of 44 /44
UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plasti čne i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ϣϤ mm. PSK ϤϢϢ-Z comfort Sustavi za prozore Sustavi za vrata Komforni sustavi

PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za...

Page 1: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

UPUTE ZA MONTAŽUH / KF

PORTAL

Paralelni-klizno-nagibni okovza plastične i drvene elementes dimenzijom komore/zračnošću mm.

PSK -Z comfort

Sustavi za prozore

Sustavi za vrata

Komforni sustavi

Page 2: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä
Page 3: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 3/44

Sadržaj

Sadržaj

1 OPĆE NAPOMENE ......................................4

1.1 Ciljne skupine ovih dokumenata ................... 41.2 Namjenska uporaba ...................................... 41.3 Nenamjenska uporaba .................................. 41.4 Sigurnosne napomene .................................. 41.5 Smjernice Udruženja za kvalitetu brava i oko-

va e. V. ........................................................... 51.6 Pomoć i podrška ............................................ 51.7 Dimenzije ...................................................... 51.8 Shematski prikaz ........................................... 61.9 Redoslijed uklapanja ..................................... 61.10 Naljepnice s uputama ................................... 61.11 Dijagram primjene ........................................ 6

2 PROPISI ZA OBRADU .................................7

2.1 Područja primjene ......................................... 72.2 Kra ce ........................................................... 7

3 PREGLED DIJELOVA OKOVA PSK ................8

3.1 Slika okova PSK shema A ............................... 83.2 Popis okova PSK shema A i C ......................... 9

4 PREGLED DIJELOVA OKOVA CENTRALNOG ZAKLJUČAVANJA ......................................11

4.1 Slika okova centralnog zaključavanja shema A 11

4.2 Popis okova za centralno zaključavanje shema A .................................................................. 12

4.3 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 1 ................................................... 13

4.4 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 1 ................................................ 14

4.5 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 2a ................................................. 16

4.6 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 2a .............................................. 17

4.7 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 2b ................................................. 19

4.8 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 2b ................................... 20

4.9 Slika okova centralnog zaključavanja s kom-pletom pogonske brave ............................... 22

4.10 Popis okova za centralno zaključavanje s kom-pletom pogonske brave ............................... 23

5 MONTAŽA DIJELOVA OKOVA...................25

5.1 Montaža vodilica ......................................... 255.2 Montaža osnovne garniture ........................ 265.2.1 Montaža dodatne garniture M ........................... 275.3 Montaža spojne šipke ................................. 285.4 Montaža držača L ........................................ 295.5 Montaža pokrova osnovne garniture .......... 29

6 PROFILNI PRESJEK ...................................30

6.1 Ver kalni presjek gore ................................ 306.2 Ver kalni presjek dolje ................................ 31

7 PRIPREMA KLIZNOG KRILA .....................32

8 POZICIONIRANJE DIJELA OKVIRA ...........33

9 MONTAŽA CENTRALNOG OKOVA ...........34

10 ZAVRŠITI ELEMENT ..................................35

10.1 Umetanje kliznog krila u okvir ..................... 3510.2 Umetanje kliznog krila i spajanje s okvirom ..

3510.3 Napomene o podupiranju klizača M ........... 3510.4 Otpuštanje i vađenje kliznog krila iz okvira . 3610.5 Montaža osigurača osnovne garniture ........ 3710.6 Demontaža osigurača osnovne garniture .... 3810.7 Pozicioniranje okidača ................................. 3810.8 Pozicioniranje graničnika ............................. 39

11 PODEŠAVANJE I PORAVNAVANJE ...........40

11.1 Podešavanje visine klizača ........................... 4011.2 Podešavanje nagiba klizača ......................... 40

12 POMAGALA ZA OKIVANJE .......................41

13 OSVRT NA DOKUMENTACIJU ..................42

Page 4: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.20194/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortOpće napomene

PSK

1 Opće napomene

1.1 Ciljna skupina ove dokumentacije

Dokumentacija je isključivo namijenjena za stručna poduzeća. Sve ovdje opisane radove smije izvodi isključivo iskusno, stručno osoblje koje je obučeno i iskusno u montaži te stavljanju u pogon i održavanju PORTALokova, jer pravilno i sigurno mon ranje PORTALokova bez stručnog znanja nije moguće. Spremite ove upute za montažu.

1.2 Namjenska uporaba

• PSK 200-Z comfort Paralelno-klizno-nagibni okov namijenjen je za uporabu u prozorima ili ostakljenim vra ma od plas ke.

• Masa krila iznosi maks. 200 kg.• PSK 200-Z comfort namijenjen je za uporabu u

stacionarnim zgradama.• PSK 200-Z comfort služi za horizontalno otvaranje

i zatvaranje prozora i balkonskih vrata izrađenih od profila za paralelno-klizno-nagibne elemente.

• Paralelno-klizno-nagibne elemente treba postavi okomito, nikada u nagnutom položaju.

1.3 Nenamjenska uporaba

• Okovi izrađeni od čelika opisani u ovim uputama galvanizirani su i obrađeni posebnim postupkom.

• Oni se ne smiju upotrebljava :– u vlažnim prostorima– u okolini s agresivnim sadržajem zraka koji

po če koroziju– u okolini s visokim udjelom soli u zraku

• U takvim slučajevima stupite u kontakt sa svojim SIEGENIA prodajnim savjetnikom

1.4 Sigurnosne napomene

• Na PSK 200-Z comfort važno je najmanje jednom godišnje proves održavanje.Vidje PORTAL uputu o održavanju.

• Za PSK 200-Z comfort potrebno je pridržava se propisa proizvođača profila odn. vlasnika sustava zbog mogućih ograničenja pri dimenzijama krila, težini krila i razmacima zatvornih elemenata.

• Ako postoje posebni propisi za završetak ili smjernice za obradu, potrebno je pridržava ih se.

• Podatci su o broju okretaja i okretnim momen ma zatezanja vijaka obvezujuči.

• Sastavite ukupne okove samo iz dijelova okova SIEGENIA. Inače mogu nasta smetnje u funkcioniranju i štete za koje ne preuzimamo odgovornost.

• Ako je potrebno pazi na posebne sigurnosne aspekte (npr. pri primjeni u školama, vr ćima, hotelima) preporučujemo ugradnju poluolive koja se može zaključa ili primjenu PS 200 comfort.

