Click here to load reader

POSTEN - Tempoklubben

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POSTEN - Tempoklubben

NORSK TEMPOKLUBB
Side 2 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
TEMPO POSTEN
UTGIVER: Norsk Tempoklubb REDAKTØR: Ole-Petter Aareskjold Tlf: 51 66 15 08 (privat før 21 .00) LA YOUT: Ole-Petter Aareskjold ADRESSE: Norsk Tempoklubb Postboks 577, 4304 SANDNES
BANKFORBINDELSE: Tolga & Os Sparebank, avd. Tynset konto nr: 1885.37.20700
MEDLEMS KONTIGENT: Kr. 130.- for 1999
ANNONSERING: Privatannonser for medlemmer er gratis, kr 50,­ for ikke medlemmer (rubrikkannonser). Firma og andre foreninger, klubber o.l. betaler etter avtalte satser. Ta kontakt med red. for tilbud.
Skal vi lage annonsen ,må illustrasjoner vedlegges. OBS: kun etter avtale.
ETTERTRYKK: Ettertrykk tillates hvis kilde oppgis, samt at redaktør underrettes.
UTGIS: Fire ganger pr. år. OPPLAG: 1700 Eks
Redaktøren påtar seg intet ansvar for innsendt stoff. Vi forbeholder oss retten til å forandre manuskripter Ønskes innsendte bileder i retur må disse merkes med dette.
Hjemme sider: http://home.sol.no/~hanstb.
E-MAIL ADRESSER: Hans Tore: [email protected]
Ole-Petter: op. aareskj [email protected]
KLUBBENS STYRE: Hans Tore Bråten Skullerudvn. 57 1188 Oslo Tlf: 22 74 61 80 (pr.) ******************* Reidar Kjelløkken Møllefaret 44 c 0750 Oslo Tlf: 22 50 87 26 (pr.) ******************* Hans Dahl Ørstavik Torkel Holsvn. 11 4342 Undheim Tlf: 92224226 (pr.) ******************* Erik Starsveen Store Presterudvei 58 2315 Hamar Tlf: 6252 53 02 (pr.) ******************* Rune Viestad Stalsberg Terasse 18 2010 Strømmen Tlf: 93 00 64 92 (pr.)
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 3
r REDAKTØRENS HJØRNE J N o er sesongen på hell, de fleste har sikkert
fått kjøre en del Tempo denne sesongen aOgSå. Mulighetene til å delta på treff og
turer rundt forbi har hvert meget god. Det har blitt arrangert en mengde turer og treff både innen­ for NTK's rekker og utenfor. Så nå håper jeg at nettopp du har deltatt på noe og har nå lyst til å dele din opplevelse med andre Tempo frelste. Som redaktør så venter jeg på nettopp ditt bidrag til Tempoposten.
Som nok de fleste medlemmene har registrert så feirer NTK lO års jubileum i år 2000. Dette skal selvsagt markeres . Det blir naturligvis et jubileumstreff som arrangeres i sommer. Dette landstreffet vil selvsagt bli annonsert for i senere ru. av Tempoposten. Videre så vil det bli laget et ekstra ru. av Tempoposten. Dette ru kommer på våren i jubileumsåret og blir en kavalkade gjennom de 10 åren som har hvert. Videre så ønsker vi å få presentert alle lokalavdelingene i dette ru. så nå er det opptil lokal avdelingene selv å skrive noe pent om seg selv og sin avdeling. Så vennligst skriv dette i god tid og sen det til Tempoposten.
Og så over til siste sak som det må mases om. I år 2000 på vårparten så kommer NTK med ny matrikkel. Skal denne matrikkelen ha noen hensikt så må alle sende inn sine registrerings skjema i ferdig utfylt stand. Du vil fmne et skjema til matrikkelen i midten av dette bladet. Vennligst fyll den ut og returnes den til NTK snarest mulig. ALLE må sende inn nytt skjema selv om du ikke har hatt noen endring eller at du har sendt et slikt skjema i løpet av den senere tid. Husk det er bedre å sende et for mye enn et for lite. Husk skal vi få en tilfredsstillende matrikkel så må nettopp du sende inn ditt skjema, gjør det NÅ.
På vegne av trykkeriet beklager vi at ru. 2 står som m. l på fremsiden. Ole-Petter Aareskjold redaktør.
