Click here to load reader

Povijest Mode.docx !

 • View
  270

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Povijest Mode.docx !

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  1/25

  I Povijest mode

  Moda je stil i obiaj koji prevladava u datom trenutku.U najeem znaenju, "moda" oznaava popularni stil oblaenja.Razliite mode su popularne u mnogim kulturama, istovremeno.To je bio razvoj od potrebe ljudi za zatitom od utjecaja vremenskihprilika do prihvaanja odjee kao modnog izriaja suvremenog doba iindividualnosti.

  Pojava odjee nastala je jo prije 100.000 do 500.000 godina prije noveere.

  Za izradu odjevnih predmeta koristili su se prirodni materijali (ivotinjskakoa, krzno, trava, lie, kosti, koljke..)

  Poetak 20. vijeka ne prestavlja neku otru i jasnu prekretnicu u nainuodijevanja.

  Znaaj u razvoju dizajna kao i mode imaju dizajnersko-umjetnikipokretiArt and Craftste neto kasnijiArt Nouveau.Moda dvadesetog vijeka dakako je otkrila tijelo, no odjea se moralaprilagoavati obliku tijela.

  4

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Art_and_Craftshttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_and_Craftshttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_and_Craftshttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveauhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveauhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveauhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveauhttp://bs.wikipedia.org/wiki/Art_and_Crafts
 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  2/25

  Povijest mode

  U najeem znaenju,"moda" oznaava popularni stil oblaenja.Moda s kraja 19. Stoljea se prebacila i na dio 20. Stoljea a obiljeavajuje nefunkcionalnost, korzeti i neudobna S linija.

  Poetkom 20. Stoljea Paul Poiret nazvan kraljem mode , ene jeoslobodio dotadanjegkorzeta, osmislivi takav da prati liniju tijela.To razdoblje obiljeilo je orijentalizam i inspiracija ruskim baletom.

  Moda 20. Stoljea obiljeila je dananju modu.Ne moemo rei da danas inovacija nema, ali sve se pojavljuje kaoreinkarnacija temeljena na dvadesetom stoljeu.Ono to je napredovalo jest svakako tehnologija koja prua puno veemogunosti pri stvaranju dezena.Trendovi se mijenjaju brzinom svijetlosti, a na pojedincu je hoe lipojedini trend prihvatiti ili ne.

  4

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  3/25

  I Povijest mode

  Od najranijih vremena ovjek ima potrebu za odjevanjem.Razlozi su ponajprije praktinenaravi: zatita od klimatskih uslova,okolia, insekata...Meutim onog trenutka kad ovjek na sebe, stavi neto drugaiji komadodjee od ostalih, drugima alje signal svoje razliitosti ili statusa u grupi-poinje moda.Moda je zapravo jako stara- nastala je u onom trenutku kad je ovjek prviput izradio i dakako obukao, odjevni predmet bez opipljive svrhe-osimone ukrasne.

  Dodaci odjevnim predmetima, poput ukrasnih eljeva, broeva i nakita,odigrali su znaajnu ulogu u nastanku i razvoju modnih trendova.

  4

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  4/25

  II Odijevanje kroz povijest

  U najstarijim historijskim razdobljima na tlu se Evrope jasno ocrtavaju

  dva osnovna tipa odjee:- mediteranski s nekom vrsti koulje, odnosno pregae kao glavnimdijelom muke odjee

  - i nordijski, za koji su karakretistini kaput i hlae.Jo je karakteristinija klasina nonja Grka.Kod mukaraca, ivena platnena koulja s kratkim rukavima ili bez njih (hiton ) see do koljena.U Rimu je odjea najprije bila vunena , a od carskog doba i pamuna,platnena i svilena.

  Tunicamukaraca je bila s kratkim rukavima ili bez njih i s pojasom,sezala je do koljena ; ispod nje se nosila potkoulja a preko tunike se

  prebacivala toga eliptina oblika.Mukarci nose tuniku, koja u krajevima pod bizantskom vlau dobiva urazliito vrijeme razna imena ( talaris, divitision, purpurni, kokinon,blatasmion, blation, bagrjanice).

  U drugoj polovini XV stoljea, zavladala je Evropom tal. Modarenesanse.

  Dotada su mukarci u Italiji nosili kratak haljetak, koji se sprijedakopao,i dugake suknene ili konate arape ili saivene hlae s

  braquetteom.Cipele su bile jednostavne, prilagoene obliku stopala, a na glavi sunajee nosili kape sline turbanima.Za muku nonju karakteristini su pravilno uiveni nabori, osobito kodogrtaa bez rukava s izrezima za ruke ( tappert ).Gornji haljetak i ogrta s ovratnikom i rukavima seu do iznad koljena(dugaki ogrta nose samo stariji ljudi), a na vratu i ispod rukava izviru

  rubovi koulje.5

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  5/25

  a) Donji haljetak postepeno postaje krai, i on se na kraju pretvara u

  kratki kaputi koji se izravno povezuje s arapama ili hlaama.Tipino je za tal. nonju toga vremena vezanje prorezanih dijelovaodjee ( na rukavima, ramenima, grudima) vrpcama i gajtanima.U doba visoke renesanse (prva polovina XVI stoljea) prevladava u

  Evropi Njemaka-vicarska moda.Tkanja sa arenim uzorcima postepeno nestaju.Odjevni predmeti se izrauju od dvije tkanine, od kojih je svaka drugeboje, a donja slui kao postava.

  Kroz raspore na gornjoj tkanini ( kod mukaraca najee na rukavimaodjevnog predmeta i na gornjem dijelu arapastih hlaa) vidi se nabrana

  postava druge boje.

