of 22/22
Posjet laboratorijima: dj lj k 13 00 ponedjeljak 13:00 ispred A205 Matični zavodi: Matični zavodi: ZARI Z d t tik i č l j t ZARI Zavod za automatiku i računalno inž enjerstvo http://www.fer.hr/zavod/zari [9. i 11. kat Czgrade] ZESA Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju http://www esa fer hr [4 i 5 kat C zgrade] http://www .esa. fer .hr [4. i5. kat Czgrade] Predstavljači: Doc. dr. sc. Nikola Mišković Dr. sc. Damjan Miklić

Posjet laboratorijima: ponedj lj kdjeljak 13 0013 :00 ... · PDF fileiPhone uppjjravljanje mobilnimrobotom. Posjet laboratorijima: ponedj lj kdjeljak 13 0013:00 ispred A205 ... •Digitalna

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Posjet laboratorijima: ponedj lj kdjeljak 13 0013 :00 ... · PDF fileiPhone uppjjravljanje...

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Matini zavodi:Matinizavodi:

  ZARI Z d t tik i l i j tZARI Zavodzaautomatikuiraunalnoinenjerstvohttp://www.fer.hr/zavod/zari[9.i11.katCzgrade]

  ZESA Zavodzaelektrostrojarstvoiautomatizacijuhttp://www esa fer hr [4 i 5 kat C zgrade]http://www.esa.fer.hr[4.i5.katCzgrade]

  Predstavljai:Doc.dr.sc.NikolaMikovi

  Dr.sc.DamjanMikli

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  tojeAUTOMATIKA?Primjene ?Primjene?Kako do Mag.ing.diplome?t k M i di l ?tonakonMag.ing.diplome?

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  to je AUTOMATIKA ?tojeAUTOMATIKA?

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  AutomatskoAutomatskoAutomatskoupravljanjeAutomatskoupravljanje RaunarstvoRaunarstvo

  K ik ij kK ik ij kMatematikaMatematika KomunikacijsketehnologijeKomunikacijsketehnologije

  AutomatikaAutomatikaFizikaFizika ElektrotehnikaElektrotehnika

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Znanost oZnanost oZnanostoZnanostosustavimasustavima

  AutomatskoAutomatskoAutomatskoupravljanjeAutomatskoupravljanje RaunarstvoRaunarstvo

  K ik ij kK ik ij kMatematikaMatematika KomunikacijsketehnologijeKomunikacijsketehnologije

  AutomatikaAutomatikaFizikaFizika ElektrotehnikaElektrotehnika

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Znanost oZnanost o Viedisciplinarna iViedisciplinarna i

  AutomatskoAutomatsko

  ZnanostoZnanostosustavimasustavima

  ViedisciplinarnaiViedisciplinarnaimeudisciplinarnameudisciplinarna

  AutomatskoupravljanjeAutomatskoupravljanje RaunarstvoRaunarstvo

  K ik ij kK ik ij kMatematikaMatematika KomunikacijsketehnologijeKomunikacijsketehnologije

  AutomatikaAutomatikaFizikaFizika ElektrotehnikaElektrotehnika

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Znanost oZnanost o Viedisciplinarna iViedisciplinarna i

  AutomatskoAutomatsko

  ZnanostoZnanostosustavimasustavima

  ViedisciplinarnaiViedisciplinarnaimeudisciplinarnameudisciplinarna

  AutomatskoupravljanjeAutomatskoupravljanje RaunarstvoRaunarstvo

  K ik ij kK ik ij kMatematikaMatematika KomunikacijsketehnologijeKomunikacijsketehnologije

  AutomatikaAutomatikaFizikaFizika ElektrotehnikaElektrotehnika

  RazvijasustavnoRazvijasustavno razmiljanje!razmiljanje!

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Opi cilj:Osigurati da stvarno vladanje procesa bude jednakoeljenom vladanju bez obzira na poremeajeeljenom vladanju bez obzira na poremeaje.

