Click here to load reader

POROČILO O PRIREJI MLEKA IN MESA NA OBMOČJU IVANČNE GORICE V LETU 2011

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POROČILO O PRIREJI MLEKA IN MESA NA OBMOČJU IVANČNE GORICE V LETU 2011. TOMAŽ PERPAR, KIS MATJAŽ HRIBAR, KGZS ZAVOD LJ. Stična, 15.3.2011. Povprečna mlečnost krav (305 dni) na območju občine Ivančna Gorica v letu 2007. - PowerPoint PPT Presentation

Text of POROČILO O PRIREJI MLEKA IN MESA NA OBMOČJU IVANČNE GORICE V LETU 2011

 • POROILO O PRIREJI MLEKA IN MESA NA OBMOJU IVANNE GORICE V LETU 2011TOMA PERPAR, KISMATJA HRIBAR, KGZS ZAVOD LJStina, 15.3.2011

 • Povprena mlenost krav (305 dni) na obmoju obine Ivanna Gorica v letu 2007

 • Povprena mlenost krav (305 dni) na obmoju obine Ivanna Gorica v letu 2010

 • Povprena mlenost krav (305 dni) na obmoju obine Ivanna Gorica v letu 2011

 • Povprena mlenost krav (305 dni) na obmoju KGZS zavoda Ljubljane v letu 2011

 • Povprena mlenost krav (305 dni) na obmoju Republike Slovenije v letu 2011

 • Najvije mlenosti PRVESNIC (305 dni), v letu 2011 na obmoju Ivanne Gorice pri B in RJ pasmi

 • Najvije mlenosti PRVESNIC (305 dni), v letu 2011 na obmoju Ivanne Gorice pri LS in LSX pasmi

 • Najvije mlenosti KRAV (305 dni), v letu 2011 na obmoju Ivanne Gorice pri B in RJ pasmi

 • Najvije mlenosti KRAV (305 dni), v letu 2011 na obmoju Ivanne Gorice pri LS in LSX pasmi

 • Najvije IVLJENJSKE mlenosti KRAV (305 dni), v letu 2011 na obmoju Ivanne Gorice po pasmah

 • tevilo kmetij z govedom / kravami in tevilo goved / kravv obini Ivanna gorica

 • Dele molznic in dojiljv obini Ivanna gorica

 • tevilo molznic po pasmahv obini Ivanna gorica

 • tevilo dojilj po pasmahv obini Ivanna gorica

 • Zakol po letih in kategorijahv obini Ivanna gorica

 • STRUKTURA ZAKOLA BIKOV (12-24 MESECEV) PO PASMAH IN KRIANJIH, 2011

 • RASTNE IN KLAVNE LASTNOSTI BIKOV BIKOV (12-24) ISTIH PASEM IN NJIHOVIH MESNIH KRIANCEV, 2011

 • RASTNE IN KLAVNE LASTNOSTI BIKOV BIKOV (12-24) ISTIH PASEM IN NJIHOVIH MESNIH KRIANCEV, 2011

 • RASTNE IN KLAVNE LASTNOSTI BIKOV BIKOV (12-24) ISTIH PASEM IN NJIHOVIH MESNIH KRIANCEV, 2011

 • ivali z vejimi prirasti se praviloma uvrajo v bolje plailne razrede

 • Izstopajoe ivali

 • Rejca, ki sta v letu 2011 oddala najveje tevilo pitancev in pri njih dosegla prirast nad 1000 g/dan ANTON EBULAR, DOB PRI ENTVIDUZaklanih pitancev: 31Prirast: 1011 g/danTONE ZAJEC, POLJE PRI VINJI GORIZaklanih pitancev: 42Prirast: 1027g/dan

 • Med rejci, ki so dali v zakol vsaj 5 bikov je 6 rejcev doseglo povpreje prirasta bikov 1100 g/dan ali ve ANDREJ LINEC, ENTVID PRI STINIZaklanih pitancev: 14Prirast: 1100 g/danMARIJA MARKOVI, MLEEVOZaklanih pitancev: 5Prirast: 1125 g/dan

 • Med rejci, ki so dali v zakol vsaj 5 bikov je 6 rejcev doseglo povpreje prirasta bikov 1100 g/dan ali ve ANTON KUFCA, DOBRAVA PRI STINIZaklanih pitancev: 5Prirast: 1128 g/danSTANISLAV VERBI, DOB PRI ENTVIDUZaklanih pitancev: 17Prirast: 1128 g/dan

 • Med rejci, ki so dali v zakol vsaj 5 bikov je 6 rejcev doseglo povpreje prirasta bikov 1100 g/dan ali ve JOE HABJAN, VRH PRI VINJI GORIZaklanih pitancev: 5Prirast: 1162 g/dan

  Bika LS pasme z najvejim prirastom na obmoju obine Ivanna gorica:Najveji prirast: 1408 g/dan oe: RADIN 121292oe matere: PELISTER 120884

  Drugi najveji prirast: 1325 g/dan oe: VASI 121495

 • Med rejci, ki so dali v zakol vsaj 5 bikov je 6 rejcev doseglo povpreje prirasta bikov 1100 g/dan ali ve JOEF GALE, BREG PRI DOBUZaklanih pitancev: 6Prirast: 1222 g/danNajveji prirast: LS: 1266 g/dan oe: LOKER 121208

  LS x LIM: 1257 g/danoe: HOGEL 161479oe matere: BOSKO 121379

Search related