of 43 /43
CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i 1

Povijest Bliskog Istoka Skripta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bliski istok skripta

Text of Povijest Bliskog Istoka Skripta

Page 1: Povijest Bliskog Istoka Skripta

CIVILIZACIJA – dolazi do latinske riječi civilitas(uljudnost,uglađenost) i označava različite faze i razine materijalnog i društvenog razvoja ljudskih zajednica .Pod civilizacijom podrazumijevamo ukupnost svih znanja i

1

Page 2: Povijest Bliskog Istoka Skripta

vještina.Prvi su je puta upotrebljavali francuski enciklopedisti u društvenom smislu i civilizacija je viša razina društvenog razvoja.Pronalazak pisma uvjetuje i razvoj civilizacije. MORGAN – prapovijest je podijelio u divljaštvo(od početka stvaranja čovjrka do proizvodnje keramike) i barbarstvo(razdoblje proizvodnej keramike,traje od pronalaska pisma kada počinje civilizacija).URBANIZACIJA – u trenutku kada je jedna ljudska zajednica ili društvo stvorilo veliku tvorevinu – razvila se na prostoru Bliskog Istoka,od prapovijesnih pećinskih naseobina razvili su se veliki gradovi.KULTURA – jedinstvena slika duhovnih manifestacija,zbirna riječ koja označava zbir podataka koji se mogu prepoznati u jednom prostoru u određenom vremenu :1.teritorijalni raspored – ime po određenom mjestu 2.tipovi ručnih izrađevina – sve ono što je čovjek proizveo – kamene izrađevine,oruđe 3.običaji i ritusi – za svakidašnji život,pogrebne povorke* sve države koje će se razviti na prostoru Mezopotamije zauzimat će prostor koji obuhvća plodni mjesec i na tom su se prostoru razvile sve civilizacije i kulture.Velike rijeke Eufrat i Tigris bile su naplavne i davale su čovjeku sve što mu je bilo potrebno.Na tom je prostoru došlo do razvoja znanja....,nastala su prva umjetnička djela,prve pisane misli,prvi pisani tragovi,prve etničke norme.U Europi su prvi puta sađene biljke i pripitomljene prve životinje.Najstarija keramika prvi je put proizvedena na lončarskom kolu oko 4000.g.pr.KR. koje je olakšalo proizvodnju keramike.Proizvedeni su i prvi metalni predmeti pored keramike,razvilo se pismo i prve sumerske pločice koje izražavaju misli.Izgrađena su prva umjetnička djela,razvila se likovna umjetnost,napravljeni su prvi mozaici,prvo zidno slikarstvo,prvi portreti i skulpture u punoj plastici.

BLISKI ISTOK

Na Bliskom Istoku prvi je puta pronađena najstarija keramika,otkriveno je lončarsko kolo,nastale su prve države i prvo pismo...Na Bliskom Istoku u 22.st.pr.Kr. napisani su prvi sumerski zakonici kralja Ur – Namua i stvorena su mnoga načela o uređenju država koja su se zadržala i do danas.Zadržana je i podjela na okruge,naslijeđivanje od oca na sina,ubirali su se porezi pa je država i mogla funkcionirati.Pronađeno je mnogo novih tehnika ratovanja,a prva bojna kola napravili su Sumerani – a ujedno su i izvršili podjelu na sate,godine,mjesece,dane i minute.Najbolju vojnu taktiku imali su Asirci koji su izgradili i prve velike puteve.Postojala je i dobro uhodana poštanska služba.Feničani su bili prvi narod koji je vršio velika osvajanja.Prva naučna djela nađena su na Bliskom Istoku – prvi temelji astronomije,matematike,medicine i fizike.

2

Page 3: Povijest Bliskog Istoka Skripta

SUMERANI – brojili su godine po događajima - nosioci su civilizacije u Mezopotamiji - njihova kultura ima korijene u prapovijensim kulturama Mezopotamije,oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda,ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav,niti jedan pisani izvor ne govori točno odakle su došliOni su prvi krug podijelili na 360 stupnjeva i znali su izračunati površinu trokuta,trapeza...matematika je važna za razvoj civilizacije.Medicina je čvrsto povezana s magijom,bolesti su vezane uz demone,to je bila božja kazna.Sumerani su bili pokretači i stvaratelji velikih dostignuća,zabilježili su apstraktne pojmove i misli

EGIPĆANI – jedna od najhomogenijih civilizacija nastala na prostoru Nila.- krajem 4.tsiućljeća pr.Kr. stvaranje općina i centralizacija vlasti- ono što su postigli neponovljivo je- egipatska civilizacija ostala je kompaktna,vezana uz svoju

civilizaciju

ASIRIJA – asirci su prvi razvili državu- ujedinjeni narodi koji su uspjevali snagom i ratnim pohodima- imali su dobrpo organiziranu vojsku- građeni su putevi koji su povezivali daleke prostore- asirski kraljevi došli na ideju da presele plemena- dobro razgranati sustav špijunaže- osnovala je čitav niz trgovačkih kolonija- poznata je po velikim bibliotekama s bogatstvom knjiga- sačuvane su glinene pločice

ANADOLIJA – odigrala je važnu ulogu u svim razdobljima- zabilježena su sjecišta mnogih naroda- vrlo je bogata mineralima,drvenim materijalom,ležišta metala- rudnici srebra i zlata,te bakra- imala je poseban status u razvoju civilizacije- u 18.st.pr.Kr. osvajaju se Hetiti (indoeuropski doseljenici) koji

su stvorili specifičnu umjetnost,hramove i napisali mnoge tekstove na glinenim pločicama

ŽIDOVI – stvorili su svoju državu u 13.st.pr.Kr- ostavili su spise koji su bili povijesnog sadržaja- kumranski svici su pronađeni i to je najstariji zapis i prijepis- tektovi Staroga zavjeta imaju posebnu vrijednost

3

Page 4: Povijest Bliskog Istoka Skripta

NOVO BABILONSKO CARSTVO – nastalo je u 7.st.pr.Kr.- mnoga arheološka otkrića,umjetnički i povijesni spomenici- pružilo je sliku o društveno – ekonomskim zbivanjima,mnoge

ruševine velikih zigurata,poznate ruševine hramova,viseći vrtovi- babilonci nisu bili inovatori,njihova arhitektura građena je od

čerpića

PERZIJANCI – narod na Iranskoj visoravni- preuzeli mnoge elemente po asirsko babilonskoj umjetnosti- za vrijeme 6. i 9.stoljeća širili se prema jugu i zapadu- svojim osvajanjima odlazili su na istok- arheološka istraživanja vršena na dva lokaliteta – Suza i

Perzepolis

STABILIZACIJA I USPON PREMA VISOKIM KULTURAMA – protopovijesno razdoblje

- Međurječje – osnovni oblici naseljavanja i organizacija u selima i gradovima

- Pojavila se keramika- Javljaju se sjekire od brušenog kamena- Jedan od prvih žarišta – prostor DŽERMO - nalazište koje se najviše

ističe,tu su utvrđeni mnogi elementi i jedan amrički arheolog utvrdio je 15 slojeva samoga nalazišta,prve kuće četvrtastog oblika,pitosi(velike posude za vodu) i ognjišta,javlja se i poznavanje preslice – čovjek je znao tkanje

- Sa prostora nešto udaljenog od Međurječja ljudi su se selili u riječne doline gdje su za to bili uvjeti – voda

- Tu su stizala plemena iz arpaske i sirijske pustinje- Kronologija ide od oko 5000 godina- Razdoblje od 5000 – 2800.g.pr.Kr. – PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE jer

su tada društveno – gospodarski životi razvili se do stupnja koji je oslovio nastanak povijesnog razdoblja

- Zemljoradnja i stočarstvo su zahvljaljujući razgranatom sustavu davali višak proizvoda koji su omogućili podjelu rada stanovnika(svećenici,činovnici,trgovci)

- U tom razdoblju otkrivene su i nove tehnike npr.kalupi za cigle,lončarsko kolo,lijevanje metala – razvoj građevinarstva i zanatstva

- Seoske općine prerasle su u gradske urbane anglomeracije- Jedan od glavnih pokretača je RELIGIJA

4

Page 5: Povijest Bliskog Istoka Skripta

- Svakom državom vladao je jedan od Bogova Mezopotamijskog panteona - Dolazi do centralizacije vlasti- Životni značaj održavanja kanala bio je od velike važnosti i jedna država ili

grad nije mogla opstati jer je morala provoditi te kanale pa je došlo do udruživanja

- Nastavljene su velike migracije, u Mezopotamiji je došlo do prodora novih plemena s istoka i sa zapada

-PROTOPOVIJESNO RAZDOBLJE-kulture

(5000-2800.g.pr.Kr.)- Raznolikost kultura koja su ta plemena donosila i razvijala dokazana su i

indentificiranjem 5 glavnih tipoloških i kronoloških slojeva,svaki sa svojom karakterističnom keramikom,plastikom,hramovima,stambenim kućama i načinom sahranjivanja.

U 5.tis. razlikujemo 2 velike kulture:1. Hasuna - Samara2. Halaf

Od kraja 5. te tijekom prvih stoljeća 4.tis. razlikujemo:1. Al-Obeid kulturu

A u drugoj polovici 4.tis.pr.Kr.:1. Uruk2. Džemdet-Nasr

- Oblici naselja koji su nastali bile su skupine aglutiniranih građevina- Naselja i naseobine stvarala su se oko jednog središta- Sela i gradovi nastaju od povezanih skupina grada i imaju četverokutni

temelj- Život u tim naseljima – združeno demokratskim oblicima- Dolazi od organizirane podjele rada,plansko upravljanje zemljišta- Nameću se pojedinci – svećenici = sekte = činovniciRatari i stočari su često bili opčarani prirodnim silama, pripisivali su im božansku moć, mnogoboštvo, štovao se bog sunca, groma, vode..Vjerovali su u nadgrobni život, predmete kojima su se služili za vrijeme života su pokapali zajedno sa gospodarom Animalizam- duhovna veza s divljači, doživjela je preinake pri prelasku na stočarstvo sa

5

Page 6: Povijest Bliskog Istoka Skripta

svim njegovim posve drugačijim stavom prema životinji. Životinje su imale funkciju žrtve i simbola.Magna mater- izraženo majčinstvo, oznake plodnosti-male glinene figurice ženaKult plodnosti- Prostorije na čijim su zidovima grudi i reljefi rodilja, slike ljudi bez glave koje kljuju lešinari, u skulpturi: ulaganje lubanja lešinara kao grudi na ženskim likovima-povezanost sa smrćuKult lubanje- povezan sa štovanjem predaka Vjerovanje u povezanost mrtvih s plodnošću zemlje.Kanibalizam- prisvajanje moći i svojstva pojedenogLjudske žrtve- u vezi s kanibalizmom i žrtvovanjem životinjaU vezi sa ženskim principom postoji veza između smrti i ubijanja, začeća i množenja, kulturnih biljaka i plodnosti.Muški se element povezuje sa stočarskim aspektima religijskog, a s uzgojem goveda dobiva na značenju kulturna upotreba ili obožavanje goveda.Naglašavaju se rodbinski odnosi među višim bićima-Majke Zemlje( božice plodnosti i njezine kćerke). Muški princip- nebesko božanstvo-muž Majke Zemlje i otac božanske kćeri.

Neolitska revolucija se pojavila na području plodnog polumjeseca, na prostoru Iranske visoravni, na području gornjih tokova Eufrata i Tigrisa, područje oko Mrtvog mora, područje Anadolije.U Mezopotamiji 5000. počinje mezolitik i traje do 3200. kad započinje brončano razdoblje.Taj period nazivamo protopovijesno razdoblje Mezopotamije.-

Hasuna-Samara

Dijeli se na :1) gornji tok Tigrisa2) Tigris

Kultura koja pokazuje veze s zapadnim i istočnim oblastima, istraživači su S. Loyd i F. Safar (1943-44.), glavno nalazište je Hasuna- 7 kulturnih slojeva, razlika u slojevima se vidi po keramici, vide se različiti utjecaji, u 4. i 6. sloju keramika postaje lokalni proizvod, dok u prijašnjim imamo uvoznu keramiku. Također u najstarijem sloju nema tragova zidanih kuća dok u drugima imamo četvrtaste kuće koje se godinama proširuju, građene od naboja(glina i slama), a podovi od gline, grupirane su oko jednog ognjišta, razvijen je raspored

6

Page 7: Povijest Bliskog Istoka Skripta

prostorija, stambeni prostori su odvojeni, služe se titusima-zemljane peći za kruh koje su imale kupolasti oblik. Odrasli su se sahranjivali ispod podova kuća (u uglovima pojedinih soba, u jamama), samo pojedini članovi bez sanduka ili neki primitivni sanduk, djeca su se sahranjivala u urnama, pronađene uz njih i minijaturne čaše (možda hrana za drugi život).Period Hasuna predstavlja viši stupanj razdoblja.

Halaf

Područje sjeverne Mezopotamije, kultura dobila naziv po brežuljku Tellhallaf, iskopavanja su vršena početkom 20.st., arheolog Max von Oppenheim, te arheolog M.Melonen istražuje 80-tih godina. Neolitsko oruđe, ali je keramika dostigla visok stupanj izrade, poprimila je utjecaj s Iranske visoravni, ali je lokalne izrade, popločene ulice u gradovima i selima, solidnije građene kuće, prostrane prostorije, počinje se upotrebljavati cigla, čerpić-sušeno blato na suncu, tolos-okrugla zasvođena građevina, kao neka vrsta vjerske građevine, nalazila se u centru a do toga su bili grobovi, možda su tolosi služili i za javne poslove (nešto kao općina). Javni je život bio u zajednici s vjerskim, svećenici imali i društvene i gospodarske funkcije. Pečatnjaci-prvi su bili izrađeni od kamena, imali vrlo jednostavne prikaze, , govore nam o razvijenom društvenom životu, različitih geometrijskih ukrasa, kasnije postaju zamršeniji, plitki reljef. Razvijena zanatska proizvodnja i i razmjena dobara, svaki proizvođač utiskivao svoj pečat.Skulpture- božice Majke- od keramike, naglašene ženske obline, veza čovjeka sa zemljom i njezinom plodnošću, u čućećem položaju, s rukama na grudima,glava je stilizirana jer nije važna.- kipići golubova, amuleti, labrisi(dvosjekle, dvojne sjekire)-vezuju se uz neka božanstva.Ova je kultura trajala više stoljeća, dolazi do naglog prekida što se tumači kao prodor novih plemena s novim utjecajima u kulturi s Iranske visoravni.

Kultura Al-Obeid

Područje južne Mezopotamije, jedinstveno je kulturno područje, engleski arheolozi H.R.Hall i L.Wolly početkom 20.st. vrše istraživanja. Svi centri imaju sloj ove kulture, povećavaju se naselja, razlike u prirodnim resursima, nema kamena, metala, šuma, ali ima gline, zgrade građene od materijala koji su bili u okolici-trska, palma, obložene ilovačom, od jednostavnih zgrada razlikuju se hramovi koji su građeni od čerpića slijepljenih ilovačom, građeni na platformama. Pronađena su postolja na kojima su stajali kipovi ili žrtvenici, zigurati.Najznačajniji lokaliteti na jugu:

7

Page 8: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Eridu- najstariji i sveti grad, zemaljsko boravište boga Enkija (bog slatkih voda, zaštitnik svih čovjekovih znanja i vještina) glavni vjerski centar, 18 slojeva, prvo svetište veoma maleno, da bi se kasnije sve više povećavalo, kuće od čerpića, tipične neolitske na početku, groblje izvan naselja, pokojnici položeni na leđima, obloženi ciglama od osušene ilovače.

