of 20 /20

Porodicna putovanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://stvarnost.rs/images/issuu/Porodicna_Putovanja.pdf

Text of Porodicna putovanja

Page 1: Porodicna putovanja
Page 2: Porodicna putovanja
Page 3: Porodicna putovanja

2013.

Page 4: Porodicna putovanja
Page 5: Porodicna putovanja
Page 6: Porodicna putovanja
Page 7: Porodicna putovanja
Page 8: Porodicna putovanja
Page 9: Porodicna putovanja
Page 10: Porodicna putovanja
Page 11: Porodicna putovanja

9

Page 12: Porodicna putovanja

10

Page 13: Porodicna putovanja
Page 14: Porodicna putovanja
Page 15: Porodicna putovanja

– ..........................................................................23

– ......................................................................................................27

– ........................................................................................................29

– .........................................................................................................39

– ...................................................................................................47

– ...........................................................................................................53

– ..................................................................................................57– ...................................................................................................59

– ........................................................................................................81

Page 16: Porodicna putovanja

– ..........................................................................................................91– ..........................................................................................................93

– ...........................................................................................107– ..............................................................................................107

– ..............................................................................................................117

– ....................................................................................................133

– ......................................................................................................135

– ...........................................................................................................137

................................................................................................................141............................................................................................................151

.....................................................................................................................153

Page 17: Porodicna putovanja
Page 18: Porodicna putovanja
Page 19: Porodicna putovanja
Page 20: Porodicna putovanja

Грчка, јул 1977. године. Предах на путу.

Негде сам прочиталада људи који често путују,када упознају друге светове,и кулплуре - много аутентшннијеи истинитије могу да волесопствену културу -и схватила колико су оверени истините.

Из Пушоииса