of 21 /21
Postępowanie przy zakażeniu pooperacyjnym u 40 - letniej kobiety Dr hab. n. zdr . Elżbieta Grochans, prof. PUM

pooperacyjnym u 40 - letniej kobiety · Diagnoza pielęgniarska nr 2.Nudności *10000859+, ryzyko wymiotów *10041587+ Przedmiot: nudności zaburzona percepcja: odczuwanie mdłości

Embed Size (px)

Text of pooperacyjnym u 40 - letniej kobiety · Diagnoza pielęgniarska nr 2.Nudności *10000859+, ryzyko...

Postpowanie przy zakaeniu pooperacyjnym u 40 - letniej kobiety

Dr hab. n. zdr. Elbieta Grochans, prof. PUM

Wprowadzenie

Zakaenia miejsca operowanego (ZMO) nale do jednej z najczciej

wystpujcych postaci klinicznych zakaeo szpitalnych.

S przyczyn zwikszonej chorobowoci i miertelnoci chorych,

wyduonego czasu hospitalizacji, zwikszenia kosztw leczenia, odszkodowao,

ale przede wszystkim niekorzystnych skutkw spoecznych, jak utrata pracy,

w tym majcych ogromne znaczenie nastpstw osobistych blu oraz cierpienia

chorych i ich rodzin.

Spord form klinicznych zakaeo - ZMO i zwizana z nim zachorowalnod

uznane jest za najczulszy wskanik jakoci pracy oddziaw zabiegowych

Grupy ZMO, oparte na kryteriach

anatomicznych

1. Zakaenie miejsca cicia:

powierzchowne zakaenia rany chirurgicznej (operacyjnej)

gbokie zakaenia rany chirurgicznej (operacyjnej)

2. Zakaenie narzdu lub jamy ciaa (przestrzeni)

Rozpoznanie zakaenia miejsca chirurgicznego musi opiera si

na jednym z poniszych kryteriw i spenia co najmniej jeden

z poniszych warunkw.

Powierzchowne zakaenie w miejscu nacicia (SSI-S)

Kryterium:

Zakaenie rozwino si w okresie do 30 dni od

zabiegu chirurgicznego, a stan zapalny obejmuje jedynie

skr lub tkank podskrn w miejscu nacicia.

Powierzchowne zakaenie w miejscu nacicia (SSI-S)

Warunki:

1. Ropna wydzielina z powierzchownych warstw nacicia bez potwierdzenia mikrobiologicznego

2. Z aseptycznie pobranej prbki (pynu, tkanki) z miejsca nacicia wyizolowano drobnoustroje.

3. Stwierdza si przynajmniej jeden z poniszych objaww zakaenia: bl lub tkliwod,

zlokalizowany obrzk, zaczerwienienie lub ucieplenie oraz chirurg podj decyzj o otwarciu

miejsca nacicia, z wyjtkiem sytuacji, gdy posiew pobrany z miejsca nacicia jest ujemny.

4. Rozpoznanie powierzchownego ZMO zostao postawione przez lekarza.

Cel

zaplanowanie opieki nad 40 letni kobiet

z zakaeniem miejsca operowanego z wykorzystaniem

midzynarodowego standardu ICNP

Materia i metody

Wykorzystanie metody badawczej studium indywidualnego przypadku.

Podstaw opisu bya dokumentacja medyczna pacjentki, ktr uzupeniano

wykorzystujc takie techniki badawcze jak: wywiad, obserwacj oraz wyniki

pomiarw.

Plan opieki oparto o aktualn wersj ICNP, ktra umoliwia wykorzystanie

gotowych diagnoz pielgniarskich/ wynikw opieki oraz interwencji

Opis przypadku

Pacjentka lat 40, z otyoci, obciona nadcinieniem ttniczym zostaa przyjta w oddzia

chirurgiczny z silnymi dolegliwociami blowymi spowodowanymi kamic pcherzyka

ciowego.

Zakwalifikowana w trybie pilnym do leczenia operacyjnego metod laparoskopow,

w trakcie zabiegu stwierdzono ostre zmiany zapalne pcherzyka ciowego.

W zerowej dobie po zabiegu pacjentka zgaszaa silne dolegliwoci blowe i dyskomfort

wynikajcy z dokuczajcych nudnoci. Zaobserwowano rwnie wyciek treci ciowej

z drenu w iloci pocztkowo okoo 100 ml na dob.

W pierwszej dobie chora zaniepokojona, wykazuje lk o wasne zdrowie, zgasza uczucie

osabienia i zego samopoczucia wynikajce z wystpienia gorczki.

Opis przypadkuNa zlecenie lekarza pobrano krew na badania laboratoryjne, wartoci leukocytozy

i prokalcytoniny znacznie przewyszay normy

RBC- 4,2 /l

Hb- 13,4 g/dl

HCT- 39%

MCV-88 fl

MCH-28pg

MCHC-33 g/dl

WBC- 16,9 G/L

NEU-12,7 G/L

LYM 3,8 K/UL

MONO- 0,3 G/L

PLT- 560 G/L

Morf:

Opis przypadku

156 mg/lCRP

1,2 ng/mlPCT

Opis przypadku

W 3 dobie obraz kliniczny sugerowa zakaenie rany pooperacyjnej poniej ppka.