• Stručno mon rajte sve dijelove okova kako je opisano na stranicama "Montaža" dijela okova PSK i "Postavljanje i prilagođavanje".

• PSK 200-Z comfort elemen se smiju površinski obradi samo prije montaže dijelova okova. Naknadna obrada površine može ograniči funkcionalnost dijelova okova. U tom slučaju nismo obvezni pruži nikakvo jamstvo.

• Pri postavljanju blokova stakla uzmite u obzir

tehničku smjernicu br. 3 staklarskog obrta "Postavljanje blokova staklarske jedinice".

• Nemojte upotrebljava brtvila s umreženim kiselinama jer mogu doves do korozije dijelova okova.

• Nemojte upotrebljava maziva ni sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline u području vodilice/klizača.

• Oslobodite vrh šine i sve kanale od naslaga i prljavš ne - posebno od ostataka cementa i čišćenja. Izbjegavajte izravno djelovanje vlage na okove i kontakt okova sa sredstvima za čišćenje.

• Preporučujemo čišćenje površina laganom, pH neutralnom otopinom za ispiranje u toploj vodi. Time se može ukloni većina onečišćenja. U svakom slučaju površinu PVC profila potrebno je pritom i ispra čistom vodom nakon čišćenja.

1.5 Smjernice Udruženja za kvalitetu brava i okova e. V.

Sve informacije o ispravnoj upotrebi i održavanju

Page 5: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 5/44

PSK 200-Z comfortOpće napomene

PORTALPSK

okova za prozore i vrata prozora možete pronaći u smjernicama poduzeća Gütegemeinscha Schlösser und Beschläge e. V.Obavezno propisujemo pridržavanje ovih smjernica.

Važeće smjernice na različi m jezicima možete pronaći ovdje:h p://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Okovi za prozore i vrata prozoraPropisi/napomene o proizvodu i odgovornos

VHBH – Okovi za prozore i vrata prozoraPropisi i napomene za krajnjega korisnika

1.6 Pomoć i podrška

Daljnje informacije o mogućnos ma postavki ili obrade možete pronaći pod sljedećim QR kodom.

Naljepnica s QR kodom može se pronaći i na građevnim dijelovima elmenata PSK. Posebno na unutarnjoj strani pokrovnih kapica klizača.

1.7 Dimenzije

Sve navedene dimenzije nazivne su dimenzije i sadrže općenite tolerancije (ranije "Opće tolerancije"). Sve nazivne dimenzije navedene su u mm.

Page 6: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.20196/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortOpće napomene

PSK

1.8 Shematski prikaz

Shema A

ili DIN lijevo DIN desnoShema A s 1 kliznom krilom/1 fiksnim krilom*

Shema G

Shema G s 1 kliznom krilom/2 fiksna krila*

Shema C

Shema C s 2 klizna krila/2 fiksna krila*

Shema K

Shema K s 2 klizna krila/1 fiksnim krilom*

* Umjesto fiksnoga krila moguće je i zaokretno krilo. Zaokretno krilo samo s rozetom iznutra i poluolivom koja se može ukloni (vidje poluolivu u katalogu).

1.9 Redoslijed uklapanja

Abb. 1:

Nagibni položaj

Zatvoreni položaj

Redoslijed uklapanja kod PSK 200-Z comfort

1.10 Naljepnice s uputama

Stavite naljepnicu s uputama (smjer DIN lijevo odn. DIN desno) na dobro vidljivo mjesto na ugrađeno paralelno-klizno-nagibno krilo.

Naljepnice s uputama nalaze se u kartonu

Abb. 2: Naljepnice s uputama PSK 200-Z Comfort

VerschlußstellungLocked positionposition fermée

Schiebestellung (Schließen)Sliding position (close)position coulissante (fermée)

1744

9-05

Schiebestellung (Öffnen)Sliding position (open)position coulissante (overt)

KippstellungTilt positionposition pivotante

PSK PORTAL 200-Z PLUS

VerschlußstellungLocked positionposition fermée

Schiebestellung (Schließen)Sliding position (close)position coulissante (fermée)

1744

9-05

Schiebestellung (Öffnen)Sliding position (open)position coulissante (overt)

KippstellungTilt positionposition pivotante

PSK PORTAL 200-Z PLUS

Operating instructions PSK PORTAL 200-Z PLUS

__________________

__________________

__________________

__________________

H47

.PSK

UES

0010

0-01

http

://o

pera

ting-

instr

uctio

ns.si

egen

ia.c

om

H47.BA-PSK004DE-01

Bedienungsanleitung PSK PORTAL 200-Z PLUSParallel-Schiebe-Kipp-Beschlag mit ZwangssteuerungEinhandbedienung

Langsam in Kippstellung schalten

In Verschlussstellung schalten

In Schiebestellung schaltenFlügel schwingt heraus

Flügel untenheraus ziehen

Flügel langsam aufschieben

Achtung!Nur zum Flügel schließen, Hebel in waagerechte Position drehen!

Flügel zuschieben undFlügel unten einrasten lassen

Langsam in Verschlussstellung schalten

zwangsgesteuertnicht heraus ziehen!

zwangsgesteuertnicht drücken!

zwangsgesteuertnicht drücken!

Flügel kippen

Flügel schließen

Flügel aufschieben

Flügel schließen

Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung!Das Schiebeelement nicht weiter betätigen, sondern sichern und umgehend von Ihrem Fensterfachbetrieb instandsetzen lassen.

Aussperrgefahr!Wird das Schiebeelement mit waagerecht stehendem Hebel von außen zugeschoben, kann das Schiebeelement unten einrasten. Es lässt sich dann von außen nicht mehr öffnen!

ACHTUNG

Kippstellung

Verschlussstellung

POZOR:Prvo i drugo krilo mora bi označeno na odgovarajući način da bi se izbjeglo neispravno rukovanje.

Klizna krila smiju se upotrebljava samo u redoslijedu koji je naveden dolje!

Otvaranje:najprije prvo krilo 1. za m drugo krilo 2.

Zatvaranje:najprije drugo krilo 2. za m prvo krilo 1.

1.11 Dijagram primjene

Dijagram primjene za PSK 200-Z comfort H58.AWD_P_S007DE obavezno se mora pridržava .

