Click here to load reader

Potpora knjizi - min- i odbijeni programi... · PDF file Hannah Arendt: Izvori totalitarizma 20.000,00 kn Natalija Avtonomova: Spoznaja i prevođenje 12.000,00 kn Skupina autora:

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Potpora knjizi - min- i odbijeni programi... · PDF file Hannah Arendt: Izvori...

 • Republika Hrvatska

  Ministarstvo kulture

  Potpora knjizi

  Pregled programa

  Godina od: 2015

  Godina do: 2015

  Programska djelatnost: Potpora knjizi Županija: [Sve županije]

  Grad: [Svi gradovi]

  Status: Odobren Trajanje izvršenja: [Sve]

  Dostavljen strateški plan ustanove: [Sve] Europska kultura: [Sve]

  Natječajna kategorija: [Sve]

  Zagreb, 1.12.2015.

 • Odobreno:

  "DUŠAN VUKOTIĆ" udruga

  Grupa autora: Grupa autora: Dobro došli na planet Zemlja, Dvadeset godina kasnije 10.000,00 kn

  Ukupno: 10.000,00 kn

  Adamić d.o.o.

  Dragan Ogurlić: Gdje Perun spava 15.000,00 kn

  Petar Grabovac: Monografija Petar Grabovac: Rijeka 1948.-1980. 7.000,00 kn

  Ukupno: 22.000,00 kn

  AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge

  Andre Comte Sponville: Seks ni smrt 10.000,00 kn

  Don Hose Campos: The Shaman&Ayhuasca 10.000,00 kn

  Ferdinand von Schirach: Dug 10.000,00 kn

  Gisela Brinker Gabler: Slika o obrisima: Iščitavanje Lou Andreas Salome 10.000,00 kn

  Ivan Alerić: Dan maka 8.000,00 kn

  Josip Belamarić: Sfinga na Peristilu Dioklecijanove palače 15.000,00 kn

  Marie-France Hirigoyen: Zloporaba slabosti i druge manifestacije 12.000,00 kn

  Rupert Sheldrake: Nova znanost života 10.000,00 kn

  Ukupno: 85.000,00 kn

  Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

  Dubravka Crnojević-Carić: O KAZALIŠTU I DRAMI KROZ STOLJEĆA - svezak 3 12.000,00 kn

  Sanja Nikčević: KAKO PRIKAZATI LJUDSKE RANE NA SCENI - Hrvatsko kazalište i drama 12.000,00 kn u Domovinskom ratu Stijepo Mijović Kočan: SIN OTAC SIN 10.000,00 kn

  Vinko Brešić: IZ PRVE RUKE - Nove autobiografije hrvatskih pisaca III. tom 15.000,00 kn

  Zvonimir Majdak: PINOT NOIR 15.000,00 kn

  Ukupno: 64.000,00 kn

  ALGORITAM d.o.o.

  Alex Ross: Sve ostalo je buka: slušanje dvadesetoga stoljeća 10.000,00 kn

  Antonio Pennacchi: Kanal Mussolini 12.000,00 kn

  Ayad Akhtar: Američki derviš 15.000,00 kn

  Donna Tartt: Češljugar 12.000,00 kn

  Edoardo Nesi: Povijest mojeg naroda 10.000,00 kn

  Kate Atkinson: Jedno dobro djelo 10.000,00 kn

  Maja Ručević: Okamenjeni 12.000,00 kn

  Natalija Miletić: Nisam 12.000,00 kn

  Nataša Govedić (ilustracije Hana Lukas Midžić, glazba na CD-u Nenad Hrgetić): Zmajir (i 10.000,00 kn boja koje nema) Stanislava Nikolić Aras: Meke granice 12.000,00 kn

  Thomas L. Friedman: TOPLO, RAVNO, NAPUČENO: ZAŠTO TREBAMO ZELENU 10.000,00 kn REVOLUCIJU I KAKO ONA MOŽE OBNOVITI AMERIKU Želimir Periš: Pjesme za... 7.000,00 kn

  Ukupno: 132.000,00 kn

  Stranica 2 od 25

 • Odobreno:

  Arkzin d.o.o.

