Click here to load reader

Potensrekker Forelesning i Matematikk 1 TMA4100 · PDF file 2011. 11. 10. · Potensrekker Forelesning i Matematikk 1 TMA4100 Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 11. november

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Potensrekker Forelesning i Matematikk 1 TMA4100 · PDF file 2011. 11. 10. ·...

 • Potensrekker Forelesning i Matematikk 1 TMA4100

  Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag

  11. november 2011

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • Kapittel 8.8. Taylorrekker og Maclaurinrekker

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 3

  Taylor-polynomer

  Definisjon (Taylorpolynomet av grad n generert av f (x))

  La f (x) ha deriverte av minst orden n i et intervall som inneholder x = a. Taylorpolynomet til f (x) av orden n er

  n ∑

  k=0

  f (k)(a) k!

  (x − a)k

  = f (a) + f ′(a)(x − a) + f ′′(a) 2!

  (x − a)2 + · · · + f (n)(a) n!

  (x − a)n

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  sin x ≈

  = P(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  sin x ≈ x

  = P1(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  sin x ≈ x− 13!x 3

  = P3(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5

  = P5(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7

  = P7(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  P9

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7+ 19!x

  9

  = P9(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  P9

  P11

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7+ 19!x

  9− 111!x 11

  = P11(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  P9

  P11

  P13

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7+ 19!x

  9− 111!x 11+ 113!x

  13

  = P13(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  P9

  P11

  P13

  P15

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7+ 19!x

  9− 111!x 11+ 113!x

  13− 115!x 15

  = P15(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 4

  Taylorpolynomer av sin x om x = 0

  1

  −1 1 2 3 4 5 6 7

  P1

  P3

  P5

  P7

  P9

  P11

  P13

  P15

  P17

  sin x ≈ x− 13!x 3+ 15!x

  5− 17!x 7+ 19!x

  9− 111!x 11+ 113!x

  13− 115!x 15+ 117!x

  17

  = P17(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 5

  En tankevekker-rekke

  Taylorrekken til

  f (x) =

  {

  0 x = 0

  e−|1/x| x 6= 0

  1

  1 2 3 4−1−2−3−4

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 5

  En tankevekker-rekke

  Taylorrekken til

  f (x) =

  {

  0 x = 0

  e−|1/x| x 6= 0

  1

  1 2 3 4−1−2−3−4 = 0

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • Kapittel 8.9. Konvergens av Taylorrekker

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 7

  Taylors teorem (Teori)

  Teorem (Taylors teorem) 1 Gitt en funksjon f og dens n deriverte f ′, f ′′, f ′′′, . . . , f (n+1) er

  kontinuerlige på et lukket intervall mellom a og b.

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 7

  Taylors teorem (Teori)

  Teorem (Taylors teorem) 1 Gitt en funksjon f og dens n deriverte f ′, f ′′, f ′′′, . . . , f (n+1) er

  kontinuerlige på et lukket intervall mellom a og b. 2 Da finnes et punkt c mellom a og b slik at

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 7

  Taylors teorem (Teori)

  Teorem (Taylors teorem) 1 Gitt en funksjon f og dens n deriverte f ′, f ′′, f ′′′, . . . , f (n+1) er

  kontinuerlige på et lukket intervall mellom a og b. 2 Da finnes et punkt c mellom a og b slik at

  f (b) = f (a) + f ′(a)(b − a) + f ′′(a) 2!

  (b − a)2 + · · ·

  · · · + f (n)(a) n!

  (b − a)n + f (n+1)(c) (n + 1)!

  (b − a)n+1

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 8

  Spesialtilfelle

  Teorem (Mellomverdisatsen) 1 Gitt en funksjon f og dens første-deriverte f ′ er kontinuerlige

  på et lukket intervall mellom a og b.

