Portfolyo | YAP 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YAP | IM ön elemesi için hazırladığımız dosya

Text of Portfolyo | YAP 2015

 • we selected

 • 2Tamal eitim uygulamasyla 8-9 kydeki ocuklar toplanarak daha byk okullara tanmaya balandlar.

  4Bu okullara yeniden ilevlendirmek zere 2011de allmaya baland. Karar sreci, uygulama ve kullanm aamalarnda ok sayda yerel ve gnll katlmn salamak en nemsenen konulardan birisi oldu.

  1 Eskiden ocuklar kendi kylerindeki okullara giderlerdi.

  3lke genelinde says binlerle ifade edilen bu bo okullar atl hale geldi.

  LEK 1/1 ve sonrasnda HM ekibi konu zerine dnmeye balad.

 • Atl Ky Okullar projeleri bizim ngrdmz ya da bize nerilen yerlerde gereklemektedir. lk projemiz akay Ordu ilini daha nce lek 1/1 almalar altnda tandmz iin ve Ordu Valiliinin atl okullarn dnmesine dair bir almas olduunu rendiimiz iin pilot blge olarak semitik. akadaki almalarmzdan sonra Trkiyenin farkl yerlerinden bize ulaan kiiler vastasyla Edirne, Erzincan, Konya, Diyarbakr ve Mula da almalara baladk. zmirde alma kararn ise zmirde yaamakta olan yelerimizi inisiyatif alp zmirde bir proje gerekletirmek niyetleri zerine aldk.

  *

  5Projeden haberdar olduka HMe ulaan kyllerle beraber zm yollar aranmaya balanld.

  rencilere,profesyonellere ve sponsor olacak kurululara arda bulunarak, tasarm atlyeleri dzenlendi.

  6Hedef, mimarlk rencilerinin niversite eitimlerini pratie geirmelerini salarken, katlmc tasarm modelini tevik etmekti.

  Farkl disiplinlerden rencilere de ak olan proje, katlmclarn sosyal ve kltrel ilikilerini glenmesine katkda bulundu.

  7Atlyelerde kan fikirler ve rnler dorultusunda retim sreci balad.

  8Yeni ilev kazandrlm ve yenilenerek kullanma uygun hale getirilmi yap, tm kyllerin ortak kullanmna ald.

 • aka: Yemde sunum yapld, Saltta bir gnlk atlye yapld akaya tekrar gidilip yerel farkndal arttrmak amacyla akann Sesi adl bir gazete karld.Ordu: Valilie ve halka sunum yapld.Kzkapan: Kalede sunum yapld.Ovakent: 3. Keif gezisinde Ovakentte allmasna karar verildi, lise ve niversite rencileriyle uygulama atlyesi yapld, okul yaps ve arka bahe dzenlemesi tama-mland, n bahede yemekhane yaplmas kararlatrld.Data: Tasarm atlyesi iin hazrlk yaplmakta.Diyarbakr: Tasarm atlyesi iin hazrlk yaplmakta.

  *

 • kier ay arayla yaplan 3 keif gezisinde kyller ile grmeler yapld.

  Ovakent projesi zmirde yaayan yelerimizin zmirde bir atl okul zerine alma niyetini l Milli Eitim Mdrlne amas ile baladk.

  l Milli Eitim Mdrlnn ynlendirmesi ile demi ve evresinde zihinsel engelli i okulu ihtiyac olduu renildi.

  Tasarm almalarna balarken dier projelerimizde olduu gibi bir duyuru yaparak niversite rencilerini srece dahil olmaya ardk.

  demie gidilerek le Milli Eitim Mdrl ile beraber eitli atl ky okullar gezdik.

  Bir zihinsel engelli i okulunun ihtiyalar da belirlendikten sonra Ovakentte allmasna karar verdik.

 • 25 Ekim-9 Kasm tarihleri arasnda 3 ayakl bir atlye yaparak tasarm almalarna baland. zmirde 3 tane zihinsel engelli i okulu gez-ilerek, bu okullarn ihtiyalar ve nasl bir eitim verdikleri hakknda bilgi edinilmeye alld.

  Okul gezilerinden sonra ertesi gn Ovakente giderek hem kyller ile grmeler gerekletirdik, hem de okulu yerinde grerek ilk fikirlerinin olumas iin gruplar halinde ve toplu olarak altk.