UTGAVE: Nr. 3 -1999 10. årgang
Tempo Posten medlems organ for Norsk Tempoklubb.
DEADLINE NESTE NR:
INNHOLD:
3: Redaktørens hjørne. 4: Formannen har ordet. 4: Nytt fra lokalavd. 6: Nye medlemmer i NTK
10: Hos Kjell Berg. 11: Farsdags hilsen. 12: Min Tempo. 15: Hvorfor Tempo er bedre. 16: Fra Tempoens barndom. 18: Svinghjulet 23: KB - Tipset 24: Litt om alt. 28: Kjøp/salglbytte
FORSIDE: Tempo Taifun Militær Prototype 1959 mod. Eier: Jan Erik Holmen
MIDTSIDE: Totaktergjengen fra Mosterøy Bilde er fra 1961-62. Fra venstre: Swing-59, Swing 60, NSU-59, Tempo CZ 55, Swing 60. Bilde er sendt oss av Karstein Finnesand.
Side 4 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
r FORI\IIANNEN HAR ORDET] Når dette skrives er både det Interkommunale mopedtreffet Di Thynde Hjuls Phoræning, og Blårøykstreffet godt i mål. Jeg håper at en eller annen deltaker føler seg kompetent til å gi oss et referat! Det burde være mange gode historier å fortelle, om jeg ikke husker helt feiL ..
Jeg har også en bønn om at noen vil skildre Tempo & Totaktertreffet i Tylldalen, de som ikke kom fortjener jo å få vite at de faktisk gikk glipp av noe!
Til alle som har internett Mail: Dere bør gå til vår hjemmeside og melde dere inn i Maillisten vår. Adressen er O HYPERLINK http://home.sol.no/-hanstb O Ohttp://home.sol.no/-hanstbO. Om du sender en Mail til listen får alle som er med i listen mailen din. Slik kan vi utveksle alt fra kjøp/salg til nyheter, ideer eller lignende. Det er enkelt å melde seg både inn og ut av listen! (Og gratis!)
PS: Husk å nyte sommeren nå mens vi har den! Kjør pent.
Hans Tore, 22 74 61 80 (17-22), Emil: [email protected]
NYTT FRA LOKALA VDELINGENE
NTK AVD. FOLLO: Avdelingen holder medlemsmøter i sitt klubblokale på Revhaug gård i Kroer ca 4. km fra ÅS sentrum. Dette er et kombinert verksted og møtelokale. Det holdes møte den tredje onsdagen i hver måned.
Kontaktperson: Svein Arild Mjøs, Rydningen 6, 1430 As Tlf. 64 94 1744 (priv.)
NTK AVD. DRAMMEN:
Alle møtene har utgangspunkt i Langesgate 11 (Drammen Brannstasjon) og starter kl. 19.00. HUSK Å NOTER DATOENE,
Kontaktperson: Terje Syvertsen, Grønnlia, 3060 Svelvik. Tlf33771052
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 5
NYTT FRA LOKALA VDELINGENE
NTK AVD. SANDNES: 20.08.99/22.08.99 Tempotreffpå Sola. * 01.09.99 Onsdagstur, start Øglændmuseet kl. 18.00 * 11.09.99 Festparaden i Sandnes sentrum, Tempoklubben deltar på kortesje. Fremmøte på Ruten kl. 12.30 Paraden starte kl. 13.00 dette i forbindelse med markering av inngangen til år 2000 de som ønsker å delta ta kontakt med Ole-Petter på tlf 51 66 15 08 før kl2l.00 * 12.09.99 Søndagstur, kl 11.00 Kontaktperson Odd tlf51 676194 Start Øglænds museet. * 25/26-09.99 Tempo utstilling på Jernalder gården, Ullandhaug, Stavanger. De som ønsker å delta på utstillingen ta kontakt med Ole-Petter på tlf 51 66 1508 før kl. 21.00 27.09.99 Medlemsmøte, Ålgårds Auto kl. 19.30 * 25.10.99 Medlemsmøte, Ålgårds Auto kl. 19.30 * 29.11.99 Julemøte, Ålgårds Auto kl. 19.30
HUSK INFO. TLF. pA NR. 5168 74 94
Kontaktperson: Ole-Petter Aareskjold, Tlf 51 66 15 08 (privat før kl. 21.00)
NTK AVD. ROMERIKE: Romeriksavd har flyttet sine møter til Bjørg og Eva's Hjørne på Hammerås ca 3 km. nord for Nebbenes mot Eidsvoll. Alle møtene holde fortsatt første tirsdag i hver mnd. kl. 19.00 Det er plass til flere på klubbkveldene så møt opp og få info om Tempoløp, turer, treff o.l. Loddsalg, kaffe mm. Det er plass til flere på klubbkveldene, så møt opp og få info om Tempo løp, treff 0.1.
