of 57 /57
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679 UNIVERSITATEA de Vest TIMIŞOARA În cadrul proiect POSDRU: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” Cursul : FORMATOR COR 241205 PORTOFOLIU PORTOFOLIU Pentru evaluare finală Autor: Pop Adela Mariana Coordonatori: Prof.univ.dr. ANA MUNTEAN Lector dr. VENERA BUCUR TIMIŞOARA

portofoliu cofetar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

portofoliu

Text of portofoliu cofetar

Page 1: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

UNIVERSITATEA de Vest TIMIŞOARAÎn cadrul proiect POSDRU: „Reconstrucţia statutului

femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”

Cursul :FORMATOR

COR 241205

PORTOFOLIUPORTOFOLIUPentru evaluare finală

Autor: Pop Adela Mariana

Coordonatori: Prof.univ.dr. ANA MUNTEAN

Lector dr. VENERA BUCUR

TIMIŞOARA2012

Page 2: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

PROPUNERE PROIECT

CURS FORMARE

Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

COFETAR

COR. 741202

CONŢINUT PORTOFOLIU

1. Propunere curs formare

Page 3: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

1.1. Motivarea formării cofetarilor în tainele realizări decorațiunilor pentru produsele

de cofetărie.

1.2. Fişa cursului „ Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de

cofetărie ”

1.3. Programa cursului „Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru

produsele de cofetărie”

1.4. Planul de pregătire pentru modului „Introducere în decorarea torturilor ”

1.5. Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice şi practice

1.6. Suportul de curs pentru modulul „Introducere în decorarea torturilor”

1.6.1. Fişa modulului – prima parte

1.6.2. Conţinutul primei părţi

1.6.3. Suport de curs pentru prima parte

1.6.4. Fişa modulului – partea a doua

1.6.5. Conţinutul părţii a doua

1.6.6. Suport de curs pentru a doua parte

1.7. Modalități de evaluare a participanţilor

1.8. Modalități de evaluare a cursului

1.9. Strategii de marketing a cursului

2. Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de cofetar

3. Materiale realizate pe parcursul formării

4. Suport de curs - formator

MOTIVAREA FORMĂRII

„Trebuie să pui şi suflet în prăjitură, nu numai zahăr"

Page 4: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Torturile reprezintă forma cea mai complexă de asociere a întregii game de

semipreparate de cofetărie în sisteme bine determinate, sau după fantezia

lucrătorului, pentru a se obține valorile de întrebuințare şi afectele psihosenzoriale

dorite de consumatorul contemporan.

În urma căutărilor intense pe internet, am realizat că în România în prezent

nu există un curs destinat cofetarilor sau să fie axat, doar pe diverse tehnici de

decorare a torturilor. Citind diverse tag-uri de pe forumul culinar.ro am observat că

multe persoane sunt interesate să urmeze un curs la care să înveţe diverse tehnici

de decorare a torturilor.

FIŞA CURSULUI

Page 5: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Numele cursului: Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

Tipul cursului: INIŢIERE

Profesia căreia se adresează cursul:COFETARI

Codul COR : 741202

Durată totală în ore: 40

Din care pregătire teoretică: 13 oreŞi pregătire practică: 27 ore

Cursul se va desfăşura de luni până vineri, de la ora 8 la 16.

Examen final 3 ore

Notă : Examenul final se va desfăşura după perioada celor 5 zile de pregătire

profesională, în următoarea săptămână

Descrierea cursului:

Cursul cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare decorării tortului prin

diverse metode, pentru a creşte estetica produselor finale de cofetărie.

Scopul acestui curs este de a învăţa cofetarii diverse tehnici de decorare a

torturilor, conform criteriilor de performanţă în condiții de aplicabilitate date.

Page 6: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Pentru dezvoltarea aptitudinilor practice de decorare a torturilor, cursanţi

acumulează cunoştinţe de bază în ceea ce priveşte executarea elementelor de decor.

Cursul este autorizat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a

Adulţilor (CNFPA), la finalul căruia se eliberează participanţilor, după absolvirea

examenului, un Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF având regimul

actelor de studii.

