of 78 /78
7/26/2019 Portofoliu Gata http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 1/78 PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ -2016-

Portofoliu Gata

Embed Size (px)

Text of Portofoliu Gata

Page 1: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 1/78

PORTOFOLIU DE

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

-2016-

Page 2: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 2/78

STUDENTA: CIOBÎCA ALEXANDRA CRISTINA

FACULTATEA PETRO ANI - SPECIALIZAREAȘ

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR 

ANUL DE STUDIU al- II- lea ANUL UNIVERSITAR 201-2016

COLEGIUL TE!NIC "CONSTANTIN BR#NCU I$ PETRILAȘ

MENTOR: D%&I'(& M)*%a' Ce+)l)a L),)a

COORDONATOR: PRACTIC C.'/&'),&%&e+& D%)( I3.la

Page 3: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 3/78

PREFAŢĂ

U' .3e') )34.%*a'* al a+*),)*5)) e/7%a*e 8' +a%l %e/.%3e) +%%)+la%e )'

8',539'*l a+*al . %e4%e)'* ae+,a%ea a+5)')) )a+*)+e la 'e+e)*5)le e,.l*%))

)'),)ale 7) .+)ale&

A;e'5a )'/.%3%)) e<a+*e a4%a e<)(e'5el.% 7) +e%)'5el.% 'e) 4%./e))=

'e+'.a7*e%ea a4*)*)')l.% )'),)ale 7) a a%+)')l.% +a%e 8) %e,)' 4%./e.%l) e*e%3)'

 4%a+*)+a%ea *e%)l= ; e3'l )34%.,)a5)e) a al )3)*a5)e) a 4%./e)')) e a+l&

Î' a+ela7) +.4= a4a%e *.* 3a) +la% 'e+e)*a*ea /.%3%)) ') +.%4 )a+*)+

,al.%.= +a%e .,eea+ . 4%e(*)%e 4ea(.()+ 7) 3e*.)+ 8'7)* 8'+ e 4e ;'+)le

/a+l*5)) 8' 4a%alel + 4%e(*)%ea e 4e+)al)*a*e&

* Caietul de practică pedagogică * e a%eea *e'5)l.% )' 8',539'*l

4e%).%= +a%e %3ea +%%)le De4a%*a3e'*l) 4e'*% 4%e(*)%ea 4e%.'all) )a+*)+=

8' ,ee%ea .%)e'*%)) 7) 4%)>)')%)) l.% 3e*.)+e 4%)' 4%a+*)+ 4ea(.()+&

Ca)e*l e*e +.'+e4* +a ' (?) *)l 8' a+*),)*a*ea +.'+%e* la +a*e%= a,9'

8' ,ee%e /a4*l + 8'*.*ea'a 4%./e.%l ,a %39'e 4%)'+)4all +%ea*.% al le+5))l.% ale&

P%)' 4%ee'*a l+%a%e .%)3 ' 4%ee'*3 %e5e*e= +) (e%3 'ele

.l5))= )*a5)a +.'+%e* e la 7+.al= a+*),)*a*ea +.'+%e* la +a*e% /))' e/)')*.%)e 4e'*%

%eal)a%ea 8' 3. +%ea*), a +.3')+%)) )a+*)+e= a*/el 8'+9* *%a*e())le )a+*)+e

)34le3e'*a*e e .,eea+ ' /.+a% al e,.l*%)) 4e%.'al)*5)) ele,l)&

Î' ela;.%a%ea * Caietului de practică pedagogică * -a 5)'* ea3a e

4e+)/)+l 7) +e%)'5ele 4%e(*)%)) 4ea(.()+e 7) 3e*.)+e a ,))*.%)l.% 4%./e.%)= e+a*.%l

l3)) e 39)'e&

Page 4: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 4/78

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

DATE GENERALE

Pe%).aa e 4%a+*)+ 4ea(.()+: e la 3a%*)e 2016 la 3a) 2016

+.ala: C.le()l Te?')+$C.'*a'*)' B%9'+ )$ Pe*%)lș

  D)%e+*.%l 7+.l)): M)*%a' Ce+)l)a L),)a

Me'*.%l: M)*%a' Ce+)l)a L),)a

ASISTENE LA LECIILE I ACTIVITILE DEMONSTRATIVE

 N%&+%*&

DATAa'l= l'a= )a=.%a

CLASA TITLUL LECIEI ACTIVITII

SEMNTURAMENTORULUI

[email protected]@11

[email protected]

2622

Page 5: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 5/78

[email protected]@[email protected]@@

@@@6@@@H012

LECII DE PROB I FINALE

 N%&C%*

DATAa'l= l'a= )a= .%a

CLASA TITLUL LECIEIACTIVITII

SEMNTURAMENTORULUI

12@

Page 6: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 6/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 7: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 7/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 8: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 8/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 9: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 9/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 10: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 10/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 11: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 11/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 12: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 12/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 13: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 13/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 14: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 14/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 15: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 15/78

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

COALA

D)+)4l)'a e 8',539'* a a+*),)*a*ea )a+*)+ la +a%e a)*:

&&

Me'*.%l a *e'*l +a%e a 5)'* le+5)a a a +.' a+*),)*a*ea:

&&

&

T)*ll le+5)e)

&

T)4l le+5)e)

&

Claa && S4e+)al)*a*ea J 3ee%)a

&&&

 N3% ele,) Da*a & O%a

&

Î'e3'%)le *e'*l) :

&

Page 16: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 16/78

FIŞA DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII

DATA CLASASUBIECTULACTIVITII

APRECIERIPOZITIVE

LIPSURIRECOMANDRI NOTA

SEMNTURAPROFES&

 

Page 17: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 17/78

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4598 / 31.08.2004

M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASA A X-ACICLUL INFERIOR AL LICEULUI

 ED!A"#E A$%&E'&E$(&#A)*

 Aprobat prin ordin al ministrului

 Nr. 4598 / 31.08.004

B+%e7*)= 200

Page 18: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 18/78

NOTĂ DE PREZENTARE

D)+)4l)'a  !duca"ie antreprenorială  e*e 4%e,* 8' 4la'l +a% e 8',539'*

 4e'*% l)+e la +laa a X-a= la *.a*e /)l)e%ele= 4%./)l%)le 7) 4e+)al)%)le= ;e'e/)+))' e '

 ;(e* e *)34 e . .% 4e 4*39'&

C%%)+l3-l 4e'*% )+)4l)'a  !duca"ie antreprenorială  %4'e +e%)'5el.% 

/.%3la*e 8' *e<*l Le()) 8',539'*l)= %e/e%)*.a%e la )eall e+a5).'al 7) la /)'al)*5)le

8',539'*l)&

De3e%%)le 4%.4e 4%)' a+*all +%%)+l3 '* +.'+.%a'*e= e ae3e'ea= +

4)%)*l 7) + %e+.3a'%)le +4%)'e 8':

• Planul de lucu !en"u #$!le$en"aea %&#ec"#'el% (#("e$el% educa)#%nale

*# de +%$ae !%+e(#%nal, d#n Eu%!a !en"u !e#%ada ../ 0 ./.1 %a*)/)+a* e

C.')l)l E%.4e) Ba%+el.'a= 2002K

• C%$un#ca"ul +#nal 2C%e3#une (%c#al, *# cal#"a"e 0 % !%'%cae !en"u educa)#e4

a.4*a* e a 4a*%a C.'/e%)'5 a M)')7*%)l.% E%.4e') a) E+a5)e) B+%e7*)= 1 20 )')e

2000&

L.+l a+e*e) )+)4l)'e 8' ./e%*a e+a5).'al 4e'*% 8',539'*l .;l)(a*.%) e

 >*)/)+ 4%)' %3*.a%ele )3e')') ale e+a5)e) a'*%e4%e'.%)ale:

• d#$en(#unea de(c#!"#'-#n+%$a"#',1 ,)9'  8'7)%ea +'.7*)'5el.% e4%e

)')5)e%ea= e%la%ea 7) %e7)*a 'e) a/a+e%)K

• d#$en(#unea n%$a"#',=  %e/e%)*.a%e la 8'7)%ea '.% +'.7*)'5e 4%),)'

'.%3ele >%))+e +a%e %e(le3e'*ea )')5)e%ea 'e) a/a+e%)K

• d#$en(#unea #n"e%5a"#'-e+le6#', *# 'al%#3a"%ae= +a%e a%e 8' ,ee%e

e,.l*a%ea +a4a+)*5)) e %e/le+5)e +%)*)+ a4%a 4%)'+)4))l.% e*)+e 'e+ea%e 8' %ela5))le

+a%a+*e%)*)+e ') 3e) e a/a+e%)K

• d#$en(#unea !ac"#c,= %3%)' /.%3a%ea e a*)*)') 7) e<e%a%ea e

+.34.%*a3e'*e e3.+%a*)+e 7) a'*%e4%e'.%)ale&

 

1

Page 19: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 19/78

S*%+*%a +%%)+l3-l) )'+le %3*.a%ele +.34.'e'*e:

• C.34e*e'5e (e'e%ale

• C.34e*e'5e 4e+)/)+e 7) ')*5) e +.'5)'* 4e+)/)+e *%'+?)l) +.3'

• Val.%) 7) a*)*)')

• S(e*)) 3e*..l.()+e&

Ele3e'*ele e '.*a*e '* le(a*e e %3*.a%ele a4e+*e:

• .%)e'*a%ea +*%e la*%a 4%a(3a*)+ a a4l)+%)) +%%)+l3-l): +.%ela%ea )'*%e

')*5)le e +.'5)'* 7) +.34e*e'5ele 4e+)/)+e 4e%3)*e 4%./e.%l) %eal)ee +.'e<)'ea

e<4l)+)* 8'*%e +eea +e e 8',a5 7) +.4l 4e'*% +a%e e 8',a5K +.%ela5)a 4%.4 a%e 8'

,ee%e 4.);)l)*a*ea +a . a'3)* +.34e*e'5 4e+)/)+ 4.a* /) a*)' 4%)' )/e%)*e

')*5) e +.'5)'*= 'ee<)*9' . +.%e4.'e'5 ;)'),.+ 8'*%e a+e*eaK

• %e+.3a'a%ea '.% ,al.%) 7) a*)*)') +a%e +.34le*ee )3e')'ea +.(')*),

a 8',5%)) + +ea a/e+*),-a*)*)'al 7) 3.%al= )' 4e%4e+*),a /)'al)*5)l.% e+a5)e)K

)'+le%ea '.% (e*)) 3e*..l.()+e +a%e .%)e'*ee 4%e 3.al)*5) )a+*)+e+.'+%e*e e *)l)a%e a +%%)+l3-l) 8' 4%.)e+*a%ea 7) %eal)a%ea a+*),)*5)l.% e 4%ea%e-

8',5a%e-e,ala%e&

I'*e(%a%ea +'.7*)'5el.% 4%.4e e al*e )+)4l)'e *)a*e 7) a +.34e*e'5el.% ,)a*e e

a+e*ea e*e 'a )'*%e *%*%)le e ;a ale !duca"iei antreprenoriale= e3e% 4%)' e<+ele'5

)'*e%)+)4l)'a% 7) *%a'+%%)+la%& P%ee'*a 4%.(%a3 e*e +e'*%a* 4e e,.l*a%ea +.34e*e'5el.% 

a'*%e4%e'.%)ale 7) e %ela5).'a%e la 3e)l e+.'.3)+.-.+)al& D)+)4l)'a  !duca"ie

antreprenorială %3%e7*e e,.l*a%ea la ele,) a +.34e*e'5el.% +a%e le 4e%3)* ,al.%)/)+a%ea

e/)+)e'* a 4%.4%)l) 4.*e'5)al 7)= 8' 4e%4e+*),1 (e*).'a%ea e/)+)e'* a 4%.4%)e) a/a+e%)&

P%.(%a3a e a%eea a*9* 4%./e.%)l.%= +9* 7) a*.%)l.% e 3a'ale& Le+*%a )'*e(%al a

 4%.(%a3e) e*e a;.l* 'e+ea% 8'a)'*ea 4%.)e+*%)) ')*5)l.% e 8',5a%e&

P%.(%a3a e*e +.'+e4* a*/el 8'+9* 8'+%a>ee +%ea*),)*a*ea )a+*)+ 7) ae+,a%ea

e3e%%)l.% )a+*)+e la 4a%*)+la%)*5)le ele,)l.%& P%./e.%)) 7) a*.%)) e 3a'ale 87) 4.*

1H

Page 20: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 20/78

+.'+e'*%a a*e'5)a 8' 3. )/e%)* a4%a a+*),)*5)l.% e 8',5a%e 7) a4%a 4%a+*)+)l.% )a+*)+e&

D),e%)*a*ea )*a5))l.% +.'+%e*e /a+e 4.);)l 7) 'e+ea% . ),e%)*a*e e .l5)) )a+*)+e& D)'

a+ea* 4e%4e+*),= 4%.4'e%)le 4%.(%a3e) ' *%e;)e 4%),)*e +a %e5e*a%e )'/le<);)le& E+?)l);%l

8'*%e )/e%)*e a;.%%) 7) .l5)) *%e;)e /)e %el*a*l 4%.)e+*%)) )a+*)+e 4e%.'ale 7) al

+..4e%%)) + ele,)) /)e+%e) +lae 8' 4a%*e&

20

Page 21: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 21/78

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizareademersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese dinviaţa reală

2. Aplicarea cunoştinţelor specifce educaţiei antreprenoriale în situaţiicaracteristice economiei de piaţă, precum şi în analizarea posibilităţilorde dezvoltare personală

3. Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor proleme teoreticeşi practice specifice mediului de afaceri