Tepe Gaura- arhitektura od kamena, čerpića i drva, grobovi unutar naselja okolo hramova, djeca u urnama, položeni na lijevom ili desnom boku u položaj fetusa, brojni pečati, mnogi od kamena, razvijaju se ljudske i životinjske figure, prvi bakreni predmeti, na jugu su naselja gušća zahvaljujući kanalima, brži i znakovitiji razvoj, pojedina sela postaju urbani centri, u središtu hramovi, nepoznati etnički sastav društva- temelj za nastanak Sumerske civilizacije

URUK

U 4.tis.Pr.Kr. u Prednjoj Aziji razdoblje Uruk (ili Varka)Temelj sumerske civilizacije, Eufrat i Tigris se spajaju kanalima, jačanje gradova-država, Dolazi do mnogo promjena-utjecaji sa sjeveroistokaKeramika-šareno obojana roba, lončarsko kolo.Gradnja hramova-javlja se novi tip građevine: Izdužena prostorija s vratima na čeonoj strani s obje strane uži poprečno podijeljeni traktovi koji su na strani vrata istureni poput ticala i tako oko ulaza tvore neku vrstu predvorja.- izraženije podjele onih koji rade i onih koji ubiru plodove rada- centralizacija vlasti-hramovi se povećavaju-dobra organizacija zajednice-hram: i sjedište svjetovne vlasti-sitna umjetnost-lončarsko slikarstvo- pečatnjaci-valjkasti, cilindrični, od kamena, vapnenca, poludragog kamena, od 2-10.cm,nosili ih obješene oko vrata, mala umjetnička remek djela, prikazi se vežu uzSumersku mitologiju, prikazi života, lik muškarca u vezi sa životinjama i lovom - uvoz robe- školjki, opsidijana iz Armenije, lapis lazuli-poludragi kamen, vrlo tražen Mezopotamiji.- podjela rada, planiranje, upravljanje- arhajska pisma u ranosumerskoj i protoelamskoj oblasti- kola i plug- poljoprivreda- privreda na bazi navodnjavanja

8

Page 9: Povijest Bliskog Istoka Skripta

- piktografsko pismo: lat. pictus-naslikan, najstariji je oblik fiksiranja mentalnih sadržaja, najstarija pločica je iz 3200.g.pr.Kr. nađena u hramu Nebeske duše- popisi sadržaja nekog hrama, mali urezani crteži

PORIJEKLO SUMERANA

Sumerani su nosioci civilizacije u Mezopotamiji. Mislilo se da su oni donijeli sa sobom već formiranu civilizaciju, te da su pokorili domorodačko stanovništvo, međutim odgovor nije tako jednostavan. Njihova kultura ima korijene u prapovijesnim kulturama Mezopotamije, oni su rezultat evolucije tijekom koje je došlo do miješanja starosjedioca i migracijskih naroda.Ne može se točno utvrditi njihov etnički sastav, niti jedan pisani izvor ne govori točno o tome odakle su Sumerani došli, spominju se područja: istočna Mezopotamija, Iranska visoravan, južni teritorij Perzijskog zaljeva, sa sjevera, sa Kavkaza ili Crnog mora.Ne može se točno utvrditi kojim se jezikom govorilo prije pisma.Sa razvojem znanosti dolazi i do razvoja kulture Sumerana i civilizacija i pismo zasigurno su rezultat razvojnog procesa.Sumerski jezik ne nalikuje ni na jedan živući ni izumrli jezik.Sumerani su i dalje nepoznanica.

TROJNOST MEĐURJEČJA, MEZOPOTAMIJE

1. Od Nipura do Perzijskog zaljeva - Sumerani-Azijci, Elamićani, Huriti, Protohetiti

2. Sjevernije od Sumerana , u oblasti koja je kasnije nazvana Akad- Semiti- Akađani, Amorićani,(Babilonci, Asirci), Aramejci, Kanaanci, Jevreji, Feničani, Arapi

3. neidentificirana skupina rasprostranjena po svim krajevima

NAJSTARIJI NAČIN PISANJA I ZANIMANJA PISARA

U početku imamo glinene pločice četvrtastog oblika, prizmatične ili nekog drugog oblika, 10cm, poput malog jastuka, od dobro isprane gline koja se sušilaZnakovi su se pisali komadom trske s dobro zašiljenim krajem.Pisar je najprije napravio podjelu na jednaka polja, u poljima je ucrtavao znakove. (u dodiru s vodom su se raspadale), većina je pločica uništena.Najstarije pismo je piktografsko- 2000 znakova, za prikaz dijelova ljudskog tijela, životinja, oruđa, oružja, čamaca, zvijezda, Sunca, Mjeseca, biljaka, jednosložne riječi-svaki je pojam imao jednosložni naziv i odgovarajući znak.Bilo je teško pisati, nema apstraktnih pojmova, glagola, složenih rečenica. Nakon toga su savladali tu prepreku, za glagol piti-voda i usta, za glagol plakati-oko i suza.To najstarije pismo se nije čitalo, već je služilo kao podsjetnik.

9

Page 10: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Nekoliko stoljeća kasnije piktografsko se pismo pretvara u skupove crtica, nastaje klinasto pismo-imaju oblik klina, mogu se složiti rečenice, a zapisati se mogla svaka misao. U kraćim vertikalnim kolonama, čita se s desna na lijevo, kasnije se piše horizontalno i čita s lijeva na desno.Prvi pisari bili su svećenici.Stvaraju se laički pisari, poziv se prenosi iz koljena na koljeno, školovanje je bilo vrlo dugo i naporno sa vrlo strogim učiteljima, svećenik odnosno pisar se smatrao vrlo mudrim čovjekom i imao je vrlo visoki ugled u društvu.Postojala je razlika između «malih» pisara (početnici) i «velike braće» (stariji). Božica zaštitnica bila je božica nauke Nisaba.

RAZDOBLJE DŽEMET NASR(3000 – 2800.g.pr.KR)

Razdoblje koje su označili Sumerani. Najvažnije dostignuće je razvoj pisma Najvažnija nalazišta : Uruk,Džemet,Eridu Valjkasti pečatnjaci – nastali su istovremeno s pismom Organizacija zajednice – teokratsko centralističko upravljanje državom –

vlasništvo svega na zemlji je u Božjim rukama – sva vlast prelazi u ruke svećenika

U likovnoj umjetnosti središnje mjesto zauzimaju figure vladara(tipična bananasta suknja)

Mozaik u arhitekturi uz nove tehnike Skulptura ovog razdoblja doživljava najveći razvoj – sve figurice su

bosonoge,žene imaju bujnu kosu,a muškarci obrijane glave Kamene vaze – najpoznatija kamena vaza iz Varke(Uruk),najstarija ritualna

vaza oko 3000 godine pr.Kr. Kameni reljef – borbe lavova i divljih životinja Drugi važan umjetnički predmet je žena iz Varke,prirodne veličine,od

alabaskera – djelomično oštećena. Oko 2800.g.pr.KR. na glinenim predstavama počinjemo nalaziti imena

vladara Cijela Mezopotamija je dolaskom semita dobila nove jezične skupine pa tako

od dolaska Semita Mezopotamija postaje dvojezična Početkom 2.tisu.pr.Kr. – lista sumerskih vladara,apsolutistička vladavina

koja je prešla iz ruke svećenika Počinje proces individualizacije i dekolektivizacije koja se očituje i u

kipovima Vladavina i jačanje se premješta na sjever Grad Kiš – javljaju se najpoznatije dinastije iz Kiša

10

Page 11: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Sumerski svećenici bili su organizirani s velikim ovlastima,bili su zaduženi za gradnju hramova,uveli su sistem poreza,bili su prvi pisari,ali i prvi upravitelji hramova,zaduženi za nadgledanje obrta i trgovine

Oko hramova se javljaju prvi gradovi,ali i prve države Sumerani su vjerovali da su okruženi bogovima,vladalo je mnogoboštvo Najvažniji Bog je Bog AU(bog neba),Eu – lil(bog zraka),En – ki(bog vode i

mudrosti),Nin Hursag(velika majka) Svaki grad imao je jedno vrhovno božanstvo Rano dinastijski period dijeli se na 3 razdoblja,traje od 2800. – 2400.g.pr.Kr

i za taj period pisani izvori daju podatke o vladarima, o sukobima između gradova država

Do druge polovice 3.tisućljeća Sumerani su živjeli podijeljeni u 14 gradova država:Sipar,Akšak,Kiš,Larak,Nipur,Abad,Uma,Lagaš,Bapt Tibira,Šurupak(Fara),Uruk(Varka),Larsa,Ur i Eridu – svi su gradovi imali vladare,organizaciju vlasti i gospodarstva i neki su gradovi postali vjerski centri,a neki su težili namjestiti vlast drugima.Imali su svoja lokalna božanstva.

Najvažnija uloga u povezivanju su ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA gdje su glavni predmeti bili keramika,cilindrični pečati,skulpture,predmeti od metala i to 1.FAZA : - karaketristična je posebna keramička proizvodnja – šarlah keramika(svjetlo crvena),ukrasi su geometrijski i boja se lako ispire,javljaju se cilindrični pečatnici,brokatni stil ukrašavanja tkanine,skulpture – kamene vaze,ali i u punoj plastici,kraj ovog razdoblja okarakteriziran je katastrofalnom poplavom koja je ostavila velike naslage mulja i s tim su potopom uništena sva naselja – nastaje najstariji mit o potopu – uvjetovan velikim poplavama

2.FAZA : karaketristike se prate kod lončarstva,keramike,ornamenti su sve bogatiji,posude su ukrašene ljudskim figurama,obrada bakra i zlata dostiže znatan razvoj procesom lijevanja,omiljeni su kameni u lapis lazuri – poludragi kamen je vrlo omiljen,razvija se arhitektura hramova3.FAZA : karaketristična velika količina keramičkih predmeta,nestaje crvena keramika i metal dostiže velike domete,razvija se obrada oružja – sjekire,koplja,mačevi,vaze su dokaz da postoje trgovački putnici(osnovni trgovački artikli),hram iz ALOBEIDA – sagrađen od opeka,među ruševinama je pronađena jedna pločica s natpisom kralja koji je dao podići hram Božici Majci.

POLITIČKI I GOSPODARSKI ŽIVOT U SUMERSKIM GRADOVIMA-DRŽAVAMAGradovi-države su bili osnovani pokraj rijeke ili kanala,. Glavna građevina je bio hram posvećen jednom božanstvu iz sumerskog panteona, oko hrama je bio

11

Page 12: Povijest Bliskog Istoka Skripta

određeni broj stanovništva koji se brinuo o hramu, sve zemaljsko se smatralo vlasništvom božanstva, svaki grad je imao svog zaštitnika.Postojale 2 klase stanovništva: 1)vladajuća klasa-vladari, svećenici, činovnici- pripada im najveći dio zemlje 2)Slobodno seljaštvo ili zanatlije - imaju svoje kuće,svoja stada, nisu vlasnici zemlje iako je obrađujuRobova je bilo vrlo malo, nisu imali neku ulogu, nisu bili privatno vlasništvo.Bili su vrlo poduzetni, vodili administrativne poslove, sve su zapisivali, veliki računovođe. Udruženi su po strukama, zanatima, neki su radili za vladara, za hramove, za slobodno stanovništvo.Postojali pisari, nadzornici koji nadgledaju poslove, čuvari-čuvaju zalihe, zgrade, hramove, činovnici, a glavni nadzornik je vodio brigu o svima i o svakom proizvodu, vrhovni svećenik.Palače- nađeno ih je vrlo malo, imaju jedinstvenu organizaciju prostora, zvale su se E-GAL- velika kuća, oko dvorišta raspoređene prostorije, vodovod, kanalizacija, trijemovi, stupovi, nadvisivali običnu gradnju.VLADAR je u ime božanstva vladao državom, vrhovni sudac i vrhovni svećenik. Usklađivao je rad svih hramskih zajednica, rukovodio je javnim zajednicama.Glavni izvor prihoda bilo je cijelo stanovništvo, svi su radili, sve se nosilo u hramove, ratni plijen, osvajački ratovi da bi se došlo do kamena.Obredne svečanosti i praznici bili su vezani uz božanstva, svečanosti se odvijaju u hramovima, u ziguratima- stanovništvo je moglo dolaziti samo u dvorište, samo bi svećenici i vladari mogli obilaziti cijeli zigurat.Vjeruju u nadgrobni život, duša u Kuru (svijet bez veselja i sreće), poslije smrti sve tmurno.Groblje se nalazilo izvan gradova.Mali broj vladarskih grobnica, umjetnost vrlo cijenjena, ukrasi, mozaici, poludrago kamenje.Odjeća od kože, s vanjske strane se vidjelo krzno, suknje, sluge i robovi su nosili nešto kraću odjeću.Svećenici su bili goli, samo pojas oko struka.Ratnici u punoj opremi, kožni štitovi, sjekire, mačevi, koplja.

NIPUR - u sredini Sumera, postao vjerski centar cijele Mezopotamije iz koje se širila civilizacija, stariji naziv Kengir- naziv i za cijelu Sumersku zemlju, grad boga Enlila( tvorac svijeta, odvojio je zemlju od neba), ima strateški i gospodarski dobar položaj, putevi koji su povezivali sjever i jug, «brončani putevi» sirovine iz Anadolije, dopremalo se drvo, metal, kamen. 1948. nađena pločica s urezanim planom grada, sa označenim bedemima i važnim građevinama, ostaci hramova, ploče s reljefima koje su služile kao kameni temeljci, kipovi vjernika, ćelavi muškarci, žene sa kraćom, valovitom kosom, zvonaste suknje, ogrtači, nemaju znakova ženstvenosti, velike oči, biblioteke sa 1000 glinenih pločica, tekstovi različitog sadržaja,…

12

Page 13: Povijest Bliskog Istoka Skripta

SIPAR - na Eufratu, sjeverno od Babilona, put prema gradu-državici Mari(povezan s obalom Sredozemlja), malo arheoloških nalaza, hram boga Sunca, stela s Hamurabijevim zakonikom koja je pronađena u Suzi, vrlo često je bio napadan, razaran i opljačkan.

KIŠ - bio je naseljen u razdoblju Hasune,razvijen grad koji je dao važne dinastije koje su vladale Mezopotamijom i imao je dva zigurata – djelomično su rekonstruirani

ŠURUPAK – ili FARA – nalazi se oko 50 km južno od Nipura,nalazio se na obali Eufrata,sačuvano je više mitova o tome gradu koji je nastradao od općeg potopa,nađene su brojne glinene pločice s klinastim pismom

LAGAŠ – nalazi se u blizini Perzijskog zaljeva, prostor između 2 rijeke, mnogo telova, statue, pločice, najznačajnini spomenik-stela jastrebova- pokazuje pobjedu kralja Lagaša, ponašanje pobjednika i pobijeđenih, fragment prikazuje nekoliko slojeva borbe i vidi se da su vojnici bili opremljeni,to je prva državica gdje su utvrđena imena vladara za 3.tisućljeće.

