49
Porodična preduzeća Univerzitet u Banjoj Luci Ekonomski fakultet Prof. dr Saša Petković s [email protected]

Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodična preduzećaUniverzitet u Banjoj Luci

Ekonomski fakultet

Prof. dr Saša Petković

[email protected]

Page 2: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Cilj predavanja

Upoznati studente i studentkinje sa:

• Pojmom i karakteristikama porodičnih preduzeća;

• Razlikama i sličnostima između porodice i preduzeća;

• Kulturom porodičnog preduzeća;

• Ulogama i odnosima u porodičnom preduzeću

• Sukcesijom u porodičnim preduzećima;

• Prenosom vlasništva u porodičnim preduzećima.

Page 3: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

• Većina porodičnih preduzeća su po veličini mala i srednja preduzaća, ali ima i znatan broj velikih preduzeća koja su u porodičnom vlasništvu.

• Neka od tih preduzeća su i veoma poznata, kao što su npr. Levi Straus, Ford Motors, Johnson & Johnson, Heineken, BMW, Washington Post, New York Times, itd.

• Čak 1/3 preduzeća sa liste 500 najvećih preduzeća časopisa Fortune su u porodičnom vlasništvu.

Porodično preduzeće

Page 4: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodične firme -veliki igrači

• Međutim, iako velika većina firmi ne opstane do treće generacije, neke od onih ne uspiju u tome, postaju važni međunarodni igrači.

• Zapravo, mnoge velike kompanije koje su se razvile pod vođstvom porodica, opšte su poznata imena, na primjer, Levi – Strauss, Mars, Wal – Mart Stores i Michelin.

4

Page 5: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodično preduzeće

• O značaju porodičnih preduzeća svjedoči podatak da je oko 16 miliona preduzeća u SAD u porodičnom vlasništvu, što čini oko 90% svih privrednih subjekata u SAD (Paunović, 2017).

• Porodična preduzeća imaju veliki značaj i u Evropi, gdje u dva od pet preduzeća rade dvije generacije jedne porodice.

Page 6: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Family business magazine https://familybusiness.ey-vx.com/insights/family-business-yearbook-2017.aspx

• U istraživanju za Family business magazine, pri sastavljanju liste 250 najvećih porodičnih firmi na svijetu čiji godišnji prihodi iznose više od milijarde $, razmotreni su podaci iz 28 zemalja.

• Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i menadžmentu određena porodica značajno zastupljena, ali ne nužno i u jednom i u drugom.

6

Page 7: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

7

Page 8: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

8

Page 9: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodično preduzeće

• Neka porodična preduzeća su veoma stara i imaju dugu tradiciju, kao npr. Grupa Kodornija, međunarodno priznatih proizvođača vina iz Španije, čiji se početak rada vezuje za 1551. godinu i koju danas vodi osamnaesta generacija iste porodice.

Page 10: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Najstarije porodično preduzeće

Najstarija kompanija na svijetu (koja i danas postoji) je Hoshi Ryokan iz Japana. Osnovana je 718. godine, a danas njomeupravlja 46. generacija iste

Slika 2. Hotel Hoshi Ryokan

Page 11: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Pojam i karakteristike porodičnog preduzeća

• Većina definicija porodičnog preduzeća koje se sreću u literaturi ističu sljedeće bitne karakteristike ove vrste preduzeća:

1) porodično vlasništvo, 2) kontrola ili upravljanje

preduzećem od strane porodice,

3) aktivno uključivanje članova porodice u poslovanje preduzeća,

4) i sklonost da se prenosi vodeća uloga u preduzeću sa jednih na druge članove porodice.

Page 12: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Definicije porodičnog preduzeća

• Neke definicije su vrlo uske, shvatajući porodično preduzeće kao preduzeće u čije poslovanje su uključene dvije generacije jedne porodice, dok su druge definicije veoma obuhvatne vezujući porodično preduzeće za vlasništvo jednog ili više članova porodice.

• Polazeći od bitnih karakteristika, porodično preduzeće se na najopštiji način može definisati kao preduzeće u kome su dva ili više članovajedne porodice vlasnički ili na drugi način aktivno uključeni u njegovo poslovanje, kao i preduzeće koje je u vlasništvu više od jedne generacije iste porodice.

Page 13: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Definicije porodičnog preduzeća

• Intezitet i oblici angažovanja članova porodice u porodičnom preduzeću mogu biti veoma različiti.

• Tako npr. u malom porodično vođenom restoranu, jedan supružnik može biti zadužen za vođenje kuhinje, a drugi za finansije, dok djeca mogu posluživati goste.

•Osnovna karakteristika porodičnog preduzeća, iz koje proističu i druge karakteristike ovog preduzeća, kao i specifičnosti upravljanja njegovim poslovanjem, je koegzistencija porodice i posla.