Cofetarul se ocupă în principal cu prepararea produselor de cofetărie,

realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie, ambalarea şi pregătirea

pentru comercializare a produselor, exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit,

precum si cu asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare,

manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare.

Cofetarul se ocupă în principal cu prepararea produselor de cofetărie,

realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie, ambalarea şi pregătirea

pentru comercializare a produselor, exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit,

precum si cu asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare,

manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare.

În aceasta meserie e nevoie de foarte multă atenție şi răbdare.  Aici totul se

face măsurat, trebuie să respecți cantităţile trecute în rețeta şi să fii foarte atent cu

ce produse lucrezi. În rest, e nevoie de practică şi multă dăruire, iar restul se învaţă

pe parcurs.

Obiectivul general al cursului:

Realizarea esteticii torturilor prin diverse tehnici de decorare.

Număr de module: 5

Page 7: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Obiective specifice ale cursului:

O1. Învăţarea ustensilelor de lucru necesare învăţări diverselor tehnici de

decorare a tortului.

O2.Învăţarea tehnicilor de realizare a diferitelor elemente de decor

O3. Utilizarea elementelor de decor.

O4. Dezvoltarea abilităţilor artistice de a decora un tort.

Page 8: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

PROGRAMA CURSULUI

NR. CRT.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

CONŢINUT TEMATIC METODE/ FORME DE ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE,

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERIILE DE EVALUARE

1. 2. 3. 4. 5. 6.1.

2.

3.

Ustensile şi materiale pentru decorat torturile

Buttercream-ul

Pasta de zahăr

Prezentarea ustensilelor de lucru

Pregătirea tortului. Trucuri – Tortul etajat

Cum se face buttercream-ul? Tehnici şi decoraţii din

buttercream Trucuri.

Cum se face pasta de zahăr?

Îmbrăcarea tortului în pastă de zahăr.

Decoraţii din pastă de zahăr – flori şi figurine.

Expunere

Explicaţie

Descriere

Apreciere

Conversaţie

Identificare

Prezentare

Apreciere

Suport de curs.

Video-

proiector.

Ecuson.

Manual de

curs.

Internet.

Material

demonstrativ.

Capacitatea de

asimilare şi

transmitere

corectă a

informaţiilor,

capacitatea de

analiză şi

sinteză;

Capacitatea de

a pune în

practica

informațiile

Page 9: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

4.

5.

Royal icing-ul

Tehnici combinate pasta de zahăr şi royal icing

Trucuri – cum se face un mulaj

Cum se face royal icing-ul? Trandafirul Placa de zahăr Trucuri.

Decorarea tortului folosind ambele tehnici de decorare.

Trucuri – Plăcuţa cu nume – pas cu pas.

Observaţia Flipchart. primite.

Page 10: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

PLANUL DE PREGĂTIRE

PENTRU SPECIALIZAREA Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

5 zile, respectiv luni, marţi, miercuri, joi şi vineri

Luni – Modulul 1: Ustensile şi materiale pentru decorat torturile

Luni: – pregătire teoretică –3 ore

- Pregătire practică – 5 ore

Marţi - Modulul 2: Buttercream-ul

Marţi: – pregătire teoretică –3 ore

- Pregătire practică – 5 ore

Miercuri - Modulul 3 : Pasta de zahăr

Miercuri: – pregătire teoretică –3 ore

- Pregătire practică – 5 ore

Page 11: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Joi – Modulul 4: Royal icing-ul

Joi: – pregătire teoretică –3 ore

- Pregătire practică – 5 ore

Vineri – Modulul 5: Tehnici combinate pasta de zahăr şi royal icing

Vineri : – pregătire teoretică –1 oră

- pregătire practică – 7 ore

Total săptămâna 40 ore din care 13 ore teorie şi 27 ore practică (exerciţii de realizare a decoraţilor, îndemânare şi

creativitate).

TOTAL ORE DE PREGĂTIRE – pentru 5 zile, respectiv luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

Pregătire teoretică Pregătire practică Total general ore

13 ore 27 ore 40 ore

Page 12: portofoliu cofetar

Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice

pentru cursul

Descoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

Spaţiul destinat cursului are o suprafață de 100 mp, cu toate dotările necesare

desfăşurării cursurilor de formare.

