of 24 /24
На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних радника Србије Независност и Влада, закључују ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Посебан колективни уговор је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 21/2015 од 25.2.2015. године, а ступа на снагу 5.3.2015. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: Уговор) уређују се права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у основним школама, средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: запослени) којима се средства за плате обезбеђују у буџету Републике Србије, поступак измене и допуне Уговора, као и међусобни односи учесника Уговора. Члан 2. Уговор се непосредно примењује у свим основним школама, средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту: установе) из члана 1. Уговора. Послодавац у смислу Уговора јесте установа. Колективним уговором код послодавца могу се утврдити већа права од права утврђених Уговором, као и друга права која нису утврђена Уговором, у складу са законом. Члан 3. Уговор се закључује на време од три године. II. РАДНИ ОДНОСИ 1. Заснивање радног односа Члан 4. Радни однос у установи заснива се уговором о раду са лицем које, поред законских услова, испуњава и посебне услове утврђене актом о организацији и систематизацији послова. Члан 5. Пре почетка школске године, а најкасније до 15. августа, директори школа достављају листе запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR Za Zaposlene u Osnovnim i Srednjim Skolama i Domovima Ucenika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon

Text of POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR Za Zaposlene u Osnovnim i Srednjim Skolama i Domovima Ucenika

 • 246. 1. ( , . 24/05, 61/05,

  54/09, 32/13 75/14), :

  ,

  " ", . 21/2015

  25.2.2015. , 5.3.2015.

  I.

  1.

  ( : ) ,

  ,

  ( : )

  , ,

  .

  2.

  ,

  ( : ) 1. .

  .

  , , .

  3.

  .

  II.

  1.

  4.

  ,

  ,

  .

  5.

  , 15. ,

 • , ,

  .

  , .

  , ,

  1.

  .

  :

  1.

  ;

  2.

  ;

  3.

  ;

  4.

  .

  , , ,

  . 1. 2. ,

  .

  1. ,

  .

  1. .

  ,

  .

  1. 2. . ,

  .

  .

  .

  6.

  15. .

 • .

  7.

  .

  2.

  8.

  , ,

  .

  ,

  .

  , .

  3.

  3.1.

  9.

  40 .

  ,

  .

  3.2.

  10.

  ,

  .

  .

  3.3.

  11.

  , ,

  , :

 • 1) ,

  2) ,

  3) ,

  4) ,

  5)

  .

  , ,

  .

  3.4.

  12.

  .

  4.

  4.1.

  13.

  30 , ,

  ,

  , - .

  .

  4.2.

  14.

  ,

  .

  20

  :

  1. :

  1) 4 ,

  2) 3 ,

  3) 2 ;

 • 2. :

  1) 3 ,

  2) , 2 ,

  3) 2 ;

  4) , 2 ;

  3. :

  1) 5 10 2 ,

  2) 10 20 3 ,

  3) 20 30 4 ,

  4) 30 5 ;

  4. :

  1) ( ,

  )

  , 10. 2005.

  ,

  10. 2005. 4 ,

  2) ( ,

  ), ,

  3 ,

  3) 2 ,

  4) , ,

  1 ;

  5. :

  1) , , 2

  ,

  2) , ,

  1 ,

  3) , ,

  3 ,

 • 4) 3 .

  .

  15.

  ,

  , ,

  , .

  4.3.

  16.

  , :

  1) 7 ,

  2) 3 ,

  3) 5 ,

  4) 1 ,

  5) 5 ,

  6) 7 ,

  7) 2 ,

  8) 3 ,

  9) 5 ,

  10) 2 ,

  11)

  5 ,

  12) , ,

  . 7 ,

  13) 5 ,

  14) 5 ,

  15)

  ( , . 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14)

  5 .

 • 1. ,

  :

  1) 5 .

  , , , , ,

  , .

  2)

  .

  ,

  .

  .

  4.4.

  17.

  :

  1) 30 ,

  2)

  ( , . 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14)

  6 ,

  3) ,

  4) ,

  ,

  5) ,

  6) .

  .

  , , , , ,

  , .

  .

  III. ,

  1.

 • 18.

  .

  .

  19.

  ,

  .

  .

  , 30

  .

  2.

  20.

  : ,

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  .

  3.

  21.

  .

  4.

  22.

  :

  1) 110% ,

 • 2) 26% ,

  ,

  3) 26% ,

  4) 0,4%

  .

  , , ,

  , (

  )

  ,

  ,

  , ,

  .

  ,

  , ,

  .

  1

  .

  5.

  23.

  ,

  .

  12 , :

  1) ,

  2) , ,

  , , ,

  ,

  3) -

  .

 • .,

  ,

  .

  24.