!. "valuarea comportamentului adecvat unui mediu economico#social în sc$imare

%. &ormularea unor o inii referitoare la rezolvarea rolemelor comunită ii rivind

21

Page 22: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 22/78

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

C%$!e"en)e (!ec#+#ce C%n)#nu"u#

/7/7 Ie'*)/)+a%ea %.l%)l.% 4.);)le 4e +a%e le 4.a*e8'e4l)') )'),)l 8' .3e')l e+.'.3)+7/7 E<e34l)/)+a%ea '.% +al)*5) ale

8'*%e4%)'*.%l) e ++e87/7 S*a;)l)%ea= 8' +..4e%a%e + +e)lal5)= a %.l%)l.% 4%.4%))= a+*ale 7) e 4e%4e+*),= 8'*%-' 3e) ea/a+e%)97/7 A'al)a +%)*)+ a +.34.%*a3e'*l) 8' ale(e%ea*%ael) 4%./e).'al= 4%e+3 7) a )4.');)l)*5)) e%e.%)e'*a%e 4%./e).'al 8' %a4.%* + )'a3)+a 3e)l)e+.'.3)+.-.+)al

I& Mana5e$en"ul e(u(el% !e(%nale M.*),a5)a 3'+))  Ale(e%ea *%ael) 4%./e).'al 7)

 4%.;le3a 3.;)l)*5)) 4%./e).'ale I'),)l +a 8'*%e4%)'*.%  Cal)*5) 7) +.34e*e'5e ale

8'*%e4%)'*.%l) e ++e

/77 U*)l)a%ea ae+,a* a +.'+e4*el.% 4e+)/)+ea'*%e4%e'.%)a*l)/787 Ie'*)/)+a%ea 4%e,ee%)l.% le()la*),e %e/e%)*.a%e

la a+*),)*a*ea a'*%e4%e'.%)al77 U*)l)a%ea '.% )'*%3e'*e ae+,a*e 4e'*%*)e%ea /e'.3e'el.% 4e+)/)+e )/e%)*el.% 4)e5e787 Ie'*)/)+a%ea .4.%*')*5)l.% 4)e5e)977 E,ala%ea +?)3;%)l.% 7) a *e')'5el.% +a%e)'*e%,)' 8' 3e)l e a/a+e%)9787 U*)l)a%ea ae+,a* 7) e/)+)e'* a %e%el.%= 8'/'+5)e e +a%a+*e%)*)+ele 3e)l) e+.'.3)+.-.+)al:7/7 E,ala%ea 4.);)l)*5)l.% e e%la%e a 'e)a/a+e%) 4%.4%)) 7) 4%./)*a;)le= l9' 8' +.')e%a%e)'*e%eele +.3')*5))

II7 In#)#eea *# deulaea une# a+ace# Pla'l e a/a+e%) 7) 4%.;le3ele

a4l)+%)) a+e*)a

C.')5))le le()la*),e ale a+*),)*5))a'*%e4%e'.%)ale I'*%3e'*e 'e+ea%e *)e%)) 4)e5e) Re%ele 'e+ea%e e%l%)) 'e)

a/a+e%) /)'a'+)a%e= 3a*e%)ale= 3a'e O;5)'e%ea 4%.l) P%.3.,a%ea 4%.l) Evaluarea aacerii; decizii

posibile reeritoare la aacere:- +.'*)'a%ea a/a+e%))- dezvoltarea şi

diversifcarea aacerii

- l)+?)a%ea a/a+e%))

/797 Ie'*)/)+a%ea %)+%)l.% +e e+%( )'+.34.%*a3e'*l 8' a/a+e%)797 A4l)+a%ea 4%)'+)4))l.% e*)+e 8' %ela5))le +a'(a>a5)) 7) + 4a%*e'e%))877 A'*%e'a%ea a'(a>a5)l.% 8' %e.l,a%ea 4%.;le3el.%/)%3e)8787 U*)l)a%ea '.%  *e?')+) e 'e(.+)e%e + 4a%*e'e%))e a/a+e%)9797  A'*)+)4a%ea +.'e+)'5el.% +.34.%*a3e'*l)%e4.'a;)l 8' %a4.%* + a'(a>a5)) 7) + 4a%*e'e%))

97:7  Ie'*)/)+a%ea +.'e+)'5el.% a+*),)*5))a'*%e4%e'.%l) a4%a +.'3a*.%l) 7) a4%a3e)l):77 Ie'*)/)+a%ea '.% .l5)) al*e%'a*),e la 4%.;le3ele +.3')*5))= 4%),)' )')5)e%ea J e%la%ea'e) a/a+e%)

III7E"#ca ;n a+ace# R4'e%ea 8' a/a+e%) P%)'+)4)) e*)+e 8' %ela5))le + a'(a>a5))

/)%3e)= + 4a%*e'e%)) e a/a+e%) 7) +)'*)*5))le 4;l)+e

P%.*e+5)a +.'3a*.%l) P%.*e+5)a 3e)l)

/7:7 Ie'*)/)+a%ea '.% *)4%) e %)+ 8' )*a5)))/e%)*e= 4e+)/)+e )')5)e%)) 7) e%l%)) 'e) a/a+e%)7:7 Ie'*)/)+a%ea '.% 3.al)*5) 4.);)le e

IV7 R#(c *# eu*#", ;n a+ace# R)+l 8' a/a+e%):

1& *)4%) e %)+

22

Page 23: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 23/78

C%$!e"en)e (!ec#+#ce C%n)#nu"u#

3)')3)a%e a %)+l) 8' )')5)e%ea 7) e%la%eaa/a+e%)l.% 7<7 I',e*)(a%ea ele3e'*el.% +.3'e 7) 4e+)/)+e ale%e7)*e) 8' a/a+e%)

2& 3.al)*5) e 3)')3)a%e a%)+l)

M.ele e %e7)* 8' a/a+e%) Ge'e%al 7) 4a%*)+la% 8' %eal)a%ea 'e)

a/a+e%) %e7)*e

VALORI ŞI ATITUDINI

C.34e*e'5ele (e'e%ale 7) 4e+)/)+e +a%e *%e;)e /.%3a*e 4%)' 4%.+el e 4%ea%e-

8',5a%e-e,ala%e a )+)4l)'e) E+a5)e a'*%e4%e'.%)al$ a la ;a 7) 4%.3.,ea

%3*.a%ele ,al.%) 7) a*)*)'):

I'e4e'e'5 8' (9')%e 7) 8' a+5)'e

Rela5).'a%e 4.)*), + +e)lal5)

Re4.'a;)l)*a*e 8' a+*),)*a*ea a'*%e4%e'.%)al

L);e% )')5)a*),

E/)+)e'5 e+.'.3)+&

SUGESTII METODOLOGICE

P%ee'*l +%%)+l3 e*e ' )'*%3e'* e l+% +a%e e a%eea 4%./e.%)l.% +e 4%ea )+)4l)'a !duca"ie antreprenorială= /))' +.'+e4* 8' a7a /el 8'+9* le 4e%3)*:

.%)e'*ee ele,)) 8' +'.a7*e%e 7) +.3')+a%e 4%)' a4ell= 8' +'.7*)'5

e +a= la +.'+e4*e 7) 4%a+*)+) ale l);e%e) )')5)a*),eK

-7) .%)e'*ee 4%.4%)a a+*),)*a*e 8'4%e +.'+e4e%ea 7) %eal)a%ea '.% 

)*a5)) e 8',5a%e ,)9' /.%3a%ea la ele,) a +.34e*e'5el.% 4e+)/)+e .3e')l)K

-7) 3a')/e*e +%ea*),)*a*ea )a+*)+ 8' ae+,a%ea e3e%%)l.% 

)a+*)+e la 4a%*)+la%)*5)le ele,)l.% + +a%e l+%ea&

S(e*))le 3e*..l.()+e a 8' ,ee%e e4laa%ea a++e'*l) e 4e +.'5)'*%) 4e

+.34e*e'5e&

U')*5)le e +.'5)'* '* 4%ee'*a*e 8'*%-. .%)'e +a%e ' e*e .;l)(a*.%)e&

2@

Page 24: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 24/78

D)+)4l)'a !duca"ie antreprenorială= a,9' ' 4%.''5a* +a%a+*e% a4l)+a*),= 4%e4'e

a++e'*a%ea )3e')')) a+5).'ale 8' /.%3a%ea 4e%.'al)*5)) ele,l)&

Ce'*%a%ea 4e ele, +a ;)e+* al a+*),)*5)) )'*%+*),-e+a*),e 7) .%)e'*a%ea a+e*e)a8'4%e /.%3a%ea +.34e*e'5el.% 4e+)/)+e 4%e4' %e4e+*a%ea '.% e<)(e'5e ale 8',5%))

%a;)le= 4%)'*%e +a%e:

*)l)a%ea '.% 3e*.e a+*),e e e<e34l= 8',5a%ea 4%)' e+.4e%)%e=

8',5a%ea 4%.;le3a*)a*= 8',5a%ea 4%)' +..4e%a%e= )3la%ea= >.+l e %.l%)= +a%e 4.*

+.'*%);) la e,.l*a%ea %e+e4*),)*5)) 7) +a4a+)*5)) e a;.%a%e %a5).'al a 4%.;le3el.% 

e+.'.3)+e= 4e%.'ale 7) 4;l)+e= 8' +.'*e<*l ') 3e) e+.'.3)+= .+)al 7) +l*%al

+.34le< 7) )'a3)+K

%eal)a%ea '.% .;e%,a5))= *)) e +a= ela;.%a%ea '.% 4la'%) e

a/a+e%) 7) 4.%*./.l))= )'),)al 7) 8' (%4%) e l+%= 4e'*% e<e%a%ea +.34e*e'5el.% 

e 8'*%e4%)'*.%= *)l)a%ea +al+la*.%l) a ./*l) e+a5).'al 7) )'*e%'e*l) 8'

e<e%+)5)) e )3la%e a e%l%))= 3.')*.%)%)) 7) e,al%)) a/a+e%)) +a%e 4.* a4%.4)a

 4%.+el e 4%ea%e-8',5a%e-e,ala%e e %eal)*a*ea e+.'.3)+K

.4e%a%ea + )/e%)*e al*e%'a*),e e<4l)+a*),e 8' )'*e%4%e*a%ea '.% /a4*e=

/e'.3e'e= 4%.+ee e+.'.3)+e +a%e 4.a*e +.'*%);) la e,.l*a%ea ') +.34.%*a3e'*+.34e*)*), 7) %a5).'al 8' *)l)a%ea %e%el.% 4%.4%))&

E,ala%ea %e4%e)'* . +.34.'e'* .%(a')+ a 4%.+el) e 8',5a%e& E,ala%ea *%e;)e e

%eal)ee 8' 3. 4%e4.'e%e'* +a e,ala%e +.'*)'= /.%3a*),& Al*%) e /.%3ele 7) )'*%3e'*ele

+la)+e e e,ala%e= %e+.3a'3 *)l)a%ea '.% /.%3e 7) )'*%3e'*e +.34le3e'*a%e= +3 '*:

 4%.)e+*l= 4.%*./.l)l= a*.e,ala%ea= .;e%,a%ea )*e3a*)+ a a+*),)*5)) 7) a +.34.%*a3e'*l)

ele,)l.%&

2

Page 25: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 25/78

Gu!ul de lucu !en"u Cu#culu$=

 4%./& E(e' STOICA I'4e+*.% e 4e+)al)*a*e M)')*e%l E+a5)e) 7) Ce%+e*%))

 4%./& A'(ela TEILEANU E<4e%* C&N&C&= G%4l +.la% N)+?)*a S*'e+$= B+%e7*)

 4%./& Ele'a BLAN +.ala S4e%).a% C.3e%+)al N& %e*le+$= B+%e7*)

 4%./& M)?a) NZDRVAN L)+el Te.%e*)+ T.% Vla)3)%e+= B+%e7*)

 4%./& Fl.%)'a OET C.le()l Na5).'al A'%e) a('a$= B%a7.,

 4%./& S.%)' SPINEANU- DOBROT I'4e+*.% e 4e+)al)*a*e S&N&E&E&

2

Page 26: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 26/78

Plan#+#cae calenda#("#c, la educa)#e an"e!en%#al,

cla(ele a X-a l#ceu

C%$!e"en)e 5eneale

1& U*)l)a%ea +.'+e4*el.% 4e+)/)+e e+a5)e) a'*%e4%e'.%)ale 4e'*% .%(a')a%ea e3e%%)l.% e +'.a7*e%e 7) e e<4l)+a%e a '.% /a4*e=e,e')3e'*e= 4%.+ee )' ,)a5a %eal2& A4l)+a%ea +'.7*)'5el.% 4e+)/)+e e+a5)e) a'*%e4%e'.%)ale 8' )*a5)) +a%a+*e%)*)+e e+.'.3)e) e 4)a5= 4%e+3 7) 8' a'al)a%ea 4.);)l)*5)l.%

e e,.l*a%e 4e%.'al@& C..4e%a%ea 8' +a%l )/e%)*el.% (%4%) 4e'*% %e.l,a%ea '.% 4%.;le3e *e.%e*)+e 7) 4%a+*)+e 4e+)/)+e 3e)l) e a/a+e%)& E,ala%ea +.34.%*a3e'*l) ae+,a* ') 3e) e+.'.3)+.-.+)al 8' +?)3;a%e& F.%3la%ea '.% .4)')) %e/e%)*.a%e la %e.l,a%ea 4%.;le3el.% +.3')*5))= 4%),)' )')5)e%ea 7) e%la%ea a/a+e%)l.% 