Cursanţii au acces la grupurile sanitare cât şi la spaţii pentru pauze.

Sala de curs are capacitatea de aproximativ 25-30 persoane.

Grupurile sanitare sunt situate aproape de sala de curs, sunt unisex, alcătuite

din toaletă, chiuvetă şi apă potabilă. În grupurile sanitare se asigură consumabile cu

regularitate (săpun, prosoape de hârtie de unică folosinţă, hârtie igienică).

Igienizare: este asigurată cu regularitate igienizarea spaţiilor prin spălarea

holului cu detergenţi adecvaţi, aspirarea sălilor de curs şi igienizare umedă cu

detergenţi dezinfectanţi, ștergerea prafului cu substanţe dezinfectante, aerisire cu

regularitate.

Asigurare prim ajutor: există în dotare trusă medicală de prim ajutor, este

afişat Numărul de Urgenţă.

Alte menţiuni: pentru activitatea practică, la cursuri se asigură cafea, apă plată,

apă minerală şi pahare de unică folosinţă.

Sala de curs unde se va desfăşura cursul dispune de următoarele dotări

specifice:

– Toată legislaţia actualizată pe linie de securitate şi sănătate în muncă (legi,

hotărâri de guvern, ordonanţe de urgenţă, norme regulamente etc. pe suport electronic

şi publicaţii);

– Norme metodologice de aplicare a legilor;

– Pliante cu secvenţe sugestive privind dinamica şi cauzele producerii

accidentelor de muncă la locul de muncă;

– Instrucţiuni proprii pe linie de SSM pentru diverse locuri de muncă;

– Instrucţiuni cadru şi norme de SSM din diferite domenii;

Page 13: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

- Instrucţiuni şi metode de evaluare a riscurilor de accidentare şi

îmbolnăvire profesională la locul de muncă.

Pentru pregătirea teoretică precum şi cea practică dotările sunt:

Mese de curs

Scaune

Laptop

PC cu acces la internet

Videoproiector

Flipchart

Coli de hârtie pentru Flipchart

Suport electronic de curs

Fişe de lucru pe suport de hârtie

Suport de curs, seminarii,

workshop în format PPT

Markere

Ecusoane

Coli de hârtie

Posuri şi duiuri

Coloranţi alimentari pasta si gel

wilton

Cuplete

Cui trandafir

Seturi de modelare

Cupe pentru uscare flori

Hârtie de copt

Cartele de spumă

Mini sucitoare

Decupatoare trandafir

Pensule

Spatule

Bucăţi polistiren

Sârmă flori

Stamine flori

Bandă flori

Suporturi rotativ pentru ornare

Bureţi

Sucitoare

Bete de frigăruie

Platouri de carton

Mixtere

Page 14: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Pentru pauze cursanţii vor avea :

pahare de unică folosinţă

șervețele

cafea

apă minerală

apă plată

alte elemente de protocol

Modul de asigurare a supravegherii şi îndrumării participanţilor la programul

de instruire practică în instituţii de profil:

Colaborarea între instituţiile şcolare şi furnizorul de formare se va realiza prin

încheierea unui protocol cu privire la efectuarea formării teoretice şi practice.

În mapa de curs a fiecărui cursant se află foaia de prezenţă care va fi completată

de cursant şi contrasemnată de coordonatorul de curs. Relaţia între furnizorul de

formare şi instituţia şcolară va fi asigurată tot de coordonatorii de practică.

La finele fiecărui modul de practică vor avea loc discuţii asupra activităţilor

desfăşurate de fiecare cursant, analizându-se experienţele dobândite şi clarificându-se

eventualele nelămuriri şi probleme apărute pe parcursul practicii, discuţiile având un

caracter instructiv-formativ.

Page 15: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

SUPORT DE CURS

Numele modulului 1: Ustensile şi materiale utilizate pentru decorat

torturile

Obiectivul general al modulului: Iniţierea în tainele decorării torturilor.

Descrierea modulului: Cunoaşterea noţiunilor, termenilor şi utilizarea

ustensilelor şi materialelor necesare decorării torturilor.

