Click here to load reader

Portfolio Heidy Bos

  • View
    361

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012

Text of Portfolio Heidy Bos

  • 1. PORTFOLIOHEIDY BOS Inhoudsopgave: KOW Concepts Design Development De Bloem Eigen werk Passief Bouwen Woonhuis Bergsma Architectenbureau Alberts & Van Huut Woonhuis Windau-Cuijpers De Boskamp Speelkoepel de Bilgaard EGM Architecten Groene Hart Ziekenhuis Renier de Graaf Gasthuis Afstudeerproject TU Delft Colgio das artes Afstudeerproject Hogeschool Zuyd Informatiepaviljoen

2. De Bloem RijnsburgKOW Concepts Design Development - Den Haag Opdracht: Het plan Een bloem voor Rijnsburg bestaat uit 365 woningen met ondersteunende voorzieningen. Het plangebied betreft het deelgebied Oude Flora terrein. De wo- ningen en voorzieningen zijn verdeeld over zes blokken. Het plan bevat appartementen in verschillende vormen, maisonnettes en grondgebonden woningen. 3. Rijnsburg De Bloem KOW Concepts Design Development - Den Haag 4. Woonhuis bergsma Echt Opdracht: uitbreiden van de woning met een woonkeuken en verhoging van het achterste bouwdeel (bad- kamer/gang/wc) t.b.v. het vernieuwen van het plat dak en het creeren van een eenheid tussen de nieuwe uit- breiding en het achterste bouwdeel (ontwerp en bouwaanvraag). Geprobeerd is om het bestaande geheel zo te verbouwen dat de kosten zo laag mogelijk bleven. De keuken is met de woonkamer verbonden middels 2 doorgangen, hierdoor ontstaat er een ruimtelijker geheel. Om goed aan te kunnen sluiten op het voorste gedeelte van de woning is er voor gekozen om met het dak van de uit-breiding onder de natuursteen in de gevels van het bestaande geheel te blijven. Verder is, om te voldoen aan de huidige bouwbesluiteisen, de vloer van de uitbreiding op maaiveldniveau gelegd.Eigen werk 5. passief bouwenWoning De interesse voor energiezuiniger bouwen ging steeds meer kriebelen. Uiteindelijk besloot ik deel te nemen aan de cursus Passief Bouwen voor Professionals van het Passiefhuis Platform in Belgi. Naar aanleiding van deze cursus heb ik een ontwerp gemaakt voor een woning waarbij de principes van het passief bouwen zijn toegepast. Enkele voorkomende elementen zijn de orintatie van de gevelopeningen, keuze van toegepaste materialen, Eigen werk isolatie, luchtdichtheid en koudebrug vrije constructie. Qua installaties wordt gekeken naar de luchtkwaliteit en verwarming door middel van een goed bemeten en afgestelde balansventilatie met warmtewisselaar. 6. Woonhuis windau-cuijpers Almere Opdracht: ontwerp van een vrijstaande woning met wellness- ruimte en losstaand tuinhuis in de ecologische nieuwbouwwijk Overgooi te Almere. De huidige woning van de familie Windau-Cuijpers in Amersfoort is een ontwerp van Alberts & Van Huut. Ze hebben ervoor gekozen ook hun nieuwe droomwoningArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam weer door Alberts & Van Huut te laten ontwerpen. De totale woning zal een opper- vlakte hebben van ca. 500m. Door te spelen met verschillende dakhoogtes krijgt de woning het uiterlijk van een klein bergdorpje. De woning zal duurzaam worden uitgevoerd: door de keuze van materialen (o.a. leemstuc, bam- boevloeren met vloerverwarming, doschawol als isolatie), de keuze van installaties (warmtepomp) en de flexibele indeling. Zo kan bijvoorbeeld de werkkamer op de begane grond worden aangepast naar een extra slaapkamer met badkamer. 7. AlmereWoonhuis windau-cuijpersArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam 8. De boskampEpe Opdracht: ontwerp van een woonzorgcomplex voor senioren te Epe (prijsvraag). In dit project wordt een combinatie gemaakt van verschillende woonvormen met ieder een eigen woningplatte- grond. Het project zal in 3 fasen worden gerealiseerd i.v.m. de sloop van het huidige woonzorgcomplex. Fase I 27 vrije sector huurwoningen Fase II 48 zorgwoningen 12 sociale huurwoningen Fase III 21 koopwoningenArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam 30 verpleegwoningen 12 sociale huurwoningen 9. de boskamp EpeArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam Het structuurplan is een aantal keren aangepast, hierbij veran- derden de aantallen van de woningen en werd geschoven met de verschillende woning- types. Het basisprincipe dat zo kenmerkend is voor dit ontwerp bleef ongewijzigd. De bebouwing bevindt zich zoveel mogelijk aan de randen van het terrein waar- door er een groen binnengebied ontstaat. Het zorgcomplex is kleinschalig gebleven door het geheel uit kleine blokken op te bouwen varirend van 1 tot 4 bouwlagen, zo sluit het goed aan op de bestaande omgeving. 10. SPEELKOEPEL DE BILGAARD Leeuwarden Opdracht: ontwerp activiteiten- centrum voor de wijk De Bilgaard te Leeuwarden. Het idee begon met een muziek- koepeltje, dat al snel uitgroeide tot een activiteitengebouw doordat het naastgelegen wijkgebouw uit zijn jasje was gegroeid. Het bijzondere gebouw zal worden omringd door een speeltuin metArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam speelvelden met o.a. een jeu-de- boulesbaan en een voetbalkooi. De buitengevel is van baksteen. De bamboeconstructie op het dak wordt begroeid en er komen plantenbakken waartussen bamboe- bankjes komen te staan. Om de wijkbewoners meer te betrekken bij de Speelkoepel is het tegelproject verborgen wensen opgezet, geglazuurde tegels worden door de wijkbewoners beschilderd en op de achterzijde kan een wens worden geschreven. Deze tegels worden in het gebouw verwerkt. 