of 5 /5
“SAVOX”D.O.O. Sremčica Pa ge 1 UPUTSTVO za rad na eksploataciji šljunka utovarivačem na  površinskom kopu peska”Bogovađa” Obradio: Zoran Radulović,dipl.ing.rud.

Postupak otkopavanja peska utovaračem

Embed Size (px)

Text of Postupak otkopavanja peska utovaračem

 • 7/27/2019 Postupak otkopavanja peska utovaraem

  1/5

  SAVOXD.O.O. Sremica

  Page1

  UPUTSTVO

  za rad na eksploataciji ljunka utovarivaem na

  povrinskom kopu peskaBogovaa

  Obradio:

  Zoran Radulovi,dipl.ing.rud.

 • 7/27/2019 Postupak otkopavanja peska utovaraem

  2/5

  SAVOXD.O.O. Sremica

  Page2

  1.2 Tehologija rada

  2.2 Opte karakteristike

  Utovarivai su rudarsko-graevinske maine,ciklinog dejstva,kojese koriste za utovar vezanog I nevezanog zemljanog materijala ili za

  iskop zemlje prve i druge kategorije i utovar.

  Utovarivaje samohodna maina, a radni organ je izduena

  kaika,montirana na traktor sa gusenicama ili pneumaticima. Zapremina

  kaike se kree od 0,3 do 4,0 m3, a moe biti i vea. Princip koji treba

  koristiti za ostvarenje ekonominog rada transportnih vozila je da ona

  moraju biti od 3 do 5puta vee zapremine od zapremine utovarne

  lopate. Rukovanje jepomou mehanike ili hidraulinih komandi.

  Utovarnom lopatom utovariva zahvata materijal, istresa uglavnom

  eono ilibono u transportno sredstvo, te izvodi tzv.Vkretanje. Kod

  standardnih zglobnih utovarivaa na gumenim pneumaticima prednji

  tokovi i utovarna lopata zglobno su vezani za zadnji deo maine na

  drugom paru pneumatika

  Primjenjuju se kao osnovne pomone maine na povrinskim

  kopovima (uz bagere kao glavne maine), npr. za skidanje otkrivke,

  nivelisanje terena,odravanje puteva i radnih ezaa te za eksploataciju

  mineralne sirovine ako se radi o mekim i nevezanim materijalima (npr.gotovo uvijek se koriste kod eksploatacije kvarcnog peska).

  Na malim povrinskim kopovima ponekad se koriste kao glavna

  maina za skidanje otkrivke i/ili dobijanje mineralne sirovine. Takoer

  se primenjuju kod izrade puteva, za izradu nasipa i useka, za razastiranje

 • 7/27/2019 Postupak otkopavanja peska utovaraem

  3/5

  SAVOXD.O.O. Sremica

  Page3

  iskopanog materijala, za nabijanje materijala na odlagalitima,

  rasiavanje terena, ruenje i uklanjanje drvea, uklanjanje veih

  komada kamenja, panjeva, rastinja, korenja i dr. zadatke.

  3.2 Faza prva

  Postupak otkopavanja peska utovarivaem izvodi se tako to se

  korpa sputa u trasi kretanja, pri tom se zariva u tlo i odvaja rez debljine

  oko 0,25 cm u prvom stepenu prenosa. Odvojeni materijal se skuplja

  ispred korpe obrazujui vunu prizmu do njegove visine, kada se

  podizanjem korpeprekida dalje otkopavanje i maina vri samotransport, tj. premetanje materijala ,do ivice etae.U sledeoj fazi se

  takoe ponavlja otkopavanje,sputanjem korpe utovarivaa do dubine od

  o,25 cm kada se podizanjem korpe zavrava kopanje a nastavlja se

  transport materijala do prethodne gomile materijala na ivici etae.Ova

  novoformirana prizma od materijala gura prethodnu prizmu niz kosinu

  etae na osnovnu etau.Prizma od materijala tako gura prethodnu prizmu

  a ona zauzima njeno mesto na ivici etae.Postupak se ponavlja dok

  visina etae ne doe do visine od 4 m. Kako duina radne trase maine

  ne prelazi 510 m, to e se po zavretku guranja materijala prvog sloja,

  mainu vratiti unazad u poetni poloaj za otkopavanje novog reza. Na

  ovaj nain izvrie se formiranje privremene deponije,na donjoj etai

  (osnovnoj) a zatim se ovaj materijal utovara utovarivaem u kamione i

  transportuje do mesta istovara.

  Prosene brzine kretanja utovarivaa pri iskopu (rezanju) kreu seod 2 do 4 km/h, pri transportu (guranju) materijala od 6 do 12 km/h, a u

  povratnom hodu brzine su vee u svrhu skraenja radnog ciklusa. Brzine

  kretanja utovarivaa na tokovima s gumama su do 43 km/h.Tehnoloka

  ema rada utovarivaa I faze data je na slici br.1

 • 7/27/2019 Postupak otkopavanja peska utovaraem

  4/5

  SAVOXD.O.O. Sremica

  Page4

  Slika br.1 Tehnoloka ema rada utovarivaa u I fazi

  4.2 Faza druga

  U drugoj fazi utovariva formira poluetau visine 4m radom

  istovetnim kao u I fazi (slika br.2).

 • 7/27/2019 Postupak otkopavanja peska utovaraem

  5/5

  SAVOXD.O.O. Sremica

  Page5

  Slika br.2 II faza,formiranje poluetae