of 24/24
POVJESNI DOKAZI POVJESNI DOKAZI POKRŠTENJA HRVATA POKRŠTENJA HRVATA

POVJESNI DOKAZI POKRŠTENJA HRVATA

 • View
  98

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POVJESNI DOKAZI POKRŠTENJA HRVATA. VIŠESLAVOVA KRSTIONICA. Višeslavova krstionica naziv je kamene krstionice na kojoj se spominje knez Višeslav, a jedan je od najznačajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranog srednjeg vijeka. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POVJESNI DOKAZI POKRŠTENJA HRVATA

 • POVJESNI DOKAZI POKRTENJA HRVATA

 • VIESLAVOVA KRSTIONICA

 • Vieslavova krstionicanaziv je kamene krstionice na kojoj se spominjeknezVieslav, a jedan je od najznaajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranog srednjeg vijeka.

 • Vieslavova krstionica kameni je spomenik iz vremena pokrtavanja Hrvata. Latinski natpis s najznaajnijeg hrvatskog kulturnog spomenika iz ranog srednjeg vijeka glasi ovako :

 • + HEC FONS NEMPE SVMIT INFIRFOS VT REDDAT ILLVMINATOS HICEXPIANT SCELERA SVA QVOD DE PRIMO SVIMPSERVNT PARENTE VT EFFICIANTV R XPISTICOLE SALVBRITER CONFITENDO TRINVM PER HENNE HOC IOHANNES PRESBITER SVB TEMPORE VVISSAS CLAVO DVCI OPVS BENE COMPOSVIT DEVOTE IN HONORE VIDELICET SANCTI IOHANNIS BAPTISTE VT INTERCEDAT PRO EO CLIENTVLOQVE SVO

 • Odnosno prevedeno na hrvatski:

  Ovaj izvor naime prima slabe da ih uini prosvijetljenima. Ovdje se peru od svojih zloina, to su ih primili od svog prvog roditelja, da postanu krani, spasonosno ispovijedajui vjeno Trojstvo. Ovo djelo pobono uini sveenik Ivan u vrijeme kneza Vieslava i to u ast Sv. Ivana Krstitelja, da zagovara njega i njegova tienika.

 • Po Vieslavovu nalogu mramornu krstionicu izradio je sveenik Ivan, na prijelazu s osmog na deveto stoljee. Vieslavova krstionica je pronaena 1746. godine uz upnu crkvu u Ninu.

 • CRKVA SV.SPASA U CETINI

 • Najpoznatija hrvatska nekropola, crkva sv. Spasa, smjestila se uz izvor rijeke Cetine. Ova crkva najstarije je hrvatsko svetite, od mnogih prozvano prasvetite. Ona svjedoi o obitavanju Hrvata na ovim prostorima jo od 9.stoljea.

 • HUMAKA PLOA

 • Humaka ploa(XI.iliXII.stoljee) spada meu najstarije spomenike pismenosti uBosni i Hercegovini, a pisana je nahrvatskom jeziku, starohrvatskomirilicoms uporabom pet slova naglagoljici.

 • Ploa je je duga 68 cm, iroka 59 cm, a debela 15cm. Njena teina je 124kg. Natpis ima 80 slova u 25 rijei. Vjeruje se da potjee iz 10. stoljea. Natpis na ploi je uklesan spiralno u tri reda u obliku everokuta, kako bi se mogao itati prilikom obilaska okooltara.

 • Natpis je nejasan, a na dananjem jeziku glasi (upitnici su stavljeni na mjesta gdje su slova nejasna i ta imena nisu jasna ni danas):

 • U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA. OVO JE CRKVA ARKANELA MIHAILA, A ZIDAO JU JE KRESIMIR(?), SIN BRETOV(?), UPI (?)RUC I NJEGOVA ENA PAVICA(?).

 • BAANSKA PLOA

 • Baanska ploa je vjerojatno najznamenitiji spomenik rane hrvatske pismenosti.

 • Baanska ploa nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. Predstavlja glagoljski natpis, ispravu isklesanu u 13 redaka teksta koja govori o donaciji hrvatskog kralja Zvonimira (1075-1089) crkvi sv. Lucije u Jurandvoru, gdje je i Baanska ploa i pronaena umetnuta u crkveni plonik. Ploa je pronaena 1851. godine, zahvaljujui baanskom kleriku Petru Doriu.

 • Tekst Baanske ploe kako ga tumai Vjekoslav tefani glasi: 1100. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Driha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski, u svoje dane svetoj Luciji. i svjedok mi upan Desimir Krbave Mratinac u Luci, Pribina poslanik u Vinodolu i Jakov na otoku. i tko to poree, neka ga prokune Bog i 12 apostola i 4 evanelista i sveta Lucija amen. A tko ovdje ivi, neka moli za njih Boga. Ja opat Dobrovit sazidah ovu crkvu sa svojom braom devetoricom u doba kneza Kuzme koji je vladao svojom krajinom. A bijae to u vrijeme Mikula u Otocu sa svetom Lucijom zajedno.

 • VALUNSKA PLOA

 • Valunska ploaje dvojezini (starohrvatskiilatinski) i dvografijski natpis (glagoljicailatinica) s nadgrobne ploe pronaen na groblju uValununaCresu.

 • CRKVA SV. KRIA U NINU

 • Crkvica Sv. Kria u Ninu ubraja se meu najpoznatije spomenike starohrvatske batine. Njezina je tlocrtna osnova u obliku kria s kupolom nad sredinjim dijelom. Nasuprot ulazu iznad kojeg se nalazi zvonik, na poprene krakove kria naslanjaju se tri apside. Srednja apsida kao takva se doivljava samo iz unutranjeg prostora, dok je izvana njen zaobljeni oblik utopljen u zidnu masu.

 • Prezentaciju napravila:

  Josipa Posavac 8. razred