11. LeeuwardenSPEELKOEPEL DE BILGAARDArchitectenbureau Alberts & Van Huut - Amsterdam 12. groene hart ziekenhuis GoudaOpdracht: verbouwing en nieuwbouwvan het bestaande beddenhuis van hetGroene Hart Ziekenhuis in GoudaDe nieuwbouw is dusdanig gesitueerddat het totale gebouw een zo compactmogelijke structuur krijgt.Het vernieuwde gebouw vormt eenheldere, sobere en doelmatige eenheidmet verbijzonderingen in de openbareruimtes. Deze duidelijke identiteitEGM Architecten - Rotterdamondersteunt de wens van het ziekenhuisom een klantgerichte en transparanteorganisatie te kunnen zijn.Sinds april 2007 zijn de spoedeisendehulp, de huisartsenpost, de dienst-apotheek en de ambulancesluis ingebruik genomen. 13. groene hart ziekenhuisGoudaAan dit project werkten we met een team van ca. 16 mensen. Ik hebmeegewerkt aan alle bouwdelen, met de nadruk op bouwdeel F en G. Dagklinisch centrumEGM Architecten - Rotterdam 14. REINIER DE GRAAF GASTHUIS DelftOpdracht: realisatie van een nieuw ziekenhuis op hethuidige terrein van het Reinier de Graaf Gasthuis inDelft.Het stedenbouwkundige plan voorziet in meervoudiggebruik en biedt flexibiliteit en groeimogelijkhedenvoor het ziekenhuis en de stedelijke omgeving.Een overdekte straat vormt de ruggengraat van hetproject. Aan deze voetgangersstraat worden negenbouwvolumes gekoppeld die zowel beantwoordenaan het specifiekebouwprogramma van het ziekenhuis als aan destedelijke maat. Het stedelijk interieur van pleinenen straten is herkenbaar in deze overdekte voet-gangersstraat in het nieuwe Reinier de Graaf Gast-huis.EGM Architecten - Rotterdam 15. REINIER DE GRAAF GASTHUIS DelftVerpleegafdeling:Variant 1EGM Architecten - RotterdamVariant 2Variant 3 16. Renovatie en uitbreiding van colgio das artes Coimbra (P) Opdracht: ontwerp voor renovatie en uitbreiding van een middeleeuws Jezuetencomplex in Coimbra, Portugal. Het gebouw heeft een rijke historie. In 1586 is de bouw voor het Colgio das Artes (college van de kunsten) be- gonnen, nadat de Jezueten verbannen waren heeft het gebouw als academisch ziekenhuis dienst gedaan. De verhuizing van het ziekenhuis in 1985 zorgde ervoor dat het gebouw in gebruik werd genomen voor verschil- lende doeleinden. Zelf heb ik tijdens mijn studieuitwisseling in dit gebouw vakken gevolg aan de Faculteit van architectuur (FARQ). De universitaire functies in het Colgio das Artes zullen naar een nieuw universiteitsgebied verhuizen, waardoor het gebouw vrijkomt voor een nieuwe invulling. De ligging is bovenop een berg in het centrum van de stad. Door de nieuwe invulling krijgt het gebouw een verbindings- functie (zowel functioneel als visueel) tussen het universiteits-Afstudeerproject Technische Universiteit - Delft gebied op de berg en de omringende, lager gelegen stad. Uitgangspunten voor het ontwerp waren het creren van een eenheid tussen Colgio das Artes, de nieuwe uitbreiding (theater) en het landschap. Hierbij gold de originele typologie van de Jezueten als leidraad, met behoud van de kapel en watertank. 17. Renovatie en uitbreiding van colgio das artesCoimbra (P)stadsgerelateerde functies: museum theater openbaar stadsplein bar + restaurant discotheekAfstudeerproject Technische Universiteit - Delftuniversiteitsgerelateerde functies: collegezalen studiezalen international relations office commercile functies 18. Renovatie en uitbreiding van colgio das artesCoimbra (P)TheaterAfstudeerproject Technische Universiteit - Delft 19. Renovatie en uitbreiding van colgio das artesCoimbra (P)Afstudeerproject Technische Universiteit - DelftInterieurPatio 20. informatiepaviljoen Hoge venen Eupen-Monschau (B) Opdracht: ontwerp van een informatiepaviljoen in het natuurreservaat de Hoge Venen, aan de weg van Eupen naar Monschau. Het ontwerp straalt rust en eenvoud uit om op deze manier zo veel mogelijk in harmonie te zijn met de omgeving zonder de schoonheid van de natuur aan te tasten. Op de begane grond bevinden zich de hal, bistro en tentoonstellingsruimte. In de kelder zijn de studio, kantoor en berging geplaatst en op de eerste verdieping zit de bibliotheek. De houten constructie is opgebouwd uit kolommen in de gevel en een drietal kernen in het gebouw die de ruimtes van elkaar scheiden. Naast de houten kolommen bestaan de gevels op de begane grond en eerste verdiping geheel uit glas. De glazen puien kunnen worden opengeschoven en door het verlengen van de vloer en het dak wordt de grens tussen binnen en buiten vervaagd.Afstudeerproject Hogeschool Zuyd - Heerlen Door de kelder een stukje boven maaiveld uit te laten steken komt het pavil- joen los van de grond. 21. informatiepaviljoen Hoge venenEupen-Monschau (B) Afstudeerproject Hogeschool