C%$!e"en)e (!ec#+#ce

1&1& Ie'*)/)+a%ea %.l%)l.% 4.);)le 4e +a%e le 4.a*e 8'e4l)') )'),)l 8' .3e')l e+.'.3)+1&2& U*)l)a%ea ae+,a* a +.'+e4*el.% 4e+)/)+e a'*%e4%e'.%)a*l)1&@& Ie'*)/)+a%ea 4%e,ee%)l.% le()la*),e %e/e%)*.a%e la a+*),)*a*ea a'*%e4%e'.%)al1&& Ie'*)/)+a%ea %)+%)l.% +e e+%( )' +.34.%*a3e'*l e a/a+e%)2&1& E<e34l)/)+a%ea '.% +al)*5) ale 8'*%e4%)'*.%l) e ++e2&2& U*)l)a%ea '.% )'*%3e'*e ae+,a*e 4e'*% *)e%ea /e'.3e'el.% 4e+)/)+e )/e%)*el.% 4)e5e@&1 &S*a;)l)%ea %.l%)l.% 4%.4%))= a+*ale 7) e 4e%4e+*),= 8'*%-' 3e) e a/a+e%)

@&2& A'*%e'a%ea a'(a>a5)l.% 8' %e.l,a%ea 4%.;le3el.% /)%3e)&1& A'al)a +%)*)+ a +.34.%*a3e'*l) 8' ale(e%ea *%ael) 4%./e).'al&2& E,ala%ea +?)3;%)l.% 7) a *e')'5el.% +a%e )'*e%,)' 8' 3e)l e a/a+e%)&1& E,ala%ea 4%.4%)e) a/a+e%)= a,9' 8' ,ee%e )'*e%eele +.3')*5))&2& Ie'*)/)+a%ea '.% .l5)) al*e%'a*),e la 4%.;le3ele +.3')*5))= 4%),)' e%la%ea 'e) a/a+e%)

26

Page 27: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 27/78

LICEUL TE!NOLOGIC LUPENI

  Claa a X-a A= B= C

D)+)4l)'a: Educaţie antre+renorială  T)34 - 1 .%J4*39

P%./e.%: !..% V).%el

PLANIFICARE CALENDARISTIC

#nitate de $n%ă"are Nr. orealocate

Competente speci&ice Con"inuturi 'ăptăm(na

I. MANAGEMENTUL RESURSELOR PERSONALE

H1&1K 1&2K 2&1K 2&2K

2&@K @&1K

1& La 8'+e4* e %3& S4)%)*l a'*%e4%e'.%)al 1 2& Ale(e%ea *%ael) 4%./e).'al& C)'e '* e 2

I'*e%eele-,a%)a;)le 3.*),a5).'ale @ Ca%)e%a

P.%*./.l)l 4e%.'al A4l)+a*)e @& I'),)l +a 8'*%e4%)'*.% 6

Î'*%e4%)'*.% 7) 3a'a(e%& I'*%a4%e'.%)) Cal)*5) 7) +.34e*e'5e ale 8'*%e4%)'*.%l) e ++e

E,ala%ea 4)%)*l) a'*%e4%e'.%)al & C.')5))le le()la*),e ale a+*),)*5)) a'*%e4%e'.%)ale& S*a**l >%))+ H

II& INIIEREA I DERULAREA ACIUNIIANTREPRENORIALE AFACERII

1&1K 1&2K 1&@K 2&1K@&2K &1K &2K &@K &

  Î'/))'5a%ea 'e) .+)e*5) +.3e%+)ale 10 & Pla'l e a/a+e%)& I')5)e%ea 'e) a/a+e%) 11 Pla'l e a/a+e%)-*%+*% 7) /'a3e'*a%e 12

Ie) 7) 4la'%) e a/a+e%) [email protected]& S*))le e 4)a5& Ma%e*)'(l )')5)e%)) 'e) a+*),)*5) e+.'.3)+e 1

A'al)a +.'+%e'5e) 1 Ie'*)/)+a%ea e(3e'*el.% e 4)a5 16

Î'*%e4%)'*.%l= a+*.% ee'5)al al e+.'.3)e) e 4)a5 1RECAPITULARE 1 1

II& INIIEREA I DERULAREAACIUNII ANTREPRENORIALE

H

1&1K 1&2K 1&@K 2&1K@&2K &1K &2K &@K &

  Re%ele 3a*e%)ale 1H

Re%ele 3a'e& Re+%*a%ea 4e%.'all) 20 & O;5)'e%ea 4%.l)& C.'+e45)a& P%e5l 21 Cal+la%ea 4%e5l) e ,9'a%e 22

H& P%.3.,a%ea 4%.l)& M)<l e 3a%e*)'( 2@ Ca34a')a e 4%.3.,a%e 2

10&E,ala%ea a/a+e%))& P%)'+)4)) e e,ala%e a /)%3e) 2 P%.+el e e,ala%e a /)%3e)& Fea;)l)*a*ea /)%3e) 26

11&L);e%*a*e e a+5)'e 7) %e4.'a;)l)*a*e& L);e%a )')5)a*), 7) %4'e%ea 8' a/a+e%) 2

III& ETICA ÎN AFACERI 1&2K 1&@K 1&K @&@K &1

  E*)+a 8' 3a'a(e3e'*l a/a+e%)) 212&P%)'+)4)) e*)+e 8' a/a+e%) 2H

C.%) e*)+e @01@&P%.*e+5)a +.'3a*.%l)& P%.*e+5)a 3e)l) @11&R)+l 8' a/a+e%)& T)4%) e %)+%)& M)')3)a%ea %)+%)l.% @2

IV&RISC I REUITA ÎN AFACERI 2 1=2K 1&@K 1&K @&@K &11&M.ele e %e7)* 8' a/a+e%) @@

Ge'e%al 7) 4a%*)+la% 8' %e7)*a 'e) a/a+e%) e ++e @V& RECAPITULARE 1 @

2

Page 28: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 28/78

PROIECTAREA UNITĂŢII DE >NVĂŢARE

#nitatea de $n%ă"ăm(nt)iceul +e,nologic upeni

 -ro&esor)odor iorel 

 Disci+lina) Educaţie antre+renorială 

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE IIIETICA >N AFACERI

 N%& .%e al.+a*e: .%e

CONTINUTURI C&S& ACTIVITI DEÎNVARE

 NR&ORE RESURSE EVALUARE

Ra4'e%ea

)' a/a+e%) 1&&

2&& @&2&

@&@&

&&

&&

&2&

E<4l)+a%ea +.'+e4*l) e

==%a4'e%e )' a/a+e%)==

E'3e%a%ea /'+*))l.%%a4'e%))

Cla)/)+a%ea /.%3el.%%a4'e%))

Ie'*)/)+a%ea )/e%e'*el.%e<)*e'*e )'*%e 4%)'+)4alele /.%3e e

%a4'e%eK-%a4'e%ea )+)4l)'a%a-%a4'e%ea+.'*%a,e'*).'ala-%a4'e%ea +),)la:  a +.'*%a+*ala  ; el)+*ala-%a4'e%ea 4e'alaE<4l)+a%ea +a /.%3a

1 Ma'alele e

E+a*)ea'*%e4%e'.%)ala

Re,)*e ) l+%a%)e 4e+)al)*a*e

I'*e%'e*l &Cal+la*.%l

F)e e l+%

F)e e.+3e'*a%e

D)+*).'a%e

E,ala%e .%ala

E,ala%e +%)a

O;e%,a%ea)*e3a*)+a aC.34.%*a3e'*l)Ele,)l.% 

A*.e,ala%ea

P%.)e+*l

P.%*./.l)l

Q.+l e %.l

2

Page 29: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 29/78

 4a%*)+la%aA e,a)')) /)+ale&  E'3e%a%ea /a4*el.%+.')e%a*e e,a)'e

/)+ala&

Ie'*)/)+a%ea a'+*)')l.%+a%eS'* a4l)+a*e:e/a+e%ea +.'*%a+*l) e3'+a-a3e') +.'*%a,e'*).'ale-4la*a '.% 4e'al)*a*)-e+ae%) )' a'3)*e%e4*%)

-4ee4e 4%),a*),e el);e%*a*e

P%ee'*a%ea%e4.'a;)l)*a*)l.% 'e)/)%3e

CONTINUTURI C&S& ACTIVITI DEÎNVARE

 NR&ORE RESURSE EVALUARE

 &  2&P%)'+)4))e*)+e )'  Rela*))le +a'(a>a*))

/)%3e)=+Pa%*e'e%)) ea/a+e%) ) +)'*)**))leP;l)+e&

1&&

2&&

@&2&

@&@

&&

&&

E'3e%a%ea 4%)'+)4))l.%e +a%eT%e;)e a e *)'a +.'* )'%ela*))le /)%3e) +

 4e%.a'eleF))+e ) >%))+e&E<4l)+a%ea 4%)'+)4))l.%&Ie'*)/)+a%ea +el.% ,al.%) ee'*)ale 4e +a%e*%e;)e a le a);a )',ee%e +.34a')a&C'.a*e%ea 4%.,.+a%)l.% M.%ale )' ,)a*a e

1Ma'alele eE+a*)ea'*%e4%e'.%)ala

Re,)*e ) l+%a%)

e 4e+)al)*a*e

I'*e%'e*l &Cal+la*.%l

F)e e l+%

2H

Page 30: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 30/78

&2& a/a+e%)&E<e34l)/)+a%ea a4l)+a%)) 4%)'+)4))l.% 4%e+3 ) ae/e+*el.% 

A4l)+a%)) a+e*.%a&C.3e'*a%ea '.% +)*a*e&

F)e e.+3e'*a%e

D)+*).'a%e

 @&P%.*e+*)a

+.'3a*.%l)

De+%)e%ea

+.34.%*a3e'*l)I'*%e4%)'a*.%)l.% E'3e%a%ea 4%)'+)4alel.%%e4*%) ale+.'3a*.%)l.% D)+*a%ea le()la*)e) )',)(.a%e-O&G&21J1HH2-Le(ea 11J1HH-Le(ea @1J1HH0-Le(ea 11J1HH1

-Le(ea 21J1HH6E'3e%a%ea )e<e34l)/)+a%eCa%)l.% e )'+al+a%e a%e4*%)l.%+.'3a*.%)l.% E'3e%a%ea 4%)'+)4alel.%.%(a')3e + %.l )' 4%.*e+*)a +.'3a*.%l)&P%ee'*a%ea .%(a')3el.%+ %.l )' 4%.*e+*)a

+.'3a*.%)l.%:-A&N&P&C&-O&P&C&Ga%a F)'a'+)a%a-I'4e+*.%a*l e P.l)*)e-A(e'*)a 4*%& 4%.*e+*)a3e)l)-D)%e+*)a Ge'e%alaSa')*a%-Ve*e%)'a%a

 

&&

Ma'alele eE+a*)ea'*%e4%e'.%)ala

Re,)*e ) l+%a%)e 4e+)al)*a*e

I'*e%'e*l &Cal+la*.%l

F)e e l+%

F)e e.+3e'*a%e

D)+*).'a%e

@0

Page 31: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 31/78

&P%.*e+*)a

3e)l)

De/)')%ea 3e)l)

E,)e'*)e%ea 3.l) 4%)' +a%eA +.'*%);)* .3l lae*e%).%a%eaMe)l)&

E<4l)+a%ea 4%)'+)4))l.% 4%.(%a3l)

2

@1

Page 32: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 32/78

 '&(#E!% D#DA!%#! 

/7 Da"e 5eneale

Un#"a"ea de ;n',",$?n" =L#ceul [email protected]%l%5#c Lu!en#

P%+e(% %d% V#%el

Cla(a - a X-a

D#(c#!l#na - !duca"ie antreprenorială

Ca!#"%lul  Ma'a(e3e'*l %e%el.% 4e%.'ale

Te$a - Cariera

T#!ul lec)#e#-3)<*= e ,e%)/)+a%e= *%a'3)*e%e e +'.7*)'5e T#$! al%ca" - 03)'&

O&#ec"#'ele #n("u###=

aB C%$!e"en)e 5eneale=

- U*)l)a%ea +.'+e4*el.% 4e+)/)+e e+a5)e) a'*%e4%e'.%)ale 4*& e<4l)+a%ea '.% /a4*e= e,e')3e'*e=

 4%.+ee )' ,)a5a %eal&

- A4l)+a%ea +'.7*)'5el.% 8' %e.l,a%ea '.% )*a5)) 4%.;le3= 4%e+3 7) 8' a'al)a%ea

 4.);)l)*5)l.% 4e%.'ale e e,.l*a%e&

- C..4e%a%ea + +e)lal5) 8' %e.l,a%ea '.% 4%.;le3e *e.%e*)+e 7) 4%a+*)+e&

- Ma')/e*a%ea ') +.34.%*a3e'* .+)al a+*), 7) %e4.'a;)l= ae+,a* 'e) l3) 8' +?)3;a%e&

- Pa%*)+)4a%ea la la%ea e+)))l.% 7) la %e.l,a%ea 4%.;le3el.% +.3')*5))&

- F.%3la%ea '.% .4)')) %e/e%)*.a%e la %e.l,a%ea 4%.;le3el.% +.3')*5))= 4%),)' )')5)e%ea 7)

e%la%ea a/a+e%)l.%&

&B C%$!e"en)e (!ec#+#ce=

- Ie'*)/)+a%ea %.l%)l.% 4e +a%e le 4.a*e 8'e4l)') )'),)l 8' .3e')l e+.'.3)+

- Re+'.a7*e%ea 'e+e)*5)) 7) )34l)+a5))l.% 3a'a(e3e'*l) +a%)e%e)

- S*a;)l)%ea 8' +..4e%a%e + +e)lal5)= a %.l%)l.% 4%.4%))= a+*ale 7) e 4e%4e+*),= 8'*%-' 3e) e

a/a+e%)

