDVA

200 885/27 763 Susvojina 299911/1199646 10,209 2,552 6036000008976 OPŠTINA BUDVA

1,879,596 1,871,795 226

Page 6: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 7: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 8: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 9: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 10: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 11: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 12: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 13: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 14: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 15: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 16: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim
Page 17: POVRŠINA TIP VLASNIŠTVA MATIČNI BROJ NAZIV NOSIOCA …budva.me/sites/default/files/Imovinski-karton/2018-dec-Imovinski... · r.b. katastarska parcela l.n. tip vlasniŠtva obim