  Kako postii cilj?Kakopostiicilj?NAELOPOVRATNEVEZE

  Poremeaji+

  eljenovladanje

  REGULATOR PROCESIZVRNILANOVI-- Stvarno vladanje MJERNI LANOVI

  LANOVI

  LANOVI

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Primjene?Primjene?

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Programirljivi logiProgramirljivi logiki kontrolerki kontroleriiDestilacijaDestilacija

  g j gg j g

  SIEMENS

  ObradaObrada metalametala

  INA PLIVA

  TLM ibenikTLM ibenik

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Vjetroelektrana KONARVjetroelektrana KONAR

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  ValjaknaklackaliciStudentiinverznonjihaloumehatronikomlaboratoriju

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Montanalinija

  Autonomniviljukari(SITEK,Italija)

  Virtualnamontanalinija

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Robotautonomnoprolazinaimlaboratorijemp j

  Hrvatska :Engleska6:2

  iPhone upravljanjep j jmobilnim robotom

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Ronilica

  AutonomnaplatformaRonilica

  ispitujebranuna

  HE

  pratitrajektoriju

  HEPerua

  Autonomnitanker

  pristajeuluku

  Autonomna

  ronilicaIVERIVER

  zaranja

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  NazepellinnaFestivaluznanosti

  KvadrotornaFERu

  Leti,leti,leti,...Zvrk!

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  NaohumanoidnirobotslaeLegokocke

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Robin robotskikonjalkar

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205OBVEZNI PREDMETI TZV.

  TEORETSKI PREDMETISPECIJALISTIKI PREDMETI

  (bi 5 d 9)IZBORNI PREDMETI

  TEORETSKI PREDMETI (bira se 5 od 9) (bira se 3 od 8) Adaptivno i robusno upravljanje Digitalna obradba i analiza slike (R)

  Automatizacija biotehnolokih procesa

  Sinteza linearnih sustava upravljanja

  U lj j l kt t i

  Digitalna obradba i analiza slike (R)

  Ekspertni sustavi (R) Mobilna robotika

  procesa

  Inteligentni sustavi upravljanja Mehatroniki sustavi Upravljanje elektromotornim

  pogonima

  Osnove robotike

  Modeliranje i simuliranje sustava Odabrana poglavlja iz programskog

  inenjerstva (R)

  Projektiranje proizvodnih sustava Tehnika mehanika

  Nelinearni sustavi upravljanja

  Teorija estimacije

  inenjerstva (R)

  Procesna automatizacija Programska podrka industrijskih

  Upravljanje elektronikim uinskim pretvaraima

  Upravljanje robotskim sustavimaj j Programska podrka industrijskih ugradbenih raunalnih sustava (R)

  Sustavi s diskretnim dogaajima

  Upravljanje robotskim sustavima Voenje i upravljanje plovilima

  R l ki dR raunalski predmet

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  EITEIT Jednostavnoodaberite

  RaunarstvoRaunarstvo Jednostavnoodaberite

  AUTOMATIKU nastudomatu

  N d lik b

  AUTOMATIKU nastudomatu

  M l i i Nemapredmetarazlikebezobziranazavrenimodulnapreddiplomskomstudiju

  MoratetepoloitiJEDAN predmetrazlikeizpreddiplomskogstudija:p p j p p g j AUTOMATSKOUPRAVLJANJE

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  tonakonMag.ing.diplome?

 • Posjetlaboratorijima:dj lj k 13 00ponedjeljak13:00

  ispredA205

  Industrija:Industrija: Ostalo:Ostalo:Javna poduzea:Javna poduzea:n ustr jan ustr ja

  HEPZET

  Osta oOsta o

  Banke MORH

  Ja na po uz aJa na po uz a

  Konar Siemens ZET

  HT

  MORH MUP Male High-Tech

  Siemens Ericsson NT Exor H

  tvrtke

  ZnanstvenoZnanstveno--istraivaki radistraivaki rad

  Exor Montelektro Pliva ... istraivaki radistraivaki rad Pliva Agrokor Podravka Podravka INA ...