@2

Page 33: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 33/78

- Real)a%ea 4la'l) 4e%.'al e +a%)e%

- A'al)a +%)*)+ a +.34.%*a3e'*l) 8' ale(e%ea *%ael) 4%./e).'al

S"a"e5#a d#dac"#c,

aB Me"%de *# !%cedee d#dac"#ce= e<4'e%ea= e<4l)+a5)a= +.',e%a5)a e%)*)+= >.+ e

%.l

&B M#l%ace de ;n',),$?n"= 3a'al=/)7a e e,ala%e= 2 4la'7e

#&l#%5a+#a

-E+a5)e a'*%e4%e'.%)al +l& a X-a= e& C.%,)'-P%.(%a3a 7+.la% 4*& E+a5)e a'*%e4%e'.%)al +l& a X-a= '%& H J @1&0&200

-E+.'.3)a 8'*%e4%)'e%)) 7) ele3e'*e e le()la5)e-3a'al 4*& +l a XI-a= e& E+.'.3)+

P%e'),e%)*a%)a

@@

Page 34: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 34/78

7 De(+,*uaea lec)#e#

aB M%$en" %5an#3a"%#c- 2-@  3)'= ,e%)/)+a%ea 4%ee'5e)= a 3a*e%)all) )a+*)+= a +%5e')e)

+lae)= a a*)*)')) ele,)l.%&

&B Ve#+#caea cun%*"#n)el% /%.'*al 7) )'),)al 10-1 3)'&

cB C%$un#caea n%#l% cun%*"#n)e- 2 3)':

  A+*),)*a*ea 4%./e.%l) A+*),)*a*ea ele,)l.%  

  - E<4l)+ +e 8'ea3' +a%)e%= .+4a5)e=

/'+5)e= 4%./e)e&  e&ini"ie: Cariera %e4%e)'* *.*al)*a*ea

 4%./e))l.%= 3ee%))l.%= .+4a5))l.%= %.l%)l.% .+)ale=

/a3)l)ale /'+5))l.% e*+& %eal)a*e e-a l'(l ,)e5))&

  S++el e4)'e e +a4a+)*a*ea '.a*% e

a 'e 4la')/)+a a+5)')le 4.*%),)* 4.*e'5)all) 4e%.'al&

  A*)= ale(e%ea +a%)e%e ' 3a) e*e ?.*%9*

e +*%e 4%)'5)= 4e ;aa *%a)5)e)= +) /)e+a%e )'*%e '.)

 4.a*e %eal)ee ' management al carierei )'(%=

+ a>*.%l 4%)'5)l.% a + a>*.%l +.')l)e%l)

,.+a5).'al&

 2anagementul carierei 4%e4'e . e%)e

e 4%.+ee +a%e ,)ea +'.a7*e%ea 4%.4%))l.% 

 4.);)l)*5)= e+)))le +a%e e )34' 8' 4%),)'5a

 4a%+%l) 7+.la%= 4%./e).'al 7) .+4a5).'al *.a*e

a+ele 4%.+ee +a%e 'e 4e%3)* ' +.'*%.l a4%a 4%.4%)e) ,)e5)&

   actorii care in&luen"eaă plani&icarea

carierei sunt)

- 4.*e'5)all 4e%.'al

- )'*e%eele 4e%.'ale

- Ele,)) e/)'e+

.+4a5)a= /'+5)a= 4%./e)a- S*a;)le+ +e e*e

+.')le%l ,.+a5).'al

- Se (%4ea 4e

e+?)4e 7) %eal)ea . l)* +

a4*)*)')le 'e+ea%e 4e'*%

%3*.a%ele 4%./e)):

)'/.%3a*)+)a'= ,9'*.%= 3e)+=

3a'a(e%= 4%./e.% 

- Real)ea . l)*

+ a;)l)*5)le *%a'/e%a;)le 8' +al

 4%./e))l.% 3e'5).'a*e

- S*a;)le+ +e .%e+

a*) a'(a>a*.%))

@

Page 35: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 35/78

- a7*e4*%)le 7) %e+.3a'%)le

+el.%lal5)= 8' 4%)3l %9' ale /a3)l)e)

- *a**l .+).-e+.'.3)+ ./e%)*

e ),e%ele 4%./e)) 7) .+4a5))

- *a%ea (e'e%al a e+.'.3)e) 7)

 4)a5a 3'+))

- +.*%)le /.%3%)) 4%./e).'ale

  Ale(e%ea +a%)e%e) ' e*e ' l+% /a+)l=

 4e'*% a+ea*a 4*e3 a4ela la 4e+)al)7*) 8' +.')l)e%e

7) .%)e'*a%e ,.+a5).'al= a% 'e 4*e3 ;aa 7) 4e

 4%.4%))le /.%5e&   eu6ita $n %ia"ă  e4)'e e 4%e(*)%ea

'.a*%= e e<4e%)e'5a a+3la*= e e/.%*%)le 4e

+a%e le e4'e3= e+) ' e<)* . %ela5)e )%e+* 8'*%e

+a%a+*e%)*)+)le e 4e%.'al)*a*e 7) 3e))le

.+4a5).'ale&

dB F#6aea n%#l% cun%*"#n)e= %eal)a%ea /ee-;a+-l): -a /+* 4e 4a%+%l le+5)e) 7) 4%)'

)'*e%3e)l /)7e) e e,ala%e&- 10 3)'&

eB Te$a !"7 aca(, = S*a;)l)5) 4la'l 4e%.'al e +a%)e%

@

Page 36: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 36/78

 '&(#E!% D#DA!%#! 

Un#"a"ea de ;n',",$?n" =L#ceul [email protected]%l%5#c Lu!en#

P%+e(% %d% V#%el

Cla(a - a X-a

D#(c#!l#na - !duca"ie antreprenorială

Ca!#"%lul  Ma'a(e3e'*l %e%el.% 4e%.'ale

Te$a  -lanul de a&aceri

T#!ul lec)#e#- e +.3')+a%e e '.) +'.7*)'5e T#$! al%ca" - 03)'&

OIECTIVE =

C%$!e"en), 5eneal,=Î'7)%ea l)3;a>l) e+a*)e)

a'*%e4%e'.%)ale 7) *)l)a%ea ae+,a* a +.'+e4*el.% 4e+)/)+e

8' a+5)') e+.'.3)+e&

(,iecti-e o+eraţionale (o1 să deinească +lanul de aaceri sta,ilind corelatii cualte conce+te economice cunoscute

O%: e<4l)+e 'e+e)*a%ea 8'*.+3)%)) ') 4la' e

a/a+e%)

O%8 =  )e'*)/)+e e*a4ele ') 4la' e a/a+e%)

 

STRATEGII DIDACTICE=

METODE ŞI PROCEDEE=

e6!uneea1 e6!l#ca)#a d#dac"#c1 c%n'e(a)#a1 !%&le$a"#3aea1 %&(e'a)#a (#("e$a"#c *#

#nde!enden"1 $e"%da c#%c@#nelu#1 $e"%da SINELG1 $e"%da R7A7I71 !e3en"ae !%e !%#n"1

e+ea"ul1 lucul !e ec@#!e

MILOACE ŞI MATERIALE=

@6

Page 37: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 37/78

/)7e e l+%= )'*e%'e*l= *a;la )'*e%a+*),= 3a'ale e

e+a*)e a'*%e4%e'.%)ala= +le(e%)= ,)e.4%.)e+*.%l= +al+la*.%l= .

3)'(e

  ILIOGRAFIE=

 E+a5)e a'*%e4%e'.%)al= 3a'al +laa a X-a= Ele'a L47a 7)

V)+*.% B%a*= e)*%a C.%,)' De,a

 E+a5)e a'*%e4%e'.%)al= 3a'al +laa a X-a= Fl.%)'a O5e*=

Ale<a'% O5e*= e)*%a CD P%e

 E+a5)e a'*%e4%e'.%)al= 3a'al +laa a X-a= XXX= e)*%a

S)(3a  Pla'l e a/a+e%) (?) 4%a+*)+= I.' Ma%)' Sa'le+=

e)*%a C! Be+ 

 &4la'ea/a+e%e&%. &)e)e/a+e%)&%. 

@

Page 38: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 38/78

L)4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

@

Page 39: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 39/78

L)4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

@H

Page 40: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 40/78

L)4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0

Page 41: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 41/78

 '&(#E!% D#DA!%#! 

Un#"a"ea de ;n',",$?n" =L#ceul [email protected]%l%5#c Lu!en#

P%+e(% %d% V#%el

Cla(a - a X-a

D#(c#!l#na - !duca"ie antreprenorială

Ca!#"%lul  INIIEREA I DERULAREA ACIUNII ANTREPRENORIALE

Te$a  -romo%area intreprinderii

T#!ul lec)#e#- e /.%3a%e 4%)+e4e%) ) e4%)'e%) T#$! al%ca" - 03)'&

  OIECTIVUL FUNDAMENTAL:

  A4%./'a%ea '.5)')l.% %e/e%)*.a%e la 3)>l.a+ele 4;l)+)*a%e +a%e /a+)l)*ee +a4a+)*a*ea

e +%ea%e a '.% a/)e= ;%.%)= 4l)a'*e= e*+

OIECTIVE OPERAŢIONALE :

 a s&(r6itul acti%ită"ii didactice to"i ele%ii ar trebui să &ie capabili)

7 1 să reol%e subiectul 1 6i $n maim 5 minute

7 să creee $n cadrul laboratorului un miloc de publicitate

STRATEGII DIDACTICE

/7 MILOACE DIDACTICE

Ma*e%)ale )a+*)+e:

• Pe'*% 8'*%ea(a +la:

◊ )a4.)*),e P.e% 4.)'*

◊ a/)e= 4l)a'*e= +a*al.a(e= ;%.%) ale a(e'*))l.% 

• Pe'*% /)e+a%e ele,:

◊ 3a'al

◊ /)7e e l+%

7 METODE DE >NVĂŢĂMHNT 

• P%.;le3a*)a%e 

• C.',e%a5)a e%)*)+a

• B%a)'*.%3)'( l

1

Page 42: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 42/78

• E<4l)+a*)a

• De3.'*%a*)a

87 MODURI DE ACTIVITATE CU ELEVII

• F%.'*al 4e'*% %ea+*al)a%ea +'.7*)'5el.%= )+*a%ea %el*a*el.%

• Î' e+?)4 %eal)a%e ') +a*al.(= a/)

• I'),)al  a+*),)*a*e + /)7ele e l+%

TIPUL LECŢIEI= e /.%3a%e 4%)+e4e%) ) e4%)'e%)

LOCUL DESFĂŞURĂRII LECŢIEI= la&%a"%ul $ul"#$ed#a

SURSE INFORMAŢIONALE=

◊ D.+3e'*e 4.%*),e: +a*al.a(e= ;%.%)

◊ B);l).(%a/)e 4ea(.()+:

o D%* M&= D)a+*)+a 4%e%)) )+)4l)'el.% e+.'.3)+e= E)*%a ASE

B+%e*) 200

◊ B);l).(%a/)e e 4e+)al)*a*e

◊ S*a'+)le+ G&= Ma'a(e3e'*l a(e'*)e) e *%)3= E)*%a ASE= 200

2

Page 43: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 43/78

DESFĂŞURAREA LECŢIEI SECVENŢELOR DIDACTICE B

ETAPELELECIEI+e'a%)l)a+*)+

OB&OPERAIO NALE

ACTIVITI DE ÎNVARE

PROFESOR ELEV

STRATEGIADIDACTIC

EVALUARE

M.3e'*.%(a')a*.%)+  @ 3)'

D)*%);)e /)ele) e<4l)+ele,)l.% +e

*%e;)e a /a+A'e<a 1- F)ae l+%

A+l*e<4l)+a*))le

Ve%)/)+a%ea+'.*)'*el.%'e+ea%e%e.l,a%))

*e3e) 3)'

T%aeaa%+)')le el+%

R4'e la8'*%e;%)le 4%./e.%l) 7)'.*ea

%4'%)le

E<4l)+a*)aP%.;le3a*)a%eaB%a)'*.%3)'( l

C.',e%a5)ae%)*)+a

F.%3a*),a

Re.l,a%eaa%+)')l.%)'),)al@ 0 3)'

O 1O2

S4%a,e(?ea7) 8'%3a+*),)*a*ea

Re.l,a%+)')le )'/)a e l+%

Ve%)/)+a%ea%eal)a%))a%+)')l.% )/.%3la%ea

C.%e+*ea(%e7el)leKRe/.%3lea+.'+l))le

 N.*ea+.'+l))leKI7) +.%e+*ea(%e7el)leK

E<4l)+a*)aC.',e%a5)ae%)*)+a

F.%3a*),a

@

Page 44: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 44/78

+.'+l))l.% )a4%e+)e%)l.% 

*a;)l)*e eele,)&

'.*eaI')+a5))le 4%./e.%l)

   '&(#E!% D#DA!%#! 