MARI (TEL HARIRI) - Veza sa Sredozemljem, Tel Hariri- današnji naziv,, 2,5km zapadno od Eufrata, strateški položaj, 1934. francuski arheolozi, hramovi, mnoge statue, kipovi vjernika, groblje, stambeno naselje, bila je na udaru osvajača, pala je u ruke akadskog kralja Sargona 2771.G.PR.KR, u 21.st. pr.KR. ponovno postaje samostalna državica.Od samostalnosti pa do 18.st.pr.KR. traje zlatno doba Marija,a zatim su se sukobili sa Sirijom,a onda ju je definitivno razorio Hamurabi.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUMERSKE ARHITEKTURE

Od seoskih naselja nastaju gradovi, ulice čine niz zgrada, a hramovi i svetišta imaju poseban položaj-to su sveta mjesta.Zigurati- stepenaste kule,2 teorije:

1. na visokim terenima zbog lakšeg silaska bogova na Zemlju u hramove2. iz zigurata su se promatrala nebeska tijela, tj. Zbog astronomije.

Najstariji sumerski hramovi-jedna prostorija-jedna zgrada, na uglovima su se dodavali odjeljci, dvorište s nizom bočnih prostorija, razvoj teče kontinuirano, osnove su svih kasnijih crkava.U svetišta ulaze samo svećenici, bedemi, na ulazima kule-stražarniceU hramovima- bogatstvo, orijentirani su prema svim stranama svijetaFasade ukrašene nišama, polustupovima, davala im se elegancija, obojane građevine, dominira crvena, reljefi, frizovi, skulpture, školjke, slikarske kompozicije, kuće ne pokazuju veći razvoj, čerpići, trske, palmine grede, plan kuće jedinstven-dvorište+ prostorije

13

Page 14: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Neke kuće imale katove, pronađene stepenice, vladareva palača je bila najukrašenija, velika.Dvojaki materijal- čerpići, blato- opeka, bitumen, te plankonveksna opekaZidovi su morali biti široki, grede-palmino drvo, kamen- samo u temeljima, ploče u dvorištimaGrobovi- u temeljima kuća, plitka jama, zgrčeni položaj, umotan u tkaninu, skromni prilozi, djeca u urnama. Imamo dva tipa kuća : 1.šiblja s premazom blata 2.građene od ćerpićaNajstarije groblje nalazi se u Eridu,rani grobovi su pronađeni u temeljima kuća,pokojnici pokapani u tkanine

RAZDOBLJE RANIH DINASTIJA

(2700-2500.g.pr.Kr.)

Primjećuje se nazadovanje u arhitekturi i likovnoj umjetnosti, možda je to posljedica prvih naseljavanja odnosno preseljavanja Semita-pripadaju drugoj jezičnoj skupini. Otada Sumerani i Semiti određuju sliku povijesti i kulture u Mezopotamiji pri čemu je Sumerski element oslabio!Ipak, Sumerski se jezik i dalje njegovao, tako se još u 1.tis. održavala dvojezična kultura Babilonije. Razne dinastije i vladari:Mebaragezi od Kiša- prvi vladar opisan u povijesti, sin Aka-izbjegavao sukob sa Gilgamešom(Kralj Uruka)- uloga vladara- manje ili više apsolutistička- započet proces individualizacije- u hramovima se postavljaju kipovi određenih osoba- novi glavni grad KIŠ- značajan i Mesalim od Kiša= MESILIMSKO RAZDOBLJE

RAZDOBLJE FARA I 1. DINASTIJE IZ URA(2500-2350.g.pr.Kr.)

Fara razdoblje je nazvano tako po mjestu Fara gdje su nađeni brojni zapisi iz toga vremena. Istraživač Wooley-pronašao grobove koji pokazuju da je u ono vrijeme posluga odlazila u smrt sa gospodarom.2500.g.Pr.Kr. javlja se prva dinastija iz Ura, najveća uloga grada-države Lagaša.Ističe se vladarski lik Eanatuma – ostavio je spomenik ''stelu lešinara''-prikazuje bitku protiv Ume, u borbu se upliće gradski bog Ningris(sve bitke bile u ime bogova i za njih).

14

Page 15: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Još dvije važne ličnosti:Urukagina-htio reformama restaurirati sumerski životLugalzagizi od Ume- uzurpator na prijestolju, prvi osigurao vlast i na području van grada.

AKADSKO RAZDOBLJE(2350-2150.g.pr.Kr.)

Područje: Od Perzijskog zaljeva do Sredozemnog mora.Posljednji vladar sumerskog perioda Lugalzagisi od Ume uspio je pokoriti sve državice od donjeg mora do gornjeg (od Perzijskog zaljeva do Sredozemlja) i nakon njega Sumer je prešao u ruke Akađana.SEMITI – potomci Noinog sina Sema koji su zavladali tim prostorom i stvoreno je akadsko razdoblje : Ašur,Aram ,Heber ; govorili su srodnim jezicima koji su nazvani semitskim jezicima i najstariji Semiti koji su formirali državu u Mezopotamiji bili su Akađani,zatim Amorićani – nastaju starobabilonske i asirske države Aramejci su se nastanili pretežito u oblasti Sirije i tu su stvorili više manjih država.Hebrejska plemena su se nastanila na prostor Kanaana i južnim predjelima prema pustinji Negeu u 17.st.pr.Kr.,a Hebrejska je država stvorena u 11.st.pr.KR.Dolazak semitskih plemena bio je konstantan tako da nije bilo velikih invazijaPisani izvori ne spominju etničke razlike,a rijetko su dokumentirane borbeSemiti su prodorima polako postajali stanovništvo velikog dijela Mezopotamije i po ničemu se ne raulikuju od Sumerana osim po imenimaKIŠ je granica između Semita i Ne – semitaSEOBA INDOEUROPLJANA – kraj 3. i početak 2.tisućljeća pr.KR. obilježeno je pokretima nomadskih naroda jugozapadne Azije i indoeuropskih plemena i ti su pokreti imali velike posljedice za daljnji razvoj povijesti,a indoeuropska seoba počinje nešto kasnije – INDOEUROPLJANI su predstavljali skupinu naroda zajedničkog prajezika koja je iz područja azijskih stepa krenula u dva različita smjera :1)prema jugoistoku i današnjoj Indiji2)na Zapad prema EuropiMeđu indoeuropske narode spadaju : Kelti,Grci,Tračani,Italci,Iliri,preci Germana i Slavena,Hetiti,Medijci i Perzijanci

Akadsko je carstvo u drugoj polovici 3.tis. osnovao SARGON 2340 - 2284.g.Pr.Kr. ili ŠARU-KIN= KRALJ PRAVEDAN Imao je političku i vojnu moć, unaprijedio je blagostanje, trgovinu, bio je zapovjednik vojske grada Kiša, otac mu je bio peharnik(..nepoznato porijeklo, mnoge legende)

15

Page 16: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Napao je Uruk, prijestolnicu posljednjeg Sumerskog kralja i doveo ga u kavezu u Nipur. „Isprao je oružje u vodama donjeg mora Perzijskog zaljeva“ – ZNAK DA JE ZAVLADAO ČITAVOM MEZOPOTAMIJOM!!!Pokorio je sve sumerske gradove, isprao je oružje u Perzijskom zaljevu-kasnije običaj svih kraljeva! Nije ubijao dinastije, ostavljao sumerske kraljeve na prijestolju, samo ih je podčinio!Prijestolnica Akad ili AGADE -sjeverni dio Babilonije,nisu pronađeni ostaci.Akadski guverneri vladali su u ime SargonaGLAVNI CILJ SARGONA : osigurati građevinski materijal za prosperitet njegove države i gradova2371. – 2316.g.pr.KR – početak vladavine Sargonida(Sargon vladao 55 godina)

Osvajanja:Izvan Sumera, istočno od rijeke Tigris prema Iranskoj visoravni, planinski lanac Zagros.Vladari Elama postaju njegovi veziri.Krenuo prema sjeverozapadu.Osvojio Mari, Jerimuti, Srebrnu planinuNazvan ''Kralj 4 strane svijeta''Postavljao svoje statue kao svjedočanstvo svoje vlasti. Protiv njega su se dizali ustanci, narodi koji su bili pokoreni nisu mogli trpjeti ekonomsko izrabljivanje, najjači ustanci u Sumeru i Elamu!Nakon Sargonove smrti država nema toliku moć!

Sin RIMUŠ (2317 . -2307.g.pr.KR)Uspio je ugušiti neke ustanke, ali je bio ubijen u svojoj palači (vladao 8.godina). Babilonski izvori govore o ubojstvu s glinenim pečatima-sluge!

Brat MANIŠTUSU(2306. – 2292.g.prKR)Pohodio zemlje oko Perzijskog zaljeva, osvojio rudnike srebra, trgovao sa Indijom, isto ubijen u zavjeri na svom dvoru!Sačuvan je opis njegova pohoda i osvajanja rudnika srebra,osvojio je i oblast oko Perzijskog zaljeva i uspostavio je put s Indijom te je krenuo u osvajanje Juga jer su na Sjeveru bili Huriti,a na istoku Lulubijci i Guti(neugodni narodi koji su sprječavali osvajanje – zatvorili su puteve kojima je bronca dolazila u Mezopotamiju tzv.“brončani putevi“.

16

Page 17: Povijest Bliskog Istoka Skripta

NARAM-SIN= ''LJUBIMAC BOGA SINA''(2291. – 2255.g.pr.KR.,unuk Sargona)Započinje snažna država, borio se na istoku s Lulubijcima, a pobjedu ovjekovječio spomenicima, npr. Stela 1,9m visoka, pronađena u Suzi, prikazuje kralja..Iscrpio je kraljevstvo svojim pohodima,a svoju je vlast uspostavio na Istočnoj Obali Sredozemlja

ŠARI-KALI-ŠARI= ''KRALJ SVIH KRALJEVA' šarganišari '(2254. – 2230.g.pr.Kr)Bio je nesposoban da održi toliko carstvo, pobune u Sumeru, vladao 24.g., ubijen u zavjeri na akadskom dvoru,izgubio je Elam koji se odcijepio i ustanci u doba njegove vlasti bili su na čitavom prostoru Mezopotamije

Akadska se država raspala u potpunoj anarhiji!

AKADSKO CARSTVO : - prva velika država- širenje sumerskog pisma- širenje trgovine i pomorstva- čitavo gospodarstvo u rukama Akadske dinastije,do tada u rukama

svećenstva- akadska država – jedna vrsta robovlasničke države(robovi korisni u

zanatskim poslovima i obnovi)- Akađani su imali svoju religiju,akadski jezik službeni

RELIGIJA AKAĐANA : - pod jakim utjecajem sumerske religije- poštovali sumerske hramove i božanstva- Sargon se proglasio božanstvom,dotad su bila samo polubožanstva i svoju

vlastitu kćer postavio je za svećenicu Boga Mjeseca – Nane- Djelatnost svećenstva intenzivnija – morali povećati obrede stvaranjem

novih religija i božanstva – jedna od najpoznatijih priča je priča o Sargonovom ponovnom rođenju(otac sargona je nepoznat,majka svećenica,bio je vrtlar ljubimac božice plodnosti Ištar)

- Proroci su bili posebno cijenjeni,izuzteno nadareni ljudi i pismeni – glinene pločice u obliku jetre

UMJETNIČKI SPOMENICI : - nemamo nikakve dokaze o prijestolnici Akadu- nema monumentalnih spomenika- nema nasilnog rušenja prethodnih gradova- razvijali su sumerske građ.tehnike(koncepcije gradova,palača,stambenih

zgrada)- usavršavanje gradnje uporabom cigle- važnost se pridaje detaljima

17

Page 18: Povijest Bliskog Istoka Skripta

- figure – ljudski lik poprima portretne karakteristike- kamene vaze bogato ukrašene reljefima- „Pobjednička stella Naram Sina(pronađena u Suzi,danas se nalazi u

Louvreu),hijerarhija oblika,povijesna pobjeda Naram Sina nad Lulubijcima

OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKADA 1. DRŽAVA VLADARA I TO SVJETOVNOG2. RAZVOJ INDIVIDUALIZACIJE3. PRIVATNO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM4. BOŽANSKI KRALJEVI5. SEMITSKI JEZIK-SLUŽBENI6. STARA BOŽANSTVA PREPUŠTAJU MJESTO KOZMIČKIMA7. MALO SPOMENIKA8. RELIGIJA-UTJECAJ SUMERSKE RELIGIJE9. HRAMOVI GUBE NA VAŽNOSTI

Akadsku državu razorili su GUTI- ratničko pleme(2220 – 2120 .g.pr.KR),koji su se uspjeli zadržati na prostoru Mezopotamije 100 godina! Nakon njihova prodora nije uspostavljena nikakva vladavina, već lokalne dinastije!Poprimili su akadske tekovine i imena. Ostaju zapisani kao barbari,prisutnost čak 21 ili 23 kralja!Vladar Uruka Utu-Kegal je 2120.g. istjerao Gute iz Mezopotamije!Tada dolazi do obnove Sumerske države!

NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE- obnova sumerske države( 2150-1850.g.pr.Kr)

Nakon što su Guti protjerani dolazi do procvata Sumerske države. Uruk je stao na čelo sumerskih gradova.Utu-Kegal ili vladar «4 strane svijeta» obnavlja sumerske gradove, nastaje spisak sumerskih kraljeva- original je izgubljen, sačuvan u raznim verzijama.Utu- Kegal je svrgnut nakon 7 godina vladavine, podčinjeni velikaš Ur- Namu( čovjek boginje Namu) ga je svrgnuo, bio je guverner grada Ura, zapisi kažu da je Utu- Kegala odnijela rijeka.