  Dejan Kršić: Splav meduze 15.000,00 kn

  Ukupno: 15.000,00 kn

  ART 9 - Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa

  Ismet Voljevica: GRGA PROTOKOL 12.000,00 kn

  Tomislav Čegir: ŽEŽELJ, PRATT, JULES, GIR... 12.000,00 kn

  Ukupno: 24.000,00 kn

  ArTresor naklada

  razni autori (u prilogu): Mali medvjed (biblioteka) 50.000,00 kn

  Ukupno: 50.000,00 kn

  Biakova d.o.o.

  Pavao Ritter Vitezović: Vita et martyrium B. Vladimiri, croatiae regis 10.000,00 kn

  Tin Lemac: Autorsko, povijesno, mitsko 10.000,00 kn

  Ukupno: 20.000,00 kn

  Bulaja naklada d.o.o.

  svjetski klasici (Aristofan, Petrarca, Sterne, Scott, Tolstoj, Dostojevski, Čehov, Mann, 100.000,00 kn Stevenson, Bulgakov...): eLektire - objavljivanje djela klasika svjetske književnosti koja nisu na popisu obavezne školske lektire

  Ukupno: 100.000,00 kn

  CEKAPE Centar za kreativno pisanje

  Denis Špičić: Ružno o ljubavi, lijepo o mrtvima 10.000,00 kn

  Marijana Perinić: Jesi ON-LINE? 10.000,00 kn

  Ukupno: 20.000,00 kn

  Centar za kulturu Čakovec

  Grupa autora:B. Bunjac, A. Talan, B. Radojčić,J. Bijelić-Ljubić,H. Lajtman,M. Oskoruš: 15.000,00 kn Stoljeće filma u Čakovcu

  Ukupno: 15.000,00 kn

  Demetra d.o.o.

  Dimitrije Savić - sabrao i za tisak priredio: Despotova predavanja (1971-1975) 20.000,00 kn

  Dimitrije Savić - sabrao i za tisak priredio: Despotova predavanja (1979-1980) 20.000,00 kn

  Ibn Bagga (Avempace): Poslanica za oproštaj - Vladanje osamljenika - Spregnutost uma s 10.000,00 kn čovjekom Jean-Pierre Vernant: GENEZA GRČKE MISLI 10.000,00 kn

  Ukupno: 60.000,00 kn

  Stranica 3 od 25

 • Odobreno:

  Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost

  Camillo Boito: Čulnost i druge pričice 10.000,00 kn

  Charlotte Beradt: Sanjati pod Trećim Reichom 10.000,00 kn

  Erika Fischer-Lichte: Semiotika teatra 20.000,00 kn

  George Lakoff i Mark Johnson: Metafore koje život znače 10.000,00 kn

  Hannah Arendt: Izvori totalitarizma 20.000,00 kn

  Natalija Avtonomova: Spoznaja i prevođenje 12.000,00 kn

  Skupina autora: Nagrada Marin Držić. Hrvatska drama 2013. 12.000,00 kn

  Tomislav Šakić: Modernizam u hrvatskom igranom filmu 10.000,00 kn

  Ukupno: 104.000,00 kn

  Dječja knjiga d.o.o.

  Kašmir Huseinović, Andrea Petrlik Huseinović: Jan iz bajke 10.000,00 kn

  Kašmir Huseinović, Andrea Petrlik Huseinović: JEDAN DAN 15.000,00 kn

  Kašmir Huseinović, Andrea Petrlik Huseinović: Jedan, dva, tri... 15.000,00 kn

  Ukupno: 40.000,00 kn

  Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

  Nikola Mokrović, Živana Heđbeli: Antiratna kampanja Hrvatske: Neistražena povijest 7.000,00 kn