La sfârşitul modulului cursanţii vor fi capabili să:

- definească noţiunea de ustensile de decorat.

- enumere ustensilele şi materialelor necesare decorării torturilor.

- utilizeze corect ustensilele şi materialele

- enumere paşii pregătirii unui tort pentru decorat.

- prezinte un tort pregătit pentru decorare.

Domeniul de competenţă Unităţi de competenţăCunoaşterea noţiunilor, termenilor şi

conceptelor standard legate de ustensilele şi materialele utilizate

pentru decorarea torturilor

Conceptele legate de ustensile şi materialele utilizate pentru

decorarea torturilorPregătirea tortului pentru decorare

Trucuri – pregătirea unui tort etajat.

Elemente de competenţă

Criterii de realizare

Primirea şi transmiterea

informaţiilor legate

1.1.Cursanţii definesc cu nuanţări noţiunea de ustensile de decorat.1.2. Prezentarea materialelor pentru decorarea

Page 16: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

de utilizarea ustensilelor şi materialelor de

decorat

torturilor în practică1.3. Metode de utilizare a ustensilelor şi materialelor în decorarea tortului

Etapele pregătiri tortului pentru

decorare

1.1. Prezentarea etapelor de pregătire a unui tort1.2. Etapele de realizare a activităţi sunt stabilite

corect, astfel încât să corespundă fazelor procesului tehnologic.

1.3. Cunoaşterea etapelor de pregătire a unui tort etajat

Gama de variabile

Surse de informaţii: documentaţia produselor care este în fabricaţie,

sarcini verbale/scrise de la profesor.

Forme de comunicare:

comunicare orală; prezentări în care să utilizeze suporturi ITC (calculator,

videoproiector etc.)

comunicare scrisă, formele clasice de comunicare scrisă şi comunicare

electronică (fax, email, sms, etc.)

Calitatea comunicării:

standardele necesare comunicării se realizează în funcţie de gradul de

detaliere, claritate şi documentare solicitat.

Utilaje folosite:

- Posuri şi duiuri

- Coloranţi alimentari pasta şi gel wilton

- Cuplete

Page 17: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

- Cui trandafir

- Seturi de modelare

- Cupe pentru uscare flori

- Hârtie de copt

- Cartele de spumă

- Mini sucitoare

- Decupatoare trandafir

- Pensule

- Spatule

- Bucăţi polistiren

- Sârmă flori

- Stamine flori

- Bandă flori

- Suporturi rotativ pentru ornare

- Bureţi

- Sucitoare

- Bete de frigăruie

- Platouri de carton

- Mixtere

- Fir tăiat blat

Ghid pentru evaluare

Page 18: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Cunoştinţele necesare cofetarului cu competenţe în decorarea torturilor se

referă la:

- cunoaşterea amănunţită a noţiunilor şi termenilor legate de ustensilele

şi materialele folosite la decorarea torturilor.

- schema organizatorică.

- tehnici de asamblare a tortului etajat.

- noţiuni de normare a timpului.

La evaluare vom urmări:

- claritatea cu care utilizează limbajul specific locului de muncă.

- capacitatea de a utiliza corect ustensilele şi materialele de decorat torturi;

- capacitatea de a respecta corect etapele de lucru.- capacitatea de reacţie în situaţii neprevăzute.

Page 19: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

PROGRAMA DE PREGĂTIREDescoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

MODULUL 1: USTENSILE ŞI MATERIALE PENTRU DECORAT TORTURI

Durata: total ore 8 , din care 3 ore pregătire teoretică + 5 ore practică (lucrul cu ustensile, pregătirea

unui port pentru decorat, realizarea unui tort etajat)

Obiectivul general al modulului: Iniţierea în tainele decorării torturilor

Page 20: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

NR. CRT.

OBIECTIVE DE

REFERINŢĂ

CONŢINUT TEMATIC METODE/ FORME DE

ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE

DE ÎNVĂŢARE

CRITERIILE DE EVALUARE

1. 2. 3. 4. 5. 6.1. Primirea şi

transmiterea informaţiilor

Ustensile şi materiale utilizate în decorare

Expunere

Explicaţie

Descriere

Apreciere

Conversaţie

Identificare

Prezentare

Apreciere

Suport de

curs.