Procvat države Lagaš Još prije kraja vladavine Gutejaca, na jugu gradske države Lagaša poraslo je značenje jednog kneževskog roda čiji je predstavnik bio GUDEA. Htio je restaurirati sumerski način života. Za vrijeme vladavine UR –Baua bila je organizirana neka vrsta škole gdje su rađeni kipovi vladara GU – de – ae.-sumerski postaje službenim jezikom

18

Page 19: Povijest Bliskog Istoka Skripta

-trgovina umjesto osvajanja -mnogo skulptura, valjkasti pečatnjaci- mnogo tekstova, ploče, reljefiumjetnost-dojam jednoličnosti motiva i hladnoće oblikaGUDEA nije nosio titulu «lugal»- veliki čovjek, tj. kralj,već titulu ENSI – zastupnik kralja za građanska prava i njegovi spisi svjedoče o načinu i životu Mezopotamije.Vladao je 20 – tak godina i imamo samo jedan natpis gdje se govori o njegovom ratnom pohodu i da je iz tog pohoda donio veliki plijen kojeg je posvetio svom boguUzdignuo je Lagaš do visokog stupnja privrednog i kulturnog razvoja, podigao je i 15 hramova, hram E-Nin(božanska kuća posvećeni bogu Nigirsu ), ponosio se tim hramom, natpisi po cijelom hramu daju podatke o vjerovanju Sumerana i o njihovom životu.Gudejini natpisi pronađeni su u temeljima hramova i bili su urezani u ciglama i kamenim bazama i ti natpisi daju podatke o vladanju Gudeje no bilo je teško definirati da li se radi o običnom čovjeku ili o božanstvu jer su čovjek i božanstvo izjednačeni.U doba Gudee ponovno je razvijena trgovina potaknuta grdanjom hramova.Sačuvan 7 sjedećih kipova koji su vrhunska djela koja su njegova najznačajnija svjedočanstva(u Louvreu, Bruxellesu itd.), klesani od tvrdog kamena, stav pokornosti, spojene šake ispod grudi, u rukama drži vazu iz koje teku dvije rijeke, uklesane oči, savršeno modelirane haljine, na glavi imaju neku vrstu kape..„NARMA“ - robovi,natpisi na pločicama,oni su glavna snaga za utvrđivanje gradova te se uzimaju za vojnike,živjeli su u kućama,a nastali su osiromašenjem seljaka zbog dugova. UR - NINGIRSUU- ,bio je Gudejin sin i o njegovoj vladavini ima malo zapisa i spomenika, nije bio tako moćan, vrlo malo kipova..

Ponovna prevlast grada UraNakon Gudee vlada 3. dinastija iz Ura (2100.g.Pr.Kr)-apsolutističkaDržava obuhvaća sumersko-akadsko područjeUr- Namu-osnivač 3. dinastije, bio je guverner, svrgnuo je Utu-Kegala i došao na vlast. Ur-Namu- imao jaku administraciju, jaku vojnu mrežu, ojačao sudstvo, donio zakonik, napredak privrednog, kulturnog i društvenog života. Ur-Namu se posvetio i socijalnim i moralnim reformama, utvrdio je sistem sigurnosti i poštenih mjera kako za težinu tako i za dužinu.Bio je kralj Ura, Sumera i Akada, ujedinio je teritorij nekadašnjeg Akadskog carstva. Vladao je 18 godina( 2111-2094.g.pr.Kr.), pretvorio je Ur u svoju prijestolnicu.

Pet najznačajnijih vladara:Ur-NamuŠulgi-,sin Ur-Namua

19

Page 20: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Tri Šulgieva sina:Amar-SinŠu- SinIbi-Sin

Osnovne administrativne jedinice- teritoriji nekadašnjih gradova, dvije važne ličnosti:Ensi važan za građanska pitanja , biran od lokalnog stanovništvaNa prostoru Elama su «ensi» bili iz Asirije i obrnuto.Lukavstvo i političko umijeće, ovlasti «ensia» su bile manje nego prije, postali visoki činovnici koji su provodili naredbe centralne vlasti, osiguranje dadžbina (poreza) za kralja i hramove, brinuli se o radu ostalog lokalnog stanovništva, predstavnici lokalnog sudaŠagin za vojne poslove, osigurati vojnike za kraljevsku vojsku, rukovodili većim građevinskim poslovima i zemljanim radom, stvarali su vlastito bogatstvo nakon što su ispunili sve obaveze prema gradu i kralju.Bogatio se i sloj nadzornika, žandari i poreznici.Glavni bogovi su Enk i Enlil.Članovi zakonika na revers, kazna u srebru, a ne u tjelesnom kažnjavanju.

Šulgi(2093-2046.g.pr.Kr.),sin UR - NAMUAProvodi sve što je njegov otac donio tijekom vladavine, doveo je državu do vrhunca moći, prvih deset godina se posvetio unutarnjem razvoju zemlje, jedinice strijelaca po uzoru na akadske jedinice, mreža obavještajaca po čitavoj državi, kontrola, morali su zapisivati sve što ulazi i izlazi iz kraljevske riznice.Robovi- u privatnom vlasništvu- sluge, pomoćna radna snaga u kućama ili na zemlji, osiromašeni seljak postaje robom.Imućni staleži- činovnici, trgovci, zanatlijeŠulgi je započeo ratne pohode protiv naroda i plemena na sjeveru, do Kurdistana , ratove je vodio da bi uspostavio granice,rušio je mnoga naselja i stavio pod svoju vlast veliki teritorijBio je veliki ratnik i sačuvano je 30 himni koje ga slave kao božanstvo,a često mu se pripisuju i nadljudske sposobnosti.Njegovo je ime dano jednom mjesecu u sumerskom kalendaru.

Amar-Sin(2045-2037 g.pr.KR) ,sin ŠulgijaKako bio bio na razini svoga oca sam se proglasio božanstvom Nastavlja pohode na sjeverSmatra se da su ga otrovali preko eksperimenta,ozijedila ga je obuća

Šu- Sin(2036-2028 g,pr.KR),brat Amar Sina Za njegove je vladavine narasla opasnost od Amorićana, izgradio je velike obrambene zidine- između Eufrata i Tigrisa na dužini od 275km(iznad

20

Page 21: Povijest Bliskog Istoka Skripta

današnjeg Bagdada) - prvi obrambeni zid u povijesti vojnih utvrđenja,no uništen je pohodima osvajača

Ibi-Sin(2027-2003),najmlađi bratVeliko se kraljevstvo počinje raspadati, razgranata mreža guvernera pod apsolutističkom vlašću.Prva se odvojila Ešnuna, Elam na istoku, na zapadu Mari i cijela oblast Sirije gdje su uglavnom živjeli Amorićani.Sumerani prestaju biti vladajući narod.Do propasti države treće dinastije dovelo je doseljavanje Semita-Kanaanaca iz Sirije, tj. Amorićana !AMORIĆANI – prodrli su duboko u Sumersku državu i padom grada Ura nestala je treća dinastija iz Ura i kraj velikog kraljevstva.Sumerani zauvijek prestaju biti vladajući narod u Mezopotamiji. Tijekom naredna 2.st. (2000 . – 1800 .g.pr.KR) Mezopotamija je bila podijeljena na 5 malih kraljevstva: Isin, Larsa, Ešnuna, Mari i Asur.

III DINASTIJA IZ URA- 2 VLADARA + 3 sina = unutrašnje uređenje- Razvijaju graditeljstvo,poljoprivredu i gospodarstvo te se iskazuju u politici- Kraljevske grobnice bile su bogato ukrašene- Mezopotamijski gradovi svi su osvojeni- Nakon uništavanja gradova nosili su sa sobom sve što je bilo

vrijedno,postavili su glinene pločice koje nam govore o bogovima iz III dinastije iz Ura,administrativnog karaktera koji nam govore o povijesnom toku

- UR NAMU podignuo je mnoge zigurate u Uruku,Uru,Larsi,Nipuru,Eridu,a većina je zigurata podignuta u čast boga mjeseca Nanu

- ZIGURAT U URU : jezgra je od čerpića,dok su vanjski dijelovi sagrađeni od pečenih glina spojeni bitumenom,kutevi su postavljeni na 4 strane svijeta : zapadno je tekao Eufrat,dok su na ostale strane bile značajne građevine

- ZIGURAT U URUKU : platforma je posvećena božici Inani,7 stepenica i cijeli je kompleks u obliku slova L,zbog razaranja više je puta obnavljan

STAROBABILONSKO CARSTVO (1850-1532.g.pr.Kr.)

U 2.tis.Pr.Kr. središnjim dijelom Mezopotamije zavladali su Amorićani (narod semitskog porijekla). Oni su zaposjeli grad Babilu (Božja vrata) kojeg su Grci kasnije prozvali Babilon.Amorićanski šeik Samuabum je 1894.g.pr.Kr naselio taj grad sa svojim nomadima i proglasio se kraljem. Prijestolnica je bio grad Babilon-najveći i

21

Page 22: Povijest Bliskog Istoka Skripta

najznačajniji grad Mezopotamije, nalazi se tamo gdje su Eufrat i Tigris najviše približene.Prva četiri kralja osvajaju prostore okolo centra grada, komad po komad zemlje i tako šire utjecaj Babilona.Starobabilonsko razdoblje započinje sa vladavinom Larse, sumerski jezik prestaje biti službenim, te se staroakadsko narječje mijenja u starobabilonsko!

HAMURABI 1792-1750.g.pr.Kr.Hamu-iscjeliteljNajznačajniji vladar MezopotamijeUjedinio je carstvo u jednu državu i uspostavio Centralističku monarhiju!Bio je čuvar sumerskih duhovnih dostignuća, pobožni graditelj hramova i zaštitnik slabih, izvršio je potpunu sintezu kultura dva jezika i dva naroda.Gradski bog Babilona Marduk nosio je istovremeno i ovozemaljske crte sumerskog i kozmičke crte semitskog boga.Hamurabijevo najslavnije ''literarno'' djelo je tzv.Hamurabijev zakonik-pisan klinastim pismom na kolumni visokoj 2m. Na gornjem dijelu u reljefu stele prikazan je car Hamurabi kako prima zakone od boga Šamuša koji sjedi na prijestolju. Ti su zakoni popisano običajno pravo, a svjedokom su društvenih odnosa u Hamurabijevoj državi. Tu spadaju propisi o krivično-kaznenom, vojnom, privatnom i obiteljskom pravu, te o načinu vođenja sudskog postupka. U njemu se također ističu vječne ljudske vrijednosti-istina, pravda, odgovornost itd.

Hamurabi je napadao i osvajao oslabljene neprijatelje, ima privatno vlasništvo na zemljištu koje obrađuju sluge i robovi, slobodni građani vode trgovinu, važno je imovinsko stanje, a ne porijeklo.Postoji viša klasa-avelum, niža-muškenum, robovi-vardum.Izvori robova su osvajački ratovi, nisu imali nikakva prava za razliku od robova koji su nastali osiromašenjem niže klase, mogli su sklapati brakove, bili su potpuno ošišani, a na glavi imali utisnut žig gospodara,mogli su biti državni,u okviru hramova i privatni.Za vrijeme Hamurabija Mezopotamija je bila jedinstvena država, ali različita etnička sastava.Hamurabi- ''Kralj Babilona, cijele zemlje Sumera i Akada, 4 strane svijeta'' Anu i Enlil-Vrhovna božanstva predala vlast Marduku koji je odabrao Hamurabija za vladavinu na zemlji.Zemlja mu je bila podijeljena na oblasti, stvarane su tradicionalne skupštine staraca koji su odlučivali o lokalnim pitanjima i prikupljali porez. Kako bi zadržao svoju vlast zahtijevao je od svećenika da mijenjaju panteon :ANU I ENLIL (vrhovno božanstvo)MARDUK(potpuna vlast na zemlji)HAMURABI

22

Page 23: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Promijenjen je i mit o stvaranju svijetaSKUP STARACA – samo iluzija o odlučivanju u oblastimaKRALJEVSKA PALAČA – raskošna,mjesto zabave,sastanci,odvija se bogat život,nema punih dokaza jer su odneseniBABILONSKI PISARI – zapisuju sve što se gradilo,proizvodilo,trgovalo

KRALJEVSKA PALAČA U DOBA HAMURABIJA i ZAKONIK

Sve što je poznato iz doma Hamurabija znamo sa glinenih pločicaHAMURABI – vrlo vješt i spretan kao vladarŠAMAŠ – bog Sunca,pravosuđa – vrhovni bog Babilona„DINAT ŠARI“ – „kraljevske odluke“ iz naziva Hamurabi i zakonik se sastoji od prologa,282 članka i epilogaPROLOG – navodi sva dobra djela koja je učinio po nalogu Boga,način na koji je dao blagostanje,istrijebio pokvareno stanovništvo i moćne spriječio da iskorištavaju siromašne,kraljevsko božanstvo – kraljČLANCI – od 66. – 99.članka nedostaju,odnose se na zemlju koja se daje vojnicima,obaveze održavanja kanala,uvjeti za sklapanje braka,kazne preljuba„Ius talionis“ – uzvraćanje istom mjeromNačin kažnjavanja – institut najstarijeg Rimskog prava – po tome je Hamurabijev zakonik vrlo krvoločan i oštarRad liječnika – kirurga – nagrada se mora dati u srebru,a kazna za neuspjeh operacije je odsijecanje rukuKazne smrti – bacanje u vodu i spaljivanjeLažno svjedočanstvo – smrtEPILOG – zemlju dobiva pravedan i uporan zakon,sam sebe hvali,izriče najstrašnija proročanstva nad onima koji ne poštuju zakon i ako izbrišu njegovo ime sa stelle.

RELIGIJA U STAROBABILONSKO DOBA - MARDUK – vrhovno božanstvo- ŠAMAŠ – vrhovni bog Babilona- Amorićani – osnovali Babilon- Najveća proročanstva izrečena su u Babilonu- Astrologija preuzima ulogu proroštva kasnije- Ni jedna vojska nije krenula u rat dok glavni prorok nije rekao predskazanje- Poznata su mnoga naučna djela : matematika,geometrija,mjerenje,uporaba

brojeva

23

Page 24: Povijest Bliskog Istoka Skripta

GRADITELJSTVO U STAROBABILONSKO DOBA- iz starog Babilona u vrijeme Hamurabija nije poznato gotovo ništa jer je bio

prekriven nanosima Eufrata- hramovi su se razlikovali po veličini,rasporedu prostorija,graditeljskim

ukrasima , imamo 3 vrste hramova : male dvorišne kapele,veći hramovi zidani kao samostojeće građevine,ogromni hramovi kompleksi sa mnogo pomoćnih prostorija

- stanovništvo je moglo ići samo u dvorište hrama koje je više ličilo na tržnicu- radnici su dobivali darove u naturi- što je božanstvo bilo na višoj razini panteona – to je građevina bila

drugačija ukrašena- u umjetnosti se gotovo ništa nije značajnije događalo i dolazi do opadanja

razvoja umjetnosti

SREDNJOBABILONSKO CARSTVO(1530-1000.g.pr.Kr)

SAMSUILUN - sin Hamurabija koji naslijeđuje oca,vlada od 1749. – 1712.g.pr.KR- nije mogao održati državu svoga oca-opraštao je dugove i vršio ustupke što je dovelo do lošeg stanja i polaganog gubljenja teritorija

1595.g.pr.KR. u centar Mezopotamije ulijeću Hetiti koji razaraju Babilon,no oni se povlače i na vlast dolaze Kasiti (pripadnici nekog naroda s istoka) i asimilirali se s babilonskom kulturom.

