POVRCH ASIE

  • View
    257

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POVRCH ASIE. v důsledku složitých pohybů litosférických desek je povrch Asie členitý. n ížiny zabírají asi třetinu rozlohy světadílu, převažují vysočiny - PowerPoint PPT Presentation

Text of POVRCH ASIE

Prezentace aplikace PowerPoint

VY_32_INOVACE_03 Asie - povrchPOVRCH ASIEv dsledku sloitch pohyb litosfrickch desek je povrch Asie lenit.niny zabraj asi tetinu rozlohy svtadlu, pevauj vysoinysevern st Asie je nejstar st eurasijsk desky, je proto velmi bohat na rudy rznch kov, diamanty apod. Tvo ji rozlehl, ploch a bainat Zpadosibisk rovina, Stedosibisk vysoina a ada poho pi pobe Ochotskho moestedn st Asie vypluje ps vysokch poho, kter zan na poloostrov Mal Asie a pokrauje Kavkazem, Pamrem a k HimlajiHimlaj, nejvy poho na svt, je 2500 km dlouh a msty a 700 km irok. Nadmosk vka jeho nejvy hory je 8 848 mVY_32_INOVACE_03 Asie - povrchMT. EVEREST

VY_32_INOVACE_03 Asie - povrchmezi jednotlivmi horskmi psmy se rozkldaj rozlehl nhorn ploiny a pnvenejvt z nich je Tibetsk nhorn ploina a bezodtokov Tarimsk pnev mezi Pamrem a an-anemTibetsk nhorn ploina s prmrnou nadmoskou vkou 4000 5000 m je nejvy trvale osdlen nhorn ploina na svtpi jinm a vchodnm pobe Asie a v dolch velkch ek se vytvoily rozshl niny Indogansk, Mezopotmsk, Velk nskvechny niny jsou hust zalidnny a dky rodnm pdm maj velk hospodsk vznamVY_32_INOVACE_03 Asie - povrchSOPKY A ZEMTESENpi vchodnm pobe Asie se nachz psmo styku litosfrickch desektato oblast m adu innch i vyhaslch sopek /Kamatka, Japonsk ostrovy, Filipny, Sundy/ a trp astmi zemtesenminejvt vbuch, kter zaznamenala historie, byla erupce sopky Krakatau. Dnes ji pipomn mal ostrvek lec v Indonsii mezi Sumatrou a Jvouv roce 1883 se pvodn ostrov stal obt mohutnho vbuchu sopky, dv tetiny ostrova zmizely v rozbouench vodch Sundskho prlivupopel se dlouho drel v atmosfe a postupn padal i na velmi vzdlen msta planety

VY_32_INOVACE_03 Asie - povrchFUDISAN /JAPONSKO/

VY_32_INOVACE_03 Asie - povrchKAMATKA /RUSKO/

VY_32_INOVACE_03 Asie - povrchhttp://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=himalaj&ex=2#ai:MP900401295|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sopky&ex=1#ai:MC900282924|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=japonsko&ex=1#ai:MP900401258|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=japonsko&ex=1#ai:MP900401256|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sopky&ex=1#ai:MP900433708|VY_32_INOVACE_03 Asie - povrch

Zkladn kola Dr.M. Tyre, 405 02 Dn II IO: 72743573; tel.: 412 51 65 47; www.zsvrch.czRegistran slo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Nzev projektu: Spolu to dokemeTento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.Nzev vzdlvacho materilu:Asie vod do Asie poloha, rozloha, lenitost /pracovn list/slo materilu vsad, (ablona, sada):VY_32_INOVACE_02 vod do Asie /pracovn list/Autor materilu:Mgr. Ivana KolorenovVzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:lovk a spolenost, Zempis, Zempis, 7. ronkKlov slova:Anotace:ci si ov vdomosti z polohy, rozlohy, lenitosti Asie, porovnvaj s ostatnmi svtadlyMateril byl vytvoen (datum, obdob):8. 5. 2013Oven ve vuce:Datum: 17. 5. 2013Tda: 7AOvil:Mgr. Ivana Kolorenov