PO¥ TOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJE¥ TENIH U ... po¥ tovanje ljudskih prava pacijenata smje¥ tenih

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PO¥ TOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJE¥ TENIH U ... po¥ tovanje...

 • POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA

  (U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU, NA ODJELJENJU ZA PSIHIJATRIJU OPŠTE BOLNICE U NIKŠIĆU I

  KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE)

  IZVJEŠTAJ MONITORING TIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

  AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA

  CENTAR ZA ANTI-DISKRIMINACIJU „EKVISTA“

  CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

  SIGURNA ŽENSKA KUĆA

  Podgorica mart 2013.

  Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije

  Evropske unije u Crnoj Gori

  Ambasada Savezne Republike Njemačke Podgorica

  RESPECT FOR HUMAN RIGHTS OF PATIENTS PLACED IN PSYCHIATRIC INSTITUTIONS

  (IN SPECIAL PSYCHIATRIC HOSPITAL IN KOTOR, PSYCHIATRIC UNIT AT THE GENERAL HOSPITAL IN NIKŠIĆ AND

  PSYCHIATRIC CLINIC AT THE CLINICAL CENTRE OF MONTENEGRO)

  REPORT OF NGO MONITORING TEAM

  HUMAN RIGHTS ACTION

  CENTRE FOR ANTIDISCRIMINATION ”EQUISTA”

  CENTRE FOR CIVIC EDUCATION

  WOMEN’S SAFE HOUSE

  Podgorica March 2013

  Embassy of the Federal Republic of Germany Podgorica

  The project is funded by the European Union through the Delegation of the

  European Union to Montenegro

 • POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA PACIJENATA SMJEŠTENIH U

  PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA (U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU,

  NA ODJELJENJU ZA PSIHIJATRIJU OPŠTE BOLNICE U NIKŠIĆU I KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE)

  IZVJEŠTAJ MONITORING TIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA

  CENTAR ZA ANTIDISKRIMINACIJU „EKVISTA“ CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE

  SIGURNA ŽENSKA KUĆA

  Podgorica 2013.

 • Ovaj dokument je nastao uz finansijsku pomoć Evropske unije i Am- basade Savezne Republike Njemačke u Podgorici. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Akcije za ljudska prava i ni u kom slučaju ne odražava stavove donatora.

  AUTORI Mirjana Radović Olivera Vulić Danilo Ajković

  UREDNICA Tea Gorjanc-Prelević

 • 3

  1. Uvod 5

  1.1. O projektu i izvještaju 5

  1.2. Posjete u okviru projekta 5

  1.3. Predmet, cilj, metod istraživanja i izvori informacija 6

  2. Specijalna Bolnica za pSihijatrijU Kotor 9

  2.1. Smještajni kapaciteti 9

  2.1.1. Preporuke 11

  2.2. Zabrana zlostavljanja (mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) 11

  2.2.1. Preporuke 12

  2.3. Uslovi života u Bolnici 13

  2.3.1. Preporuke 15

  2.4. Tretman 15

  2.4.1. Preporuke 18

  2.5. Samoubistva i smrtni slučajevi 18

  2.5.1. Preporuke 19

  2.6. Osoblje 19

  2.6.1. Preporuke 22

  2.7. Sredstva ograničavanja slobode kretanja (fiksacija) 22

  2.7.1. Preporuke 24

  2.8. Zaštita prava na slobodu i lični integritet u pogledu prisilnog smještaja prilikom prijema u Bolnicu, tokom boravka i otpusta 24

  2.8.1. Opšte garancije 24

  2.8.2. Sudska kontrola prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu 25

  2.8.3. Primjena mjere bezbjednosti obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi 29

  2.8.3.1. Izricanje mjere od strane suda u krivičnom postupku 29

  2.8.3.2. Izricanje mjere od strane organa za prekršaje u prekršajnom postupku 30

  2.8.4. Pristanak na tretman 31

  SADRŽAJ

 • 4

  2.8.5. Preporuke 32

  2.9. Sudsko odjeljenje (jedinica sudske psihijatrije - JSP) 33

  2.9.1. Preporuke 36

  2.10. Odjeljenje za bolesti zavisnosti 36

  2.10.1. Preporuke 38

  2.10.2. Savjet za zaštitu prava pacijenata 38

  2.10.3. Preporuke 39

  3. PSihiJAtRiJSko oDJelJenJe u SAStAvu oPšte Bolnice u nikšiću 40

  3.1. Opšte 40

  3.2. Osoblje 40

  3.3. Struktura pacijenata i način smještaja na odjeljenje 41

  3.4. Tretman 42

  3.5. Registri 43

  3.6. Zaštita pacijenata 44

  3.7. Preporuke 44

  4. PSihiJAtRiJSkA klinikA kliničko-Bolničkog centRA cRne goRe u PoDgoRici 45

  4.1. Opšte 45

  4.2. Uslo