/7 Da"e 5eneale

Un#"a"ea de ;n',",$?n" =L#ceul [email protected]%l%5#c Lu!en#

P%+e(% %d% V#%el

Cla(a - a X-a

D#(c#!l#na - !duca"ie antreprenorială

Ca!#"%lul  Ma'a(e3e'*l %e%el.% 4e%.'ale

Te$a   :ntreprinător 6i manager 

T#!ul lec)#e#- e ,e%)/)+a%e ) a4%e+)e%e T#$! al%ca" - 03)'

O&#ec"#'ele #n("u###=

aB C%$!e"en)e 5eneale=

- U*)l)a%ea +.'+e4*el.% 4e+)/)+e e+a5)e) a'*%e4%e'.%)ale 4*& e<4l)+a%ea '.% /a4*e= e,e')3e'*e=

 4%.+ee )' ,)a5a %eal&

- A4l)+a%ea +'.7*)'5el.% 8' %e.l,a%ea '.% )*a5)) 4%.;le3= 4%e+3 7) 8' a'al)a%ea

 4.);)l)*5)l.% 4e%.'ale e e,.l*a%e&

- C..4e%a%ea + +e)lal5) 8' %e.l,a%ea '.% 4%.;le3e *e.%e*)+e 7) 4%a+*)+e&

- Ma')/e*a%ea ') +.34.%*a3e'* .+)al a+*), 7) %e4.'a;)l= ae+,a* 'e) l3) 8' +?)3;a%e&

- Pa%*)+)4a%ea la la%ea e+)))l.% 7) la %e.l,a%ea 4%.;le3el.% +.3')*5))&

Page 45: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 45/78

- F.%3la%ea '.% .4)')) %e/e%)*.a%e la %e.l,a%ea 4%.;le3el.% +.3')*5))= 4%),)' )')5)e%ea 7)

e%la%ea a/a+e%)l.%&

&B C%$!e"en)e (!ec#+#ce=

C1 - Ie'*)/)+a%ea 4%e,ee%)l.% le()la*),e %e/e%)*.a%e la 8'*%e4%)'*.% 

C2 - De/)')%ea 8'*%e4%)'*.%l)

C@ - E'3e%a%ea /a+*.%)l.% +a%e )'/le'5ea 3a')/e*a%ea 4)%)*l) a'*%e4%e'.%)al

C De/)')%ea 3a'a(e%l)

C- C.%ela%ea '),el%)l.% e 3a'a(e3e'* + a4*)*)')le 'e+ea%e

C6- C.34a%a%ea 8'*%e4%)'*.%l) + 3a'a(e%l&

  S"a"e5#a d#dac"#c,

cB Me"%de *# !%cedee d#dac"#ce= e<4'e%ea= e;a*e%ea= 4%ee'*a%e 4.e%-4.)'*=

+.',e%a5)a e%)*)+=e<4l)+a5)a= >.+ e %.l

dB M#l%ace de ;n',),$?n"= 3a'al= /)7e e l+%= /)7a e /ee-;a+= ,)e.4%.)e+*.% 

L%cul de de(+,*uae: ala e +laa

F%$e de de(+,*uae a #n("u### = /%.'*al= )'),)al= 4e (%4e

#&l#%5a+#a

-E+a5)e a'*%e4%e'.%)al +l& a X-a= e& C.%,)'

-P%.(%a3a 7+.la% 4*& E+a5)e a'*%e4%e'.%)al +l& a X-a= '%& H J @1&0&200

-E+.'.3)a 8'*%e4%)'e%)) 7) ele3e'*e e le()la5)e-3a'al 4*& +l a XI-a= e& E+.'.3)+

P%e'),e%)*a%)a

Page 46: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 46/78

7 De(+,*uaea lec)#e#

MOMENTELELECTIEI

COMPET

ACTIVITATE PROFESOR ACTIVITATE ELEV STRATEGIIMETODE FORME MIQL

1 2 @ 6 MOMENTORGANIZATORIC 1 3)'

VERIFICAREACUNOSTINTELOR ANTERIOARE- 3)'

CAPTAREAATENTIEI 7)ANUNTAREA NOII TEME1 3)'

C1

 e *a;)le7*e 4%ee'5a&e a)(%a e<)*e'*a ;ae) 3a*e%)ale e a7ea ele,)) 4e (%4e

Se %eal)ea 4e ;a e )'*%e;a%):Ce e*e +a%)e%aCe e*e 4la'l 4e%.'al e +a%)e%

E'3e%a5) /a+*.%)) +a%e )'/le'5ea 4la')/)+a%ea +a%)e%e)Ce .%e+ a*) a'(a>a*.%))

Se a''5a *)*ll '.)) *e3e:Î'*%e4%)'*.% 7) 3a'a(e% 

P%./e.%l a*%a(e a*e'5)a a4%a a 4a*% a4e+*e +a%e +a%a+*e%)ea8'*%e4%)'*.%l:-8'*%e4%)'*.%l e*e ' )')5)a*.% ''3a) 8' .3e')l e+.'.3)+= +?)a%a+ a+e*a e*e +ea 3a) e<*)' a%)e

Ele,)) %4' la al '3el) l.%= 4%e(*e+ 4e'*% le+5)e& S'*.l)+)*a5) a e .%(a')ee 8' @ (%4e8' /'+5)e e *)ll e 8',5a%e

- Te3a e4%e +a%e -a ,.%;)* .%a*%e+*a e*e:$ Ca%)e%a$

- ele,)) %4' la 8'*%e;%) 

- ele,)) '.*ea )' +a)e*e *)*llle+5)e)&

- ele,)) e/)'e+ 8'*%e4%)'*.%la,9' 8' ,ee%e +'.7*)'5ele)'*e%)+)4l)'a%e

C.',e%a5)a F%.'*al

V)e.- 4%.)e+*.% 

6

Page 47: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 47/78

[email protected] 3)'

C2

C@

e 3a')/e*a%e a 4)%)*l)a'*%e4%e'.%)alK-8'*%e4%)'*.%l 87) a3 %)+%)lee%),a*e )' a+5)'ea a 3a*e%)ale= 4)?)+e= .+)aleK-8'*%e4%)'*.%l e*e ' )'.,a*.% 8'e'l + e<4l.a*ea '.) +.3;)'a5))

a +eea +e e<)* e>aK-8'*%e4%)'*.%l 87) 3a')/e*4)%)*l a'*%e4%e'.%)al 8' ,ee%ea.;5)'e%)) '.% a*)/a+5))3a*e%)ale= 4)?.l.()+e= .+)ale a 3.%ale&P%./e.%l e'3e% /a+*.%)) +a%e)'/le'5ea 3a')/e*a%ea 4)%)*l)a'*%e4%e'.%)al:Fa+*.%) 3a+%.e+.'.3)+):a *a%ea (e'e%al a e+.'.3)e)e<)*e'5a '.% /ae e +%e7*e%e a%e+e%e a a+*),)*5)) e+.'.3)+e ; %a*a )'/la5)e)+ %a*a .;9')) 3l*e )'*%e a/a+e%)

e /a+ 8' ;aa '.% 834%3*%) a++el la +a4)*al e<)*e'5a '.% 4.);)l)*5) e /)'a'5a%e a a+*),)*5)l.% e+.'.3)+e '. e3a%a*ee %e(le3e'*%) >%))+e le(a*e ee<& e /a+)l)*5) (,e%'a3e'*ale 4e'*% a/a+e%)&Fa+*.%) 3)+%.e+.'.3)+):a +.34e*e'5a a'*%e4%e'.%)ale5)'e%ea ') 4.*e'5)al 4%.4%) 8'a+e* e': +'.7*)'5e le(a*e e 4%.+5)e= 3a%e*)'(= .3e')l

- Ele,)) %3%e+ 4%ee'*a%ea ,)e.Ce) + *)l e 8',5a%e ,)al +)*e+

+ele 4a*% a4e+*e e)a*e e 4%./e.%& Ele,)) + *)l e 8',5a%ea)*), 4' 8'*%e;%):- Ce e*e ' )')5)a*.% Da% ')'.,a*.%Ele,)) + *)l e 8',5a%e 4%a+*)+%4' la 8'*%e;%)&P%e+)ea +a%e '* %)+%)lea3a*e e 8'*%e4%)'*.%&

Ele,)) 4%e+)ea /a+*.%)) +a%e)'/le'5ea )'*%a%ea 8' a/a+e%)R4' la 8'*%e;%)le 4%./e.%l):

- Ce e*e )'/la5)a- De +e %a*a .;9')) )'/le'5eae3a%a%ea 'e) a/a+e%)- Le()la5)a )' 5a%a '.a*% e*e/a,.%a;)l 4e'*% %eal)a%ea 'e)a/a+e%)

C.',e%a5)a

C.',e%a5)ae%)*)+

F%.'*al

I'),)al

V)e.- 4%.)e+*.% 

Page 48: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 48/78

REALIZAREAFEED-BAC-l)10 MINUTE

TEMA PENTRUACAS 1 MIN&

C

C

C6

/)'a'+)a%= e*+K ; %e%ele 3a'e 4%e(*)%ea 7)l.)al)*a*ea ala%)a5)l.%K+ a*)*)'ea /a5 e 3'+K4la')/)+a%ea a+*),)*5)l.%&P%./e.%l e/)'e7*e 3a'a(e%l:Ma'a(e%l e*e 4e%.a'a +a%e +e

la 8'e4l)')%e .;)e+*),ele 'e).%(a')a5))= %eal)9' 4a*% a+*),)*5)e ;a ale 3a'a(e3e'*l): 4la')/)+a%e= .%(a')a%ea=+..%.'a%ea 7) +.'*%.ll

P%./e.%l 4%e)'* +.%ela5))le 8'*%e'),el%)le 3a'a(e3e'*l) 7)a4*)*)')le 'e+ea%e /)e+%) '),el&

P%ee'*a%ea +a%a+*e%)*)+)l.%8'*%e4%)'*.%l) 7) 3a'a(e%l)

Se )*%);)e /)e+%) ele, ' *e* ea*.e,ala%e& P%./ ,e%)/)+a *e*ele ) a%(3e'*ea'.*ele ) *a;)le7*e %el*a*ele 4e+laa 4%.+e'*al

Ele,)) a e<e34le 4%),)' a+5)'ea/a+*.%)l.% 3)+%. 7) 3a+%.e+.'.3)+)a4%a 3a')/e*%)) 4)%)*l)a'*%e4%e'.%)al

Ele,)) )e'*)/)+ /'+5))le e ;aale 3a'a(e%l)

Ele,)) e<4l)+ +e '* a;)l)*5)le+.'+e4*ale= 3a'e 7) *e?')+e&Ele,)) + *)l e 8',5a%e 4%a+*)+ee'ea la *a;la +?e3a +a%e 4'e8' e,)e'5 +.%ela5)a 8'*%e '),el%)le3a'a(e3e'*l) 7) a;)l)*5)

Ele,)) +.34a% 8'*%e4%)'*.%l +3a'a(e%l&D.) ele,) + *)l e 8',5a%e ,)al 7) 4%a+*)+ >.a+ %.ll8'*%e4%)'*.%l)= %e4e+*),3a'a(e%l)&

Ele,)) %e.l, *e*l

S*) e+a

E<4l)+a5)a

Q.+ e %.l

Pe (%4e

G%4al

F%.'*al

F)7e el+%

V)e.-

 4%.)e+*.% 

Te* ea*.-e,ala%e

Page 49: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 49/78

Ie'*)/)+a5) 4e'*% . ')*a*e+.3e%+)al /a+*.%)) 3a+%.e+.'.3)+)7) 3)+%.e+.'.3)+) +a%e 4.*e*e%3)'a ++el a/a+e%))&

Pe 4a%+%l le+5)e) -a /.l.)* ) %eal)a*:

P%)'+)4)l )'*e(%%)) *e.%)e) + 4%a+*)+a 4%)' /.l.)%ea a*el.% a)3)la*e 8' le+5)a a'*e%).a%a= +a a'*e+ee'*e 4e'*% %e.l,a%ea '.% a%+)')

l*e%).a%e ) 4%el'()%ea 4%.+el) e 8'7)%e a '.% +'.7*)'5e 4%)' %e+%l la a+*),)*5) 3a*e%)ale= +.'+%e*e= 3.*%)+e&

P%)'+)4)l %e4e+*%)) 4a%*)+la%)*5)l.% e ,9%*a ) )'),)ale

P%)'+)4)l a++e);)l)*5)) +'.7*)'5el.%= 4%)+e4e%)l.% ) e4%)'e%)l.% 4%)' )3e').'a%ea +.'5)'*l) 8',539'*l) )' /'+5)e e

 4.);)l)*5)le 4)?)+e e ,9%*a ) )'),)ale ale +.4))l.%&

P%)'+)4)l )*e3a*)%)) ) +.'*)')*5)) )' )',a*a%e 4%)' 4%ea%ea )'*e(%a*a a )'/.%3a5))l.%= a)(%a%ea 'e) +.'*)')*5) ) +.'e<%) /)%e7*)

) 4%)' *%e+e%ea e la a'*e+ee'*l la +.'e+,e'*l e<4l)+a*),=P%)'+)4)l )'*)5)e)=

&

H

Page 50: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 50/78

 '&(#E!% D#DA!%#! 

Un#"a"ea de ;n',",$?n" =L#ceul [email protected]%l%5#c Lu!en#

P%+e(% %d% V#%el

Cla(a - a X-a

D#(c#!l#na - !duca"ie antreprenorială

Ca!#"%lul    !tica in a&aceri

Te$a   !tica in a&aceri

T#!ul lec)#e#- e %e+a4)*la%e 7) )*e3a*)a%e T#$! al%ca" - 03)'

 

C%$!e"en"e (!ec#+#ce '#3a"e: ;denti&icarea consecintelor antreprenorului asupra 

consumatorului si asupra mediului

  O&#ec"#'e %!ea"#%nale = a s&arsitul lectiei < ele%ii %or &i capabili:

1= 'a de&ineasca raspunderea in a&aceri

= 'a descrie &unctiile si &ormele raspunderii in a&aceri preciand sanctiunile ce

 se

 pot aplica in &iecare ca in parte

3= 'a redea corect principiile etice %orbind despre conceptele de responsabilitate

 si sensibilitate sociala a &irmei.

4= 'a enumere cele > %alori esentiale pe care o &irma ar trebui sa le aiba in %edere

 pentru o des&asurare cat mai etica a acti%itatii sale.

5= 'a preinte drepturile consumatorilor< eempli&icand ?= 'a eplice rolul AN-Cului

>= 'a analiee sursele de poluare comparati%e cu masurile de ameliorare a

mediului.