Page 7: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 7/44

PSK 200-Z comfortPropisi za obradu

PORTALPSK

2 Propisi za obradu

2.1 Područje primjene

Shematska izvedba A C

Širina utora krila (FFB) Klizno krilo   740-2000   740–2000

Visina utora na krilu (FFH) Klizno krilo  1000-2360  1000–2360

Širina otvaranja 125

Masa krila maks. 200 kg

Omjer visine krila (FH) / širine krila (FB) < 2,5 : 1

• SIEGENIA-Konstrukcijski nacr PVC profila:– PSK 200-Z comfort

Shema AShema CShema GShema K

• Gore navedeno područje primjene nikada se ne smije prekorači .

• Osim toga, za okove SIEGENIA PSK 200-Z comfort vrijede podaci proizvođača profila odnosno vlasnika sustava, posebno za moguća ograničenja u dimenzijama krila, masi

krila i razmaku zaključavanja.

• Ako postoje posebni propisi o proizvodnji ili smjernice za obradu, moraju se izričito primijeni .

• Daljnje pojedinos pogledajte u nacrtu odgovarajućeg sustava profila.

• Glave vijaka ni u kojem slučaju ne smiju izviriva u funkcionalnom području komponenata. To može doves do oštećenja materijala i gubitka funkcije.

2.2 Kra ce

U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeće kra ce:

FB Širina krila RAH Vanjska visina okviraFFB Širina utora krila RFB Širina utora na okviruFH Visina krila S-ES Čelikom poboljšana sigurnostFFH Visina utora na krilu S-RS Sigurnost poboljšana čeličnim valjkomG Sjedište ručke SW Širina ključaH straga V sprijedaL Osnovna VS Mjesto zaključavanjaM Sredina VSO Mjesto zaključavanja goreMV Središnje zaključavanje VSU Mjesto zaključavanja doljeOKFF Gornji rub do poda ZV Centralno zaključavanjePZ Profilni cilindar

Page 8: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.20198/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

3 Pregled dijelova okova PSK

3.1 Slika okova PSK shema A

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1.2.

1.2.3.

3.

1

3 3

420 19

2121 5 6 515

16

7

25 10 1029

2924 23 22

269

2

8

9

14

13

17

28 27

1811 12 11 12

30

3030 30

Page 9: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 9/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

1.12 Popis okova PSK shema A i C

Poz. KomadShema

Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A C srebrno RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 staro zlato

1 2 PSK comfort sastoji se od: desnolijevo

PMKJ1031-10001_PMKJ1032-10001_

1 1 2 Osnovna garnitura PSK comfort V sprijeda2 1 2 Osnovna garnitura PSK comfort H straga3 2 4 Potporni element okomito PSK comfort4 1 2 Naljepnica PSK osiguranja za kolica5 2 4 Klizač PSK comfort6 1 2 Ključ PORTAL7 1 2 Osiguranje za kolica sprijeda8 1 2 Osiguranje za kolica straga

2 4PSK comfort Mpotrebno kod kliznog krila > 160 kgsastoji se od:

desnolijevo

PLWL1031-10001_PLWL1032-10001_

9 2 4 Dodatna kolica PSK comfort M Sredina10 1 2 Spojna šipka Ø10 x 14511 2 4 Spojni element PSK comfort M12 4 8 Vijak s plosnatom glavom M 6 x 16

ovisno o širini utora na krilu (FFB)

1 2 Set vodilica PSK comfortsastoji se od:

Veličina1)

Gr. 87/200Gr.107/240Gr.130/286Gr.160/346Gr.200/426

FFB 740- 870 871-10701071-13001301-16001601-2000

PMPJ1100PMPJ1110PMPJ1120PMPJ1130PMPJ1140

-52501_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

13 1 2 Pokrov kolica L14 1 2 Spojna šipka L15 1 2 Gornja vodilica16 1 2 Pokrov gornje vodilice F17 1 2 Donja vodilica18 0-2 0-4 Držač L

za izvedbu comfort Style

1 2 Vrećica kompleta pokrovnih kapica PSK comfort Stylesastoji se od: PMAJ2050 -02501_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

19 1 2 Pokrovna kapica L Style desno20 1 2 Pokrovna kapica L Style lijevo21 2 4 Pokrovna kapica F

1 2 Vrećica pribora šine PSK-comfortsastoji se od:

desnolijevo

SrebrnoPMZJ1051-10001_PMZJ1052-10001_

CrnoPMZJ1051-09901_PMZJ1052-09901_

22 1 2 Odbojnik23 1 2 Zaustavna jezgra24 1 2 Zaustavni naglavak25 1 2 Okidač26 1-2 2-4 Držač L dodatni, ako je potrebno Ku ja sa 100 komada PZLJ1010-09906_

za izvedbu comfort So

1 2 Vrećica kompleta pokrovnih kapica PSK comfort So sastoji se od: PMAJ1050 -02501_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

27 1 2 Pokrovna kapica L So zamjena za poz. 19 desno

28 1 2 Pokrovna kapica L So zamjena za poz. 20 lijevo

21 2 4 Pokrovna kapica F

Page 10: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201910/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

Poz. KomadShema

Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A C srebrno RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 staro zlato

1 2 Vrećica pribora šine PSK-comfortsastoji se od:

desnolijevo

SrebrnoPMZJ1051-10001_PMZJ1052-10001_

CrnoPMZJ1051-09901_PMZJ1052-09901_

22 1 2 Odbojnik23 1 2 Zaustavna jezgra24 1 2 Zaustavni naglavak25 1 2 Okidač26 1-2 2-4 Držač L dodatni, ako je potrebno Ku ja sa 100 komada PZLJ1010-09906_

Pribor

29 1 2 Komplet četkas h brtvi 13 mm PZUJ0030-00001_

30 2 4 Komplet podloški LWza podloži kolica sastoji se od:

Visina: 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 8 mmPMZJ1060 PMZJ1070 PMZJ1080 PMZJ1090 PMZJ1100

-00001_ -00001_ -00001_ -00001_ -00001_4 8 Podloška 120 x 11 Visina podloške ovisi o profilu; za određivanje vidi katalog

proizvoda odnosno skicu konstrukcije8 16 Podloška 28 x 11

Page 11: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 11/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

