of 3 /3
29. 5. 2020 Danes boš : znal razložiti pojme trdne snovi, tekočine (kapljevine, plini), spoznal kako je s tlakom v tekočini, spoznal hidravlične naprave. 1. Ponovi: Kaj je tlak? Kakšna je oznaka in enota za tlak? Od česa je tlak odvisen? Čemu je enak 1 Pa? 2. V zvezek zapiši Tlak v tekočinah in datum. 3. Naučili smo se, kako je s tlakom v trdni snovi. V današnji uri se boš naučil, kako je s tlakom v tekočinah. Najprej si oglej razlago na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=q3NemKQ5qTI Zapiši v zvezek: POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih stanjih, kadar nanje delujemo s silo?

POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih

Page 1: POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih

29. 5. 2020

Danes boš :

znal razložiti pojme trdne snovi, tekočine (kapljevine, plini),

spoznal kako je s tlakom v tekočini,

spoznal hidravlične naprave.

1. Ponovi:

Kaj je tlak? Kakšna je oznaka in enota za tlak? Od česa je tlak odvisen? Čemu je enak 1 Pa?

2. V zvezek zapiši Tlak v tekočinah in datum.

3. Naučili smo se, kako je s tlakom v trdni snovi. V današnji uri se boš naučil, kako je s

tlakom v tekočinah.

Najprej si oglej razlago na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=q3NemKQ5qTI

Zapiši v zvezek:

POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih stanjih, kadar

nanje delujemo s silo?

Page 2: POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih

les zrak voda

A G R E G A T N O S T A N J E

POSKUS:

TRDNINE ) ( trdno KAPLJEVINE ) tekoče ( PLINI plinasto ) (

TEKOČINE Tlak se prenese samo v smeri

delovanja sile.

Povečanje tlaka se prenese po tekočini

prenese enakomerno v vseh smereh. V

zaprti tekočini je tlak povsod enak.

V bučko je narejenih več enakih luknjic. Vanjo natočimo vodo

in jo stisnemo z batom. Voda br izgne skozi vse luknjice enako.

Zunanja sila povzroči pod batom tlak , ki se prenese na vse

strani enako . Zaradi tlaka v posodi deluje sila vode na vsako

ploskvico st ene pravokotno .

Sila vode je pravokotna na steno posode.

Page 3: POSKUS: Kako se odzivajo snovi v različnih agregatnih

UGOTOVITEV: Sila, ki je posledica tlaka tekočine v zaprti po sodi, je odvisna od tlaka

in od velikosti ploskve , na katero deluje. Pri enakem tl aku velja, da na 2 - krat, 3 - krat

večjo ploskev deluje 2 - krat, 3 - krat večja sila.

S hidravličnimi ali pnevmatskimi napravami je mog oče sile večtisočkrat povečamo .

Tekočina v hidravličnih napravah je po navadi olje .

Hidravl ične ali pnevmatske naprave so: hidravlične stiskalnice, zavore, dviga la,

sistem zapiranja vrat pri avtobusih, …

4. Reši naloge U124/1,2,3 Poslikaj in pošlji na [email protected]

Naloga bo ocenjena!

- -

F 1 F 1 = 125 N

S 1 0,1 dm = 2

S 2 8 dm = 2

F 2 = ?

p 1 = p 2

1

1 1

S

F p = in

2

2 2

S

F p =

=

.

2

2

1

1 S

F

S

F = vstavimo znane podatke ( )

· 80 10 000 N = F2

125 𝑁 0 , 1 𝑑𝑚 2 =

125 𝑁 · 80 8 𝑑𝑚 2

· 80

HIDRAVLIČNO DVIGALO

S kolikšno silo bat dviga avto?