  30 , :

  1) 65% 12

  ,

  ,

  , ,

  2) 100% 12

  ,

  ,

  , .

  25.

  , .

  6.

  26.

  ,

  (, , ),

  , .

  ,

  .

  , .

  , :

  1) ,

  2) ,

  .

  3. 1.

  (

  ), 5%

 • ,

  , ,

  ,

  .

  8 12 ,

  50% , 12 , .

  .

  .

  30%

  .

  7.

  27.

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  30 .

  8.

  28.

  30% ,

  , .

  .

  9.

  29.

  , , :

 • 1)

  ,

  2) ,

  3)

  ,

  4)

  -

  .

  ,

  , , .

  1.

  ,

  ,

  ,

  .

  10.

  30.

  , .

  11.

  31.

  .

  10, 20, 30 35

  .

  ,

  , , ,

  (. , ,

  .),

  .

  :

  1) 10 ,

  2) 20 ,

 • 3) 30 ,

  4) 35 .

  4. 29. 3. .

  12.

  32.

  , .

  1. ,

  .

  , , ,

  , 11

  .

  , ,

  .

  , ,

  , .

  5.

  .

  13.

  33.

  , :

  1) ,

  2) 20. .

  , ,

  .

  IV.

  1. ,

  34.

  ,

  , , :

 • 1. :

  1) 1 ,

  2) 1 .

  ,

  , , ,

  (. , ,

  .),

  .

  .

  2. :

  1) ( ,

  )

  , 10. 2005.

  ,

  10. 2005. 20 ,

  2) ( ,

  ),

  15 ,

  3) 13 ,

  4) 4 12 ,

  5) 3 10 ,

  6)

  5 .

  .

  3. :

  1) :

  2 ,

  1,5 ,

  1 ;

  2) /, :

 • 4 ,

  3 ,

  2 ;

  3) :

  8 ,

  6 ,

  4 ;

  4) :

  15 ,

  12 ,

  10 .

  .

  .

  .

  .

  .

  4. :

  1) ,

  :

  7 ,

  5 ,

  4 ;

  2) 1 .

  .

  .

 • 5. :

  1)

  0,5 ,

  2)

  1 .

  , : ,

  .

  6. ,

  :

  1) 3 ,

  2)

  3 ,

  3) 2 .

  .

  .

  7. , 26

  :

  1) 1 ,

  2) 3 ,

  3) 5 .

  26

  , 31.

  .

  , .

  35.

 • 34.

  , .

  .

  ,

  , ,

  , , , ,

  , .

  36.

  ,

  .

  1

  34. .

  2.

  37.

  :

  1) ;

  2) ;

  3)

  ;

  4) .

  38.

  :

  1) ,

  2) ,

  3) ,

  4) , ,

 • 5) 35

  30 , ,

  .

  , ,

  , , ,

  ,

  .

  ,

  .

  , ,

  , , ,

  .

  39.

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  .

  ,

  ,

  , ,

  30 .

  40.

  , .

  .

  .

  , 3

  , .

 • ,

  .

  V.

  1.

  41.

  .

  42.

  , , :

  1) , ,

  2) ,

  3) ,

  4) , .

  2.

  43.

  , ,

  , ,

  .

  44.

  , ,

  .

  VI.

  45.

  .

  , .

  46.

  .

 • .

  ,

  , , .

  47.

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  48.

  , ,

  .

  ,

  .

  49.

  .

  .

  VII.

  1.

  50.

  , ,

  .

  ,

  .

  51.

  .

  .

 • 52.

  , , :

  1)

  ,

  ,

  2) ( ,

  .),

  3) .

  2. -

  53.

  -

  , :

  1)

  ,

  2) , ,

  3) ,

  ,

  .

  54.

  - ,

  .

  , ,

  .

  3.

  55.

  ,

  .

 • 56.

  , ,

  50% , 12%.

  50%

  , 1.

  12%.

  , ,

  , , ,

  , ,

  12%.

  , .

  57.

  ,

  .

  15

  , , ,

  .

  58.

  ,

  :

  1) ,

  ,

  2)

  .

  59.

  ,

  , , ,

  .

 • ,

  .

  (,

  .) , .

  60.

  ,

  ( , ,

  , ,

  , )

  ( , , ,

  , , ,

  ) , .

  , ,

  , .

  61.

  , ,

  .

  VIII.

  62.

  .

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  .

  63.

  :

  1) ,

 • 2) ,

  ,

  3) ,

  30

  .

  .

  15

  ,

  30 .

  .

  , ,

  .

  64.

  .

  65.

  ,

  .

  66.

  .

  110-00-334/2014-01 , 18. 2015.

  , , , .. , , .. , . , ..