Z ropiejcej rany pobrano wymaz, ktry przekazano do pracowni

mikrobiologicznej. Z pobranego materiau wyizolowano Escherichie coli i szczepy

Enterococcus spp. Zgodnie z antybiogramem zastosowano terapi antybiotykow.

Dren z rany pooperacyjnej usunito w 7 dobie (wyciek samoistnie ustpi

w 4 dobie), w kontrolnym badaniu ultrasonograficznym nie stwierdzono zbiornika

pynowego w okolicy operowanej.

Pacjentka wypisana do domu w 8. dobie pooperacyjnej w stanie dobrym.

Diagnoza pielgniarska nr 1. Bl *10023130+Przedmiot: bl *10013950 + zaburzona percepcja: nasilenie przykrego odczucia cielesnego, subiektywne odczuwanie cierpienia, grymas, zmiana napicia mini, zachowania obronne, zawone pole uwagi, zmiany w postrzeganiu upywu czasu, wycofanie si z kontaktw spoecznych, zaburzony proces mylowy, zachowanie rozpraszajce, niepokj i utrata apetytu

Interwencje rodki/narzdziazarzdzanie blem *10011660+

Czynnoci do interwencji:

- zarzdzanie *10011625+; dziaanie: bycie odpowiedzialnym

i rozporzdzanie kim lub czym

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

monitorowanie blu *10038929+ Pielgniarka *10013333+, narzdzie do oceny [10002832]

administrowanie lekiem przeciwblowym *10023084+ Pielgniarka *10013333+, usuga zarzdzania blem *10024799+

monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

ewaluacja odpowiedzi na zarzdzanie blem *10034053+ Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

monitorowanie czynnoci yciowych *10032113+ Pielgniarka *10013333+, kardiomonitor [10003873],

odwracanie uwagi [10039232] Pielgniarka *10013333+, technika relaksacyjna [10016700], technika odwracania uwagi [10006102]

zachcanie do odpoczynku *10041415+ Pielgniarka *10013333+ technika uspokajania [10003839]

Diagnoza/wynik: brak blu *10029008+

Diagnoza pielgniarska nr 2. Nudnoci *10000859+, ryzyko wymiotw *10041587+Przedmiot: nudnoci zaburzona percepcja: odczuwanie mdoci i potrzeby zwymiotowania, przykre uczucie zlokalizowane w bliej nieokrelonym miejscu w obrbie nadbrzusza lub brzucha, przykry dla zmysu smaku lub powonienia [10012453]

Interwencje rodki/narzdziaocenianie dziaania ubocznego leku *10039087+

Czynnoci do interwencji:

- ocenianie ewaluacja: szacowanie rozmiaru, jakoci lub znaczenia

czego *10002673+

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

kontrola objaww *10025820+

Czynnoci do interwencji:

- kontrolowanie organizowanie: regulacja lub zachowywanie

funkcji, czynnoci, lub odruchu *10005142]

- leczenie dziaanie: otaczanie opiek poprzez zmniejszanie,

kooczenie, usunicie lub przywrcenie czego *10020133+

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

administrowanie lekiem i roztworem [10001804] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

odwracanie uwagi [10039232] Pielgniarka *10013333+, technika relaksacyjna [10016700], technika odwracania uwagi [10006102]

zachcanie do odpoczynku *10041415+ Pielgniarka *10013333+ technika uspokajania [10003839]

Diagnoza/wynik: bez nudnoci *10028984+, bez wymiotw *10029181+

Diagnoza pielgniarska nr 3. Osabienie *10022880+, gorczka *10041539+Przedmiot: gorczka zaburzona termoregulacja: nieprawidowo wysoka temperatura ciaa, zwizana z zaburzeniem wewntrznego orodka termoregulacji, objawiajca si: przyspieszonym oddechem, zwikszon przemian materii, tachykardi z cakowitym wypenieniem lub sabo wyczuwalnym ttnem, niepokojem blem gowy lub spltaniem; nagemu wzrostowi temperatury ciaa towarzysz dreszcze, drenie, blada i sucha skra; kryzys lub spadek temperatury przy gorczce przebiega przy zaczerwienieniu skry oraz poceniu si *10007916+

Interwencje rodki/narzdzia

pomiar temperatury ciaa *10032006+

Czynnoci do interwencji:

- pomiar ewaluacja: ustalanie wartoci liczbowych dla waciwoci

czego [10011813],

- dokumentowanie [10006173]: opisywanie: gromadzenie i

zapisywanie informacji

Pielgniarka *10013333+, rodki pomocnicze

[10019157]

monitorowanie czynnoci yciowych *10032113+

Czynnoci do interwencji:

- pomiar *10011813+: ewaluacja: ustalanie wartoci liczbowych dla

waciwoci czego,

- dokumentowanie [10006173]: opisywanie: gromadzenie i

zapisywanie informacji

Pielgniarka *10013333+, rodki pomocnicze

[10019157], kardiomonitor [10003873]

pobieranie prbki *10004588] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

monitorowanie wynikw laboratoryjnych *10032099+

Czynnoci do interwencji:

- pomiar *10011813+: ewaluacja: ustalanie wartoci liczbowych dla

waciwoci czego,

- dokumentowanie [10006173]: opisywanie: gromadzenie i

zapisywanie informacji

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

c.d.