  Atlyenin ilerleyen aamalarnda birer hafta arayla zmirde toplanarak tasarmlar gelitirildi.

  17-18-19 Haziran tarihlerinde Ikkent Koleji ve Round Square oluumu kapsamnda yurtdndan gelen 25 lise rencisi ile okulun d cephesi ve bahesini konu alan bir atlye gerekletirdik.

  9-23 Temmuz tarihlerinde ise niversite rencileri, yeni mezunlar ve dernek yelerinden oluan 37 kiilik bir ekiple uygulama atlyesi gerekletirdik.

  Projeye devam etmek isteyen katlmclar ve dernek yelerinin tasarm tamamlamasndan sonra, proje btesini hazrlayarak fon arayna baladk.

 • Okulun yannda iki katl bir evde kaldmz bu 15 gnlk srede okulda alan kyden ustalarla ile beraber bir yandan okulda ve bahede allrken, bir yandan da kydekilerle yakn ilikiler gelitirildi.

  le Milli Eitim Mdrl okulun almasna ynelik almalara balam durumdadr. Kalan son iimiz yemekhane inaatn kasm ay ierisinde tamamlayacaz. Dier projelerimizde olduu gibi Ovakent Projesi de inaat sreci ile bitmeyip, sonrasnda yaplacak ziyaretler ve geri bildirimlerle sre takip edilmeye devam edecektir.

  Atlye katlmclarnn projeyi sahiplenmeleri sonucunda eksik kalan iler iin Austos aynda birhaftalk bir uygulama atlyesi daha gerekletirdik.

  Eyll 2014 itibari ile okul binasnn yenilenmesi ve arka bahede tarm atlyesi yaplmas ile peyzaj dzenlemesi ilerini bitirmi olduk.

 • Ovakent Zihinsel Engelli Okulu

  Karg Ferhat Akbulat lkokulu

  aka ilkokulu

 • 25/26 UBAT

  11:30 >> MSGS

  DNYORUZ |TARTIIYORUZ | UYGULUYORUZ

  KAYIT: info@herkesicinmimarlik.org

  CUMARTES / PAZAR

  Taksim iin daha iyi bir proje istiyoruz!

  Taksim iin bir deiim gereklidir. ehrimizin can damar olan Taksim Meydanna hepimizin ok daha huzurlu bir ekilde kabilmesi iin, hepimizin katlmyla gerekleen bir proje ileyii istiyoruz.

  Taksim hepimizin; trafikte bekleyenin, sabah okula, ie yetimeye alann, balkonda oturup mahalleliyle konuann, ramazanda iftar adrnda orucunu aann, sokakta simit satann, parkta top oynayann, boazda balk tutann... Ksacas hepimizin.

  Biz stanbullular, Taksimi hep beraber yenileyebiliriz. Hepimiz bu srece dair olup szmz syleyebiliriz.

  (Herkes in Mimarlkn Change.org websitesnde yrtt imza kampanyasndan)

 • 25/26 UBAT

  11:30 >> MSGS

  DNYORUZ |TARTIIYORUZ | UYGULUYORUZ

  KAYIT: info@herkesicinmimarlik.org

  CUMARTES / PAZAR

 • Herkes in Mimarlk, Gezi Parkna Topu Klasnn yeniden ina edilecei haberlerinin yaylmaya balamasyla birlikte Taksim Platformunun yapt arya cevap vererek Gezi Park toplantlarna katlmaya balad.

  Daha sonraki srete kendi hareket plann oluturmak iin bir ak ar ile eitli disiplinlerden rencileri Herkes in Taksim Atlyesinde bir araya getirdi. Bu atlyede farkl katmanlar ve etkileri olabilecek ok sayda fikir ve strateji retildi.

  HERKES N TAKSM02.2012

 • Tek istediimiz, bizlere ne istediimiz sorulmadan, bizler iin (!) yaplan bir yenileme projesiyle elimizden alnacak parkmzn, kk deiikler yaplsa ne kadar etkin kullanlabileceini herkese gstermek.

  arsyla dzenlenen Gezi Park enlikleri, imdiye kadar Taksim Meydann aktif olarak kullanp da Gezi Parkna o ya da bu nedenle bir trl yolu dmemi kiilere, Gezi Parknn da kullanlabileceini gsterdi.

  Kamusal alanlarn kentin farkl kullanclarn bir araya getirme hedefini hayata geirmi oldu.