Video-

proiector.

Ecuson.

Manual de

curs.

Capacitatea

de asimilare

şi transmitere

corectă a

informaţiilor,

capacitatea

de analiză şi

sinteză;

Viteza de

soluţionare a

situaţiilor de

2. Structurarea informaţiilor

Etapele pregătirii tortului în vederea decorării

3. Activitate practică

Etapele realizării unui tort etajat

Page 21: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Observaţia Internet.

Material

demonstrativ.

Flipchart.

criză;

Page 22: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Numele modulului 2 : Buttercream-ul

Obiectivul generale ale modulului: Fixarea şi nuanţarea cunoştinţelor legate

de buttercream în tehnica decorării tortului.

Descrierea modulului:

Cunoaşterea noţiunilor, termenilor şi conceptelor legate cum se face

buttercream-ul şi tehnicile realizării decorurilor cu ajutorul lui.

La sfârşitul modulului cursanţii vor fi capabili să:

- Prezinte buttercream-ul făcut după reţetă.

- Prezinte diferite tehnici de realizare a decorurilor din

buttercream

- Realizeze trandafirul din buttrercream si sa-l aplice pe tort.

Domeniul de competenţă Unităţi de competenţăCompetenţe specifice Realizarea decoraţiunilor pentru

produsele de cofetărie din buttercream

Elemente de competenţă

Criterii de realizare

1. Alegerea materiilor prime

şi auxiliare

1.1. Cursanţi aleg materiile prime şi auxiliare pentru buttercream în conformitate cu reţeta

1.2. Cantităţile necesare sunt calculate cu atenţie de către cursanţi

1.3. Materiile prime şi auxiliare utilizate sunt cântărite cu aparatură corespunzătoare şi sunt verificate din punct de vedere calitativ

Page 23: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

de către cursanţi.2. Realizarea

elementelor de decor din

buttercream

2.1. Cursanţii realizează elementele de decor conform condiţiilor de calitate impuse de comenzile speciale2.2. Cursanţii realizează elementele de decor

folosind echipamente şi ustensile specifice fiecărui tip de decor

2.3. Cursanţii realizează elementele de decor conform reţetei, respectând normele igienico – sanitare specifice activităţilor de cofetărie

2.4 Cursanţii păstrează elementele de decor în condiţii specifice fiecărui tip

3. Realizarea trandafirului din

buutercream

3.1. Cursanţi realizează trandafirul cu ustensile specifice operaţiei.

3.2. Cursanţi remediază eventualele defecte datorate unei finisări necorespunzătoare.

Gama de variabile

Tipul comunicării:

comunicare orală; prezentări în care să utilizeze suporturi ITC (calculator,

videoproiector etc.)

comunicare scrisă, formele clasice de comunicare scrisă şi comunicare

electronică (fax, email, sms, etc.).

Calitatea comunicării:

standardele necesare comunicării se realizează în funcţie de gradul de

detaliere, claritate şi documentare solicitat

Utilaje folosite:

- Posuri

Page 24: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

- Duiuri diverse marimi.

- Cui trandafir

- Hartie de copt

- Mixter.

Sortiment produs:

- Unt

- Zahar pudră

- Esenţă: vanilie, lămâie, etc

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare realizării decorării cu buttercream se referă la:

- Cunoaşterea noţiunilor, termenilor şi conceptelor legate de

bazele realizării buttercream-ul şi a realizării decorurilor.

La evaluare vom urmări:

1. Însuşirea noţiunilor specifice realizări buttercreamu-lui.

2. Corectitudinea cu care se aplică noţiunile specifice legate de bazele

realizării decorurilor din buttercream.

Page 25: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

PROGRAMA DE PREGĂTIREDescoperă tainele realizării decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie

MODULUL 2: BUTTERCREM-UL

Durata: total ore 8 , din care 3 ore pregătire teoretică + 5 ore practică (cum se face buttercream-

ul, decoraţii şi trandafirul din buttercream).

Obiectivul general al modulului: Învăţarea tehnicilor de lucru cu buttercream.

Page 26: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

NR. CRT.