  Ukupno: 7.000,00 kn

  Domino

  Guillaume Dustane: Dans ma chambre 10.000,00 kn

  Ukupno: 10.000,00 kn

  Društvo hrvatskih književnika

  Boris Maruna: Izabrane pjesme 10.000,00 kn

  Ivo Runtić: Putovanje i pisanje 10.000,00 kn

  Neda Miranda Blažević Krietzman: Nomadi 5.000,00 kn

  Skupina autora, priređivač: Stjepan Bajić: Hrvatska mlada lirika 2 10.000,00 kn

  Venko Andonovski: Drame i komedije 10.000,00 kn

  Zvane Črnja, prir. Boris Domagoj Biletić: Izabrani eseji 7.000,00 kn

  Ukupno: 52.000,00 kn

  Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci, Rijeka

  Giacomo Scotti: Od mora do mora 7.000,00 kn

  Ukupno: 7.000,00 kn

  Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak

  Boris Domagoj Biletić; Zvane Črnja: Ex Histria 8.000,00 kn

  Jelena Lužina: Monografija o Mariji Crnobori, glumici 10.000,00 kn

  Ukupno: 18.000,00 kn

  Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski

  Goran Rem: Cvelferica, pismo poplave, kultura panonizma: svezak I – poezija, kraće 60.000,00 kn prozne forme i putopis, svezak II – roman, drama i nonfikcijska proza, svezak III – pučko pismo.

  Ukupno: 60.000,00 kn

  Stranica 4 od 25

 • Odobreno:

  Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

  akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof. dr. sc. Ivo Pranjković, dr. 60.000,00 kn sc. Barbara Štebih, prof. dr. sc. Josip Lisac, dr. sc. Sanja Vulić, dr. sc. Gordana Laco, prof. dr. sc. Vlasta Rišner, dr. Marijana Horvat, dr. Lana Hudeček,: POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, četvrta knjiga: 19. stoljeće

  Ukupno: 60.000,00 kn

  Društvo za znanstvenu fantastiku Sfera

  Grupa autora prema rezultatima natječaja: SFeraKonska godišnja zbirka, br. 21 10.000,00 kn

  Mihaela Marija Perković: Morina (radni naslov) 10.000,00 kn

  Ukupno: 20.000,00 kn

  Državni arhiv u Gospiću

  prof.dr.sc. Diana Stolac, doc.dr.sc. Vesna-Grahovac Pražić: Šime Starčević 10.000,00 kn

  Ukupno: 10.000,00 kn

  Duga MADD j.d.o.o.

  Sven Semenčić: Tisuću godina samoće / Benediktinke Rab 12.000,00 kn

  Ukupno: 12.000,00 kn

  Durieux d.o.o.

  Dinko Nazor: Lapidarij uma 10.000,00 kn

  Don Winslow, J. Malcolm Garcia, Julie Smith, Domenic Stansberry, Joseph Bruchach, 12.000,00 kn Laura Lippman, Pir Rothenberg, Luis Alberto Urrea, John O'Brien, S. J. Rozan, Asali Solomon, William Kent Krueger, T. Jefferson Parker, Tim Broderick, Bharti Kirchner, Lawre: USA Noir 2 Željko Ivanjek: Ljeto za tri godišnja doba 15.000,00 kn

  Ukupno: 37.000,00 kn

  Đakovački kulturni krug

  Đuro Franković: VOJNIK U ZEMLJI MAJMUNA 7.000,00 kn

  JOSIP JURAJ STROSSMAYER: KRIPTA 10.000,00 kn

  Mirko Ćurić: KOLBOVA LISTA 7.000,00 kn

  Ukupno: 24.000,00 kn

  Edicije Božičević

  Cecilia de Marchi, Cecilia Romero, Daniela Elias, Erica Bruzonic, Giovanna Rivero, Lourdes 7.000,00 kn Saavedra, Shariel Baptista: Bolivijske kratke priče David Toscana: Prosvijetljena vojska 10.000,00 kn

  Enrique Vila-Matas: Kassel ne poziva na logiku 12.000,00 kn

  Horacije: Epode i ode 12.000,00 kn

  Lucas Bärfuss: Koala 10.000,00 kn

  Oleksandr Irvanec: Liebenkraftova bolest 10.000,00 kn

  Simona Sora: Hotel Universal 10.000,00 kn

  Vlado Vurušić: Obala maršala Morrisona 10.000,00 kn

  Ukupno: 81.000,00 kn

  Stranica 5 od 25

 • Odobreno:

  Eneagram zadruga za izdavaštvo

  Judita Uremović i Marta Petrinjak: Antički mitovi 8.000,00 kn

  Sv. Hildegarda od Bingena: Physica Arg

Search related