Click here to load reader

Povrch a objem kocky

  • View
    260

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Povrch a objem kocky. Premena jednotiek obsahu - opakovanie. S = 6.a.a. V = a.a.a. Mgr. Z.Burzová. DÚ 1.Vypočítaj objem kocky s hranou dlhou: 8 dm b) 0,3 m c) 1,6 cm V=512dm 3 V=0,027m 3 V=4,096cm 3 2. Vypočítaj povrch kocky s hranou dlhou: a) 2 cmb) 0,4 m c) 2,7 dm - PowerPoint PPT Presentation

Text of Povrch a objem kocky

Povrch a objem kocky

Povrch a objem kockyPremena jednotiek obsahu - opakovanieMgr. Z.Burzov

S = 6.a.aV = a.a.aD1.Vypotaj objem kocky s hranou dlhou:8 dmb) 0,3 m c) 1,6 cm V=512dm3V=0,027m3V=4,096cm32. Vypotaj povrch kocky s hranou dlhou: a) 2 cmb) 0,4 m c) 2,7 dm S=24cm2 S=0,96m2S=43,74dm23. Narysuj kocku s hranou dlhou 5 cm Nadhad zava

Opakovanie:1. Vypotaj: a) 25 % z 80b) 75 % z 240c) Koko % z 220 je 44 ?2. Pn Vesel si poial v banke 7 000 , ktor m vrti o rok. Vypotal, e mus vrti 7 630 . Ak je rokov miera jeho piky?3.Koko si pn Novk v banke poial, ak rokov miera 5% predstavuje rok 250 ? 4. Po zlacnen o 15 % stl pota 255 . Koko stl pred zlacnenm ?

= 20= 180 20 %9 % je rokov miera jeho piky5000 pika Pred zlacnenm stl 300 Nrys pohad spredu

Bokorys pohad z boku

Pdorys pohad zhora

Zakresli nrys, prav bokorys a pdorys telesa

Vypotaj povrch kocky s hranou dlhou:a) 0,8 cmb) 1,5m c) 3,7 cma=0,8cma=1,5cma=3,7cmS=?S = ?S = ?S = 6.a.aS = 6.a.aS = 6.a.aS = 6.0,8.0,8S = 6.1,5.1,5S = 6.3,7.3,7S = 6. 0,64S = 6.2,25S = 6.13,69S = 3,84cm2S = 13,5m2S =82,14cm2

Povrch kocky je 3,84 cm2

Vypotaj objem kocky s hranou dlhou:9 cmb) 0,6m c) 5,2 ma=9 cma= 0,6 ma=5,2 mV=?V = ?V = ?V = a.a.aV = a.a.aV = a.a.aV = 9.9.9V = 0,6.0,6.0,6 V = 5,2.5,2.5,2V= 729V= 0,216V = 140,608V= 729cm3V = 0,216m3V =140,608cm3

Objem kocky je 729 cm3

m2 a ha km2 mm2 dm2 cm2Usporiadaj jednotky obsahu od najvej po najmeniuRieenie:km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2

Sprvne preme jednotky obsahu4,2 km2 = ha0,5 m2 = dm212,3 dm = cm220 mm2 = cm21,4 ha = km2500 m2 = ha3000m2 = km2150 mm2 = dm25,2 km2 = ha0,7 m2 = dm241,3 dm = cm250 mm2 = cm22,4 ha = km2600 m2 = ha4000m2 = km2350 mm2 = dm2Rieenie:4,2 km2 = 420 ha0,5 m2 = 50 dm212,3 dm2 = 1230 cm220 mm2 = 0,2 cm21,4 ha = 0,014 km2500 m2 = 0,05 ha30 000m2 = 0,03 km21500 mm2 = 0,15 dm25,2 km2 = 520 ha0,7 m2 = 70 dm241,3 dm2 = 4130 cm250 mm2 = 0,5 cm22,4 ha = 0,024 km2600 m2 = 0,06 ha40 000m2 = 0,04 km23500 mm2 = 0,35 dm2S.P.1.Vypotaj objem kocky s hranou dlhou:a) 9 cmb) 0,4m V = 729cm3 V = 0,064m32. Vypotaj povrch kocky s hranou dlhou 0,8 cm.3. Preme: 4,2 ha = .....a; 120cm2 = .......dm24. Zazna nrys, bokorys a pdorys stavby:

( S = 3,84 cm2 )

D1. Vypotaj objem aj povrch kocky s hranou dlhou: a) 5,2 cmb) 0,76 m2. Fotoapart po zlacnen o 20 % stl 112. Koko stl pred zlacnenm? O koko eur zlacnel?3. Preme: 40 mm2 = cm25,4 ha = km2700 m2 = ha9900m2 = km2

Search related