Kontaktperson: Per Øistein Johansen, Rustad, 2090 Hurdal Tlf: 63 98 95 65
NTK A VD.SALTDAL: Medlemsmøtene for 1999 legges til siste søndag i hver måned, kl 2030.
Planlagte aktiviteter for sesongen 1999: • 14.08 - Bygdefolkets dag i Skjerstad.
• 28.08 - Rognandagene - Utstilling i Rognan sentrum med turkjøring.
Turen til Brønnøysund legges opp i etapper etter følgende rute: Saltdal, Saltstraumen, Ørnes, Nesa, Sandnessjøen, Brønnøysund. Det hadde vært artig om andre Tempovenner på strekningen hadde sluttet seg til gruppen, etapper eller gjeme hele ruta. Ta kontakt !
Kontaktperson: -Knut Mapn, Moy~ien 13, 8255 Rogpan. Tlf: 75 690702
Side 6 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
NYE MEDLEMMER I NTK SMEDBAKKEN,ROGER TUFTELAND,OSVALD BJØRNSEN, JAN EYOLF 0491 OSLO 5419 FITJAR 7033 TRONDHEIM
DYBVIK, VIDAR PEHRSEN, TROND ERLING PEDERSEN, JON ARNE 5400 STORD 1515 MOSS 1440 DRØBAK
STOKKE, HALVOR GJERV AN, GEIR DAHLE,ROLF 3175 RAMNES 7560 VIKHAMAR 5484 SÆBØVIK
BERBERG,RUNE VIKRA, ARNE HARALD HANA, SJUR 0672 OSLO 4280 SKUDESNESHA VN 4300 SANDNES
BREDESEN, HARALD HØILMTI, PER ARNE NIELSEN, PER ROGER 1763 HALDEN 4350 NÆRBØ 1370 ASKER
MOEN, JAN MAGNAR BJØRNSTAD, TORBJØRN STOUSLAND, CARL A. 6009 ÅLESUND 4440 Tonstad 0375 OSLO
UTNE, LEIF-EGIL HØILAND, HANS CHR. HOLLUP, SNORRE 9990 BÅTSFJORD 4335 DIRDAL 7990 NAUSTBUKT A
ROMUNDSTAD,OVE HØYLAND, AKSEL GERJUUU)SEN,KJELL 7396 JERPSTAD 4052 RØYNEBERG 3714 SKIEN
HOLM,FRODE HØINES, BJARNE ANDREAS BRÅTHEN, OLAF 1370 ASKER 4280 SKUDESNESHA VN 2100 SKARNES
MOUM, JARDAR KOL ST AD, REIDAR BINGEN, FINN 1709 SARPSBORG 3143 KJØPMANNSKJÆ 3070 SANDE
HAUGEN, PETTER KARLSEN,MARTIN HAUGSGJERD, EGIL 2080 EIDSVOLD 0668 OSLO 5550 SVEIO
STANG, THOMAS LØVOLD, OTTAR KJETIL KVÆRNER, BJØRN 2190 DISENÅ 6017 ÅLESUND 1384 ASKER
LØVSETH, JAN PETTERSEN, JON ARNE W ALLØE, ARNE E. 3714 SKIEN 9750 HONNINGSVÅG 4097 SOLA
BJØRNBAKK, SVEIN V. HOLBERG, MORTEN ØRMEN, REIDAR 4850AMLI 1796 HALDEN 4370 EGERSUND
MOLAUP, ASBJØRN HITJUJN,CHRISTOPHER ØYGARDEN, GEIR OVE 6400 MOLDE 0873 OSLO 3740 SKIEN
SKREOSEN, ODD IVAR KJØDE, STIG-BJØRN RAVN,BØRGE 3960 STATHELLE 7051 TRONDHEIM 8508 NARVIK
GJEDREM, TORE BØE, LEIDULF HALVORSEN, STURLA 4640 SØGNE 6793 INNVIK 3370 VIKERSUND
SIVERTSEN, TOM INGE LUND, TOR HARALD KJNDBERG, TOR-GØRAN' 8400 SORTLAND 4640 SØGNE 2240MARNOR
SLETHEI, JONE RAMSRUD, EGIL LAGE, EISTEIN 4050 SOLA 2820 BIRI 1397 NESØYA
BELLINGSLI, TRON SLAGSVOLD, OLAV URDAL, GEIR 7080 HEIMDAL 2344 ILSENG 4700 VENNESLA