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 8

  Spesialtilfelle

  Teorem (Mellomverdisatsen) 1 Gitt en funksjon f og dens første-deriverte f ′ er kontinuerlige

  på et lukket intervall mellom a og b. 2 Da finnes et punkt c mellom a og b slik at

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 8

  Spesialtilfelle

  Teorem (Mellomverdisatsen) 1 Gitt en funksjon f og dens første-deriverte f ′ er kontinuerlige

  på et lukket intervall mellom a og b. 2 Da finnes et punkt c mellom a og b slik at

  f (b) = f (a) + f ′(c)(b − a)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 9

  Taylors teorem (og praksis) Teorem (Taylors teorem)

  1 En funksjon f har alle ordens deriverte i et intervall I som inneholder a

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 9

  Taylors teorem (og praksis) Teorem (Taylors teorem)

  1 En funksjon f har alle ordens deriverte i et intervall I som inneholder a

  2 Da gjelder at f (x) = Pn(x) + Rn(x).

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 9

  Taylors teorem (og praksis) Teorem (Taylors teorem)

  1 En funksjon f har alle ordens deriverte i et intervall I som inneholder a

  2 Da gjelder at f (x) = Pn(x) + Rn(x).

  Pn(x) er taylorpolynom for f og restleddet er gitt ved

  Rn(x) = f (n+1)(c) (n + 1)!

  (x − a)n+1

  der c ligger mellom a og x.

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 9

  Taylors teorem (og praksis) Teorem (Taylors teorem)

  1 En funksjon f har alle ordens deriverte i et intervall I som inneholder a

  2 Da gjelder at f (x) = Pn(x) + Rn(x).

  Pn(x) er taylorpolynom for f og restleddet er gitt ved

  Rn(x) = f (n+1)(c) (n + 1)!

  (x − a)n+1

  der c ligger mellom a og x.

  f (x) = f (a) + f ′(a)(a − b) + f ′′(a) 2!

  (a − b)2 + · · · + f (n)(a) n!

  (a − b)n + Rn(x)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 10

  Et eksempel

  e = e1 = 1 + 1 + 12! + · · · + 1n! + Rn(1)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 10

  Et eksempel

  e = e1 = 1 + 1 + 12! + · · · + 1n! + Rn(1)

  Rn(1) < e

  (n + 1)! (<

  1 n!

  som oftest:)

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 10

  Et eksempel

  e = e1 = 1 + 1 + 12! + · · · + 1n! + Rn(1)

  Rn(1) < e

  (n + 1)! (<

  1 n!

  som oftest:)

  Matematisk nøtt: Kan e skrives som en brøk?

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 11

  Estimering av restleddet Teorem (Restledds-estimerings teoremet)

  M positiv konstant. ∣

  ∣f (n+1)(t) ∣

  ∣ ≤ M for alle t mellom a og x da tilfredstiller restleddet ulikheten

  |Rn(x)| ≤ M |x − a|n+1 (n + 1)!

  Anvendelser:

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 11

  Estimering av restleddet Teorem (Restledds-estimerings teoremet)

  M positiv konstant. ∣

  ∣f (n+1)(t) ∣

  ∣ ≤ M for alle t mellom a og x da tilfredstiller restleddet ulikheten

  |Rn(x)| ≤ M |x − a|n+1 (n + 1)!

  Anvendelser:

  Taylor rekken for ex konvergerer mot ex for alle reelle tall x .

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 11

  Estimering av restleddet Teorem (Restledds-estimerings teoremet)

  M positiv konstant. ∣

  ∣f (n+1)(t) ∣

  ∣ ≤ M for alle t mellom a og x da tilfredstiller restleddet ulikheten

  |Rn(x)| ≤ M |x − a|n+1 (n + 1)!

  Anvendelser:

  Taylor rekken for ex konvergerer mot ex for alle reelle tall x .

  Taylor rekken for cos x konvergerer mot cos x for alle reelle tall x .

  www.ntnu.no H.J. Rivertz, Potensrekker

 • 11

  Estimering av restleddet Teorem (Restledds-estimerings teoremet)

  M positiv konstant. ∣

  ∣f (n+1)(t) ∣

  ∣ ≤ M for alle t mellom a og x da tilfredstiller restleddet ulikheten

  |Rn(x)| ≤ M |x − a|n+1 (n + 1)!

  Anvendelser:

Search related