OBIECTIVE DE

REFERINŢĂ

CONŢINUT TEMATIC METODE/ FORME DE ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE,

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERIILE DE EVALUARE

1. 2. 3. 4. 5. 6.1. Primirea şi

transmiterea informaţiilor

Cum se face buttercream-ul? Expunere

Explicaţie

Descriere

Apreciere

Conversaţie

Identificare

Prezentare

Apreciere

Observaţia

Suport de curs.

Video-proiector.

Ecuson.

Manual de curs.

Internet.

Material

demonstrativ.

Flipchart.

Ustensile

necesare realizării

decorurilor.

Capacitatea de

asimilare corectă a

informaţiilor,

capacitatea de

analiză şi sinteză;

Corectitudinea cu

care se aplică

noţiunile în

activitatea curentă

Capacitatea de a

acţiona cu calm,

respect, răbdare.

Creativitatea.

2. Dezvoltarea creativităţii

Realizarea diverselor decoruri din buttercream

3. Dezvoltarea îndemânării

Tehnica realizării trandafirului din buttercream.

Page 27: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

MODALITĂŢI DE EVALUARE

a participanţilor la programul de formare profesională

EVALUARE INIŢIALĂ :

Fiecare cursant va depune înainte de începerea cursului un dosar care cuprinde

următoarele documente:

- cererea de înscriere;

- copii după actele de identitate;

- copiile actelor de studii;

- adeverinţă medicală.

Fiecare dosar în parte va fi analizat şi în urma studierii lui persoana solicitantă va

primi răspuns cu privire la admiterea la cursul de formare.

Scop : îndeplinirea condiţiilor de admitere la curs menţionate în documentaţie.

Metode – instrumente. Se analizează îndeplinirea condiţiilor de admitere la curs

conform dosarului şi existenţa tuturor documentelor solicitate.

Scală de apreciere: Rezultatul poate fi:

- Admis

- Respins (pentru neîndeplinirea condiţiilor de admitere la curs, cu excepţia situaţiei

când dosarul este incomplet)

- Dosar incomplet (cu solicitare de completare a dosarului).

EVALUAREA PE PARCURS se va referi la aspecte ce ţin de:

- frecvenţa la curs;

- intervenţiile pe care participantul le are pe parcursul modulelor teoretice;

Page 28: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

- disponibilitatea şi implicarea în activităţile de grup;

- fişele tematice solicitate în timpul activităţii practice pentru fiecare modul în

parte;

Frecvenţă: evaluarea se realizează cu o frecvenţă neregulată pe tot parcursul procesului de

instruire; fiecare cursant este evaluat cel puţin de 2 ori în cursul fiecărui modul

Metode – instrumente: evaluarea se bazează pe criteriile de evaluare prezentate în

planificare.

Instrumentele sunt : teste scrise (aici intră toate realizările celui care este evaluat pe

parcursul procesului de instruire, cum ar fi notiţele, proiectele) şi activitatea desfăşurată

Scală de apreciere: notarea se face pe o scală de la 1 la 10, conform standardelor MEC (1-

4 insuficient, 5 – suficient, 10 – excelent).

Nota minimă de promovare este 5 (în cazul probelor teoretice), respectiv 6 (şase) în cazul

probelor practice.

EVALUARE FINALĂ

Modalitatea de evaluare a modului în care s-au însuşit conceptele cursului se va

efectua prin examenul final.

Metode – instrumente:

Se realizează evaluarea sumativă a cunoştinţelor dobândite pe parcursul programului.

Proba scrisă : test-grilă cu minimum 20 întrebări, cu variante multiple de răspuns,

stabilite aleatoriu din toate modulele de instruire.