EKEBERG 1999 - - - - - - - - - - ._ .. _ .- -
Våren 1999 hadde vi over 900 selgere inne på området,
nå gjør vi plass til 1000!!! Antall besøkende
har passert 30000 !Il
MER ENN 30 MERKEKLUBBER
GRATIS ADGANG
FOR PUBLIKUM
ARR i'<ORSK VETERANVOGN KLUBB
INFORMASJON TIL SELGERE: LØRDAG: Standleie kr 300,- (NVK-medlemmer kr 200,- ved framvisning av medlemskort) Plass for salg av bil eller motorsykkel kr 100,- FREDAG: Tilriggingsavgift kr 150,- Portene åpnes for selgere fredag 17.9. klokken 1800 Ingen innslipp av selgere etter lørdag klokken 0900. Ingen utkjøring fra området før klokken 1400. NBI INGEN FORHANDSBESTILLING AV PLASS - klubber bes kontakte NVK for klubbstands. INFORMASJONSTELEFON: 22950460 Kontortid onsdag - fredag kl 1000 - 1400
~ .§ o '1j o [fl ..... (1) ::l
~ W --1.0 1.0
V:l
~ "1
Side 8 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
DELER TIL VETERAN MC/lf10PED NORGES STØRSTE DELELAGER FOR BING FORGASSERE
NYE DELER TIL DIV. MC: Tempo -Puch -NSU -DKW -Jawa/CZ . MZ . BSA M/B modeller
NYE DELER TIL DIV. MOPEDER: Tempo· NSU Quickly· Puch NYE DELER TIL DIV. SCOOTERE:
NSU Prima· Lambretta . Vespa . Puch R/RL 125· 150 Nye Bing forgassere/deler til flere typer MC/mopeder, samt forgassere
og deler til båtmotorer, aggregater osv. (Bil NSU Prinz 7/267/30)
G. HUGE. Tlf. 75514757 · 91607611 E-mail: [email protected]
Postboks 4231, Postterminalen, 2301 Hamar Tlf. 62 53 19 77 Fax. 62 52 85 99
Spesialister i lakk - også til veterankjøretøyer
Karosserideler - drivledd - støtdempere etc.
Mitt Sandnes FESTPARADEN LØRDAG 11.9.99
Under tittelen Mitt Sandnes Festparade arrangerer Sandnes kommune og kulturetaten en festparade for å markere inngangen til år tusen skiftet.
Side 9
Tempoklubben er blant de klubber som er invitert til å delta på denne festparaden som går gjennom Sandnes gater lørdag den 11.09.99
Vi i Tempoklubben avd Sandnes ønsker at ca 20 til 25 Tempo motorsykler og mopeder delta denne dagen for å markere Tempoens tilhørighet til Sandnes.
Paraden starter fra ruten på Sandnes kl. l3.00 med fremmøte kl. 12.30 Ønsker du å delta på dette så ta kontakt med Ole-Petter på tlf 51 66 15 08 før kl. 21.00 slik at vi får en oversikt over hvilke Tempoer som blir vist frem.
*****************************************************************
Tempo utstilling.
Norsk Tempoklubb avd. Sandnes arrangere i år en Tempo utstilling i samarbeidde med Stiftelsen Ullanhauggården (Jernaldergården på Ullandhaug).