KASITIDolaze sa prostora planine Zagros, obnavljaju sumerske hramove, pečati- fantastične životinje u živom pokretu i direktna veza čovjeka sa božanstvom, motivi se nagomilavaju, nema praznog prostora, računaju godinu prema nekom važnom događaju i spominju broj godine vladavine nekoga kralja poslije njegove krunidbe.Poštovali su kulturu i religiju pokvarenih narodaII PERIOD KASITSKE VLADAVINe – naziva se i mračnim periodom MezopotamijeKasiti su cijenili staru sumersku i akadsku književnostPisali su rječnike

24

Page 25: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Novina Kasita je KONJSKA ZAPREGA čime umaprijeđuju trgovinu i imaju velika bojna kolaAsirci su ih počeli napadati već krajem 14.st.. Kasitska država je pokorena invazijom Elamićana 1116.g.pr.Kr.Nakon toga Elamićani osvajaju Babilon, a u gradu Isinu oblikovalo se središte otpora protiv tih tuđinaca. Toliko su ojačali je 2.Isinska dinastija oslobodila Babilon od tuđinske vlasti.Najznačajniji vladar te dinastije bio je Nebukadnezar I. (1130) Imao je uspješan pohod na Elam, vratio je u Babilon Mardukov kip, ali zbog ratova sa Asircima, Babilonija slabi, a vlasti su se domogli Aramejci!Adadaplaidina je prvi vladar aramejske krvi na babilonskom prijestolju, kojim od tada vlada Primorska dinastija!Umjetnost-granični kamenovi-Kuduru

- stele s reljefima, simboli bogova, ljudi- prevladava lenski sistem

HURITSKO-MITANSKO CARSTVO(1500-1330.g.pr.Kr.)

Huriti- sjedište njihove dinastije istočno od Tigrisa odnosno u dolini rijeke Habura. Prisutni su već u vrijeme akadske dinastije, potisnuo ih je indoarijski sloj u 16.st. Mitani. Tada su oba ta naroda zahvaljujući ratničkoj nadarenosti Marjanune- mitansko ratničko plemstvo osnovali državu HANIGALBAT (Od Ašura do Alalaha u Siriji).Glavni grad Vašukani, a najznačajniji vladar Šaušatar! On je stekao prevlast nad čitavim teritorijem Sirije i središnje Mezopotamije, protjerao je Egipćane iz Sirije, te se uspio oduprijeti i Hetitima. Znamo malo o kulturi, sve što znamo su valjkasti pečatnjaci. Motivi više nisu bogovi, već životinje, drvo života, miješana bića itd. Bili su pod jakim utjecajem Babilona, Asirije i Male Azije.

HETITSKO CARSTVO(1600-1200.g.pr.Kr)

Glavni grad hetitskog carstva bio je Hatuša –na rijeci Halis.Hetiti su se širili prema istoku tj. Prema Siriji. Prvi poznati vladar bio je Libarna Hatušil. Hatuša- promjer grada oko 1km, nepravilnog je oblika, 4 vrata, najpoznatija lavlja vrata, veliki hramovi, izdvojena je Kraljevska palača.Od malog kraljevstva razvili su se u veliki imperij, imali su vodeću ulogu u starom istoku tijekom 2.tis.PISMO

25

Page 26: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Bila su u upotrebi dva pisma:1. Klinasto- Iz Mezopotamije, glinene pločice2. Slikovno- hetitski hijeroglifi, stvorenu Anadoliji za službene spise.

Značajan grad je Troja-na obali Egejskog mora, najznačajnija građevina je ''gospodareva kuća'', velika bogatstva, velike riznice, Prijamovo blago, kneževski grobovi s velikim bogatstvima.2000.g.Pr.Kr. Asirski trgovci donose velika bogatstva1900-1800.g.Pr.Kr.- utemeljenje asirskih trgovačkih centara u Anadoliji.1300.g.Pr.Kr.- kulminacija Hetitskog carstva, najviše pisanih spomenika, proširenje granica.1285,g,Pr.Kr.- sukob Hetita i Egipćana radi kontrole utjecaja u Siriji.

- bitka kod Kadeša- posljedica bitke: Sjeverna Sirija-hetitska

Južna Sirija i Palestina- egipatska1200.g.Pr.Kr.- dolazak ''naroda s mora'' – kraj Hetitskog carstva1000.g.Pr.Kr.- formiranje neohetitskih gradova- država-umjetnost-''sirijsko-hetitska'' - monumentalna, utjecaji izvana-pisanje- dvojezično ili trojezično-upotreba bojnih kola, uzgoj konja-ugovarali život među sobom i s drugim narodima-lensko-feudalni sistem-religija-Indoeuropska

- tolerancija, mnogoboštvo bez hijerarhije- Arinne-božica Sunca

Narodi s mora- Sa sjevera prema Egiptu, bili su ratnici morem i kopnom, rušili sve pred sobom, opustošili Cipar, Palestinu, ali su u Egiptu poraženi!

UGARIT

Ugarit-tipični levantski grad, nasuprot Cipru.Doba Ugaritskog kraljevstva-druga polovica 2.tis.Pr.Kr.Ugarit je bio poslovni, trgovački centar na moru, vrlo napredan, brojna mornarica-150 brodova.Bogatstvo se vidi po ostacima, velike građevine sa vidikovcima, upotrebljavali vodu u dekorativne svrhe, pronađeni arhivi u dvoru (složeni po jezicima, akadski, hetitski, huritski), imali veze s Egiptom, pripisuje im se pronalazak alfabetskog pisma.

26

Page 27: Povijest Bliskog Istoka Skripta

KASNOBABILONSKO CARSTVO(626-539.g.pr.Kr.)

Najznačajniji vladari tog razdoblja jesu:NabopolasarKnez s juga primorja iz plemena Kaldejaca, umro je ujedinjavajući razna aramejska plemena u Babiloniji. Prijestolnica u Babilonu.

NabukadnosorVažna bitka kod Karkemiša 605.g. za Siriju u kojoj je izašao kao pobjednik. Tom su bitkom veliki dijelovi Sirije i Palestine pripali Babiloniji.Došlo do sukoba i s kraljevinom Judejom. (597. pao Jeruzalem).Velik dio Židova odveden u sužanjstvo!Obogatio je grad Babilon svojom palačom, svečanom dvoranom za svečanosti, utvrde IŠTARINE DVERI-ukrašene prikazima životinja i cvjetnim ornamentima od ocakljenih opeka.

NabonidKriza u državi dovodi do propasti Babilonskog carstva. Dok je Nabonid 10.g. bio u pustinji, čekali da vlast preuzme iranski kralj Kir II.

IRANSKO VISOČJE

Na prostor Iranske visoravni sjeveroistočno od Mezopotamije oko 1700.pr.Kr. doselili su indoeuropski narodi Medijci i Perzijanci. Njihova je povijest do početka prvog tisućljeća pr.Kr. slabo poznata. Moć Medijaca porasla je u VII. St.pr.Kr. Njihovu je prevlast ubrzo osporila i smijenila prevlast Perzijanaca, koji su stvorili teritorijalno najveću državu što ju je svijet do tada vidio.

MEDIJCI

Medijci su se nastanili na prostoru južno od Kavkaza, a južnije od njih smjestili su se Perzijanci. Oba su naroda priznavala vlast tadašnje velesile Asirije. Iz susjedne Mezopotamije Medijci su preuzeli mnoga umijeća, a od Asiraca, kojima su plaćali danak, preuzeli su vojnu vještinu. Nakon Asurbanipalove smrti, Medijci su kao babilonski saveznici sudjelovali u razaranju Ninive i uništenju asirske države. Oko 550.g.pr.Kr. Perzijanac Kir (558-520.g.pr.Kr) je sa malom vojskom krenuo protiv medijskog kralja Astijaga, zauzeo je medijsku prijestolnicu Ekbatanu i zarobio Astijaga, a njegovu je državu sjedinio sa svojom. Tako je nastalo Perzijsko kraljevstvo.

27

Page 28: Povijest Bliskog Istoka Skripta

PERZIJSKA DRŽAVA

Nadalje, Kir je zauzeo prijestolnicu Lidije Sard, a potom zauzeo grčke gradove na maloazijskoj obali Egejskog mora. Tada se okrenuo Babiloniji i 539. pr.Kr. zauzeo Babilon , a potom i zemlje mediteranske prednje Azije-Siriju, Fenikiju i Palestinu dok je na istoku proširio granice države do rijeke Inda. Kirova je osvajanja nastavio njegov nasljednik Kambiz , koji j 525.pr.Kr. osvojio Egipat. Na vrhuncu moći perzijska je država bila za vladavine Darija I. (521-485.g.pr.Kr). Za njegove se vladavine perzijska država proširila i na Europu, uspio je i nametnuti svoju vlast Tračanima. Ustanak Grka na u maloazijskim gradovima protiv perzijske vlasti 449.pr.Kr. bio je povod za izbijanje grčko-perzijskih gradova, ali Darije I. nije uspio poraziti atensku vojsku (poraz na maratonskom polju).Njegov pokušaj pokoravanja europskih Grka nastavio je njegov nasljednik Kserkso (485-465.g.pr.Kr.), ali je i on doživio neuspjeh. To je dovelo do postupnog slabljenja države, čemu su pridonijeli i unutrašnji sukobi oko nasljeđivanja vlasti. Kad je Aleksandar Makedonski 334.g.pr.Kr. krenuo u vojni pohod protiv perzijskog kralja, perzijska je država bila osuđena na propast.

Državni ustrojPerzijska je država bila apsolutna centralizirana monarhija, ali u praksi je zbog golemog prostora centralizaciju bilo gotovo nemoguće provoditi. Perzijski je vladar nosio titulu kralj kraljeva ali se nije smatrao božanstvom. Kir je podijelio državu na satrapije , vojno- upravna područja kojima je upravljao namjesnik, satrap. On je u satrapijama imao upravnu, sudsku i izvršnu vlast. Njegova je zadaća bila i ubiranje poreza, te skupljanje vojske na kraljev poziv. Kako se ne bi previše osamostalili bili su pod budnim nadzorom svojih tajnika, glavnih financijskih službenika, koje je osobno imenovao kralj. (Darije je podijelio državu na 20 satrapija.) Perzijsko je Kraljevstvo imalo nekoliko prijestolnica. Vladarski su dvorovi bili smješteni u Pasargadu, Ekbatani i Babilonu, a Darije I. dao je sagraditi nove veličanstvene kraljevske palače u Suzi i Perzepolu. Kontrola nad carstvom se htjela postići «kraljevskim putevima»-ceste kojima se kreću putnici, pošta..Glavna prometnica bila je «Kraljeva cesta» koja je povezivala grad Sard s Ekbatanom, Suzom i Perzepolom. Službeno je sredstvo plaćanja u državi bio zlatnik s kraljevim likom što ga je bio uveo DarijeI, pa je po njemu nazvan Darikom. Njime se plaćao porez, a ubrana novčana sredstva pohranjivala su se u kraljevskoj riznici. Najbolje vojne postrojbe činila je kraljeva garda nazvana «Besmrtni». Ime je dobila po tome što je, čim bi neki vojnik iz njihova sastava poginuo ili umro , odmah bi zamjenjivan novim čovjekom.

ReligijaPerzijska je religija nazvana zoroastrizam , prema proroku Zaratustri koji je u VI. st.pr.Kr. započeo propovijedati novo dualističko vjerovanje u borbu dviju suprotstavljenih sila, sile dobra protiv sile zla. Utjelovljenje dobra je Ahura Mazda, (simbol vatra, njegov se duh nalazi u vatri), a njegov je protivnik Ahriman, gospodar zla, i između njih se vodi stalna borba. Čovjek se za njegova života treba prikloniti Ahura Mazdi i pomoći mu u njegovoj borbi protiv zla. Zaratustrino je učenje zapisano u svetim knjigama koje se nazivaju Zend avesta. Dobri je bog i sunčani bog Mitra . Nisu gradili hramove, već samo svetišta na otvorenome.

28

Page 29: Povijest Bliskog Istoka Skripta

UmjetnostNajreprezentativniji ostaci perzijske umjetnosti sačuvani su u ostacima kraljevskih palača u Pasargadama, Suzi, a osobito u Perzepolu. Tu je palaču spalio Aleksandar Makedonski, ali su joj ostaci vrlo dobro očuvani. Perzijske kraljevske palače građene su prema mezopotamskim uzorima, a glavna je karakteristika arhitekture perzijskih palača apadana, prijestolna dvorana sa stupovima. Palače su bogato ukrašene reljefima- krilati lavovi, sfinge i krilati diskovi koji simboliziraju Ahura Mazdu. U požaru je izgorio i kraljevski arhiv pisan na glinenim pločicama, koje su se sačuvale do danas. Poznati i po perzijskim sagovima, primjerima sitnog obrta, zlatne čaše, pehari, vaze itd.

STARO I SREDNJE ASIRSKO CARSTVOSTAROASIRSKO RAZDOBLJE

(1900-1500-g.pr.Kr.)

Za vrijeme Sargona I. i Puzorasora dolazi do uspostavljanja staroasirskih trgovačkih kolonija u Maloj Aziji. Nedugo nakon toga, međutim, prijestolje Ašura zaposjedaju tuđi vladari. Najveći zapadni Semit Šamšiadad I.(1749. – 1717.g.pr.KR)

- jedan je od najznačajnijih protivnika Hamurabija, a kao prvi asirski vladar prozvao se ''kraljem svega''.

- došao je na prijestolje nakon smrti trgovačkih kolonija- za njegovo vrijeme likovna je umjetnost još u znaku Babilona- bio je veliki graditelj i dao je osnovni pečat glavnom gradu Ašuru- poslije njegove smrti Asirija je postala beznačajna

Njegovo je carstvo obuhvaćalo veliki dio Sirije, na istoku do iranskog visočja, a na jugu do Babilonije.S vremenom Asirija postaje najmoćnija država, moto:«Si vis pacem para bellum»- tko hoće mir neka se pripremi za rat.Veliki su graditelji, umjetnici, scene lova-kruti realizam.Likovna umjetnost je bila posve u znaku Babilonije, a u Ašuru imamo monumentalne zgrade i gradsku utvrdu. Poslije njegove smrti Asirija je potpala pod huritsko-mitansku vlast. Osloboditelj od mitanskog jarma bio je Eribaadad.

SREDNJEASIRSKO RAZDOBLJE(1500-1000.g.pr.Kr.)

Asurbalit I.(1363. – 1328.g.pr.Kr)- prvi je vladar koji je poslije Šamšiadada asirskom carstvu ponovo pribavio

značenje, naziva se bratom egipatskog kralja, osvojio je mitansko carstvo

29

Page 30: Povijest Bliskog Istoka Skripta

zauvijek. Njegovi nasljednici su održavali carstvo, ali su se uvijek morali boriti s Hetitima za prevlast u Siriji.

TUKULTININURTA I.(1243. – 1208.G.PR.KR)- prvi je nasilno selio stanovništvo- osvojio je Babilon i razorio ga ,a duh je grada htio preseliti u Ašur- ubijen je u novoosnovanom gradu Kar- Tuku - Itininurti nedaleko Babilona- nakon njega uslijedilo je 100 godina propadanja Asirije

TIGLATPILESAR I.(1112. – 1074.G.PR.KR)- okrutni vladar koji 4 puta pokušava osvojiti Babilon- velika borba s Aramejcima,no nije ih uspio uništiti

Religija- istaknuta uloga gradskog i kasnije zemaljskog boga Ašura ,a ustajanje protiv njega bio je prijestup koji su mnogi barbari tj. Ljudi ne asirskog porijekla morali platiti smrću.Umjetnost- važna arhitektura, klesarska umjetnost, karakterističan prikaz životinja

NOVOASIRSKO RAZDOBLJE(1000-626.g.pr.Kr.)