4 Pregled dijelova okova centralnog zaključavanja

30.1 Slika okova centralnog zaključavanja

31

32

44

45

46 4641 41

4739

33

41

47

43

41

40

37

38

41

41

41 41

35

42 42

3947

36

41

41

40

41

43

47

41

34

Page 12: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201912/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

30.2 Popis okova za centralno zaključavanje shema A

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro zlato

1 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linijasastoji se od:

desno PHIL0031 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_lijevo PHIL0032 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

31 1 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija desno/lijevo32 1 Pokrovna kapica desno/lijevo

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1021-10001_PMEL1022-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1011-10001_PMEL1012-10001_

33 1 Kutnik VSO ... desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo35 1 Kutnik VSU ... desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona kod PMEL102... 18

1 Spojnica poluolive i pogona kod PMEL101... 18/2

38 1 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

ovisno o širini utora na krilu (FFB)

39 2 Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina79

100123146169

169/2192215

FFB 740- 790 791-10001001-12301231-14601461-16901461-16901691-19201921-2000

PZKL0460-10001_PZKL0270-10001_PZKL0280-10001_PZKL0290-10001_PZKL0300-10001_PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 2 Pogon OS S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina123146169192215238

Sjedište kvake490590690990990990

FFH1001-12301231-14601461-16901691-19201921-21501511-2360

713303PGKL0130-10003_PGKL0140-10001_PGKL0150-10001_PGKL0160-10001_PGKL0170-10001_

ovisno o sustavu profila

41 4... Zatvorni element S-RSza gljivas zaporni čep vidi podatkovni list profila

1 Dijelovi okvira PSK 200-Z sastoji se od: vidi podatkovni list profila42 2 Uskočni dio PSK-Z43 2 Element za centriranje

Pribor

1Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanjasastoji se od:

desnolijevo

PHIL0041 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

PHIL0042 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

44 1 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanja desno/lijevo

45 1 Pokrovna kapica desno/lijevo46 0..2 Pokrovna kapica S PKAL1010 -02401_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

37 1 Spojnica poluolive i pogonaza određivanje vidi katalog proizvoda

1518

18/218/3WK2

717240643.2146.0003X60

720585PGZL0050-10001_PGZL0040-10001_

bez s

l.

0/1 Produžetak Gr. 23 (bez čepa) PZKL0390-100010

47 0/4 Okretna kandža 702543

Page 13: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 13/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

47.1 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 1

Utor krila

Utor krila

31 44

3245

49 36

42

41

41

41

41

41

40

45

38

41

40

37

48 34

33

79

Page 14: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201914/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

47.2 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 1

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijala

Osnova Dodatak za boju

C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

2 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija sastoji se od:

desnolijevo

PHIL0031 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_PHIL0032 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

31 2 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija desno/lijevo32 2 Pokrovna kapica desno/lijevo

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1021-10001_PMEL1022-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1011-10001_PMEL1012-10001_

33 1 Kutnik VSO ... desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo35 1 Kutnik VSU ... desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RS shema CGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1061-10001_PMEL1062-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RS shema C Gljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1051-10001_PMEL1052-10001_

48 1 Kutnik VSO ... Shema C desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo49 1 Kutnik VSU ... Shema C desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

ovisno o širini utora na krilu (FFB)

39 4 Pogon S-RS(Gljivas zaporni čep)

Veličina79

100123146169

169/2192215

FFB 740- 790 791-10001001-12301231-14601461-16901461-16901691-19201921-2000

PZKL0460-10001_PZKL0270-10001_PZKL0280-10001_PZKL0290-10001_PZKL0300-10001_PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 4 Pogon OS S-RS(Gljivas zaporni čep)

Veličina123 146169192215238

Sjedište kvake490590690990990990

FFH1001-12301231-14601461-16901691-19201921-21501511-2360

713303PGKL0130-10003_PGKL0140-10001_PGKL0150-10001_PGKL0160-10001_PGKL0170-10001_

ovisno o sustavu profila

41 8... Zatvorni element S-RSza gljivas zaporni čep vidi podatkovni list profila

2 Dijelovi okvira PSK 200-Zsastoji se od: vidi podatkovni list profila

42 4 Uskočni dio PSK-Z

Page 15: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 15/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijala

Osnova Dodatak za boju

C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato43 4 Element za centriranje

Pribor

2Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanjasastoji se od:

desno PHIL0041 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

lijevo PHIL0042 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

44 2 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanja desno/lijevo

45 2 Pokrovna kapica desno/lijevo46 0..4 Pokrovna kapica S PKAL1010 -02401_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

37 2 Spojnica poluolive i pogona

1518

18/218/3WK2

717240643.2146.0003X60

720585PGZL0050-10001_PGZL0040-10001_

* 0/2 Produžetak Gr. 23 (bez čepa) PZKL0390-100010

47 0/8 Okretna kandža 702543

*bez slike

Page 16: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201916/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

49.1 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 2a

Utor krila

Utor krila79

33

3951

31

32

4241

50

37

38

52 40

45

48 34

41

Page 17: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 17/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

49.2 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 2a

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

1 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linijasastoji se od:

desno PHIL0031 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_lijevo PHIL0032 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

31 1 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija desno/lijevo32 1 Pokrovna kapica desno/lijevo50 1 Poluoliva za ak viranje PHZL0010-10001_

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1021-10001_PMEL1022-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RSGljivas zaporni čepsastoji se od:

desnolijevo

PMEL1011-10001_PMEL1012-10001_

33 1 Kutnik VSO ... desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo35 1 Kutnik VSU ... desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RS shema CGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1061-10001_PMEL1062-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RS shema C Gljivas zaporni čepsastoji se od:

desnolijevo

PMEL1051-10001_PMEL1052-10001_

48 1 Kutnik VSO ... Shema C desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo51 1 Kutnik VSU ... Shema C desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

ovisno o širini utora na krilu (FFB)

39 4 Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina79

100123146169

169/2192215

FFB 740- 790 791-10001001-12301231-14601461-16901461-16901691-19201921-2000

PZKL0460-10001_PZKL0270-10001_PZKL0280-10001_PZKL0290-10001_PZKL0300-10001_PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 3 Pogon OS S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina169192215238