Utstillingen finner sted helgen 25-26 september 1999 og er åpen for publikum Lørdag og Søndag kl. 12.00 - 16.00
Utstillingen som finner sted i de gamle Jernalder husene på Ullandhaug har fått navnet «Når Gammelt møter Gammelt» dette er noe helt nytt og spennende for oss i Tempoklubben. Det blir spennende å stille ut Tempoer i et slikt gammelt miljø.
Vi trenger ca 20 - 25 Tempoer av forskjellige typer. Ønsker du å stille ut din Tempo ta kontakt med Ole-Petter på tlf 51 66 15 08.
Til alle medlemmer i Tempoklubben, ta med familie og venner til denne noe spesielle Tempo utstillingen, du får samtidig en fin opplevelse på Jernaldergården.
Side 10 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
NTK DRAMMEN PÅ BESØK HOS KJELL BERG Tekst og foto : Einar Dahl
Snøsmeltinga var i full gang i Drammen. Det var for noen helårsbrukere og for oss andre behov for en sjekk av våre Tempoer. Kontrollen viste att det var behov for en rekke deler, og nye prosjekter har etter egen erfaring lett for å følge vårsola og ikke kontoen. Derfor ble det bestemt att vi skulle reise til Kjell Berg. Etter avtale pr. telefon ble Tempomøtet tirsdag 20 April, lagt til Stathelle kl. 1900. Felles transport med avreise fra Drammen Brannstasjon i klubbens minibuss (konebil til turansvarlig) .
Vel fremme i Stathelle ble vi godt mottatt av familien Berg. For dem som ikke hadde vært der før ble det en stor overraskelse. Dette er ikke en vanlig butikk, men ett sted som oser av historie og en interesse for det de driver med. Lange handlelister og krøllete sedler ukjent for konas matbudsjett kom frem etter hvert. Det er lettere å finne noe kjekt å ha når man står i butikken til Berg, enn det en må ha når man står hjemme i kjelleren. Undertegnede trengte nye glass i motorsykkelbrillene etter en noe uheldig aketur på fiskekjelken i vinter, det var ingen problem.
Pappesker og poser ble fylt opp av varer vi måtte ha. Da handlingen var over fikk vi omvisning i hele huset. Det er utrolig morsomt og interessant å få gå rundt sammen med Berg. De har tatt vare på mange gamle ting og laget et museum.
Formann i samtale med Berg Jr.
Tempoene står sammen med andre ting fra samme tid. Hele firma Bergs historie kan følges . Med far og sønns iver og fortellerglede ble dette for oss en tur i tid, da dyktighet, tilfeldigheter og pågangsmot sammen med daglig slit har ført firmaet der det er i dag. Dette ble en kveld vi vil huske lenge, og interessen for vår kjære Tempoer ble i alle fall ikke mindre. Jeg vil på vegne av NTK Drammen få takke Berg for att vi fIkk komme, kanskje vi spør til neste år også.
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 11
/
Dette fikk jeg til farsdagen for fire år siden av min yngste datter som da var 8 år. Beste hilsen Temporytter Karstein Finnesaf![, 4120 Tau
Side 12 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
Min Tempo Dette er en spalte der du som medlem kan få vist bilder av din Tempo. Send oss
bilder av din Tempo, hilsen red.
Her er min Tempo Villiers D - 9, 1947 modell. Bildet er tatt i tidsriktige omgivelser på Røros. Eier: Einar Forberg (medlem nr 1675)
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 13
Min Tempo
Tempo Corvette Olymic 390, 1973 Restaurert i 1998 Eier: Stig o. Bakken.
Tempo Svithun Standard 1954 modell Eier: Kai Erik Søderlund
Side 14 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
Klasseinndeling: ENDUROKLASSE
19 .•. -1969
19 ..• -1969
Tidligere deltagere av Novemberløpet kan starte med de syklene de har deltatt med tidligere, selv om disse er nyere enn 1969. Piggdekk forbudt.
Startkontigent kr. 150 Påmelding ved start på Tyrigrava kro, senest kl. 9.00 Ønsker du deg tidlig start, kan du melde deg på innen 15.09.99 Giro 0826 0850475
Info om løpet: Per Berg tlf 913 72 879
NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB MOTORSPORTSAVDELINGEN
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 15
Hvorfor TEMPO er bedre enn damer:
Kurvene på TEMPOEN forandrer seg ikke.
Du kan sparke igang TEMPOEN.
TEMPOEN har ikke foreldre.