Page 14: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Osnovne razlike između porodice i preduzeća

Porodica

Emotivna

U osnovi socijalistička

Članstvo je trajno

Preduzeće

Racionalna

U osnovi kapitalističko

Članstvo je dobrovoljno

Page 15: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodični i poslovni ciljevi

Porodični i poslovni ciljevi mogu biti slični i komplementarni isaglasni, mogu biti konfliktni, ali nikada nisu indentični.

Pitanje nagrađivanja (kompenzacije) zaposlenih, koje je usvakom preduzeću delikatno, posebno je osjetljivo u porodičnimpreduzećima, prije svega zato što u ovim preduzećima poredčlanova porodice mogu biti zaposlena druga lica.

Page 16: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodični i poslovni ciljevi

Čak i kada su kriterijumi za ocjenu performansi zaposlenih jednaki za sve zaposlene, može se postaviti pitanje objektivnosti njihove primjene.

Složenost i naglašen subjektivni karakter odnosa u porodičnom preduzeću ističe značaj dobrog profesionalnog upravljanja ovim preduzećem.

Page 17: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Porodični i poslovni ciljevi

Odstupanje iz porodičnih razloga od objektivnih principa profesionalnog upravljanja nije u dugoročnom interesu porodičnog preduzeća.

Prije svega, to znači da porodično preduzeće mora objektivno pristupiti izboru svog profesionalnog i upravljačkog kadra, i ne smije, radi očuvanja dobrih porodičnih odnosa, podržati nekopetentne članove porodice.

Page 18: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Prednosti porodičnih preduzeća

• Prednosti porodičnog preduzeća naročito dolaze do izražaja u vrijeme krize, kada se od ljudi koji vode porodično preduzeće očekuje da podnesu žrtve radi dobrobiti porodice, porodičnog imena, očuvanja porodične tradicije i sl.

• Porodična tradicija i porodične vrijednosti mogu pomoći porodičnom preduzeću da se diferencira u odnosu na konkurenciju.

porodica;porodične vrijednosti;tradicija;snaga porodičnih veza.

Page 19: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Prednosti porodičnih preduzeća

•Dugoročna orijentacija predstavlja sljedeću prednost porodičnog preduzeća.

•Menadžment porodičnog preduzeća teži realizaciji ciljeva u znatno dužem roku, koji se često poklapaju sa vremenskim horizontom tekuće generacije ili se čak protežu na sljedeću generaciju.

dugoročna orijentacija;dugoročnost;

Page 20: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Kultura porodičnog preduzeća

• Koegzistencija porodice i posla u porodičnom preduzeću, nužno doprinosi nastanku specifičnih obrazaca ponašanja, vjerovanja, odnosno nastanku specifične organizacione kulture porodičnog preduzeća.

Page 21: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Kultura porodičnog preduzeća – rani stadiji razvoja

• ....u porodici dominira patrijarhalan kulturni obrazac, dominantni kulturni obrazac u poslu je pokroviteljski, koga odlikuje dominacija porodičnih veza nad profesionalnim sposobnostima zaposlenih.

Page 22: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Kultura porodičnog preduzeća – rast i razvoj porodičnog preduzeća

• Raste potreba za profesionalizacijom upravljanja njegovim poslovanjem.

• Sa starenjem osnivača i odrastanjem njegovih potomaka, obično jača težnja za zamjenu patrijahalnog porodičnog kulturnog obrasca nekim manje autoritivnim kulturnim obrascem, kao što je npr. kolaborativni.

Page 23: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Kultura porodičnog preduzeća –profesionalizacija upravljanja

• ....podrazumijeva jačanje kontrolne funkcije, što će najvjerovatnije dovesti do promjene uloge odbora direktora od podržavajuće ka nadzornoj.

Page 24: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Kultura porodičnog preduzeća – vođstvo

• Tako npr. djeca osnivača, ukoliko su stekla obrazovanje neophodno za upravljanje preduzećem, mogu biti inicijatori zamjene zastarjele prakse starijih generacija upravljanja porodičnim preduzećem savremenim konceptima poslovnog upravljanja.

• Pored rasta i razvoja, značajan katalizator promjena organizacione kulture porodičnog preduzeća predstavljaju promjene u vođstvu preduzeća.

Page 25: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Uloge i odnosi u porodičnom preduzeću

Tipični odnosi u porodičnom preduzeću obuhvataju odnose između oca ili majke osnivača porodičnog preduzeća i njegove(njene) djece, između supružnika, između braće i sestara, i između drugih članova porodice.

Drugačiji, ali neposredno uslovljen odnosima članova porodice, je položaj zaposlenih u porodičnom preduzeću koji nisu članovi porodice.