Sjedište kvake690990990990

FFH1461-16901691-19201921-21501511-2360

PGKL0140-10001_PGKL0150-10001_PGKL0160-10001_PGKL0170-10001_

52 1Pogon S-RSs predmon ranim zatvornim elemntom

169/2192215238

1461-16901691-19201921-20001511-2360

PZKL0350-10001_PZKL0360-10001_PZKL0370-10001_PZKL0380-10001_

ovisno o sustavu profila

41 8... Zatvorni element S-RS(za gljivas zaporni čep komfort) vidi podatkovni list profila

2 Dijelovi okvira PSK 200-Z vidi podatkovni list profila

42 4 Uskočni dio PSK-Z

43 4 Element za centriranje

Page 18: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201918/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

Pribor

2Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanjasastoji se od:

desno PHIL0041 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

lijevo PHIL0042 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -5H001_

44 2 Poluoliva PSK 200-Z/GH Si-linija s mogućnošću zaključavanja* desno/lijevo

45 2 Pokrovna kapica* desno/lijevo

46 0..4 Pokrovna kapica S* PKAL1010 -02401_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

37 2 Spojnica poluolive i pogona

1518

18/218/3WK2

717240643.2146.0003X60

720585PGZL0050-10001_PGZL0040-10001_

* 0/2 Produžetak Gr. 23 (bez čepa) PZKL0390-100010

47 0/8 Okretna kandža 702543

*bez slike

Page 19: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 19/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

52.1 Slika okova centralnog zaključavanja shema C varijanta 2b

Utor krila33

Utor krila79

41

48 34

47

52 40

3951

41 42

53 53

55

54 54

55

5656

5757

6060

59 59 62

61 6158 58

Page 20: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201920/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

52.2 Popis okova za centralno zaključavanje shema C varijanta 2b

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

2 Set poluolive Si-linija HSKsastoji se od: PMHC0010 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

53 2 Poluoliva54 2 Rozeta55 2 Pokrovna kapica56 2 Trn57 2 Školjka kvake58 2 Navojni za k M659 4 Vijak upuštene glave M 5 x 45 86332960 4 Ma ca s naglavkom M 5 800287

2

Set brave PSK 200-Zsastoji se od:

Mjera trna 30 mm40 mm45 mm50 mm

716335716342716359720691

61 2 Set brave62 2 Vijak M 5 x 10

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RSGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1021-10001_PMEL1022-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RSGljivas zaporni čepsastoji se od:

desnolijevo

PMEL1011-10001_PMEL1012-10001_

33 1 Kutnik VSO ... desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo35 1 Kutnik VSU ... desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

1

Set kutnika PSK 200-Z 9 NA S-RS shema CGljivas zaporni čep komfort

desnolijevo

PMEL1061-10001_PMEL1062-10001_

Set kutnika PSK 200-Z 13 NA S-RS shema C Gljivas zaporni čepsastoji se od:

desnolijevo

PMEL1051-10001_PMEL1052-10001_

48 1 Kutnik VSO ... Shema C desno/lijevo34 1 Kutnik BSO ... desno/lijevo49 1 Kutnik VSU ... Shema C desno/lijevo36 1 Kutnik BSU ... desno/lijevo37 1 Spojnica poluolive i pogona 18 ili 18/238 2 Vijak s upuštenom glavom M 5 x 10 PZD

ovisno o širini utora na krilu (FFB)

39 4 Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina79

100123146169

169/2192215

FFB 740- 790 791-10001001-12301231-14601461-16901461-16901691-19201921-2000

PZKL0460-10001_PZKL0270-10001_PZKL0280-10001_PZKL0290-10001_PZKL0300-10001_PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 3 Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina169/2

192215238

Sjedište kvake690990990990

FFH1461-16901691-19201921-20001511-2360

PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_PZKL0340-10001_

Page 21: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 21/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

52 1 Pogon S-RSs predmon ranim zapornim limom

169/2192215238

690990990990

1461-16901691-19201921-20001511-2360

PZKL0350-10001_PZKL0360-10001_PZKL0370-10001_PZKL0380-10001_

ovisno o sustavu profila

41 8... Zatvorni element S-RSza gljivas zaporni čep vidi podatkovni list profila

2 Dijelovi okvira PSK 200-Zsastoji se od: vidi podatkovni list profila

42 4 Uskočni dio PSK-Z

43 4 Element za centriranje

Pribor

46 0..4 Pokrovna kapica S PKAL1010 -02401_ -00201_ -01201_ -0H401_ -0H001_

38 2 Spojnica poluolive i pogona

1515

18/218/3WK2

717240643.2146.0003X60

720585PGZL0050-10001_PGZL0040-10001_

bez s

l.

0/2 Produžetak Gr. 23 (bez čepa) PZKL0390-100010

47 0/8 Okretna kandža 702543

Page 22: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201922/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

62.1 Slika okova centralnog zaključavanja s kompletom pogonske brave

62 62 62

67

5353

53

60

56 64 64

5858 58

54 54 54

61 61 61

5563 63

5666 66

40 40 40

65 6869

321

30

28 28

40

FHD

2114

FHD

+35

32,5

45

FHD

25 ..

. 50

14

FHD

+39

... 6

4

57

Page 23: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 23/44

PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PORTALPSK

62.2 Popis okova za centralno zaključavanje s kompletom pogonske brave

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato

1 Element se može zatvara s pomoću profilnog cilindra iznutra

1 2 Set poluolive Si-linija HSKsastoji se od: PMHC0010 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

53 1 2 Poluoliva54 1 2 Rozeta55 1 2 Pokrovna kapica56 1 2 Trn57 1 2 Školjka kvake58 - - Navojni za k M6

* 1 2 Pokrovna kapica Si-linija HS 300 PZ PKHB0040 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

56 2 4 Vijak upuštene glave M 5 x 45 86332960 2 4 Ma ca s naglavkom M 5 800287

1 2

Set brave PSK 200-Zsastoji se od:

Mjera trna 30 mm40 mm45 mm50 mm

716335716342716359720691

61 1 2 Brava62 1 2 Vijak M 5 x 10

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 2 3

Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina169/2

192215238

FFH1461-16901691-19201921-20002001-2360

PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_PZKL0340-10001_

2 Element se može zatvara s pomoću profilnog cilindra iznutra i izvana (poluoliva izvana upuštena)

1 2 Set poluolive Si-linija HSK/PSK 200-Z PZ iznutrasastoji se od: PMHC0020 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