  O&#ec"#'e a+ec"#'e)sa participe cu usurinta la acti%itate<do%edind< insusirea

0

Page 51: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 51/78

  notiunilor 

  Me"%de (# !%cedee:con%ersatia<studiul indi%idual<eplicatia< teste 

M#l%ace de #n'a"a$an"=

 !ducatie Antreprenoriala<manual pentru clasa a @a < !ditura

 idactica si -edagogica

 2ateriale de e%aluare a reultatelor in%atarii)teste scrise <

 ucuresti<005

  F%$e de %5an#3aea ac"#'#"a"##=acti%itate &rontala si independenta

  Re(u(e=

7&iciale) programa scolara<plani&icarea calendaristica+emporale)50 minute

 -si,opedagogice)-edagogie<!ditura -olirom<00? 

1

Page 52: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 52/78

 Desasurarea lectiei 

 

/B M%$en" %5an#3a"%#c:4%ee'*a=4%e(a*)%e 3a*e%)all) )a+*)+ 2 3)'*&

B Ca!"aea a"en"#e#:a*e'*)a ele,)l.% ,a /) +a4*a*a 4%)'*%-' e<e%+)*) 4%)' +a%e e

.l)+)*a (a)%ea e )'.')3e 4e'*% +,a'*l ==e*)+== 13)'*

8B Enun"aea %&#ec"#'el%= a*a) ,.3 %e+a4)*la +'.*)'*e %e/e%)*.a%e la e*)+a )'a/a+e%) 1 3)'*

9B  Real#3aea (#("e$a"#3a##=

A77 Ac"ual#3aea cun%("#n"el% !e &a3a c%n'e(a"#e# /: $#nu"eB =

 

Cum de&inim raspunderea in a&aceriB

Care sunt &unctiile raspunderiiB

Care sunt &ormele raspunderiiB escrietile.

Ce sanctiuni sunt pre%aute in Codul -enal omanB

Care sunt cele > %alori esentiale si cine lea identi&icatB

 ati eemple de pro%ocari morale.

Care sunt legile cu pre%ederi in domeniul protectiei consumatoruluiB

 ati eemple de pro%ocari de drepturi ale consumatorilor.

Ce este AN-CB Ce rol areB Ce este 7-CB

 2ai sunt si alte organisme cu rol in protectia consumatoruluiB

Cum de&inim mediul inconuratorB

Cum a contribuit omul la distrugerea mediuluiB

Ce masuri putem lua pentru a ameliora mediulB

2

Page 53: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 53/78

 ati eemple de surse de poluare.

 -reentati e&ectele reciclarii.

Ce probleme de mediu %a a&ecteaa in mod personal 

 7A!l#caea "e("ulu#: 0 minute

 

C7Au"%e'aluae= autocorectarea testuluiele%ii primesc baremul de corectare

 si stabilesc nota pe lucrarea colegului )?minute

.

 

:B E'aluaea +%$a"#'a:discutarea reultatelor testelor < aprecierea acti%itatii

ele%ilor. 3 minute

<B Te$a  :  ;denti&icati a%antaele respecti% riscurile ce decurg pentru consuma

  tor pentru un bun care este utiliat ilnic si pentru un bun care

este utiliat trimestrial.

 

 -reentati a%antaele si riscurile colegilor %ostri.  minute 

@

Page 54: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 54/78

 N3eJP%e'3e 

  Claa 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

T)34l e/e+*), e l+% e*e e 3)'*e& Se a+.% 10 4'+*e )' ./)+)&

Pa%*ea l 0 4'+*e

1& C)*)5) + a*e'5)e %3*.%l *e<*:

Ca%a+*e%l )*e3)+ al e+.'.3)e) 'a5).'ale e 4.a*e .;e%,a +el 3a) 7.% a'al)9'

)'*e%e4e'e'5ele )'*%e *.a*e %a3%)le e a+*),)*a*e& I')/e%e'* la +e %a3% e a+*),)*a*e a3

/a+e %e/e%)%e= %eal)3 + 8' +a%l a+e*e)a a+*),ea /.%5a e 3'+= +e a4a%e +a ' %el*a* al

8',539'*l)= '*5)) e*+& F)e+a%e %a3% e a+*),)*a*e +.'3 e'e%()e= 3a*e%)) 4%)3e=

3a*e%)ale e*+& +a%e '* ./e%)*e la %9'l l.% e al*e %a3%) e a+*),)*a*e&

S;l)')a5) *e%3e') e+.'.3)+) )' *e<*l a*&

10 4'+*e

2& R4'e5) + ae,%a* a /al:

a E+.'.3)a e 4)a5 a%e la ;a 4%.4%)e*a*ea 4%),a*&

 ; P%./)*l e*e 3.;)ll a+*),)*5)) a'*%e4%e'.%l)&

+ I')5)a*),a ' e*e . +a%a+*e%)*)+ a a'*%e4%e'.%l)&

P%.*e+5)a 3e)l) ' 8l 4%),e7*e 4e a'*%e4%e'.%&

e Pe'*% a a,ea ++e= a'*%e4%e'.%l *%e;)e 87) a3e %)+%)= /)e /le<);)l=

 4e%e,e%e'*&

 / Î' 5%)le + e+.'.3)e 4e%/.%3a'*= %e%ele '* )'/)')*e&

1 4'+*

e

@& Î'+e%+)5) ,a%)a'*ele e %4' +.%e+*e:

Page 55: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 55/78

•L);e%a )')5)a*), e +a%a+*e%)ea 4%)':a C.34e*)5)e 7) +.34e*e'5 8' a+*),)*a*ea e+.'.3)+ ; L);e%*a*ea a(e'5)l.% e+.'.3)+) e a a+5).'a= +?)a% 7) 4%)' 'e%e4e+*a%ea

%e(le3e'*%)l.% le(ale+ Re4.'a;)l)a%ea a(e'5)l.% e+.'.3)+) 4e'*% e+)))le l.%  De4e%.'al)a%ea 4%.4%)e*5)) 'a5).'al)a%e= 3%) )+*a*.%)ale• Î'*%e4%)'*.%l e*e

aO 4e%.a' +a%e e3a%ea . a/a+e%e ;Pe%.a'a +a%e +e la 8'e4l)')%e .;)e+*),ele

.%(a')a5)e)+U' l+%*.% +a%e l+%ea 8' e+5)a e 4%.+5)e

• Î' /'+5)e e %a4.%*l )'*%e ,e')*%) 7) +?el*)el)= ;(e*l 4e%.'al 4.a*e /):a e<+ee'*a%  ; e+?)l);%a*+ e+%e+*.%  'ee3')/)+a*),12 4'+*e

Pa%*ea II 0 4'+*e1& P%e+)a5) +a%e '* %e%ele 'e+ea%e 4e'*% .;5)'e%ea ') 4%.

10 4'+*e

2& E'3e%a5) *%e) %e4*%) ale +.'3a*.%l):

-

-

-

 

1 4'+*e

@& De/)')5) +a%)e%a&

  LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

Page 56: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 56/78

 NUME PRENUME CLASA NR DATA

I& Î'+e%+)5) ,a%)a'*a +.%e+*: 10 4

1& F'+5)a= e%,)+)l 7) )%e+5)a 8' +a%e e*e 8'+a%a* . 4e%.a' '* 4e+)a*e 8':

a& +e%)'5ele 4.*l) ;& De+%)e%ea 4.*l)

+& %e,)*a 4.*l) & Ca%*ea 4.*l)

2& Ca%e )'*%e /'+5))le e 3a) >. ' e*e e e<e+5)e:

a& )'()'e% ;& E+.'.3)*

+& la;.%a'* & C.'*a;)l 7e/  

@& A*'+) +9' ,.l3l e 3'+ 'e+e)* ' '3% e 3)')33 .4* 4e%.a'e= .%(a')a%eaa+*),)*5)l.% .3.(e'e e 4.a*e /a+e 8' +a%l '):

a& a*el)e% ;& B)%.

+& e%,)+) & C.34a%*)3e'*

& Ma)7*%)) /a+ 4a%*e )' +a*e(.%)a 4e%.'all) + /'+5)):

a& e e<e+5)e ;& De +.'+e%e a +.34a%*)3e'*el.% /'+5).'ale

+& 8' +.'+e%ea 8'*%e4%)'e%)) & De 3a'a(e3e'* e .%)' )'/e%).% 

& Te*ele +a%e %3%e+ +a%a+*%)ee 4e%.'al)*a*ea +a')a*l) e '3e+:

a& e )*a5)) ;& Cl)')+e

+& 3e)+ale & P)?.3e*%)+e

II& N.*a5) + A ae,%a* a F /al %3*.a%ele e''5%): 12 4

1& P)%a3)a )e%a%?)+ 8'al* e*e 4e+)/)+ 8' (e'e%al ')*5)l.% 3)+)&

2& Le(*%)le )e%a%?)+e e *a;)le+ 8'*%e . +.34a%*)3e'*e 7) e+%( )' ele(a%ea e

a*.%)*a*e 4e +a%e ' +.34a%*)3e'* . a%e /a5 e +ellal*&

@& Ce%)'5ele 4.*l) +4%)'e /'+5)a= e%,)+)l= )%e+5)e 'e e*e 8'+a%a* 4e%.a'a&

& P%)3a /a a *%)e%)) +a')a5)l.% a%e ' ,ee%e a'al)a +%).%)l.% e 3.*),a5)e 7) a

+%%)+l3l) ,)*ae&

III& Î' +.l.a'a A '* e'3e%a5) /a+*.%)) +a%e e*e%3)' *%+*%a e 4%.+5)e 7)

+.'+e45)e a 'e) 8'*%e4%)'e%) )a% 8' +.l.a'a B +a%a+*e%))*)+) ale a+e*.%a: 12 4

6

Page 57: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 57/78

A B1& ,.l3l 4%.+5)e) a& e<)* *e')'5a e *%e+e%e e la *%+*%a e

 4%.+5)e 7) +.'+e45)e e *)4 +.34le* la +ea e *)4

)'+.34le* +a%e )'+l '3a) a'3)*e e+5))= a*el)e%ee 4%.+5)e 7) +.3+e45)e

2& /.%3ele 7) '),ell 4e+)al)%))

7) +..4e%%))

 ;& )'/le'5ea 3a) ale a4%a '3%l) 7)

3%)3)) ')*5)l.% a<)l)a%e= e e%,)%e 7) a +el.% a'e<e@& 4e+)/)+l 4%.+el)

*e?'.l.()+ 7) 4a%*)+la%)*5)le 4%.l)

/a;%)+a*

+& )'/le'5eaa*9* 3%)3ea +9* 7) '3%l

,e%)()l.% *%+*%ale

& .'a 8' +a%e e*e a34laa*

8'*%e4%)'e%ea

& )'/le'5ea *%+*%a e 4%.5)e 7) +.'+e45)e

a*9* 8' +al 8'*%e4%)'e%)l.% a4a%5)'9' e %a3%))'*%)ale )/%)*e= +9* 7) la ')*5)le +e a4a%5)' e a+eea7)

%a3% )'*%)alIV& De/)')5) '.5)'ea e %e% 3a' )' +a%l 'e) 8'*%e4%)'e%)& 4

V& Se a %3*.a%ele a*e 7) e +a%e %eal)a%ea .%(a')(%a3e) 4e+)/)+e 'e) SA&

24

  D)%e+*.% *e?')+= ;)%. e/a+e%)= ;)%. 4%.)e+*a%e 4%.e '.)= AGA= e+5)e 3.'*a>= )%e+*.% 

(e'e%al= +.')l e a3)')*%a5)e= )%e+*.% e+.'.3)+= ;)%. +.'*a;)l)*a*e= ;)%. 3a%e*)'(= ;)%.3e+a')+= )%e+*.% +.3e%+)al= 4%e7e)'*ele +.3)*e*l) e a3)')*%a5)e= ;)%. ala%))&

4e'*% /)e+a%e 4.)5).'a%e +.%e+* )' .%(a')(%a3 e a+.% @ 4'+*e

TEST DOCIMOLOGIC

U')*a*ea e 8',5a%e: De%la%ea 'e) a/a+e%)

O;)e+*),e .4e%a5).'ale: Ele,l e*e +a4a;)l:  O1: +la)/)+e %e%ele 4%)3a%e 7) 4e +ele e+'a%e= )'*%-' 7)% a*K  O2: )e'*)/)+e e/)')5)a +.%e+* a +.'+e4*l) e "4%.$=)' . e<e34le a*eK

Page 58: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 58/78

  O@: alea( e*a4ele 4e +a%e le 4%e4'e 3a'a(e3e'*l %e%el.% 3a'e= )' ,a%)a'*elea*eK  O: 3e'5).'ee +ele 4a*% )'*%3e'*e +a%e +.'*)*)e 3)<l e 3a%e*)'(= )' 3e3.%)eK  O: %4' +la% 7) +.'+) la +ele . 8'*%e;%)=le(a*e e *e<*ele a*e=/.l.)'-e e

+'.7*)'5ele 8'7)*e a'*e%).%K  O6: %e.l,e 4%.;le3a= 4e ;aa )'/.%3a5))l.% ./e%)*e=a4l)+9' )' 3e3.%)e /.%3leK  O: )'*e%4%e*ee %ela5)a +a-e/e+*3.*),a5)a 3'+))=5)'9' +.'* e )'/.%3a5))le a'a*e)' 7+.al 7) )' a/a%a e)&

I*e3):

1& I*e3) .;)e+*),):

1&1 I*e3) *)4 4e%e+?e:

• O1

• U'e7*e /)e+a%e e'3)%e e %e% )' +.l.a'a B=+ *)4l e %e% +%e)a 8)

a4a%5)'e= )' +.l.a'a A&

A B

Re%e %e%e 'a*%ale

 4%)3a%e *.+l e +a4)*al

  )'/.%3a5)a

  Re%e 4%.(%el 7*))'5)/)+

  e%),a*e %e%e 3a'e

1&2 I*e3) + ale(e%e al:

• O2

• Ce 8'5ele() 4%)' +.'+e4*l e$ 4%.$ A4%e+)a + DA a NU /)e+a%e

e/)')5)e:

  -rodusul  %e4%e)'* ' a'a3;l e ele3e'*e /))+e= +?)3)+e 7) e al* 'a*% %e')*e

8'*%-' *.* ')*a% 7) +a%e 8'e4l)'e+ a'3)*e /'+5))K

  -rodusul %e4%e)'* ' a'a3;l e ele3e'*e /))+e 7) +?)3)+e 'e+ea% ,9'%))&

1&@ I*e3) + ale(e%e 3l*)4l:

Page 59: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 59/78

• O&@

• Ce 4%e4'e 3a'a(e3e'*l %e%el.% 3a'e S+%)e e3'l X 8' +ae*ele

+.%e4'*.a%e e*a4el.% +a%e a>* la %eal)a%ea l)&

Ma'a(e3e'*l %e%el.% 3a'e 4%e4'e:

 %e+%*a%ea 4e%.'all) +.%e4'*.%K

 ./e%*a e l+%K

 ele+5)aK

 .%)e'*a%ea 7) )'*%)%eaK

 4%.;e )*a5).'aleK

 +.34e'a%ea 4e'*% 3'+a e4&

  2& I*e3) e3).;)e+*),):

  2&1 I*e3) + %4' +%*:

• O&

• Ca%e '* +ele 4a*% )'*%3e'*e +a%e +.'*)*)e 3)<l e 3a%e*)'( S+%)e

e'3)%)le a+e*.%a 4e l)'))le 4'+*a*e&

I'*%3e'*ele +a%e +.'*)*)e 3)<l e 3a%e*)'( '*:1K

2&K

@&K

  2&2 Î'*%e;%)le *%+*%a*e:

• O&

• C)*e7*e + a*e'5)e *e<*l 7) %4'l +.'+) la 8'*%e;a%e:

Î' 1HH2 a la* /))'5 A.+)a5)a Na5).'al a E,ala*.%)l.% )' R.39')aANEVAR=

+a%e ela;.%ea *a'a%e 4%./e).'ale= %e+.3a'%)=a4% 7) )34'e 4%./e)a e e,ala*.% 

8' R.39')a&$

- Ce 4%e4'e e,ala%ea 'e) 8'*%e4%)'e%)

H

Page 60: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 60/78

Pe'*% a a4%e+)a ,al.a%ea 'e) 8'*%e4%)'e%) e *)l)ea 4a*% +a*e(.%)) e

)')+a*.%)&$

- Ca%e '* a+e7*) )')+a*.%)

  1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&K

  2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&K

  @&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&K

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

@& I*e3) + %4' e+?):

@&1 I*e3) *)4 %e.l,a%e e 4%.;le3:

• O&6

• Cal+lea 4%e5l /)'al e ,9'a%e 4e'*% ' 4%.= 7*))' + . /)%3

8'%e()*%ea +.*%) *.*ale e10&000&000 le)= 4e'*% . 4%.+5)e e &000 ;+& ) a%e .

3a%> e 4%./)* e 20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

@&2 I*e3) *)4 ee:

• O&

• E<4l)+ 7*))'5)/)+ %3*.a%ea a/)%3a5)e= 5)'9' +.'* + 3.*),a5)a 3'+))

%e4%e)'* ' /a+*.% al ++el) 8' a/a+e%):$Ce 5)e '-5) 4la+e= al*)a '-) /a+e$

 N.*: Ma<)3 10 %9'%)&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

60

Page 61: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 61/78

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  A4%e+)e%):• I1&&&&&&&&&&&&&&& )* < 0=104 0&04

• I2&&&1 )* < 0&204 0&204

• I@&&& )* < 0&104 0&04

• I )* < 0&14 0&604

• I &&&2 )* < 0&04 1&004

• I6@ )* < 0&04 1&04

• I 1&04

- 4e'*% /.'l l+%%)):

a a*)/a+e%ea a%+)')l.% e +.'5)'* &&&&0=04

 ; 4%ee'*a%ea l.%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0=04

- 4e'*% /.%3a l+%%)):

a *)l 7) .%*.(%a/)e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0=04

- /a+*.% 4e%.'al:

a )34%e)e e .%)()'al)*a*e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0=04TEST ORIENTATIV PENTRU FRANCISERI

PROFILUL TU DE ANTREPRENOR:

  1& ANTREPRENOR PROSPER 

2& ANTREPRENOR

61

Page 62: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 62/78

@& ANTREPRENOR ÎNCEPTOR 

& ANTREPRENOR UCENIC

& ANTREPRENOR TEORETICIAN

6& LIPSIT DE TALENT

1& 'ingurul element de care ai ne%oie pentru a demara o a&acere este)

a ;a')

 ; +l)e'5)

+ . )ee a ' 4%.

3.*),a5)e 7) 3'+ a)

2&  !6ti copilul.........$n &amilie)

a +el 3a) 3a%e

 ; 3)>l.+)

+ +el 3a) *9'%  

al* %4'

@& Cum $"i estimei aptitudinile organiatorice)

a e7*) 4e%-.%(a')a*

 ; %e7e7*) %e.l,) *.a*e 4%.;le3ele

+ e4) .a%e+a%e e/.%* 8' %e.l,a%ea 4%.;le3el.% 

al5)) 85) %e.l, *.a*e

&  e ce dore6ti să $ncepi o a&acere proprie)

a=  4e'*% a /a+e ;a')

b=  4e'*% a /) 4%.4%)l *49'

c=  4e'*% a e,e') +ele;%

d= +a ' 3. e a +?el*) e'e%()a 4l)3e'*a%

&  Ai tendin"a să accep"i u6or)

a )e) e4%e 4%.e '.)

62

Page 63: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 63/78

 ; +.le() '.)

+ )e) '.) e 3'+

4la'%) /)'a'+)a%e '.)

e *.a*e +ele e 3a)

6& C(te ore pe săptăm(nă acori acti%ită"ilor sporti%e)

a 0-@

 ; -6

+ -H

4e*e H

&  acă ai a%ea de ales $ntre pro&esiile de mai os< ai alege)

a *e')3a' 4%./e).')*

 ; +.3e%+)a'*

+ 4%./e.%  

& #nde lucreaă părin"ii tăi)

a *a*a 7) 3a3a a /.* 4a*%.') *.a* ,)a5a l.% 

 ; *a*a 7) 3a3a a /.* 4a*%.') . 4a%*e a ,)e5)) l.% 

+ 3a3aJ*a*a a /.* +ea 3a) 3a%e 4a%*e )' ,)a5a a 4a*%.'

3a3aJ*a*a a /.* . +%* 4e%).a 4a*%.'

e ')+) 'l ' a /.* 4a*%.'

H&  acă ai a%ea de ales $ntre a lucra cu un partener care $"i este prieten apropiat 

 sau o persoană străină<epert $n specialitatea ta< ai alege)

a 4%)e*e'l a4%.4)a*

 ; e<4e%*l

10& ela"ia ta &a"ă de părintele care aduce cel mai mare %enit $n &amilie este)

a 4.)*),

 ; 'e(a*),

6@

Page 64: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 64/78

+ 'e*%

11& :"i place să &ii $nconurat de lume c(nd)

  a a) +e,a 4la')/)+a*

  ; 4.5) /a+e +e,a e.e;)*

  + +?)a% +9' ' a) +e,a e /+*

  12&Cel mai $nalt ni%el de cultură pe care dore6ti săl ai)

  a l)+e

  ; ;a+ala%ea*

  + /a+l*a*e  4.*'),e%)*a% 

  e .+*.% 8' 7*))'5e

  1@& -e ce treaptă teai situat $n cadrul 6colii)

  a 8' /%'*ea 4%)3e) *%e)3)

  ; 3)>l.+)e

  + 8' l*)3a *%e)3e

  1& C(nd participi la o competi"ie sporti%ă< te preocupă :

  a +9* e ;)'e >.+)

  ; +97*)(a%ea a 4)e%e%ea 4a%*)e)

  + a3;ele e 3a)

  ')+) 'a )' ,a%)a'*e

R4'%)

8'*%e;a%eJ,a%)a'*J4'+*a>

1& A-0 2& A-1 @& A-1 & A-0 & A-1

B-10 B-10 B- B-1 B-

6

Page 65: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 65/78

  C-0 C-0 C-2 C-0 C-

  D-0 D-0 D-0 D-0 D-

  E-1

6& A-10 & A-@ & A-10 H& A-0 10& A-10

  B- B-10 B- B-10 B-10

  C-0 C-0 C- C-

  D-0 D-2

  E-0

11& A-@ 12& A-2 1@& A-@ 1& A-  B-@ B-@ B-10 B-10

  C-10 C-10 C-2 C-1

  D- D-0

  E-

PLANIFICARE ANUALĂ

A ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

AN COLAR [email protected]Ș

6

Page 66: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 66/78

CLASA a X-a

L)+el Te?'.l.()+ L4e')

P%./e.%: !..% V).%el

 NR CRT

COMPONENTA SEM I SEM II A'al

A*.+'.a7*e%e 7)e,.l*a%e 4e%.'al

@ 2

C.3')+a%e 7) a;)l)*5).+)ale

2 6

Ma'a(e3e'*l)'/.%3a5))l.% 7) 8',5%))

2 2

Pla')/)+a%ea +a%)e%e) 1

Cal)*a*ea *)ll) e ,)a5 @

Se+%)*a*ea 4e%.'al @ @ 6A'al)a )*a5)e) 7+.la%e 1 1 2A+*),)*a*ea "+.ala al*/el$ - 1 1T.*al J A' 1 ORE 20 ORE @ ORE

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

SEMESTRUL II

66

Page 67: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 67/78

MODUL COMPETENTESPECIFICE

CONTINUTURI TEMA N%&.%e

Da*a

A& Ma'a(e3e'*l+lae) +a (%4&

1&1A%(3e'*a%ea

)34.%*a'*e)8'+%ee%)) 8')'e= 4e'*%e,.l*)a 4e%.'al1&2 E<a3)'a%ea+a%a+*e%)*)+)l.%4e+)/)+ea.le+e'*e)

C.le+*),l +lae)-+ealal* /a3)l)e a

3eaA'al)a )*a5)e) la8',5*% la /9%7)*la'l) 7+.la%&

1?

1?

S1

S20

B& De,.l*a%ea 4e%.'al)*5)) 7)

e,.l*a%ea+a%)e%e)&

1&2 E<a3)'a%ea+a%a+*e%)*)+)l.%

4e+)/)+eA.le+e'*e)

&1 A'al)a%ea+.'+e4*l) e+a%)e% ) a/a+*.%)l.% +a%e)'/le'*eaale(e%ea +a%)e%e)

I& De,.l*a%ea 4e%.'al)*5))&

II& De,.l*a%ea+a%)e%e)&

C'.a7*e%e e )'e 7)+'.a7*e%e e +e)lal5)

Fa+ l+%%)le +.%e+*8'*.*ea'aP%.)e+5)) 8' ,))*.% M)*%) %e/e%)*.a%e la+a%)e%Î'+.*%. 3 8'%e4*4 a;.l,)%eP%./e)e 7) +a%)e%CV-l 4e%.'al

1?

1?

1?

1?1?

1?

S2

[email protected]

S6S

C& E+a5)a 4e'*% ,al.%)&

@&1E<e%a%eaa;)l)*5)l.% e

*)l)a%e a '.%%e%e e)'/.%3a%e,a%)a*e=%e/e%)*.a%e la 4%.4%)aa+*),)*a*e@&2 A'al)a%ea+.%e4.'e'*el.% &1 Ie'*)/)+a%ea

+a%a+*e%)*)+)l.%%ela*))l.% .+)ale=)' 4e%4e+*),a+al)*5)) a+e*.%a&2 A'al)a%ea'.% /e'.3e'e+ +.'e+)'*e'e(a*),e a4%a,)e5)) *)'e%)l.% )

I& E+a5)a 4e'*% ..+)e*a*e

e3.+%a*)+&II& E+a5)a 4e'*%3'+a e+al)*a*e&III& E+a5)a 4e'*%%e+e4*a%ea ,al.%)l.% +l*%ale&IV& E+a5)a 4e'*%,)a5a 4%),a*&V& E+a5)a 4e'*%3e)&

M)'+)'a +.le+*),7) e/e+*ele e) a4%a

(%4l)De +e 4.* /) e 3a) ;' +a al5))O;)+e)%) al)3e'*a%e'*.ae 7)'e'*.aeRe+la3aJ4;l)+)*a*ea  W) e/e+*ele e+))e)+.'3a*.%)l.% Ce 4.* /a+ +9'3 )3* *%ea*

C3 .;)7')e+ )a e+))) S*)l%)e+)).'aleE+a5)a e<al 7)'*a*ea

1?

1?

1?

1?

1?

1?

1?

SSH

S10

S11S12

S1@

S1

S1

6

Page 68: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 68/78

a *)ll) e,)a* '*.

S1

6D&Ma'a(e3e'*l)'/.%3a5))l.% 7) alÎ',5%))

@&U*)l)a%eaae+,a* a)'/.%3a5))l.%= 8'a+*),)*a*ea 4e%.'al@&1E<e%a%eae4%)'e%)l.% e*)l)a%e a*e?'.l.())l.%)'/.%3a*)+e 7)

+.3')+a5).'ale=4e'*%+la%)/)+a%ea*%ael)e+a5).'al 7) 4%./e).'al@&2 A'al)a%ea*)l%)l.% e8',5a%e 4e'*%.;5)'e%ea++el)

7+.la%&

Ma'a(e3e'*l)'/.%3a5))l.%:- +*a%ea 4eI'*e%'e* a)'/.%3a5))l.%e4%e8',5a%e=3'+ 7)+a%)e%=- E-lea%')'(l +a)*e3 e+a5).'al

al*e%'a*), =8',5a%ea.'-l)'eJa,a'*a>e 7)l)3)*e&- %.ll *)l%)l.% e8',5a%e 8'.4*)3)a%ea8',5%))&

C3 83) ,al.%)/)+*)ll e 8',5a%eC9* *a la +al+la*.% ) la *ele,).%I'*el)(e'5e 3l*)4le

1?1?