Proba practică : se realizează prin realizarea decorurilor pe un tort folosind doua

tehnici învățate

Page 29: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Conform art. 9 din Metodologia de certificare, comisia de examinare organizează şi

efectuează examinarea şi notarea participanţilor la examenul de absolvire şi are

următoarele atribuţii:

a) evaluează condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire şi în cazul în

care constată că acestea nu sunt corespunzătoare decide amânarea examenului până la

remedierea situaţiei.

b) aprobă graficul de desfăşurare a examenului de absolvire şi îl afişează cu cel puţin

24 de ore înainte de începerea acestuia.

c) stabileşte modalitatea de desfăşurare a probei teoretice scris;

d) stabileşte subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de

subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere conţinutul integral al

programului de formare profesională;

e) stabileşte durata probei practice, în funcţie de specificul acesteia, fără însă să

depăşească trei ore;

f) afişează rezultatele examenului de absolvire;

g) întocmeşte şi păstrează, pe toată durata desfăşurării examenului de absolvire,

documentaţia aferentă acestuia, pe care în final o predă, sub semnătură, furnizorului de

formare profesională;

h) întocmeşte procesul verbal cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a

examenului de absolvire, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, pe care

îl înaintează comisiei de autorizare.

Scală de apreciere

Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la

10.

Pentru fiecare probă, notarea se face independent de fiecare dintre cei doi membri ai

comisiei de examinare, cu excepţia preşedintelui, notele fiind consemnate în foaia de notare.

Page 30: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate şi este consemnată în

catalogul de examen, care se completează în dublu exemplar.

Între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu pot fi diferenţe mai mari de

un punct, cazurile contrare fiind mediate de preşedintele comisiei de examinare, hotărârea sa

fiind definitivă.

Conform art. 14 din Metodologia de certificare nota minimă de promovare a probei

practice este 6 (şase). Nota de la proba practică nu poate fi contestată.

Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci). (art. 15)

Nota minimă de promovare la proba orală este 5 (cinci). Nota de la proba orală nu

poate fi contestată. (art. 16)

Page 31: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

EVALUAREA CURSULUI

Evaluarea se poate face prin focus-grup cu participanţii, urmărind înregistrările

participanţilor cu privire la obiectivele, metodele, desfăşurarea cursului.

Se poate face prin:

- Chestionar (fişă) prin care se cere individual cursanţilor să evalueze

cursul conform criteriilor urmărite de chestionar (obiective, metode, desfăşurare, organizare)

- Prezenţă (foaia de prezenţă) – măsura în care participanţii sunt atraşi să

participe la fiecare şedinţă de formare;

- Folosirea unui sistem docimologic în care se cere participanţilor să

noteze (de la 1-10, 1-5) beneficiile pe care le-au avut prin urmarea acestui curs, precum şi

calitatea prestaţiei formatorului.

Pentru exemplificarea acestor metode prezentăm în continuare un model de FIŞĂ DE

EVALUARE A CURSULUI.

FORMULAR PENTRU EVALUAREA INDIVIDUALĂ A CALITĂŢII CURSULUI

Page 32: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Perioada în care se ţine cursul:_________________________________

Locul în care s-a organizat cursul:_______________________________

Numele formatorului: POP ADELA MARIANA

Numele cursantului (Opţional):___________________________________

Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 (unde 1-foarte slabă, 2-slabă, 3-bună, 4-foarte bună, 5-excelentă)

1. Impresia generală pe care v-a lăsat-o acest curs ___________________________________

Răspundeţi cu DA sau NU ( unde DA-1, NU-2, Nu Ştiu-3) la următoarele întrebări:

2. V-au fost comunicate la începutul acestui curs obiectivele cursului? ___________________________________________________________________________

3. Activitatea din timpul cursului a urmărit în mod specific atingerea obiectivelor propuse? __

4. Volumul de materie predată pe durata acestui curs a fost prea mare? __________________

Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 (unde 1- deloc, 2 - în mică măsură, 3 - suficient, 4 -în mare măsură şi 5 - în foarte mare măsură) în ce măsură:

5. Prezentarea cursului a urmat o structură logică?

___________________________________

6. Timpul alocat cursului a fost eficient utilizat? ____________________________________

7. Ideile principale ale conţinutului predat au fost punctate clar?

________________________

8. Au fost oferite exemple relevante pentru clarificarea noţiunilor teoretice? ______________

9. Au fost utilizate diverse materiale ( prezentări PowerPoint, filme, folii, suport de curs,

etc.)? ______________________________________________________________________

10. Materialele cursului au fost utilizate eficient? ___________________________________

11. La sfârşitul cursului s-a făcut o sumarizare a aspectelor esenţiale? ___________________

Page 33: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

12. Cunoştinţele prezentate la curs le consideraţi utile pentru formarea dvs. profesională? ___

13. Desfăşurarea cursului a permis discuţii interactive? ______________________________

OBSERVAŢII: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRATEGII DE MARKETING A CURSULUI

Page 34: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Marketingul formării ţinteşte atragerea oamenilor potriviţi, în programul de formare

potrivit, la momentul potrivit. Acesta este echivalat deseori cu publicitatea şi campaniile de

promovare, care au obiectivul de a orienta produsul educaţional spre clienţi neinformaţi ori

nehotărâţi. În fapt, marketingul formării are la bază cercetarea nevoii pieţei muncii, dar şi a

intereselor segmentului de populaţie vizat de programele de formare.

Grupul-ţintă este acel grup căruia formatorii intenţionează să îi ofere educaţie. În

cazul formatorului în ocupaţia de cofetar, grupul-ţintă îl reprezintă:

- cofetari .

Argumentarea nevoii acestui curs

Persoana care prepară în laborator sau în unitățile industrializate produse

de patiserie şi/sau cofetărie în vederea comercializării. Recepționează calitativ şi

cantitativ materiile prime şi auxiliare, sortează, curăţă, cerne, asamblează

produsele de patiserie/cofetărie, finisează, glasează şi decorează.

Programa de pregătire a cursului este elaborata în aşa fel încât va permite

însușirea unui set de competenţe profesionale care vor califica  cursantul să

desfășoare activităţi specifice meseriei de cofetar.

Dulciurile, prăjiturelele şi torturile făcute din ingrediente naturale şi de

mâna unui priceput cofetar impresionează cu orice ocazie. Fie ca le pregătim

pentru cei dragi, pentru prieteni sau în laboratorul de cofetărie-patiserie,

cofetarul trebuie mereu să se specializeze în tehnologia preparatelor de patiserie-

cofetărie.

Page 35: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

Astfel, vă poftim să vă descoperiți talentul şi de ce nu, gustul pentru

prepararea celor mai reușite dulciuri.

La cursul nostru profesorul vă va coordona în arta decorării torturilor

Cofetarul se ocupă în principal cu prepararea produselor de

cofetărie, realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetărie, ambalarea şi

pregătirea pentru comercializare a produselor, exploatarea echipamentelor

pentru copt şi răcit, precum si cu asigurarea aprovizionării cu materii prime şi

produse alimentare, manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi

produselor alimentare.

În aceasta meserie e nevoie de foarte multă atenție şi răbdare.  Aici totul se

face măsurat, trebuie să respecți cantităţile trecute în rețeta şi să fii foarte atent

cu ce produse lucrezi. În rest, e nevoie de practică şi multă dăruire, iar restul se

învaţă pe parcurs.

Scopul acestui curs este de a învăţa cofetarii diverse tehnici de decorare a

torturilor, conform criteriilor de performanţă în condiții de aplicabilitate date.

Punctul-forte al cursului „Descoperă tainele realizării decoraţiunilor

pentru produsele de cofetărie” este acela că oferă cofetarilor oportunitatea să

aprofundeze tainele decorării torturilor.

Forme de marketing utilizate pentru promovarea acestui curs

Pentru promovarea cursului de formare în ocupaţia de consiliere de planificare familială se

utilizează următoarele canale de comunicare:

- pagină web (conţine toate informaţiile despre această ocupaţie);

- publicarea unui anunț în ziarul local;

- împărţirea de broşuri la diferite instituţii de specialitate;

Page 36: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

- trimiterea de e-mailuri către instituțiile de specialitate;

- postarea de filmuleţe pe YouTube cu partea practică de la cursurile de formare.

BIBLIOGRAFIE

1. Debbie Brown’s – Dream wedding cakes

Page 37: portofoliu cofetar

Investeşte în oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse”Cod Contract: POSDRU/97/6.3/S/50679

2. Kania (2007) – Beginner’s guide to cake decorating3. www.wilton.com 4. www.viorica-torturi.ro 5. www.lilysblog-lily.blogspot.com