5
Potreba za informiranjem putnika i vozača Pošto se javlja sve veća potreba za brzim i pouzdanim transportom korisnici zahtijevaju sustave koji će im u mnogome olakšati snalaženje i informiranje prilikom putovanja. Tako se stvaraju sustavi za informiranje putnika i voača pomoću kojih korisnici mogu dobiti kvalitetne i pravovremene podatke koji će im omogućiti donošenje bolje odluke bilo prije ili za vrijeme putovanja. Ovakvi inteligentni transportni sustavi dijele se na sustave za predputno informiranje putnika i vozača i na sustave za putno informiranje vozača. Sustav za putno informiranje vozača Usluga sustava za putno informiranje vozača jedna je od skupine usluga putnih informacija koja se realizira kao relativno samostalni sustav ili integrirano s drugim informacijskim uslugama. Svrha usluge putnog informiranja putnika je pružiti kvalitetnu informaciju vozaču o prometnim uslovima nakon što je putoovanje počelo. Pomoću tih informacija, vozač ili putnik u vozilu može donijeti bolje odluke o ruti ili promjeni načina tako da ostavi osobni automobil na parkiralištu i nastavi javnim prevozom. Osim toga važna uloga ovih sustava je informiranje o prometnim nezgodama, jer s tim informacijama vozači mogu izbjeći situacije opasne po život odabirom druge rute ili usporavanjem (osobito na autoputu). Putne informacije vozaču najčešće sadrže podatak o uslovima na prometnicama, nezgodama i nesrećama na cesti, raspoloživim parkirnim mjestima nakon kojih se može nastaviti putovanje javnim prevozom, te se

Potreba za informiranjem putnika i vozača.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Potreba za informiranjem putnika i vozača.docx

Potreba za informiranjem putnika i vozača

Pošto se javlja sve veća potreba za brzim i pouzdanim transportom korisnici zahtijevaju

sustave koji će im u mnogome olakšati snalaženje i informiranje prilikom putovanja. Tako se

stvaraju sustavi za informiranje putnika i voača pomoću kojih korisnici mogu dobiti kvalitetne

i pravovremene podatke koji će im omogućiti donošenje bolje odluke bilo prije ili za vrijeme

putovanja. Ovakvi inteligentni transportni sustavi dijele se na sustave za predputno

informiranje putnika i vozača i na sustave za putno informiranje vozača.

Sustav za putno informiranje vozača

Usluga sustava za putno informiranje vozača jedna je od skupine usluga putnih informacija

koja se realizira kao relativno samostalni sustav ili integrirano s drugim informacijskim

uslugama. Svrha usluge putnog informiranja putnika je pružiti kvalitetnu informaciju vozaču

o prometnim uslovima nakon što je putoovanje počelo. Pomoću tih informacija, vozač ili

putnik u vozilu može donijeti bolje odluke o ruti ili promjeni načina tako da ostavi osobni

automobil na parkiralištu i nastavi javnim prevozom. Osim toga važna uloga ovih sustava je

informiranje o prometnim nezgodama, jer s tim informacijama vozači mogu izbjeći situacije

opasne po život odabirom druge rute ili usporavanjem (osobito na autoputu). Putne

informacije vozaču najčešće sadrže podatak o uslovima na prometnicama, nezgodama i

nesrećama na cesti, raspoloživim parkirnim mjestima nakon kojih se može nastaviti putovanje

javnim prevozom, te se time pridonosi balansiranju prometne potražnje i boljem iskorištenju

kapaciteta mreže. U uslugu putnog informiranja vozača uključene su dvije pod usluge:

- Savjet vozaču (Driver Advisory)-korisnicima se pružaju real-time informacije o prometu,

tranzitu, uvjetima na prometnicama i vremenskim uvjetima. Ova pod usluga se vozaču pruža

preko transportnih organizacijakoje upravljaju prometnom infrastrukturom (npr. promjenjivim

elektroničkim znakovima) i koje pružaju informacije preko radijskih postaja (RDS).

Page 2: Potreba za informiranjem putnika i vozača.docx

Slika : primjer informiranja vozača o incidentu na prometnici

Informiranje u vozilima (In-vehicle Signing) – korisnicma se u vozila šalju informacije o

prometnoj signalizaciji na cestovnoj dionici na kojoj se nalaze, te o specijalnim događajima

kao što su opasnosti na cesti, radovi i sl. Ovakve aplikacije su nešto zahtjevnije za

implementiranje, te su zbog tog razloga rijetko integrirane u usluge putnog informiranja

vozača. Vrlo zanimljivo rješenje jese heads-up display unutar vozila, preko kojeg vozač

dobiva informacije o trenutnoj brzini kretanja, maksimalnoj dopuštenoj brzini kretanja, te o

prisutnosti vozila ispred. Primjer jednog takvog rješenja prikazan je na slici :

Slika : obavijest vozaču o prekoračenoj brzini kretanja:

Page 3: Potreba za informiranjem putnika i vozača.docx

Sustav predputnog informiranja putnika i vozača

Usluga sustava predputnog informiranja prva je u funkcionalnom području informiranja

putnika. Osnovni cilj ovakvog sustava je pružiti korisnicima kvalitetne i pravovremene

informacije koje omogućavaju donošenje boljih odluka (način putovanja, mod, ruta, vrijeme

polaska, itd.) prije početka putovanja. Ova usluga preuzima podatke od raznih transportnih

modova, oblikuje informaciju i prosljeđuje ju krajnjim korisnicima koristeći komunikacijske

tehnologije. Predputno informiranje, ako je pravovremeno, precizno i pouzdano, može

pomoći putnicima u izboru moda i vrmena prevoza, rute, te čak odgoditi putovanje u slučaju

pouzdane informacije o nepovolnim vremenskim uvjetima, zatvorenoj prometnici i sl. Cilj

ove usluge je da korisnici prilikom izbora vremena i moda putovanja imaju pristup real-time

informacijama na temelju kojih se donose navedene odluke. Predputne informacije mogu biti

dostupne korisniku putem različitih medija, tj. telekomunikacijskih terminalnih uređajakao:

fiksni telefoni, telefks, radio i televizij, računari s pristupom internetu, mobilni aparati i

osobni digitalni pomoćnici (PDA), te javni interaktivni (elektronički) kiosk.

Sustav predputnog informiranja omogućava korisnicima pristup multimodalnim, transportnim

informacijama kod kuće, na poslu, te drgim lokacijama. Informacije koje pruža ovaj sustav su

informacije o :

- tranzitnim rutama,

- rasporedima vožnje,

- multimodalnim vezama sa ostalim oblicima prometa,

- specijalnim događajima,

- predviđenim zagušenjima i brzinama vožnje na pojedinim rutama,

- vremenskim uvjetima,

- real-time informacijama o incidentima (nezgodama, nesrečama, radovima, itd.),

- dostupnim parkirališnim mjestima i cijenama.

Page 4: Potreba za informiranjem putnika i vozača.docx

Slika : sastavni dijelovi sustava predputnog informiranja korisnika