1?

S1S1

S1H

Sa4*a3a'a 1- a4%)l)e ' e*e )'+l 8' 4la')/)+a%e= %39' e *a;)lea+ la '),el e l)+e *)4l e a+*),)*5)

e<*%a+%%)+la%e&

A%)a +%%)+la%a: C.')l)e%e ) .%)e'*a%e

D)+)4l)'a: D)%)(e'*)e

Claa: a X-a

P%./e.% D)%)()'*e: !.e.% V).%el

M.ll: De,.l*a%e 4e%.'ala )' +.4l .;*)'e%)) 4e%/.%3a'*e)

6

Page 69: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 69/78

Te3a le+*)e): A3 *./a e l)e%$

PROIECT DE LECTIE EDUCATIVA

SCOPUL LECTIEI:

• ele,)) a 4.a*a +.'*)e'*)a= 4%)' 4%)3a *%aa*%)l.% *e34e%a3e'*ale= a+a a

*./a$ e l)e%)

OBIECTIVE:

• a-) +'.a+a *e34e%a3e'*l ) 4a%*)+la%)*a*)le a+e*)aK

• a-) e,.l*e . )3a()'e e )'e 4.)*),aK

• a a%(3e'*ee 'e+e)*a*ea a*.+'.a*e%)) )' +.4l e<e%+)*a%)) 4.)*)e) e

l)e%K

• a e'3e%e +ele 4a*% *)4%) *e34e%a3e'*aleK

• a 4%e+)ee 4'+*ele /.%*e ) 4'+*ele la;e ale /)e+a%) *e34e%a3e'*K

• a 3a')/e*e 4)%)* *.le%a'* /a*a e e3e')) a)= )/e%)*) *e34e%a3e'*al&

RESURSE:

• MATERIALE: +?e*).'a%e= /)e )'),)ale= +?e3e= DEXK• PROCEDURALE: +.',e%a*)a e%)*)+a= e<4l)+a*)a= 4%.;le3a*)a%ea=

e<4'e%ea= e;a*e%ea= 3e*.a +?e*).'a%l)= a'al.()a&

FORME DE ORGANIZARE: /%.'*ala= )'),)ala

6H

Page 70: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 70/78

FORME DE DIRIQARE A INVATARII:

• )%)>a*a e +a*%e 4%./e.%K

• )'e4e'e'*a&

LOCUL DESFASURARII: ala e +laa

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

C.3.,)+) A&= Adolescentul si timpul sau liber< E& Q')3ea= Ia)= 1HH

Ia'+ R&= 2anagementul si gestiunea clasei de ele%i= E& P.l)%.3= 2000

Ma%)'e+ S)l,)a= D)'e+ R.)+a= ;n%itatie la educatie= E& Ca%3)')= P)*e*)=

200@

DESFASURAREA METODICA A LECTIEI

1& MOMENTUL ORGANIZATORIC:

0

Page 71: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 71/78

  A)(%a%ea .%)')) ) )+)4l)'e) )' +laaK

  E/e+*a%ea 4%ee'*e) ele,)l.% ) '.*a%ea a;e'*el.% la .%aK 3.*),a%ea a;e'*el.% 

e/e+*a*e e ele,) )' +%l a4*a3a'))= 4e ;aa +e%*)/)+a*l) 3e)+al el);e%a* )' +.')*))le

*)4la*e e %e(la3e'*l +.la%K

  Ie'*)/)+a%ea e,e')3e'*el.% 4e*%e+*e )' ,)a*a +lae) ) a'al)a l.% .4e%a*),aK

a+a e )34'e= *a;)l)%ea e 3a%) 4e'*% e/a%a%ea e/)+)e'*a a a+*),)*a*)l.% )'*%+*),-

e+a*),e la +laaK

  P%e+)a%ea '.% e,e'*ale +.3')+a%)= a''*%) +a%e 4%),e+ ,)a*a ) a+*),)*a*ea

+.la%a ) e<*%a-+.la%a a +.le+*),l) e ele,) a) +lae)&

2& CAPTAREA ATENTIEI: N.*a%ea 4e *a;la a *)*ll) le+*)e) 4%.4e4e'*% +a%e

 4%./e.%l +e%e la3%)%) 4l)3e'*a%e= e e<& )'.')3e ale +,a'*l) lider  ) +.3')+a%ea

.;)e+*),el.% 4e+)/)+e ,)a*e&

@& EXERSAREA DIRECTIONATA:

- P%.4'e%ea ') *e*J+?e*).'a% )' ,ee%ea +'.a*e%)) *e34e%a3e'*aleK

- O;e%,a%ea a*e'*a a )'*%+*a>l) )'a)'*e e 4a%+%(e%ea *e*l)K

- A)(%a%ea e la3%)%) 4l)3e'*a%e a+.l. 'e e*e +al&

& OBTINEREA PERFORMANTELOR:

- E,)e'*)e%ea a4e+*el.% 4.)*),e ) 'e(a*),e ale /)e+a%) *)4 *e34e%a3e'*alK

- P%e+)a%ea /a4*l) +a sto&a de lider  ' a%e %aa+)') .a% )' *)4l *e34e%a3e'*al

.3)'a'*= ,a* )'e4e'e'* ) ).la*= +) ) )' 3a')/e*a%ea )'*e%4e%.'ala a 4e%.'al)*a*))

ele,l)K

- S.l)+)*a%ea %ela*a%)) e +a*%e ele,) a '.% )*a*)) +.'+%e*e +a' -a 3a')/e*a*

4)%)*al e lider &

1

Page 72: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 72/78

& ASIGURAREA FEED-BAC-ULUI:

- Ie'*)/)+a%ea '.3)'ala a ele,)l.% + 4)%)* )')*)a*.% e +a*%e +.le()K

- P%e+)a%ea '.% )*a*)) +.'+%e*e )' +a%e a %el*a* a+ea*a +.'+l)e&

6& FORMULAREA CONCLUZIILOR:

- A%(3e'*a%ea 'e+e)*a*)) +'.a*e%)) *e34e%a3e'*ale= a*a* +a *%aa*%a a

 4e%.'al)*a*)) ele,)l.%= +a* ) +a 4'+* e 4le+a%e al e,.l*a%)) 4%./e).'aleK

- I'*ele(e%a a4e+*l) +a e<)*e'*a l)e%-l) )'*%-' +.le+*), e*e )'(%e)e'*l

+?e)e al e,.l*a%)) a%3.').ae ) l)4)*e e +.'/l)+*e a a+e*)a&

& PRECIZAREA TEMEI PENTRU URMATOAREA LECTIE EDUCATIVA:

- C.3')+a%ea *)*ll) ,))*.%e) le+*)): Ce 3a 4.a*e 3.*),a a a3 ++e +.la% )

 4%./e).'al$

- F.%3la%ea '.% %e+.3a'a%) e .+3e'*a%e )' le(a*%a + ;)e+*l ,))*.a%e)

le+*))&

  CAAC+!;DA!A -';7-!AE7E;CF A #N#; !! 

FIŞA DE OSERVAŢIE A ELEVULUI

2

Page 73: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 73/78

I& DATE ALE ELEVULUI:

 N3ele )')5)ala *a*l) 4%e'3ele &

Da*a 'a7*e%)) l.+l 'a7*e%))

D.3)+)l)l: S*%: && '%: & Bl.+: && +: a4: &&

L.+al)*a*e: >e5l :

Tele/.' &&

Da*a 8'+%)e%)) 8' ')*a*ea e 8',539'* && '%& 3a*%)+.l

II& STRUCTURA FAMILIEI I MEDIUL FAMILIAL:

MEMBRI PROFESIA I LOCUL DE MUNC J STUDIU

PRINITATA U')*a*ea e+.'.3)+ &*ele/.' &

MAMAU')*a*ea e+.'.3)+ *ele/.' &

FRAI J SURORIFRAI: & SURORI

ALI MEMBRI AIFAMILIEI

MEDIUL FAMILIAL:

  Fa,.%a;)l     Pa),     C.e%+)*),   Ne/a,.%a;)l

II&1& S*a%ea e '*a*e 7) e,.l*a%e /))+ a ele,l):

@

Page 74: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 74/78

S*a%e e '*a*e De,.l*a%e /))+

  B'     A%3.').a

  Me)e     B'

  P%e+a%   De/)+)*a%

II&2& T%*%) )'),)ale:

a Pe%/.%3a'5a 7+.la%:

• )+)4l)'e 4%e/e%a*e &&

• )+)4l)'e + %el*a*e /.a%*e ;'e

• )+)4l)'e + %el*a*e 3.e*e

 ; Ca4a+)*a*ea 7) *)ll e 3'+:

CAPACITATE STIL

  Ma%e   I'*e%ea*= a+*),

  Me)e   S)*e3a*)+

  Re   I'e4e'e'*

 F.a%*e %e     !a.*)+

a I'*el)(e'5e e/)')*.%)):

  L)'(,)*)+     C.%4.%al - +?)'e*e)+

  L.()+. 3a*e3a*)+     I'*e% - 4e%.'al

  S4a5)al   I'*%a - 4e%.'al

  M)+al

 NIVELUL GENERAL DE INTELIGEN

Page 75: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 75/78

 F.a%*e )'*el)(e'*     Me).+%

  I'*el)(e'*     S+*

 ; E+?)l);% a/e+*), e3.5).'al

 Cal3= e+?)l);%a*     E3.*),

 C.'*%.la*= *49')*     !)4e%e3.*),= *)3)

+ C.34.%*a3e'*l 7) a+*),)*5)le )' +a%l +.le+*),l):

• ÎN FAMILIE:

/a5 e 4%)'5):

  A*a7a3e'*     A3)%a5)e

  De4e'e'5     I'e4e'e'5

  D.+)l)*a*e     Re4e+*

/a5 e /%a5) J %.%)

  O+%.*)%e     De4e'e'5

  A>*.%a%e     I')/e%e'5

• ÎN COAL:

  D)+)4l)'a*   P.l)*)+.

  Re+e4*),     I'e4e'e'*  Malea;)l     De*a;)l)a'*

  Ne4a%*)+)4a*),     B%a,a'*

  De)'*e%ea*

• ÎN GRUP I ÎN SOCIETATE:

Page 76: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 76/78

  B' +.le(     Pa%*)+)4 )' .;l)(a5)e

  A4%e+)a* 4e'*% 4.)5)a 8' +la     N e*e a4%e+)a* e +.le+*),

  A4%e+)a* 4e'*% 4e%/.%3a'5ele 7+.la%e     Re*%a

 A4%e+)e%) e<*%a7+.la%e     Se *%a(e e la a%+)')

  B' 4a%*)+)4a'* a% /% .4)')e     I.la*

  A*.%)*a%= a% ;' .%(a')a*.%      I'),)al)*= e(.)*

  De)'*e%ea*     L)4)* e )')5)a*),

Te34e%a3e'*l:

TIPUL NERVOS:

 A()*a*    Fe%3e+*.%     E'*)a*

TIPUL SENTIMENTAL:

 T)3)    Î'+?)    C.'7*))'+).    Se');)l

TIPUL ACTIV: E<;e%a'*    Î'*%e4%)'*.%  A,e'*%.    B' +a3a%a

TIPUL PASIONAT:

 S)'(%     M'+)*.%     A.% ++el     B'

+.'+*.% 

TIPUL FLEGMATIC:

 F& e%).    O%.'a*    L)4)* e e'*)a3

TIPUL SANGUIN:

 A;)l    De+%+%e5    P.e),

6

Page 77: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 77/78

TIPUL NONALANT:

 Ne4*.%     I'.le'*    A4a*)+  

I'/le'5a;)l

TIPUL APATIC:

 F% 3a%) %e%e    Î'+e*    Ra'+?)'.

e T%*%) .3)'a'*e e +a%a+*e%&

• A*)*)'e /a5 e .+)e*a*e:

  C)'*e     Pa*%).*)3     I%.')e

  A*a7a3e'*     S/)a%e     P.l)*e5e

  R*a*e     L.)al)*a*e     Pe%/))e

  B'*a*e     I4.+%))e     I')/e%e'5

• A*)*)'e /a5 e 3'+:

  S9%()'5     Te3e)')+)e     E<)(e'5

  I')/e%e'5     Ne4a%e     R*)'

  Se%).)*a*e   I')5)a*),

  Le'e     Ne(l)>e'5

• A*)*)'e /a5 e )'e:

  De3')*a*e     I')/e%e'5   M.e*)e

  Î'(93/a%e     O4*)3)3     L%.7e')e

 S4)%)* a*.+%)*)+     A%.(a'5     E<)(e'5

  R*)'

III& ORIENTARE COLAR I PROFESIONAL

Page 78: Portofoliu Gata

7/26/2019 Portofoliu Gata

http://slidepdf.com/reader/full/portofoliu-gata 78/78

• A4)%a5)a ele,l) &

• P.);)l)*5)le ele,l):

  Ma%)

  Me))

  Ree

• D.%)'5a 4%)'5)l.% 

  C.'+.%a'5 + a ele,l)

  A4%.4)a*

  O4

Re+.3a'a%ea 7+.l)) &

• C.'+l))le e<a3e'l) e 4e+)al)*a*e 4 +a

  DA /a,.%a;)l= 'e/a,.%a;)l NU  

  a '  

IV& APRECIERI GENERALE I RECOMANDRI:

a

&

;