53 1 2 Poluoliva54 1 2 Rozeta63 1 2 Pokrovna kapica PZ64 1 2 Trn 10 x 16858 1 2 Navojni za k M 665 1 2 Poluoliva Si-linija PSK 200-Z PZ izvana upuštena PHAL0010 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

66 2 4Vijak upuštene glave M 5 x 65 za debljinu krila 55-64 mm KDNA0080-10001_Vijak upuštene glave M 5 x 75 65-74 mm KDNA0100-10001_Vijak upuštene glave M 5 x 85 75-84 mm KDNA0120-10001_

1 2

Set brave PSK 200-Zsastoji se od:

Mjera trna 30 mm40 mm45 mm50 mm

716335716342716359720691

61 1 2 Brava zupčanika62 1 2 Vijak M 5 x 10

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 2 3

Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina169/2

192215238

FFH1461-16901691-19201921-20002001-2360

PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_PZKL0340-10001_

Page 24: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201924/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPregled dijelova okova PSK

PSK

Poz. KomadShema Kratki tekst o materijalu

Broj materijalaOsnova Dodatak za boju

A C Srebrna RAL 9003bijela

RAL 8022smeđa F9 Staro

zlato*bez slike

3 Element se može zaključa s pomoću profilnog cilindra iznutra i izvana (poluoliva izvana visoko)

1 2 Set poluolive Si-linija HSK/PSK 200-Z PZ iznutrasastoji se od: PMHC0020 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

53 1 2 Poluoliva54 1 2 Rozeta63 1 2 Pokrovna kapica PZ64 1 2 Trn 10 x 16858 1 2 Navojni za k M 6

1 2 Set poluolive Si-linija PORTAL HS 300 PZ izvanasastoji se od: PMHB0040 -52401_ -50201_ -51201_ -5H401_ -

67 1 2 Poluoliva68 1 2 Rozeta69 1 2 Pokrovna kapica PZ

66 2 4Vijak upuštene glave M 5 x 65 za debljinu krila 55-64 mm KDNA0080-10001_Vijak upuštene glave M 5 x 75 65-74 mm KDNA0100-10001_Vijak upuštene glave M 5 x 85 75-84 mm KDNA0120-10001_

1 2 Set brave PSK 200-Zsastoji se od:

Mjera trna 30 mm40 mm45 mm50 mm

716335716342716359720691

61 1 2 Brava zupčanika62 1 2 Vijak M 5 x 10

ovisno o visini utora krila (FFH)

40 2 3

Pogon S-RSGljivas zaporni čep komfort

Veličina169/2

192215238

FFH1461-16901691-19201921-20002001-2360

PZKL0310-10001_PZKL0320-10001_PZKL0330-10001_PZKL0340-10001_

Page 25: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 25/44

PSK 200-Z comfortMontaža dijelova okova

PORTALPSK

5 Montaža dijelova okova

5.1 Montaža gornje i donje vodiliceA

B

OPASNOST

Opasnost po život zbog ispadanja kliznog krila

Neispravni položaj šine i vodilice.

• Pridržava se dimenzija pozicioniranja.

Za ispravnu montažu šine i vodilice potrebno je pridržava se projektnoga nacrta povezanog s profilom.

A VodilicaB Šina

3416

30,5

4,5

16

Pozicionirajte vodilicu.Pridržavajte se projektnoga nacrta povezanog s profilomVijke treba zategnu u ravnini sa šinom. Nisu dozvoljene izbočine.

Pozicionirajte šine. Pridržavajte se projektnoga nacrta povezanog s profilom.Postavite održivu, neprekidnu podstavu šine pri montaži okova. Vijke treba zategnu u ravnini sa šinom. Nisu dozvoljene izbočine

RAVNOMJERNO PRIČVRSTITI VIJCIMA

RAVNOMJERNO PRIČVRSTITI VIJCIMA

Page 26: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201926/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortMontaža dijelova okova

PSK

Oba klizača umetnite u vodilicu. Pokrovnu šinu F skra te na potrebnu duljinu i prikopčajte na vodilicu.

Pokrovnu kapicu F priključite na oba kraja vodilice.

69.1 Mon ranje klizača

S1 Vijak 4,8 x 16*S2 Vijak 4,8 x 32*

S1

S2

S2

Potporni dio ugurajte u klizače V i H. Oba kolica zategnite u skladu s njihovim položajima na klizno krilo.*Duljina vijaka ovisi o profilu

Page 27: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 27/44

PSK 200-Z comfortMontaža dijelova okova

PORTALPSK

5.1.1 Mon ranje dodatnih kolica M

Ugurajte spojnicu u kolica M (1.) i pričvrs te vijkom s ravnom glavom (2.).

Ugurajte spojnu šipku M u kolica M (3.) i pričvrs te šesterokutnim ključem (4.). Zakretni moment 10 - 11 Nm.

Odgovarajuća kolica M ugurajte u osnovna kolica V i H. Dodatna kolica M učvrs te na klizače V i H vijkom s ravnom glavom.Dodatna kolica M zategnite na klizno krilo.*Duljina vijaka ovisi o profilu

Ovisno o sustavu profila moraju se upotrebljava opcionalno dostupne podloške (poz. 30 nadzor dijelova okova, stranica 10)

1

1.

2.2 3. 4.

4

3 4

S2

S2 Vijak 4,8 x 32*

Page 28: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201928/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortMontaža dijelova okova

PSK

5.2 Mon ranje spojne šipke

X XY1.

2.

1 X vidje projektni nacrtY Duga spojna šipka

Spojnu šipku položite na kolica H (1.). Komad kojem ste prilagodili duljinu, na kojem se nalazi oznaka za priladobu duljine okova V, prenesite na spojnu šipku (2.) i prilagodite duljinu spojne šipke.

3. 4.4

2 5. 6.3

4

Ugurajte spojnu šipku u kolica H (3.) i pričvrs te šesterokutnim (4.). Zakretni moment 10 - 11 Nm.

Spojnu šipku ugurajte u kolica V (5.).Kućište kolica sa spojnom šipkom dovedite u zatvoreni položaj. Tek sada spojnu šipku pričvrs te šesterokutnim ključem (6.). Zakretni moment 10 - 11 Nm.