Aramejci su bili prijetnja Asiriji zbog otvaranja prema Sredozemlju. Početkom 1.tis.Pr.Kr. Asircima je još bilo teško braniti se od Aramejaca.

Najznačajniji vladari:

Asurdan II. –prvi asirski vladar koji preuzima inicijativu i osvaja nekoliko aramejskih gradova. Njegovi nasljednici šire vlast zemlje Manejaca i Medijaca.

Asurnasirpal II.- uspio je vratiti carstvu veličinu koju je imalo pod Tiglatpileserom I. Glavni grad je Nimrud. Ašur ostaje glavni grad kulta.Veliku je državu dao i namjesnicima na upravljanje,njegov je nasljednik sin Salmanasar III.

Salmanasar III.(858. – 824.g.pr.Kr) –pohodi na Siriju i istok, dijelom nadmašio ono što je učinio njegov otac, Prodro do Damaska, kralj Jeruzalema Jehu mu je plaćao danak. Osvojio je Babilon.

Šamšiadad V.( 823. – 810.g.pr.KR)- muž je babilonke Samuramat(legendarna Semiramida). Nakon njegove

smrti ona vlada 6 godina.

30

Page 31: Povijest Bliskog Istoka Skripta

- Bio je u stalnom sukobu sa Babilonom i nastojao ga je razoriti

Adadnirari III.- Semiramidin sin, za njegove vladavine ojačala je država Urartu –oko jezera Van, širila se na zapad, poznati kao vješti obrađivači kovina i graditelji monumentalnih arhitektonskih spomenika.Adadnirari je bio zainteresiran za miroljubiv zajednički život s Babilonijom. Vratio im je kipove i proglasio pomirbu.Svoje je osobito poštovanje iskazao bogu pisara Nabuu, sinu najvišega babilonskog boga Marduka.

Tiglatpileser III. (745.g.pr.KR. – 721.g.pr.KR)Bio je sin Adadnirarija III,uveo je red te je Asirskom carstvu vratio slavu i carstvo je doživjelo pravi procvat,uspio je osvojiti državu URARTU Prihvatio se borbe s aramejskim plemenima na jugu, 735. konačno pobijedio Babiloniju. Te se kao prvi asirski vladar proglasio u okviru personalne unije i KRALJEM BABILONIJE.Reformirao je vojsku i upravu. Preseljavao je stanovnike u velikim razmjerima.

Sargon II. (721. – 705.g.pr.Kr)Veliki je vladarski lik, nadjenuo si je ime pravi kralj, borbe u Siriji, Babiloniji- zauvijek ih oslabio, odnosno razbio.Stvorio je sebi novu rezidenciju u blizini Ninive – Prozvan Dur-Šurukin dom odnosno Sargonov dvor. Palača je ostavljala impozantan dojam, okruživali su je hramovi i dvorciza najviše činovnike. Velika riznica bila je namijenjena kraljevu plijenu iz drugih zemalja.Grad nije nikada bio duže naseljen u pravom smislu, kad je Sargon 705. g. umro nasilnom smrću u jednom ratnom pohodu, njegov se sin odmah preselio u Ninivu koju su on i njegovi nasljednici smatrali metropolom.Senherib(704. – 681.g.pr.Kr)- Sargonov sin,u njegovo doba je ojačao elamski narod koji se zajedno s Babiloncima borio za zajedničku stvar. Ratovanje s tim narodom proteže se kroz čitavo razdoblje njegove vladavine. Razorio je čitav grad Babiolon. Dovozio je babilonsku zemlju u svoj dvor za novogodišnje svečanosti.Ostala je čuvena i njegova opsada Jeruzalema. 681.g.pr.KR je ubijen.Nakon njegove smrti zavladao je građanski rat za prijestolje i na vlast dolazi njegov sin.Asarhadon- nanovo izgradio Babilon. Pohod na Egipat- pobjeda-Proziva se kraljem Egipta, pobijedio je faraona taharku ,no međutim u jednoj ekspediciji na jug umire.Njegovo nasljedstvo se dijeli na dva sina:Asurbanipala – u Asiriji i

31

Page 32: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Šamaššumukina –u Babiloniji.

Asurbanipal- Posljednji veliki asirski vladar,obrazovan ratnik i sportaš te lovac.- Do 655.g.pr.KR. pokorio je Egipat i bio je uspješan u borbi s Elamićanima- Osim velikog osvajanja utemeljio je veliku biblioteku u Ninivi u kojoj su

sačuvana mnoga svjedočanstva. - Bio je vješt pisar i dobar matematičar te je poznavao mnoge jezike- Sklopili savez s njegovim bratom, te digli ustanak protiv njega.

Asurbanipal je pobijedio, a brat mu je poginuo.Asurbanipal je potukao i Arape, te je tako konačno zavladao mir.626. umire kralj. U doba njegovih nasljednika Asuretelilanija i Šinšarkiškuna dolazi do slabljenja carstva, a 612. pada Niniva. Propašću asirske države otvoreni su svi putevi Babilona

STARI IZRAEL, FENIČANI, ARAMEJCI

Na prostoru između Mezopotamije i Sredozemnog mora živjela su u 2.tis. tri semitska naroda: Izraelci, Feničani i Aramejci.

POVIJEST STAROG IZRAELA

Hebreji su u zemlju Kanaan doselili u 2.tis.pr.Kr. u doba snažne ekspanzije nomadskih plemena. Na čelu semitskih plemena Hebreja bio je prema Bibliji praotac Abraham. Nosili su svijest o sebi kao o od boga izabranom narodu, a o njihovoj prošlosti obaviještava nas Stari Zavjet. Hebreji su nakon dolaska u novu zemlju ratovali sa starosjediocima koje su postupno pokoravali i asimilirali. Hebrejsko pleme Izraelci zaposjelo je sjeverni dio, a pleme Judejci južni dio zemlje Kanaan. Zamijenili su stočarstvo ratarstvom, a živjeli su u rodovima i patrijarhalnim obiteljima na zajedničkoj zemlji. Prema Bibliji, sredinom 2.tis.pr.Kr. u vrijeme suše i gladi započela je selidba jednog dijela Arahamova roda u Egipat. Izvori iz vremena faraona Ramzesa II. svjedoče o ropstvu Hebreja u Egiptu i o njihovu sudjelovanju u radu na podizanju egipatskih gradova i u kopanju kanala. U 13.st.pr.Kr. dio plemena pod vodstvom Mojsija dolazi iz Egipta u Palestinu, tj. zemlju Kanaan. Mojsije (iz vode izvučeni) izveo je Izraelce iz egipatskog ropstva, bio je njihov zakonodavac, prvi i najveći prorok Židova, te navjestitelj Mesije tj. Krista. Na tom putu preko Crvenog mora i Sinaja u obećanu zemlju Mojsije je na gori Sinaj od boga Jahve

32

Page 33: Povijest Bliskog Istoka Skripta

primio Toru ili Petoknjižje,tj. Dekalog ili Deset zapovijedi Božjih. Mojsije je bio posrednik između Boga i “izabranog naroda”. Hebreji su vodili mnoge sukobe s Kanaancima i Filistejcima, te su se povezivali u savez plemena. Izraelska plemena su se sukobila s Filistejcima (Filistejci-plemena iz Egejskog bazena,došla 1200.g., bili su dio pomorskog naroda-naroda s mora, nazivaju se “narod prst” ili “narod pilištim”, u jednom su trenutku bili jači od Izraela i htjeli ih pokoriti, od plemenskog naziva Filistejaca dolazi zemljopisni naziv Palestina.Bili su udruženi u snažan i dobro organiziran savez gradskih država zapadne Palestine). Sukobljavajući se protiv Filistejaca, izraelska su plemena postajala sve bliskija, umjesto vojskovođe izabrali su kralja i stvorili Prvu Izraelsku državu (prijelaz iz 2-1.tis.pr.Kr)

KraljeviSaul (oko 1022.g.pr.Kr.)–prvi je izraelski kralj,sjeverna je plemena ujedinio u vojničku kraljevinu koja je imala zadaću da ukloni filistejsku opasnost.David (1002-963.pr.Kr.)- značajan ratnik, bio je priznat za kralja južnih plemena, ubio je filistejskog golijata, pobijedio Filistejce i 1000.g.pr.Kr. osvojio kanaansku tvrđavu Jeruzalem. Ujedinio je 12 izraelskih plemena te zemlje Judeju i Izrael sjedinio u jednu državu. Prijestolnica Jeruzalem. Prodro je sve do Palestine i Sirije. Salomon (963-925.g.pr.Kr.) Davidov sin, poznat po mudrosti i miroljubivosti, proveo je unutrašnje reforme države, oživio je i proširio trgovinu,kontrolirao trgovačke puteve. Poticao je graditeljstvo, doveo do procvata dvorski sjaj. U Jeruzalemu je podigao hram(gdje je prenesen zavjetni kovčeg i kamene ploče na kojima je Bog ispisao Deset zapovijedi). Za vrijeme njegove vladavine Izraelci su se jako udaljili od priprostog nomadskog načina života. Nastale su napetosti između svećenstva vezanog uz tradiciju i kraljeve kuće. Poslije Salomonove smrti 926.g. država se raspala na dva dijela:1. Sjeverna država IZRAEL, 10 plemena ( veće područje, jača vojna sila), glavni grad

Samarija2. Južna država JUDEJA, 2 plemena (u joj se nalazi zavjetni kovčeg), glavni grad

JeruzalemIzmeđu dviju kraljevina ubrzo je započela dugotrajna borba za prevlast. 721.g.pr.Kr. asirski car Sargon II.osvojio je Samariju i odveo stanovnike u ropstvo u Mezopotamiju( asirsko sužanjstvo). Judeju zahvaća slična sudbina, Nabukadanezar II. babilonski car zauzeo je Jeruzalem i odveo stanovnike u ropstvo,(babilonsko sužanjstvo).Perzijski kralj Kir II. je osvojio babilonsko carstvo i dopustio 538.g. Izraelcima da se vrate u Palestinu, te da ponovo sagrade hram. Poslije povratka Izraelci se nazivaju Judejcima, od čega je izvedeno ime Židovi.Pravim vladarima Palestine postali su Grčka,Rimsko Carstvo, a Izrael je svoju nezavisnost posve izgubio 70.g.pr.Kr. poslije velikog ustanka protiv Rimljana.

33

Page 34: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Vjera, književnost, arhitektura i umjetnostJahve je jedini Bog, storitelj čovjeka i svih ljudi, sa izabranim narodom sklopio je savez, a

osnivač toga monoteističkog vjerovanja u Židova bio je prema Bibliji, Mojsije.Sveta knjiga Židova je Stari Zavjet Biblije.Židovi su prepisivali i čuvali svoje stare knjige, a kao podlogu za pisanje svetih knjiga rabili

su samo pergamenu. Za profane tekstove upotrebljavali su ulomke keramike, papirus, voštane ploče. Židovske knjige imaju oblik svitka, kasnije kodeksa.

Arhitektura i primjenjena umjetnost nose oznake sirijske umjetnosti, a tvorci su i nosioci likovnog stvaralašta Feničani.

FENIČANI

Zemlja u kojoj su se oblikovali Feničani bilo je primorje prednje, odnosno sredozemne Azije. To je usko, neplodno područje između mora na zapadu i gorja Libanon. Stanovnici se bave ribarstvom, obrtom, a ponajviše trgovinom. Uzgajaju maslinu i vinovu lozu. Vodeća je dakle grana gospodarstva bila trgovina radi koje su Feničani ubrzo postali glavni trgovci Sredozemnog mora, a njihova zemlja najveća pomorsko-trgovačka zemlja staroga vijeka. Trgovali su najraznovrsnijom robom, ukljućujući i trgovinu robovima. Najpoznatiji trgovački gradovi bili su Tir, Sidon i Biblos i Ugarit. U gradovima se razvijao obrt, a osobito je bilo cijenjeno tkalačko umijeće. Tkali su vunene tkanine koje su dorađivali bojenjem grimiznom bojom. Proizvodili su oruđe i oružje, bili su poznati po izradi stakla i staklenih predmeta, od cedrovine su gradili brodove što im je donijelo titulu najboljih brodograditelja starog vijeka. Na zapadnosredozemnoj su obali podizali svoje trgovačke kolonije zvane faktorije. Koloije na Siciliji, u Španjolskoj,a jedna od najpoznatijih bila je Kartaga osnovana u IX.st. pr.Kr. na sjevernoj afričkoj obali. I Feničani su pripadali Semitima, nisu se smatrali jedinstvenim narodom-bili su mješavina najrazličitijih etničkih skupina, ali ih je povezivao zajednički jezik (fenički), pismo, vještina plovidbe morem i trgovački interesi. Feničani su oplovili Afriku, a taj su pothvat izveli u službi egipatskog Faraona Nekha. Njihovo je ime izvedeno od grčke riječi porfyra, koja znači grimiz,a u uskoj je vezi s njihovom proizvodnjom i uporabom grimizne boje.Fenčani su živjeli u gradovima-državama te se nikada nisu ujedinili u veliku državu i carstvo. U feničkim polisima državne je poslove vodila aristokracija. Ona je vladala uz pomoć bogatih trgovaca i pomoraca, dok su u obrtničkim radionicama radili robovi. Pismo Feničana bilo je glasovno ili fonetsko koje su rabili već od 2.tis.pr.Kr. Njihov alfabet, naziv pisma prema prvim slovima grčkog pisma-alfa i beta, sastojao se od 22 znaka za 22 glasa. Tim su se pismom bilježili samo suglasnici. Slova feničkog pisma svedena su na najjednostavnije oblike koji se mogu lako i brzo naučiti te brzo čitati i pisati.Štovali su gradska božanstva Ela ili Baala, Melkarta ili “Gospodarice Biblosa”. U kulturnom pogledu fenički gradovi nose obilježja sirijsko-egipatskog utjecaja.Feničane jeuništio Aleksandar Veliki, a 64.g.pr.Kr. padaju pod rimsku vlast.

ARAMEJCI

Aramejci su semitski narod čija je pradomovina sjeverna Mezpotamija.

34

Page 35: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Stvorili su male kneževine i to u sjevernoj Siriji, dolini Eufrata, pa sve do Damaska- u Damasku je bila najjača državica. Kako su međutim bili na meti osvajača, Asirci i Arapi ih zauzimaju, te oni bivaju asimilirani. Sargon II. ih je potpuno pobijedio, ali je Aramejski postao općim govornim i književnim jezikom.U umjetnosti se vide različiti smjerovi i utjecaji.

