Click here to load reader

POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY

 • View
  73

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY. Experimenty Do „plného“ poháru vody vkládáme kovové předměty. Na volný povrch vody položíme minci. Volný povrch kapaliny se chová podobně jako tenká pružná blána. Sféra molekulového působení. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY

 • POVRCHOV VRSTVA KAPALINY

 • ExperimentyDo plnho pohru vodyvkldme kovov pedmty.Voln povrch kapaliny se chov podobn jako tenkprun blna.Na voln povrch vodypolome minci.

 • Sfra molekulovho psobenrm - polomr sfry molekulovho psoben Je oblast v okol molekuly, v n se projevuje vzjemnsilov psoben molekul koule o polomru rm.rm 1nmMolekuly kapaliny na sebe navzjem psob pitalivmi silami, jejich velikost klesse vzdlenost lze najt takovou vzdlenost, ve kter je vzjemn silov psobenmolekul zanedbateln.

 • Cel sfra je vyplnna molekulami kapaliny.Vslednice pitalivch sil, kter psob na uvaovanou centrln molekulu, je nulov.Molekuly, jejich sfra vzjemnho molekulovhopsoben le uvnit kapaliny

 • Molekuly, jejich vzdlenost od volnho povrchukapaliny je men ne rmVslednice sil psobcch na molekulu ve stedu sfryje nenulov vektor sly FV je kolm k volnmupovrchu kapaliny a smuje dovnit kapaliny.

 • Na molekuly, jejich vzdlenost od volnho povrchukapaliny je men ne rm,psob vsledn sla kolm k volnmu povrchu kapalinya smuje dovnit kapaliny.

 • Povrchov vrstvaje vrstva molekul, jejich vzdlenost od volnho povrchukapaliny je men ne rm.Na kadou molekulu, kter le v povrchov vrstv kapa-liny, psob sousedn molekuly pitalivou silou, kterm dovnit kapaliny. Tlouka vrstvy je 10-9 m.

 • Povrchov energieje energie povrchov vrstvy kapaliny.Je jednou ze sloek vnitn energie kapaliny.Pi posunut molekuly zevnit kapaliny do jej povrchovvrstvy je teba vykonat prci psobenm sly orientovanproti sle FV. Molekula v povrchov vrstv m tedy vtpotenciln energii vzhledem k okolnm molekulm.

 • Po pelit kapaliny do jin ndoby se zmn obsahpovrchu kapaliny danho objemu o S ... Se zmnou obsahu povrchu kapaliny se zmn tak energiepovrchov vrstvy o hodnotu DE. - povrchov napt (zvis na druhu kapaliny a na prosted nad jejm volnm povrchem; kles s rostouc teplotou.)

 • Kapalina danho objemu m snahu zaujmout takovtvar, aby jej povrch ml co nejmen obsah a tm bylatak minimln povrchov energie.Voln kapky, nap. mlhy nebo rosy, maj kulovit tvar.Koule m pi danm objemu nejmen obsah povrchu.

 • Vypotejte zmnu povrchov energie pi spojen drobnch vodnch kapek s polomrem 2,0 mm do jedn velk kapky s polomrem 2,0 mm.Povrchov napt vody ve styku se vzduchem je s = 73 mN.m-1.ete lohu:Zmen se o 3,7 mJ.

 • Sfra molekulovho psoben je oblast v okol molekuly: a) v n se projevuje gravitan silov psoben mezi molekulami, b) v n se projevuje elektrick silov psoben mezi molekulami, c) v n se projevuje magnetick silov psoben mezi molekulami, d) v n se projevuje vzjemn molekulov silov psoben.Test1

 • Na molekuly, jejich vzdlenost od volnho povrchukapaliny je men ne polomr sfry molekulovhopsoben:a) psob vsledn sla kolm k volnmu povrchu kapaliny a smuje ven z kapaliny,b) psob vsledn sla vodorovn s volnm povrchem kapaliny a smuje dovnit kapaliny,c) psob vsledn sla kolm k volnmu povrchu kapaliny a smuje dovnit kapaliny,d) psob vsledn sla vodorovn s volnm povrchem kapaliny a smuje ven z kapaliny.Test2

 • Zmn-li se povrch kapaliny danho objemu o S,zmn se povrchov energie o hodnotu: Test3

 • Vyberte sprvn tvrzen:a) Na kadou molekulu, kter le v kapalin, psob sousedn molekuly pitalivou silou, kter smuje dovnit kapaliny.b) Na kadou molekulu, kter le v povrchov vrstv kapaliny, psob sousedn molekuly pitalivou silou, kter smuje ven z kapaliny.c) Na kadou molekulu, kter le v povrchov vrstv kapaliny, psob sousedn molekuly pitalivou silou, kter smuje dovnit kapaliny.d) Na kadou molekulu, kter le v povrchov vrstv kapaliny, psob vechny molekuly pitalivou silou, kter smuje dovnit kapaliny.Test4

Search related