Od svih odnosa koji se uspostavljaju u porodičnom preduzeću najsloženiji i potencijalno najproblematičniji su odnosi oca ili majke osnivača porodičnog preduzeća i njihove djece.

Page 26: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Timski rad supružnika – prednosti i nedostaci

• Potencijalna prednost timskog rada je duže vrijeme koje supružnici mogu provoditi zajedno, nego što bi provodili kada bi radili u različitim preduzećima.

• Poslovni problemi, međutim, lako mogu ovu potencijalnu prednost pretvoriti u nedostatak.

• Razlike u pristupu poslu ili neslaganja supružnika oko nekih poslovnih pitanja lako se mogu prenijeti na porodični život.

Page 27: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Uloge i odnosi u porodičnom preduzeću -nasljeđivanje

Većina roditelja osnivača planirada prenese posao na sinove ilikćeri. Pri tom im se namećubrojna pitanja i dileme, npr.počev od pitanja: Da li njihovadjeca imaju sposobnosti da ihuspješno naslijede uporodičnom poslu?

Da li djeca žele da naslijede porodični posao? Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti za preuzimanje porodičnog posla, onosno kako im obrazovanje pružiti?

Kako obezbijediti nepristrasnost prilikom izbora djece kojoj će povjeriti posao?

Page 28: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Uloge i odnosi u porodičnom preduzeću – odnosi među članovima porodice

U porodicama sa više djece,dvoje ili više djece, u zavisnostiod njihovog interesovanja isposobnosti, mogu aktivnoučestvovati u porodičnom poslu.

Pri tom, slično kao i u porodici,odnosi između braće i sestara,mogu biti različiti, odharmoničnih, kada braća isestre funkcionišu kao efikasantim, do rivalskih i konfliktnihodnosa.

Ženidbom ili udajom sinova ikćeri porodica se širi, čime sepovećava broj potencijalnihaktera u porodičnom poslu, aodnosi između članova porodicepostaju složeniji, čime postajesve teže upravljanje odnosimaizmeđu članova porodice.

Page 29: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Uloge i odnosi u porodičnom preduzeću – odnosi među članovima porodice• Preklapanje porodice i posla

utiče ne samo na odnose između članova porodice u porodičnom preduzeću, već i na druge zaposlene. Po definiciji, članovi porodice u porodičnom preduzeću su u privilegovanom položaju u odnosu na zaposlene van porodice.

• Tako npr. šanse za unapređenje zaposlenih koji nisu članovi porodice manje od mogućnosti za napredovanje članova porodice.

Page 30: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Sukcesija u porodičnom preduzeću – prva faza razvoja

• Kupac preduzeća ili njegov jedini nasljednik u potpunosti kontroliše preduzeće.

Page 31: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Sukcesija u porodičnom preduzeću – druga faza razvoja

• Nasljednici sinovi i kćeri, odnosno braća i sestre upravljaju porodičnim preduzećem.

Page 32: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Sukcesija u porodičnom preduzeću – TREĆA faza razvoja

• Obično u trećoj generaciji rođaci, nasljednici braće i sestara, preuzimaju preduzeće, njih nasljeđuju njihova djeca.

• 70% porodičnih preduzeća ne uspijeva da opstane u drugoj generaciji, a od onih koji u tome uspijevaju samo polovina opstaje u trećoj generaciji.

• Stoga samo oko 20%porodičnih preduzeća opstaju duže od 60 godina u jednoj porodici.

Page 33: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Preduslovi uspješne sukcesije

• Vjerovatno najvažniji uslov odnosi se na posjedovanje određenog skupa zajedničkih vrijednosti koje dijele članovi porodice.

• Ako članovi porodice ne dijele neke osnovne vrijednosti u odnosu na ljude, rad, posao i sl. nije moguće definisati smjernice za buduće poslovanje.

Page 34: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Preduslovi uspješne sukcesije

• Neki članovi porodice spremni su da se posvete razvoju porodičnog preduzeća, dok drugi članovi porodice, iako dijele porodične vrijednosti, teže ostvarenju ličnih ciljeva izvan porodičnog preduzeća.

• Biti član porodice ne znači nužno da su sposobni da vode porodični posao.

• Bez plana upravljačke sukcesije značajno se povećava rizik neuspjeha porodičnog posla u sledećoj generaciji.

Page 35: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Preduslovi uspješne sukcesije - plan sukcesije - primjer porodice Raventos, vlasnika Grupe Kodornija

• Članovima ove porodice „skoro od rođenja“ su poznati zahtjevi koje moraju da ispune da bi bili rukovodioci u porodičnom preduzeću. To su, između ostalog:

1) dobro poznavanje engleskog jezika,

2) posjedovanje univerzitetske diplome, i

3) uspješan petogodišnji rad u kompaniji vanGrupe.