TEMPOEN hyler ikke medmindre noe virkelig er galt.
TEMPOEN fornærmer deg ikke selv om du er en dårlig fører.
TEMPOEN går aldri ut med andre TEMPOER.
Du kan låne ut TEMPOEN til vennene dine.
Du kan kjøre TEMPO hvilken dag som helst.
TEMPOEN bryr seg ikke om hvor mange andre TEMPOER du har kjørt.
Du og TEMPOEN når målet samtidig hver gang.
Hvis du sier noe galt til TEMPOEN, så behøver du ikke å be om unnskyldning for å kjøre igjen.
TEMPOEN bryr seg ikke om du kjøper motorsykkelblader.
Du kan kjøre TEMPO til du blir sår.
TEMPOEN bryr seg ikke om du kommer sent hjem.
Du trenger ikke dusje før du kjører TEMPOEN.
Hvis du skaffer deg ny TEMPO behøver du ikke å sende penger til den gamle.
Du kan ha flere TEMPOER på en gang.
Side 16 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
FRATEMPOENSBARNDOM
Per Berg har sendt oss dette bilde som er tatt av Morten Maager i 1965.Startbildet er fra Kongsberg (Skavangerbanen) 125 ccm klassen. Start nr 1 Per Berg på Husqverna med Sachs motor. Start nr 18 Roger Berg på TEMPO. Start nr 4
Øyvind Røed på TEMPO CROSS (rett bak nr. 1) Start nr 11 Ulgent TEMPO kjører Start nr 16 Per Gavik Husqvarna m/Sachs motor. Start nr 8 Bjørn Rotheim
(Tempomerke på trøya) Vår fremste crosskjører på veteransykel i dag.
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 17
FRATEMPOENSBARNDOM
Også dette bilde er sendt oss av Per Berg. Bilde er tatt i 1964 av Morten Maager og finner sted på Terningmoen på Elverum. Start nr 7 Bjørn Rotheim. Start nr 14
Per Berg og stående på kne Per Kristiansen.
Side 18 Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb
Svinghi ulet Tekst og Foto: Helge Hagen (medl. 446)
GAMLE MINNER OG TEMPOTREFF
Jeg var 6 år i 1973, da bestefar skulle male låven sin. En slektning hadde vært på skoleskipet Christian Radich og var vant med store høyder. Han kjørte Tempo Fighter 125 med to potter, og speedometeret gikk til 140 !!! Han var en
skikkelig tøffmg, syntes jeg. Gleden var stor da han en dag spurte meg om jeg ville sitte på. (Tankeleser! ) Foran på tanken kunne jeg holde i styret mens vi kjørte.
Etter dette gikk det noen år, og mine eldre brødre skaffet seg mopeder. disse ble prøvekjørt ofte på Travbana i Stange, da dette var vår nærmeste nabo.
Så ble det egene mopeder. Først en Puch, så Zundapp og endelig Corvette innkjøpt ett halvt år før 16 - årsdagen. Denne hadde jeg i 10 år, og den ble ombygd flere ganger.
68-modell ombygd med 82-modell gaffel. hjul og sJqermer. Kunne også ha to potter.
Min interesse for Tempo-motorsykler flkkjeg sommeren 91 . Da hadde en kamerat, Kai Holm, fått kjøpt en Villiers. Han dro så på Tempotrefftil Tylldalen og hadde mye å fortelle da han kom hjem. Han visste også om en Swing 175 til meg.
Tempo Posten nr. 3/99 - 10. årgang. Utgiver: Norsk Tempoklubb Side 19
Vi dro for å se nærmere på sykkelen. Den viste seg å være ganske komplett, men i deler. Karen som eide den hadde begynt restaureringen for noen år siden. Ramma og gaffelen var lakkert i riktig farge og satt bort. Resten hadde holdt seg "svært" godt, siden det lå i en fryser, ute bak låven. Da vi åpnet lokket lå den pent og pyntelig i kurvene, merket med fryseteip . Alt av aluminium var kraftig korrodert, og det av jern rustet. Tross dette synet, så jeg nesten for meg sykkelen ferdig. Det ble handel den høsten.
Sykkelen ble hekt sammen i garasjen til Kai, mens kjøresten min satt på en stol ved siden av og heklet - for…