4

Osnovna se moraju nalazi paralelno u zatvorenom položaju.

Nakon fiksiranja spojne šipke kolica se moraju međusobno uskladi .

Page 29: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 29/44

PSK 200-Z comfortMontaža dijelova okova

PORTALPSK

5.3 Mon ranje držača L

Držač L za pokrov kolica L pozicionirajte na sredini i zategnite vijcima za prozore 4,8 x 35

5.4 Mon ranje pokrova klizača

Nakon umetanja kliznoga krila u prozorski okvir priključite pokrovnu šinu L.

Pokrovnu kapicu L priključite na odgovarajući klizač.

=

=

Page 30: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201930/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortProfilni presjek

PSK

6 Profilni presjek

6.1 Ver kalni presjek gore

FH FFH

RAH

1229

,5

22

1634

+2 -1

125

Page 31: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 31/44

PSK 200-Z comfortProfilni presjek

PORTALPSK

6.2 Ver kalni presjek dolje15

,5FH FF

H

RAH

12

16

~ 5

19

OKFF

11,5

30,5

4,5

3543

min. 16

Daljnje dimenzije u odgovarajućem projektnom nacrtu.

Kod kosoga ili okrugloga preklopa upotrebljavajte dodatni (5) vijak.Duljina vijaka ovisi o profilu.Time je moguće ograničenje podešavanja nagiba.

Page 32: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201932/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPriprema kliznog krila

PSK

7 Priprema kliznog krila

6,5

16,2

1)

2,5 1) 9,5 1)

12,2

1)

6,5

Oznaka sredineZa poluolivu

Utor krila

Sjed

ište

ručk

e

Utor krila

Oznaka za dubinu glodanja

Potrebno za škare izfreza utorsamo kod zazora koji je manji od 3 mm

1) Dimenzije zgotovljenog elementa

Page 33: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 33/44

PSK 200-Z comfortPozicioniranje zatvornih elemenata

PORTALPSK

8 Pozicioniranje zatvornih elemenata

FFB 770 - 850

FFB 770 - 850208

156

180

200

156

30

350

350

200

Gr.100,(850 - 1000) = 370Gr.123, Gr.146, Gr.169, = 470Gr.192, Gr.215, = 745

Gr.146 = 250Gr.169 = 500Gr.192 = 450Gr.215 = 600

Gr.

192

= 11

95; G

r.21

5 , G

r.23

8 =

1345

Gr.

192

= 45

0;

Gr.

215 ,

Gr.

238

= 60

0G

r.14

6 =

795;

Gr.

169

= 89

5;

Gr.

192 ,

Gr.

215 ,

Gr.

238

= 74

5

Gr.

146

= 79

5; G

r.16

9 =

895

; G

r.19

2 , G

r.21

5 , G

r.23

8 =

745

Gr.

192

= 45

0;

Gr.

215 ,

Gr.

238

= 60

0

Gr.

192

= 11

95; G

r.21

5 , G

r.23

8 =

1345

Gr.146 = 250; Gr.169 = 500Gr.192 = 450; Gr.215 = 600

Gr.100,(nur bei 850 - 1000) = 370Gr.123, Gr.146, Gr.169, = 470Gr.192, Gr.215, = 745

Gr.146 = 720; Gr.169 = 970Gr.192 = 1195; Gr.215 = 1345

DIN lijevo označeno DIN desno simetrično Ukupne dimenzije (u mm) i podaci za: Drveni elemen sa zračnos od 12 mmPlas čni elemen s dimenzijom komore od 12 mm,osovinom proreza 9 mm i 13 mmU spoju sa zapornim čepom S-RS mogu se umjesto zapornih limova S-RS upotrebljava i zaporni limovi od 56 mm. * Pri promijenjenom sjedištu ručke –100 mm sjedište zatvornog elementa mora se isto promijeni oko –100 mm.

Element za centriranje

Uskočnik Zatvorni element Uskočnik

Element za centriranje

Page 34: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201934/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortMontaža centralnog okova

PSK

9 Montaža centralnog okova

• Kutnike PSK Z (VSU,BSU,VSO i BSO)gornje i donje kako su tvornički isporučeni umetnite i pričvrs te na krilo. Brtvu u područiju škara uklonite.

• Gornje kutnike tj. škare oslobodite kako bi bile u otvorenom položaju (Vidi sliku gore).

• Započnite sa pogonom OS (C1) koji priključujete na donji kutnik a gornji dio pogona kra te te spojite sa gornjim kutnikom (VSO) , isto tako i srednji zatvarač gore priključi na gornji kutnik (VSO) te drugu stranu kra i spoji na drugi gornji kutnik (BSO). Za m pogon (C3) priključite na gornji kutnik (BSO) i donju stranu kra te i spojite na donji kutnik te po zadnjem donji srednji zatvarač (C4) priključite i spojite donje kutnike. Okivanje započnite uvjek sa strane pogona od donjeg kutnika. Na škarama uzmite u obzir oznaku na prednjoj šini (vidje sliku).

• Spojnicu Poluolive i pogona pričvrs na pogon OS sa vijcima M5x10. Poluolivu PSK 200-Z/GH Si-line stavite u ugradbeni položaj tako da su gornje dvije crte na poluolivi između vilica poluolive (vidi sliku) te pričvrs sa 4 vijka 5x50mm. Poluolivu PSK 200-Z/GH Si-line okrenite prema gore u položaj zatvoreno kako bi osigurače na okovu oslobodili. Postavite pokrovne kapice PSK 200-Z/GH na škare.

31

Y

300

Y

Y

31

300

Y

Sjed

ište

ručk

eSj

edišt

e ručk

e -1

00

Page 35: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 35/44

PSK 200-Z comfortZavršetak elementa

PORTALPSK

10 Završetak elementa

10.1 Umetnite klizno krilo u okvir

• Poluolivu prebacite u klizni položaj. Krilo postavite koso na donju vodilicu te škaru spojite sa klizačima u gornjoj vodilici dok ne škljocne.

• Provjerite funkciju svih dijelova okova. Po potrebi upotrebljavajte mogućnos reguliranja. (SW 4)

10.2 Umetanje kliznog krila i spajanje s okvirom

OPASNOST

Opasnost po život zbog ispadanja kliznog krila

Škara nije spojena na klizače.