BIBLIJA

Biblija je Sveta Knjiga, kanonska knjiga, zbirka povijesnih isprava, kniževno djelo.Ne predstavlja jednu knjigu već zbir knjiga, između 13. i 1.st.pr.Kr., obuhvaća Stari i Novi Zavjet. Stari Zavjet ima 46 knjiga, a Novi 27.Stari Zavjet je za Židove religiozna knjiga, jezgra misli, morala, estetike, veliki izvor tema kroz sva stoljeća. Mnogi su se pjesnici inspirirali pričama iz Biblije.U Bibliji su ujedinjeni razni književni rodovi, a tekstove moramo gledati u povijesnim okvirima. Biblija je živi svjedok davnih vremena, govori o počecima kulture i čovječanstva.1947.g.otkriveni su na obali Mrtvog mora Kumranski spisi, tri beduina našla su spise u vrčevima u pećini Kumran.Najstariji prijevodi na hrvatski jezik potječu iz 14.st., a prvi potpuni tiskani prijevod nastaje 1831.g. fra Petar Katančić. Suvremena biblijska znanost obuhvaća više disciplina, neiscrpno je vrelo za povijesne i zemljopisne podatke. Nakon 2.svj.rata razvija se biblijska arheologija, istražuju se prostori na području Palestine i Judeje.Naziv-po mjestu Biblos-fenička luka na obali istočnog Sredozemlja, “he biblos”-naziv knjiga na grčkom, ali naziv Biblija prelazi u sve svjetske jezike.Najvažniji događaj je Sinajski Savez.Izvorni tekstovi su izgubljeni jer su bili napisani na trošnim materijalima, prijepisi iz 2.st.-Kodeks iz Leningrada- jedni od važnijih prijepisa na hebrejskom i grčkom jeziku, prepisan je u Kairu 1908.g., a sadržavao je cijeli Stari Zavjet.Vatikanski kodeks od 16.st. u Vatikanu, skoro cijeli Stari i Novi Zavjet. Papirus Nash po prvom vlasniku, iz Egipta.Izaijin rukopis-gotovo cijeli Izaijin tekst;Samuelov rukopis-iz 3.tis.pr.Kr. Papirus Rylandis-odlomak iz Novog Zavjeta, nađen u Egiptu početkom 20.st., rlo mali papirić(9x6cm)., Ivanovo evanđelje, prva polovina 2.st.ispisan s obje strane;papirus Bodmer-čuva se u Ženevi, potječe iz oko 200.g.Sinajski kodeks-gotovo cijeli Stari i Novi Zavjet,1884.g. u manastiru Sv.Katarine na brdu Sinaj, našao ga je von Tischendorf, odnesao u Leipzig, danas je u British Museum-u.Knjige mudrosti-opće ljudsko iskustvo, govore o prirodi, čovjeku i Bogu, usporedne misli, poseban poredak riječi koji se ne rabi u svakidašnjem jeziku.Knjige Novog Zavjeta nastale u 1.st., povijesno i zemljopisno su uvjetovane, prostori Egipta, Mezopotamije I Palestie, vodi Izraelski narod kroz život.

35

Page 36: Povijest Bliskog Istoka Skripta

EGIPAT I OTOČNI SVIJET ISTOČNOG

SREDOZEMLJA

Postoje tri glavna razdoblja procvata Egipta:1. Stara država2. Srednja država3. Nova država

RANO DOBA I UJEDINJENJE DRŽAVE ILI TINISKO RAZDOBLJE(3000-2650.g.pr.Kr)

Tinisko razdoblje se javlja kao uvod u razdoblje procvata Stare države.Na početku egipatske povijesti kao osnivač Egipatskog carstva i 1. dinastije stoji kralj Menes.U ovom razdoblju postoje Gornji i Donji Egipat. Gornji Egipat od Asuana do Kaira, Donji od Kaira do ušća rijeke Nil. Kraljevi i jednog i drugog su s vremena na vrijeme uspostavljali i neko političko jedinstvo u obliku dvojne kraljevine nad zajedničkom Egipatskom državom.Ujedinjavanje države započelo je 100-150 godina prije niza vladara prve dinastije, odnosno 3000.g. Pr.Kr. kada je pronađeno pismo.

EGIPATSKO PISMOJavlja se u dva oblika:

1. Kao hijeroglifsko spomeničko pismo namijenjeno klesanju u kamen, rezbarenju u drvo ili slikanju bojama

2. Kao hijeratsko kurzivno pismo koje se s pomoću trske tintom nanosilo na krhotine lonaca, komadiće vapnenca i listove papirusa.

Egipatsko pismo je kombinacija slikovno-pojmovnih znakova, znakova za glasove i znakova za tumačenje koji su se dodavali na kraju riječi i označavali kategoriju u koju spada njihov pojam. To se pismo zasniva na suglasnicima kojih 700 znakova hijeroglifa daje potpun «alfabetski» niz suglasnika, dok samoglasnike ne uzima u obzir.

Egipatski kralj-faraon. On predstavlja ujedinjenje Hora- nebeskog boga zamišljenog u obliku sokola koji vlada svijetom u liku kralja koji je na vlasti. Svaki je kralj štovan kao božanstvo, predstavlja posrednika između bogova i ljudi, a prilikom kraljeve smrti dio posluge se žrtvovalo vladaru i bilo pokopano sa njime( iščezlo već potkraj 1. dinastije).Sjedište i središte rane državne uprave bilo je u Memfisu.Administrativnu osnovicu tvorila je podjela Egipta na nome-upravna okružja nastala još u prethistorijsko doba kao vodne zajednice, te političke i kultne jedinice. Na čelu nome stajao je nomarh. Postoje i pisari- donose podatke o ukupnom broju stanovnika, te podatke o sistemu javnih davanja.Uvodi se službeno brojanje godina- prelazak s Mjesečeva kalendara na Sunčevu godinu, 3 godišnja doba-poplava, zima, ljeto, svako sa po 4 mjeseca od 30 dana + 5 dodatnih dana.Nastaje i visoko razvijena religija s panteonom bogova, mitologijom i teologijom.Obrađuje se zlato, srebro, bjelokost.

36

Page 37: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Ratni pohodi protiv Nubije i Libije.Ekspedicija prema Crvenom moru.Trgovina s Biblosom.Oko 2770. počinje datiranje Nove Godine prema najranijem izlasku Siriusa-tzv. Sotički ciklus.

STARA DRŽAVA GRADITELJA PIRAMIDA(2650-2060.g.pr.Kr.)

Procvat stare države započinje s trećom dinastijom u kojoj se ističe kralj Zoser (o njegovoj moći svjedoči 60m visoka stepenasta piramida kod Sakkare).Za ovu fazu je karakterističan procvat monumentalne grobne plastike za kralja i njegove činovnike. Snofru je bio veliki graditelj piramida iz 4. dinastije , a njegovo se vrijeme smatra jednim od

najvećih razdoblja egipatske povijesti.Gradnja triju velikih piramida-grobnica . Zasnovane kao piramide sa stepenastom jezgrom

koju pokriva oplata od zakošenog fino poliranog vapnenca. Oko piramida su bile i grobnice od glinenih opeka za prinčeve i visoke činovnike s grobnim statuama u prirodnoj veličini.

Piramide su bile znak prožimanja političkog i vjerskog života, a podizane su za boga svijeta utjelovljenog u faraonu. Gradile su se u mjesecima poplave da bi se građevni materijal mogao lakše dopremiti vodenim putem.

Najpoznatije piramide su u Gizehu podignute za Keopsa, Kefrena i Mikerinu. U tom razdoblju nisu postojali robovi i robovlasnički rad.Doba 4. dinastije završava borbama za prijestolje, kraljeva moć slabi.Dolazi do dvije važne promjene: Promjena na vjersko-političkom planu Prevladao je utjecaj Reova svetišta i ''religije Sunca'' iz Heliopolisa. Pored starog

vjerovanja o kralju kao nebeskom bogu Horu koji se pretvorio u čovjeka, pojavilo se novo učenje- Kralj kao sin boga Sunca Ra. Bog Sunca je postavljen na vrh egipatskog panteona, a sagradili su i veliko svetište Sunca za oca Rea sa stupom (obelisk) s pozlaćenim vrhom.

Promjena, i to opet na duhovnom i religioznom planuNapuštena je gradnja svetišta, a javlja se štovanje Ozirisa-bog plodnosti i podzemnog svijeta.

On je zauzimao najvažnije mjesto u egipatskom vjerovanju. Također, dolazi i do smanjivanja kraljeve moći. Kralj je dodjeljivao neoporezovano zemljišni posjed i zajedno sa njim len. Lenski posjed postao je nasljedni pa se s vremenom oblikovalo feudalno činovničko plemstvo. Upravitelji okružja bili su okružni knezovi.Malo po malo nastaje FEUDALNA DRŽAVA kojom je bilo jako teško upravljati.

KRIZA I REVOLUCIJAPRVO MEĐURAZDOBLJE

Za vrijeme vladavine Piopsa I. dolazi do lagane propasti egipatske države- pokušaj vraćanja starog apsolutizma i centralizma. Za vrijeme Piopsa II. Kraljevska je vlast pala u agoniju te izbija socijalna revolucija koju su nosile mase glavnog grada Memfisa i koja je temeljito razbila državni aparat,a zemlju dovela na rub propasti. Kad je moćna obitelj okružnih knezova iz Herakleopolisa u središnjem Egiptu prigrabila područje Memfisa te zatražila kraljevsko dostojanstvo država se potpuno raspala!

37

Page 38: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Memfis gubi položaj prijestolnice koji je imao do tadaGornji Egipat pod vodstvom knezova iz Tebe.U to vrijeme nastaju impresivna djela egipatske književnosti na narodnom govoru.Javlja se novi stalež građana u prijestolnici i utvrđenim metropolama (gradski čovjek) s privatnim posjedom i privatnim zanatom.Godine 2040. Egipat je bio ponovo ujedinjen u rukama jednog vojničkog kralja, to je bio početak Srednje države!

PROCVAT SREDNJE DRŽAVE(2060-1560.g.p.Kr.)

Mentuhotep I. je ujedinio Egipatsku državu, a prijestolnica je bila u gradu Ičtaui. Pokušali su nastaviti tradiciju graditelja piramida.Postoji pomorski promet između Egipta i minojske Krete (to potvrđuju nalazi keramike), trgovačke veze s Mezopotamijom, usavršavanje umjetnog obrta, uklonjeni su okružni knezovi i uspostavljen je centralistički jedinstveni državni poredak i uprava.

RASPAD I TUĐINSKA VLASTDRUGO MEĐURAZDOBLJE

Malo po malo dolazi do političke nestabilnosti centralne vlasti, vladari se brzo smjenjuju-svake 2-4-g. To dovodi do gubitka nekih vanjskih provincija, do kulturnog propadanja, te do infiltracije semitskih doseljenika u istočnu deltu.U prvoj polovici 17.st. čitava je dolina Nila dospjela pod vlast kraljeva tuđinskog podrijetla. Ti su kraljevi bili ''hiksi''-pripadali su malobrojnom semitsko-huritskom sloju.Pod vrhovništvom faraona iz redova Hiksa postojale su manje vladavine zavisnih potkraljeva, a među njima je kraljevao i domaći kneževski rod iz Tebe koji je 1560. pokrenuo Egipatsku nacionalnu oslobodilačku borbu protiv tuđinske vlasti.Tebanski kralj Ahmozis je treći ujedinitelj Egipta. Sa njim počinje Nova država.

Pojava bojnih kola sa dva kotača na žbice, dolazi do formiranja sloja profesionalnih vojnika-ratnika od zanata.

NOVA DRŽAVA KAO SVJETSKA SILA(1560-715.g.pr.Kr)

Tutmozis I.- sa njim započinje razdoblje egipatskih težnji za svjetskom vlasti.Tutmozis je prodro preko Eufrata koji je proglašen državnom granicom i tako je Egipat postao sila istočnog Sredozemlja.

38

Page 39: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Teba je izgrađena kao sjajan glavni grad kraljevstva.U jednoj osamljenoj dolini ''Dolina kraljeva'' nastalo je kraljevsko groblje u stijenama. Amon postaje najviši bog kraljevstva.Nakon Tutmozisa II. vlada kao okrunjeni faraon i kćerka Amona Rea kraljica Hatšepsut

(Tutmozis III. maloljetan) . U njoj je odražena samostalnost i ravnopravnost žene u društvu starog Egipta. Uspostavljala je miroljubive trgovačke odnose s okolnim susjedima.

Tutmozis III. nadareni vojskovođa, pokorio čitavu Siriju.Amenofis III. neratnički raspoložen, sklon raskoši i užicima. Sa njim je zauvijek minulo doba

egipatske ekspanzionističke i zavojevačke politike. Svojoj je supruzi prepustio diplomatske odnose s državama istoka. Vodeći društveni slojevi su se otvorili utjecajima Prednje Azije. Intenzivirali su se privredni i kulturni odnosi s Kretom.

VJERSKI PREVRAT I KRIZA

U vrijeme Amenofisa IV. dolazi do uspona hetitskog novog carstva.Amenofis IV. je proveo vjerski pokret. Sebe naziva Ehnatonon –onaj koji je Atonu po volji.Bog Sunca Re je na prvom mjestu ali isključivo u materijalnom liku Sunčeva koluta (Atona).Državni bog i kralj bogova postaje Amon. Amenofis je proveo revoluciju odozgo koja je zahvatila religiju, umjetnički obrt i upravu zemlje..U umjetnosti nastaje naturalističko-impresionistički stil, odricanje od starih religijskih predodžbi. Službena kultna slika -Sunčev kolut čije se zrake na kraju pretvaraju u ruke i odaju znak života. Slika znači poštovanje prema Bogu, život, svjetlo, ljubav, vjerovanje u zagrobni život. Kralj je bio veliki svećenik i jedini legitimni prorok nove vjere sa kojom se ostvario monoteizam. Ehnaton je napustio Tebu(gl. grad) i u srednjem Egiptu osnovao svoju vlastitu rezidenciju ''Atonov horizont''. Bio je u sukobu sa svećenstvom i sa starim činovništvom, ali je imao podršku vojske. U to vrijeme dolazi do napretka militarizacije Egipatske uprave.Kad se egipatska vlast u Siriji počela pod udarcima Hetita sve brže rušiti, Ehnaton je potkraj života probao sklopiti mir s Amonovim svećenstvom što je dovelo do sukoba unutar kraljevske obitelji.Propast Atonove rezolucije. Nasljednik Tutankamon.

RAZDOBLJE RAMESIDA

Poslije Tutankamona na vlast dolazi Haremhab koji je proveo vjersku restauraciju i unutrašnju reorganizaciju. Njegovom smrću na vlast dolaze ramesidi.Ramzes I. je bio osnivač 19. dinastije. Vojna ekspanzija i borba za položaj vodeće svjetske sile.Ramzes II., najslavniji faraon 19. dinastije. Vladao je 66 godina. Velika građevinska djelatnost diljem Nila. Nova prijestolnica kod Tanisa tzv. Ramzesov grad. U vojnom pogledu obračunavanje s hetitskom državom- Velika bitka na Orontu.1270. ugovor o vječnom miru i savezu između Egipta i Hetitske države. U međuvremenu raste Libijska opasnost sa zapada, a njima pripadaju i Filistejci koji su se naselili u egipatsku provinciju u Siriji.Ramzes III., posljednji veliki faraon Nove države. Imao je dva rata s Libijom, oba uspješna, ali je odbio napad saveza naroda sa istoka, te se nakon toga Egipatska prevlast mogla

39

Page 40: Povijest Bliskog Istoka Skripta

potvrđivati samo uz uvjet da se libijskim vojnim kolonijama dopusti naseljavanje u Egiptu, a narodima s mora u Kanaanu.