  GEZ PARKI ENLKLER 1-1003.2012-10.2012

 • Al nalp Samim Magriso

  Hayrettin Gn Aye Dede

  Herkes in Mimarlk, Taksime yaplacak yeni bir dzenlemeyi yaratc enerjiye ama amacyla; Taksim senin iin ne ifade ediyor? Nasl bir Taksim hayal ediyorsun? Mevcut proje Taksimi nereye gtrr? Bu srete effaflk ve katlmclk nasl salanabilir? sorularn otaya atarak Sana Soran Oldu Mu? diyerek ak ar yapp buna paralel Salt Galatada atlye dzenledi.

  retilen iler Gezi Park enliklerinde sergilenmitir.

  SANA SORAN OLDU MU?03.2012 - AIK ARI + ATLYE

 • Kentin en nemli meydanna oldu bitti ile bylesine bir mdahale planlanrken, bu mdahalenin kamunun hayatn nasl etkileyeceini renmesi amacyla ak kaynakl grafikler retilip, kopyalanmas, deitirilmesi ve datlmas iin poster ve brr formatnda yksek znrlkl olarak yaynland.

  TAKSMDE NELER OLACAK?11.2012 - AIK KAYNAK GRAFK

 • stanbuldaki gncel kentsel mdahaleleri gndemine alan bir paralel evren tasarlayarak; televizyon, gazete ve faks makinesi araclyla gelen haberlerle, iinde bulunulan koullara dair farkl anlaylar, politikalar, stratejiler ve ngrlerin mmkn olduu alternatif bir gereklik yaratlmas amalanmtr.

  Proje Danman: Korhan GmKratr: Emre Arolat

  1. STANBUL TASARIM BIENALI, 2012SZ

 • OCCUPYGEZI LIBRARY

 • PLAN

  FRONT VIEW

  # O C C U P YG E Z I S P E A K E R S P O I N T

  SIDE VIEW

  AXONOMETRIC

  # O C C U P Y G E Z I B A R R I C A D E K A Z A N C I

  stanbuldaki protestolar mimarlara ve tasarmclara basit bir eyi gsterdi: Mimarlk, mimarlarn elinden alnd durumlarda yeni bir tanmlaramalar ihtiya duyuyor. Sokakta ve Gezi Parknda karlatmz her strktr yerine ait kendi hikayesini barndran esiz sreleri anlatyor. Strktrlerin ksa yaam gz nnde bulundurulursa bu belgeleme almasnn gelecekteki incelemelerda nemli bir yeri olacana inanyoruz.

  Bu alma 2. stanbul Tasarm Bienali erevesinde sergilenecektir.

  #OCCUPYGEZI MMARLIIOCCUPYGEZIARCHITECTURE.TUMBLR.COM

  67.0000

 • Herkes in Mimarlk olarak 22 Nisan - 15 Haziran 2014 tarihleri arasnda Salt Beyolunda gezilebilecek olan taatsizlik Arivi (Park) / Disobedience Archive (The Park) sergisinin tasarm almasn gerekletirdik.

  SALT envanterinde adeta bir kazya girierek mevcut mobilyalar tekrar kullanma ve arivin atl paralarn taze bir sergiye dntrmeyi hedefleyen bir neri gelitirdik. Bilinli bir eylem olarak arivin izlenebilir olmas ve rahat ev ortamn oluturabilmek iin, yumuak yzeyli paralar seip kullandk.

  (Kratrler: Marco Scotini, Andris Brinkmanis)

  TAATSZLK ARV03.2014-06.2014

  Sergi Plan

  Yeniden kullanm

 • Taksim Paneli - Eyp Bel Kltr Merkezi - 03.2013

  #occupygezi mimarl, Londra Victoria and Albert Museumda Disobedience sergisinde.

  Protestop ve Kamulan Alan - Studio X New York - 10.2013

  Geziden Sonra Taksim - MSGS - 10.2013

 • 1989dan beri hizmet vermekte olan Beyolu Sinemas, stanbulda bamsz filmlerin gsterildii sayl sinema salonlarndan biri. Yakn zamanda kapanan Alkazar, Rya, Sinepop ve Emek Sinemalarnn yansra hala ayakta kalmaya alan Majestik, Yeilam, Atlas sinemalar gibi Beyolu Sinemas da varln srdrebilmek iin zor gnler geiriyordu. Herkes in Mimarlk Dernei olarak yavaa kaybolan bu kltr canl