• Povlačenjem za škaru provjerite je li svornjak škare sjeo u klizač.

Škaru dovedite u nagibni položaj Krilo postavite koso na vodilicu te svornjak na škari umetnite u klizač.

Svornjak na škari mora škljocnu kako bi bili sigurni da smo ih spojili. Kratkim povlačenjem škare prema dolje provjerite dali su škare čvrsto sjele u klizač.

10.3 Napomena o podupiranju dodatnih kolica M

• U području dodatnih kolica M umetnite elas čnu podlošku1) (tvrdoća:oko 60-80 Shore), npr univerzalna podloška Fa.Gluske.

1) 1)

Nosiva podloškaPodloška za distancu

Page 36: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201936/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortZavršetak elementa

PSK

69.2 Otpuštanje i vađenje kliznog krila iz okvira

Za otključavanje krakova za rezanje u klizaču upotrebljavajte samo ključ PORTAL upotrebi ; pri upotrebi drugih alata postoji opasnost oštećenja klizača.

Nakipajte krilo. Škare oslobodite tako da PORTAL ključ umetnete u utor na klizaču i okrenete.

Povucite škaru prema dolje.

Page 37: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 37/44

PSK 200-Z comfortZavršetak elementa

PORTALPSK

10.4 Montaža osigurača na kolicima

OPASNOST

Opasnost po život zbog ispadanja kliznog krila

Nisu mon rani osigurači na kolicima.

• Osigurači na kolicima moraju bi pravilno ugrađeni na prednja i zadnja kolica.

1 2

Osigurač kolica može se mon ra samo kod paralelno postavljenih vratnih krila.

Određenu izvedbu (desnu ili lijevu) osigurač kolica pozicionira u tračnicu.

3

4

4

Osigurače kolica ugura u V i H (prednja i zadnja) kolica. Osigurače kolica pritegnu šesterokutnim ključem (imbus 4).

Page 38: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201938/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortZavršetak elementa

PSK

5 6

4 4 1.2.1.2.3. 3.

41. 2. 3. 41. 2. 3.

Sigurnosni vijak mora potpuno potonu . Sigurnosni vijak nemojte previše zakrenu , zakretni moment maks. 3 Nm.

Naljepnicu s napomenama zalijepite na zaš tnu foliju pokrova kolica L. Pazite na ispravno poravnanje naljepnice s napomenama.

10.5 Demon ranje osigurača kolica

Demon ranje osigurača kolica odvija se u obrnutom redoslijedu od montaže.

10.6 Pozicioniranje okidača

1 2R

Okidač gurnite bočno u šinu. Pozicionirajte okidač tako da odgovara profilu.

R

Širina pregiba R

18 16

19 15

20 14

21 13

22 12

34

Dimenzija R položena je na položaj prednjih kolica V.Ako se položaj prednjuh kolica V promijeni, položaj okidača mora se odgovarajuće prilagodi .

Fiksirajte položaj okidača šesterokutnim ključem (imbus 4). Zakretni moment maks. 3 Nm.

RAVNOMJERNO PRIČVRSTITI VIJCIMA

Page 39: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 39/44

PSK 200-Z comfortZavršetak elementa

PORTALPSK

10.7 Pozicioniranje graničnika

Graničnik stegnite zajedno u skladu s odgovarajućom smjernicom DIN.

Graničnik gurnite bočno u šinu.

4

Graničnik učvrs te u šinu šesterokutnim ključem (imbus 4). Konačno pozicioniranje tek nakon umetanja kliznoga krila. Zakretni moment maks. 3 Nm. Vijke treba recipročno fiksira kako bi se održao ravnomjerni zakretni moment.

Page 40: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201940/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortPodešavanje i poravnavanje

PSK

11 Podešavanje i poravnavanje

11.1 Podešavanje visine klizača

Nakon montaže elementa u objekt mora se proves regulacija podešavanja visine.

8

Podešavanje visine na klizaču šesterokutnim ključem (imbus 8).Stanje dostave minimalnom položaju (0 mm)

Područje podešavanja ne smije se prijeći. Jedan okretaj odgovara podešavanju visine od 1 mm.Maksimalno podešavanje: 4 mm

11.2 Podešavanje nagiba kolica

Podešavanjem nagiba na kolicima V i H krilo se može precizno precizno podesi u odnosu na okvir.

Provedite podešavanje nakon montaže elementa u objektu. Uvijek podesite oba kolica.

4

Podešavanje nagiba na kolicima šesterokutnim ključem (imbus 4).Kolica se tvornički dostavljau u položaju (0mm).

Page 41: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.PSK-HKS002HR 12.2019 41/44

PSK 200-Z comfortPomagala za okivanje

PORTALPSK

12 Pomagala za okivanjeKratki tekst o materijalu Alat Broj materijala

Šablona PSK Comfort PAFL1010-09601_

za kolica

Šablona PSK Comfort okidač PAEL1010-00001_

za centriranje okidača

Stezni alat PSK Comfort PALJ0110-02101_

za gornju i donju vodilicu

Bušaća garnitura PSK EB 640/4 143001

Za preciznu pripremu rupa vijaka gornje i donje vodilice

Svrdlo: Ø 3 mm

Kombinirani alat EB 643-3/-7 158036

Za pripremu poluolive i gornjih kutnika Glodač: Ø 6/8 mmPo sni prsten: Ø 27 mmSvrdlo: Ø 4,2/4,0 mm

Page 42: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

12.201942/44 H48.PSK-HKS002HR

PORTAL PSK 200-Z comfortOsvrt na dokumentaciju

PSK

13 Osvrt na dokumentaciju

Rado ćemo prihva napomene i prijedloge koji doprinose poboljšanju naše dokumentacije. Molimo vas da nam svoje savjete i ideje pošaljete putem e-maila na adresu 'dokumenta [email protected]'.

Page 43: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä
Page 44: PORTAL - downloads.siegenia.com · UPUTE ZA MONTAŽU H / KF PORTAL Paralelni-klizno-nagibni okov za plastične i drvene elemente s dimenzijom komore/zračnošću ã ä mm. PSK ä

H48.

PSK-

HKS0

02HR

-03www.siegenia.com