of 14 /14

Pošta Slovenije | Zasebno objave... · Web view4.Odlomek iz Predgovora (pomembnih je npr. prvih 5 vrstic: Sto de tak kratko…; ali pa 11. vrstica do 13. vrstica; ali pa 17. vrstica

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pošta Slovenije | Zasebno objave... · Web view4.Odlomek iz Predgovora (pomembnih je npr. prvih 5...

1. Naslovnica NZ in NZ v knjižni obliki

2. Odlomek iz Predgovora (pomembnen celoten zapiszaradi poročila o dotednajih prevodih Novega zakona)

3. Odlomek iz Predgovora (napis tudi na spomeniku v Strukovcih)

4.Odlomek iz Predgovora (pomembnih je npr. prvih 5 vrstic: Sto de tak kratko…; ali pa 11. vrstica do 13. vrstica; ali pa 17. vrstica in do konca, ko piše, kdo je prevajalec: Liki je i Goszpodin…)

Prvih 5 vrstic: §.14. Sto detakkráto nafitn med Mürom í Rábom prebívajoucíim fzlovenom té iz. Bo-'ze knige na fzvoj jezik, po íterom ízamom Ii vu fzvoji Prorokov i Apoftolov pífzmaj gu-csécsega Bogá razmijo, obracsati ?

11. vrstica: Ár tej naíi Vogrfzki fzlovenov jezik od vfzej drugi dofzta tfihoga i fzebi lafz-tivnoga má.

17. vrstica: Liki je i Gofzpodin Boug na tou nadigno Stevan Kűzmicsa Sur-dánfzkoga Farara:

5. Odlomek iz Predgovora (vsaj prve tri vrstice…)

§. 16. Obfzlejdnyim razmisi eto; kiete Nouvoga Zákona fz. Szlovenizke knige vtvo-jem maternom jeziki ftés, ali je fteo bodes :

6. Odlomek iz NZ 1771 (Markov evangelij)

6. Spomenik Števanu Küzmiču v Strukovcih (rojstna vas) z odlokom besedila iz Predgovora k NZ.

Kdo tu počiva? Sprašuješ morda, popotnik, po šegi zvedavi.Tu pokopani so Števana Küzmiča zemski ostanki.Slovenska ga mati rodila je, nadajala majhnegana bregih Ledave reke in Strukovec.Potegnili dvakrat iz vode so ga na pol mrtvega,nato pa veselega dali so muzam ga v uk.Često je stradal, znojil se in zmrzoval,trikrat ušel je tvojim rokam, pasji razbojnik.Tri leta in mesecev šest bil je učitelj:let štiriindvajset pastir v svetišču Boga.Navuk krščanski je spisal v korist slovenskemu ljudstvuin tudi prevedel mu Novi je zakon.Popravil in zboljšal je Gradual stari,dodal mu po božjem navdihu še svete molitve.Njegov katekizmuš je Mali za ljudstvo preprosto,njegova je pesem prelepa o smrti mirovni.Spev v jeziku latinskem nesmrtno dajal bi mu hvalo,samo če končal bi ga, kot je želel.V madžarščini spisal računico je, o svestvih sedmerih.Pogovore, na sedem dni porazdeljene,da lahko spoznaš veroizpovedi sedem,kakšne resnice in nauke nravne vsaka ima.V dveh pesmih objokal je smrt, nečimrnost vsega,prav lepa je tudi popevka njegova ob žetvi.Dopolnil tako je let šestinpetdeset.Muke in truda mu polno bilo je življenje,naduha použila ga je, iz vodeničnih mu prsi zijoča,a drugo življenje mu dal je Vladavec sveta.Zdaj pojdi, popotnik, naprej in uči po zgledu se drugihživeti in mreti, da cilj svoj srečno dosežeš

7. Jože Smej 1980, Nagrobni napis Števana Küzmiča, Stopinje 1980, 119–128 (original je v latinščini)

Faksimile NZ, 1999 (Svetopisemska družba Slovenije)

Original NZ 1771 je dosegljiv na dLib:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XCQQK3GZ/?euapi=1&query=%27keywords%3dkuzmi%c4%8d+nouvi+zakon%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25

Faksimile NZ, 1999

NZ, original 1771, je dostopen v NUK-u, Ljubljana

NZ, original 1771, je dostopen v UKM-ju, Maribor

NZ, original 1771, je dostopen v PiŠK-ju, Murska Sobota

Če se odločite za spomenik v Strukovcih (rojstna vas Števana Kuzmiča), priporočam novo, svojo fotografijo.