  Postepeno itava odjea dobiva raspore, a isto tako i cipele i bareti.Hlae s gornjom tkaninom prorezanom od bokova do koljena u bezbrojtraka, odrale su se kod landsknehta sve do XVII stoljea.Odjevni predmeti su bili prostrani i iroki, a osobito sprijeda otvorenimuki ogrta s rukavima, najee podstavljen krznom.

  Takav ogrta, produen do glenjeva ( robe, talar )postao je dio slubenenonje gradskih funkcionara, a sauvao se do danas u nekim zemljama (

  propovjednici, suci, advokati ).

  Cipele sa irokom kapicom jako su izrezane, a glavu pokriva plosnatinahereni baret, esto iskien nojevim perjem.U drugoj polovini XVI stoljea u evropskoj nonji prevladava raskonapanjolska moda; kao materijal upotrebljava se preteno tamna svila ibarun, pogodna podloga za zlatni i biserni nakit.

  Mukarci nose visok eir s uskim obodom, kratki panjolski ogrta kojipoput krnjega stoca pokriva gornji dio tijela, kratke hlae su obilnopostavljene kuinom, strunom ili slinim materijalom ( bundevaste klae ),a haljetak je bio do pojasa s jastuastom podlogom na prsima.U suprotnosti s tim, dugake arape od platna, ohe ili baruna tijesnoprijanjaju uz nogu.

  U panjolskoj se javljaju prvi put i pletene arape ( 1547 ), koje od sadapotiskuju dugake ivane arape.

  Cipele su ue i manje izrezane nego dotada.6

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  6/25

  b) Uska ipkasta vrpca oko vrata na sasvim zatvorenom haljetku razvija

  se postepeno u velik ukrobljen ovratnik od ipaka ili nabrana platna.U poteku baroknog perioda Evropom dominira nonja flamanskihgraana.Hlae mukaraca seu do ispod konjena, i nisu vie nadjevene

  jastuiima, a sprijeda se kopaju gumbima.Na nogama se pojavljuju davno zaboravljene izme s visokim petama iirokim sarama odnosno sa suvracima, a ispod koljena izviruju izsaramanete od ipaka ( canons ), kojima se ukraavaju arape.ipke se openito mnogo primjenjuju kod odjee.Veliki ovratnici vie se ne krobe, zatim se mjesto njih poinjuupotrebljavati iroki glatki ovratnici koji pokrivaju ramena ili manji okrugliovratnici ( golilla ), a na kraju etverokutni ovratnici obrubljeni ipkama,iji se krajevi vrpcom veu ispod brade.Kratki ogrta se prebacivao preko jednog ramena, a visoki pusteni eirsa irokim obodom ukraen je nojevim perjem.Od druge polovine XVII stoljea vodstvo u modi preuzima Francuska, aPariz postaje modni centar Evrope.

  Muka odjea dobiva sve pompoznije oblike.Koulja s ipkastim rukavima, ukraena s bezbroj svilenih vrpca (galants)postaje najdekorativniji odjevni predmet.

  Mjesto izama ulaze u modu cipele s dugakom ravno odsjeenomkapicom.

  Hlae su bile do koljena, iroke i bogate naborima, otvorene su doljepoput haljetka ( rhingraves ).

  U daljnem razvoju, ipke i vrpce uglavnom nestaju a mjesto ogrtaauvodi se elegantnijijustaucorps, uski kaputi do koljena sa irokimzarukavljem.

  Ispod njega se nose uske hlae do koljena ( culotte ) a na koulju seoblai haljetak do koljena s depovima i uskim rukavima.Oko vrata stavlja se marama, koja na prsima tvorijabot.

  Cipele su visoke, a na glavi se nosi eir trougljak.Oko 1640 poinje moda noenja perike, koje vrhunac razvoja doseu ualan-periki.

  Analogan mukoj periki je fontange.

  7

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  7/25

  c) Mukarci naputaju alon-periku.Haljetci i kaputi dobivaju uska ramena, a koulja na prsima je bogatoukraena ipkama.Kod mukaraca, svileni haljetak i kaputi s krutom podstavom od pojasananie, tvore suprotnost uskim ramenima.Za Luja XVI postepeno se stapaju elementi noenja rokokoa aelementima engleske nonje klasicizma.U poetku se jo nastavlja tradicija rokokoa.Mukarci nose justaucorps ili vitkiji frac, dosta dugaak haljetak , hlaesu bile do koljena, bijele svilene arape i crne cipele s kopom.

  *1900-1909 godine- Prvo desetljee prolog stoljea muka moda je bila luksuzna ielegantna. Sveano muko odijelo je bilo trodijelno, a sastojalo se odkaputa/sakoa , odgovarajueg prsluka i hlaa

  8

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  8/25

  d)*1910-1919 godine- Muka moda je u ovom razdoblju unijela dosta promjena.Sve ee su kapute zamijenile jakne sa remenom.

  Sveana odjea je ukljuivala frak, prsluk, hlae i leptir kravatu koja je ido danas ostala prisutna u formalnim prilikama.

  Sakoi su bili iroki i neto dui.

  *1920-1929 godine-U prvim godina bile su popularne jakne sa remenom koje su podsjealena uniforme kao ostatak Prvog svjetskog rata. Hlae su bile ire i ravnogkroja. U drugom dijelu razdoblja modni dodatak su postale torbe, a

  moderne su bile i dvobojne cipele. Preteno su se nosile kravate, dok suleptir mane bile rezervirane zasveane prilike.

  9

 • 7/21/2019 Povijest Mode.docx !

  9/25

  e)*1930-1939 godine-Kao rezultat recesije muka moda je bila manje izbirljiva u kvalitetitkanina, pa ak i izradi odijela. Jake pa ak i svijetle boje koje su se

  ranije viale, vjerojatno zbog utjecaja ope depresije, zamijenile s