• Da li će se, međutim, član porodice koji ispunjava ove kriterijume zaposliti u porodičnom preduzeću zavisi od odluke porodičnog savjeta, koji se pri tom vodi potrebama Grupe, a ne pojedinačnim željama.

Page 36: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Planska sukcesija

• Kao dugotrajan, evolutivni proces, planska sukcesija doprinosi ublažavanju tenzija i konflikata koji mogu nastati prilikom prenosa liderske pozicije sa jedne na drugu generaciju u porodičnom preduzeću.

• Prenos vodeće uloge u preduzeću sa roditelja na djecu ne dešava se odjednom, već je to proces koji može trajati godinama, pa čak i nekoliko decenija.

• Model procesa sukcesije ima sedam faza.

Page 37: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

7 faza sukcesije

Pretposlov

na

Uvodna

Uvodno-

funkcionaln

a

Funkcional

na

Napredno-

funkcionaln

a

Rana sukce

sija

Zrela sukce

sija

Page 38: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 1: Pretposlovnafaza

• Sukcesor postaje svjestan/na određenih aspekata preduzeća.

• Orijentacija članova porodice sukcesora je neplanska i pasivna

Page 39: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 2: uvodna faza

• Sukcesora članovi porodice sukcesora upoznaju sa poslovnim žargonom, zaposlenima i okruženjem preduzeća.

• Traje prije početka rada sa nepunim radnim vremenom.

Page 40: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 3: uvodno-funkcionalna faza

• Sukcesor radi u preduzeću sa nepotpunim radnim vremenom.

• Posao postaje sve teži i složeniji i uključuje rad sa punim radnim vremenom u drugim preduzećima

Page 41: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 4: ulazak sukcesora – funkcionalna faza

• Sukcesor počinje da radi u preduzeću sa punim radnim vremenom.

Page 42: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 5: ulazak sukcesora – napredna funkcionalna faza

• Sukcesor preuzima menadžersku poziciju.

• Podrazumijeva svemenadžerske pozicije osim generalnog direktora, odnosno predsjednika odbora direktora.

Page 43: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 6: prenos vođstva – rana sukcesija

• Sukcesor postaje generalni direktor, odnosno predsjednik.

• Uključuje period u kojem je sukcesor de jure glava preduzeća.

Page 44: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Faza 7: prenos vođstva – zrela sukcesija

• Sukcesor postaje de facto glava preduzeća.

Page 45: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Uspješnim prenosom vodeće uloge u preduzeću sa roditelja na sinove i kćeri, započinje druga faza u razvoju porodičnog preduzeća, koja se još naziva „partnerstvo braće i sestara“.

Ako braća i sestre prenesu vlasništvo na svoju djecu preduzeće prelazi u treću fazu koja se naziva „partnersvo rođaka“.

Page 46: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Prodaja ili konsolidacija vlasištva

• Pored prodaje preduzeća i konsolidacije vlasništva u jednoj grani porodice, najčešći su sljedeći tipovi odnosa:

1) Prvi tip porodičnih odnosa, tzv. „porodična bolding kompanija“, podrazumijeva aktivno angažovanje pojedinih članova porodice u porodičnom preduzeću za dobrobit svih članova porodice.

Page 47: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Prodaja ili konsolidacija vlasištva

2) Drugi tip odnosa tzv. „preduzetnički rizični kapital“ svodi se na ohrabrivanje članova porodice da koriste porodični kapital za osnivanje novih preduzeća.

3) Treći tip odnosa članova porodice u suštini se ne razlikuje od odnosa akcionara u otvorenom akcionarskom društvu.

To znači da članovi porodice slobodno raspolažu akcijama porodičnog preduzeća, prodajući ili zadržavajući ih u skladu sa svojim preferencijama.

Page 48: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Prenos vlasništva

• Prenos vlasništva je posljednja i vjerovatno najsloženija faza procesa sukcesije. Složenost prenosa vlasništva posljedica je dva međusobno suprotstavljena zahtjeva.

• S jedne strane, to je želja roditelja da budu pravični prema svojoj djeci, što se ispoljava u njihovoj želji da svoj djeci, nezavisno od toga da li nastavljaju bavljenje porodičnim poslom ili ne, ostave u nasljedsvo jednaki dio imovine.

• Iako na prvi pogled opravdana, ravnopravna podjela imovine na djecu nasljednike može, međutim, uništiti porodično preduzeće.

Page 49: Porodična preduzeća · •Porodični biznis je široko definisan kao preduzeće u čijem je vlasništvu i ... Kako motivisati djecu da se angažuju u poslu, i kako ih pripremiti

Hvala na pažnji