PROPAST I LIBIJSKO GOSPODARSTVO

U doba Ramzesa IV. Egipat je bio iscrpljen, propadale su kraljevske moći, dolazi do unutrašnje korupcije, okoštalosti društva. Svećenički posjed izrastao je u državu u državi.Veliki svećenik Herihor uzeo je kraljevski naslov kao zemaljski namjesnik Amonov.Pod slabom 21. dinastijom Egipat se raspao na Tebansko-južnoegipatsku državu i na područje pravne vlasti kraljevskog dvora u sjeveroistočnoj delti.U Egipatskoj vojsci prevladali su elementi libijskih plaćenika i vojnih kolona čije su poglavice čak došle na faraonsko prijestolje.U 10.st.Pr.Kr. je na području Egipatske provincije Nubije oblikovana država Kuš pod domaćom etiopskom, ali vjerski i kulturno i jeziku egipatskom dinastijom čiji su faraoni pretendirali na faraonsko dostojanstvo.671. Asirci zauzeli Memfis.663. Asirci zauzeli Tebu.

SAISKA RESTAURACIJA I KRIZA

Knez Pasmetih I. ujedinio je dolinu Nila, otresao se asirske vrhovne vlasti, te uspio postići da ga prizivaju ''etiopljanski'' kraljevi Kuša.Egipat se kao obnovljena velevlast otvara grčkoj trgovini i obrtu. Oživjela je monumentalna građevinska djelatnost. Pesimističke negacije vjerovanja u zagrobni život, potpuno je zavladala magija.Uspon Perzijskog carstva dovodi im u ruke Lidiju, Babilon, te na posljetku i Egipat kojeg su pretvorili u jednu od satrapija ahmenidskog carstva. Egipatski je svijet zapao u letargiju i društveno mrtvilo. Bilo je nekih pokušaja narodnog ustanka, ali bez uspjeha. 343. Perzija osvaja Nil, a jedanaest godina kasnije u doba Aleksandra Velikog biti će tisućljeće grčke kulture na Nilu!

DALEKI ISTOK-INDIJA I KINA

INDIJA

Indijski potkontinent dio je južnog dijela azijskog kontinenta. Njegov trokutasti oblik okružuje Indijski ocean. Kroz zapadni dio Indije protječe najveća potkntinentalna rijeka Ind po kojoj je cijela temlja dobila ime. Ind ima pet pritoka, a po njima je to područje dobilo ime Pendžab-Petorječje.

40

Page 41: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Najstariji poznati stanovnici indijskog potkontinenta bili su tamnoputi Dravidi. Oni su već u 4.tis.pr.Kr., na sjeverozapadnom dijelu Indije, u dolini rijeke Inda bili nosioci prvih, najstarijih kultura. U 3.tis.pr.Kr. u Pendžabu se pojavila i gradska kultura, a njeni najstariji gradovi su: Harappa i Mohenjo Daro. Postojala je pravilna prostorna organizacija gradova, njihove ulice teku u smjeru sjever-jug, uz stambene zgrade najveće su građevine bilespremišta žita, kupalište s bazenom i dvorane sa stupovima. Zgrade su bile građene od pečene opeke, a u gradovima je bila razgranata kanalizacija.Citadela-sjedište neke vlade, ima jake utvrde. Među najznačajnije ostatke te kulture valja ubrojiti pečatnike, na kojima su izrezbarene slike životinja i znakovi slogovnog pisma. Tu je keramičko posuđe koje su izrađivali na lončarskom kolu, obojeno crvenom bojom i iscrtano crnim crtežom.Od oruđa su sačuvani noževi, sjekire i šiljci.U 2.tis.pr.Kr. iz Pamira i Hindukuša prema jugu, u doline rijeka Inda i Gangesa, krenula su indoeuropska nomadska plemena svijetle puti. Tamo su zatekli starosjedioce i nosioce najstarijih indijskih kultura-Dravide. Došavši u doticaj s Dravidima, indoeuropska su plemena sebe nazvala Arijevci, što znači ”plemeniti” te sa Dravidima započeli borbu za prevlast.Sukobi su donijeli pobjedu Arijevcima. Osvojivši novu zemlju oni su pokoreno stanovništvopretvorili u robove-dasije. Počeli su stvarati svoje državice s radžom, kraljem na čelu.Kada su se te države ujedinile, velikom je kraljevstvu na čelu bio maharadža-veliki kralj.Najpoznatija i najveća arijevska kraljevina bila je Magadha u 4.st.Po.Kr. No već prije, potkraj 6.st.pr.Kr. područje oko Inda osvojio je perzijski vladar Darije I., a g.327.pr.Kr. u Indiju je prodro i Aleksandar Makedonski. Nov uzlet Indija je doživila u Maurijskom Carstvu, u doba cara Ašoke koji je organizirao zakonodavstvo i učvrstio državnu vlast. U njegovo vrijeme cvate indijski budizam. Indijsko se stanovništvo počelo po rijeci nazivati Indijcima ili Hindusima.

DruštvoRatovi Dravida i Arijevaca postupno su izdvojili ratničku aristokraciju sa svećenicima, koji su preuzeli vlast. Svećenici su zapisali zakone koje su dobili od praoca Indijaca-Manua, te prema njegovu zborniku zakona-Manuov zakon, ustrojili društveni život. Tako se u 1.st.pr.Kr. indijsko društvo dijelilo na četiri kaste. Kaste su bile strogo zatvorene društvene grupe koje su čuvale svoje povlastice, zakone i tradiciju. Prvu i najvišu kastu činili su brahmani- to su bili svećenici i obrazovani ljudi koji su se brinuli za vjerski život,proučavali svete knjige i učili ljude, te oavljali najviše državne službe.Druga su kasta bili kšatrije-ratnici. Oni su ratovali s te s kraljem upravljali, vladali i vodili politički život. Prema predaji brahmana, kšatrije su potekle iz Brahmaninih ruku. Treća je kasta bila vajšija. To su bili ratari, stočari, obrtnici i trgovci, a potekli su iz Brahmaninih bedara.Četvrtu kastu činila je šudra-sluge. Tom najsiromašnijem dijelu indijskog pučanstva pripadali su seljaci bez zemlje, sluge, ratni zarobljenici. Živjeli su u posebnim naseljima i bili podčinjeni kasti bahmana i kšatrija. Danas u Indiji ima 3000 kasta.

GospodarstvoIndijci su se bavili ratarstvom, uzgajali su žitarice, grašak, sezam i pamuk. Razvijeno je bilo i stočarstvo, pripitomili su mačku, psa, bizona, zebua dok im je krava bila sveta životinja. U gradu se razvio i obrt i trgovina,a posebno su cvjetali tkalački, kožarski i rezbarski obrti.. U gradu se trgovalo na posebnim mjestima bazarima.

Vjerovanje

41

Page 42: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Kad je sredinom 2.tis.pr.Kr. arijevski narod prodro u Indiju, sa sobom je donio i svoj jezik, koji se zove sanskrt.Potkraj tisućljeća na sanskrtu su zapisane svete knjige Vede. Najstariji izvori za vedsko doba jesu zbirke četiriju veda: Rig-vede, Sama-vede, Jadžur-vede I Atarva-vede. U njima su zapisane svete pjesme, recitacije, himne i mudre izreke, te usmena predaja. U vedama je sačuvano i vjerovanje starih Indijaca. Iz početnog vjerovanja u bogove prirodnih sila razvio se brahmanizam. Brahmanizam je u Indiji prevladavao između 8-6.st.pr.Kr. Brahma je bog stvoritelj, a svaka je kasta nastala od dijelova njegova tijela. Sa tim načinom razmišljanja razvilo se i učenje o ponovnom rođenju i životu. Svaki se čovjek rađa dvaput, a njegova će djela odlučivati o tome gdje će on živjeti nakon novog rođenja, odnosno gdje će se naseliti njehova duša. Osnova te vjere jest u učenju o trima božanstvima:Brahma-stvoritelj, Višna-održavatelj i Šiva-rušitelj.U 6.st.pr.Kr. mijenja se svjetonazor, a time i vjera. Nova vjera je budizam. Osnivač budizma je Buddha(“prosvijetljeni”). Njegovo je ime bilo Siddharta Gautama, a živio je u 6.st.pr.Kr. Legenda kaže da je u mladosti živio bezbrižno i raskošno, ali je nakon susreta s pognutim starcem, znojnim seljacima i teškim bolenicima doživio svu bol ljudske nesreće. Zato je otišao u pustinju te tamo razmišljao i tragao za istinom o ljudskom životu. Prema njegovu učenju svi su ljudi jednaki, a život je velika nesreća. Da bi čovjek postigao sreću, mora se odreći svih želja. To će ga dovesti do stanja nirvane tj. “blaženstva” i potpunog mirovanja.Sjedište političke moći u vrijeme Buddhe bila je kraljevina Magadha čiju je veličinu utemeljio Bimbizara. Još neke države u Indiji jesu: Kozala, Vatsa i Avanti. Nisu svim područjima vladali kraljevi. Postojaoje niz republika kojima su se na čelu nalazili plemenski rodovi iz čijih se redova birao regent.Na sjeverozapadu vladaju neindijski vlastodršci.

Kultura I znanostStari su Indijci već u 3.tis.pr.Kr. poznavali pismo. Ono je bilo piktografsko, a imalo je oko 250 slova. Najstarije pismo iz kojeg su se razvila ostala indijska pisma jest brahmi.Širenje pisma potaklo je razvitak književnosti. Dva najpoznatija indijska epa zapisana na sanskrtu jesu Mahabharata i Ramayana. Prvi je veliki junački ep, a drugi govori o borbi princa Rame za ženu koju mu je oteo cejlonski vladar. U graditeljstvu stare Indije najprije se grade stambe- monoliti s kipom životinje na vrhu, stupe- budističke sakralne građevine kružnog oblika, spiljski hramovi sa samostanima i pagode- budistička svetišta četverokutne osnove. Bogovi su prikazani vrlo maštovito s više glava, a Buddhin lik ima na glavi velike uši, jer sve čuje, treće oko na čelu, jer sve vidi, i izraslinu na tjemenu, jer sve zna. U znanosti se najviše razvila matematika, poznavali su brojke koje su kasnije preuzeli Arapi, otkrili su ništicu (0) i time pojednostavili računske operacije.

327.g.pr.Kr. Aleksandar Makedonski se bori za Indiju. Njegovi ratni pohodi otvorili su na jugu pomorski put iz Perzijskog zaljeva do Indije, na sjeveru do Irana, Inda prema Kini.

KINA

42

Page 43: Povijest Bliskog Istoka Skripta

Starovjekovna se Kina razvila na Dalekom istoku azijskog kontinenta. Nastala je u srednjem i donjem toku plodnih područja rijeke Hoangho (Žute rijeke) i Yangtze.U tim su se područjima razvili ratarstvo, svilarstvo i obrt. Uz rijeke su gradii kanale kako bi mogli uzgajati pšenicu, rižu, proso, šećernu trsku, dudov svilac, te voće i povrće. Gradnja irigacijskog sustava imala je, okupljajući ljude u izvršavanju zajedničke zadaće, dalekosežne posljedice jer je poticala i pridonijela stvaranju šire ljudske zajednice-države. Povijest starovjekovne Kine počinjeu brončano doba, sredinom 2.tis.pr.Kr. Kinom je tada vladala dinastija Chang. Ona je između 16-11.st.pr.Kr. uspjela zavladati gotovo cijelom istočnokineskom nizinom Bila je to država s razvijenom činovničkom hijerarhijom, svećeničkim staležom i kraljem na čelu, te visokorazvijenom kulturom i pismom.Kralja nije nasljeđivao sin nego njegova braća, a tek poslije smrti mlađeg brata dolazio je na red najstariji sin. Bila je važna kraljeva magijsko-religijska djelotvornost. U 11.st.pr.Kr. dinastiju Chang srušila su plemena Chou koja su naseljavala područje rijeke Weia. Ona su stvorila svoju državu s dinastijom Chou na čelu, a na prostoru srednjeg i donjeg toka rijeke Houang, tj. u području sjeverne Kine s Yangtzeom kao južnom granicom.To je vrijeme kada se razvilo kinesko feudalno društvo kojemu je na čelu bio car dakle monarh kao vrhovni feudalni gospodar. Njegova je vlast bila neograničena i nasljedna, a svojim je vazalima u leno dijelio zemlju, koja je tada bila osnova bogatstva i vlasti. Feudalni ustroj je postepeno doveo do feudalne anarhije, pa se monarhija raspala na manje kneževine. U 3.st.pr.Kr. Kinom je zavladala nova dinastija Chin koja je centraliziravši upravu i reformiravši vojsku ujedinila zemlju. Tada je pojednostavljeno pismo, te nastavljena gradnja Kineskog zida, obrambenog bedema od sjevernih mongolskih nomada. No, apsolutizam je dinastije Chin je doveo do učestalih nemira i na kraju do njezina pada. Potkraj 3.st.pr.Kr. preuzevši vlast i zadržavši ustroj centralističke monarhije vezane uz feudalno plemstvo, dinastija Han dovela je Kinu do vrhunca moći. Vrijeme ove dinastije poznato je kao zlatno doba kineske kulture.

Kultura I vjerovanjaKinesku kulturu moguće je pratiti u neprekinutom kontinuitetu jer nije bila uništavana, a niti su novi vladari rušili kulturnu ostavštinu svojih predhodnika. Ona se razvijala unutar jednog naroda i bez utjecaja drugih kultura. Kineska su se vjerovanja kao i kultura razvijala odvojeno i bez doticaja s ostalim vjerama. Prvi oblici kineske vjere potječu iz vremena prve dinastije, a vezani su uz kult predaka i štovanja prirodnih sila. Kinezi su vjerovali da svijetom vladaju sile i duhovi koji izravno utječu na život ljudi. Da bi ostvarili uspješnost i sreću ljudi su prinosili žrtve duhu predaka, pa su se u vezi s time razvili obredi žrtvovanja. Od prirodnih sila štovali su Nebo i Zemlju jer su vjerovali da oni određuju i daju život i smrt.U 6.st.pr.Kr. razvilo se novo vjerko-filozofsko učenje konfucijanizam, koje je uveo Konfucije. Učenje je zasnovano na postojanju tradicionalizma, dakle na punome prihvaćanju i štovanju kulta predaka. Iz dubokog poštovanja predaka proizlazi etički svjetonazor Konfucijev. Treba poštovati pojedinca i ljude, njihove običaje i zakone, pa onda i državu. Osnovno načelo “Budi dobar prema dobrima, a pravedan prema lošima.”Kinezi su imali zamršeno pismo koje se sastojalo od 50000 znakova, koji simboliziraju određene pojmove. Razvili su znanosti poput matematike, astronomije, medicine i geografije. Izrađivali su figurice, plastiku od bronce i lakiranog drva, a na keramiku su nanosili sloj cakline. Razvijali i arhitekturu i slikarstvo(monumentalno).

43