Diagnoza pielgniarska nr 3. Osabienie *10022880+, gorczka *10041539+Przedmiot: gorczka zaburzona termoregulacja: nieprawidowo wysoka temperatura ciaa, zwizana z zaburzeniem wewntrznego orodka termoregulacji, objawiajca si: przyspieszonym oddechem, zwikszon przemian materii, tachykardi z cakowitym wypenieniem lub sabo wyczuwalnym ttnem, niepokojem blem gowy lub spltaniem; nagemu wzrostowi temperatury ciaa towarzysz dreszcze, drenie, blada i sucha skra; kryzys lub spadek temperatury przy gorczce przebiega przy zaczerwienieniu skry oraz poceniu si *10007916+

Interwencje rodki/narzdzia

monitorowanie rwnowagi pynw *10040852+

Czynnoci do interwencji:

- pomiar *10011813+: ewaluacja: ustalanie wartoci liczbowych dla

waciwoci czego,

- dokumentowanie [10006173]: opisywanie: gromadzenie i

zapisywanie informacji

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

rodki pomocnicze *10019157+

zarzdzanie gorczk *10041721+ Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

rodki pomocnicze *10019157+

administrowanie lekiem [10025444] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

lek przeciwgorczkowy *10037253+

monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

Diagnoza/wynik: pozytywna diagnoza i wynik *10016479+, efektywna temperatura ciaa *10027652+

Diagnoza pielgniarska nr 4. Niepokj *10000477+Przedmiot: niepokj *10002429+ emocja negatywna: poczucie zagroenia, niebezpieczeostwa lub dystres

Interwencje rodki/narzdziaocenianie statusu psychologicznego [10030734] Pielgniarka *10013333+, narzdzie do oceny

[10002832]

zarzdzanie negatywnymi emocjami *10031851+ Pielgniarka *10013333+

zarzdzanie niepokojem *10031711]

Czynnoci do interwencji:

- suchanie *10011383+,

- - wyjanianie *10007370+: informowanie: uczynienie czego

przejrzystym i prostym dla kogo,

- opisywanie [10005797]: informowanie: okrelanie cech,

wygldu itp. kogo lub czego w formie ustnej lub pisemnej,

- informowanie *10010162+: dziaanie: mwienie komu o czym

Pielgniarka *10013333+, technika uspokajania

*10003839+, dwiczenia oddechowe *10004221+

nawizywanie kontaktu *10016678+ Pielgniarka *10013333+

ocenianie nastroju [10027858] Pielgniarka *10013333+

zapewnienie wsparcia emocjonalnego [10027051] Pielgniarka *10013333+

Diagnoza/wynik: zmniejszajcy si niepokj *10027858+

Diagnoza pielgniarska nr 5. Zakaenie *10023032+Przedmiot: zakaenie proces patologiczny: zajcie ciaa przez patogenne mikroorganizmy, ktre rozmnaaj si i zwikszaj swoj liczebnod, wywoujc chorob wskutek miejscowego urazu komrek, wydzielania toksyn lub reakcji antygen-przeciwciao *10010104+

Interwencje rodki/narzdzia

monitorowanie objaww przedmiotowych i objaww

podmiotowych infekcji [10012203]

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

narzdzie do oceny *10002832+

ocenianie rany [10030799] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

narzdzie do oceny *10002832+

kategoryzowanie rany chirurgicznej [10004073] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

pobieranie prbki *10004588+ Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+

monitorowanie wynikw laboratoryjnych *10032099+

Czynnoci do interwencji:

- pomiar *10011813+: ewaluacja: ustalanie wartoci

liczbowych dla waciwoci czego,

- dokumentowanie [10006173]: opisywanie: gromadzenie i

zapisywanie informacji

Pielgniarka *10013333+, rodki pomocnicze

[10019157]

administrowanie lekiem [10025444 ] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

lek [10006314]

c.d.Diagnoza pielgniarska nr 5. Zakaenie *10023032+Przedmiot: zakaenie proces patologiczny: zajcie ciaa przez patogenne mikroorganizmy, ktre rozmnaaj si i zwikszaj swoj liczebnod, wywoujc chorob wskutek miejscowego urazu komrek, wydzielania toksyn lub reakcji antygen-przeciwciao *10010104+

Interwencje rodki/narzdzia

pielgnacja rany chirurgicznej *10032863+

Czynnoci do interwencji:

- monitorowanie okrelanie: uwane badanie kogo lub czego w

powtarzajcych si, albo staych odstpach czasu *10012154],

- obserwowanie okrelanie: zwracanie uwagi i uwane

przygldanie si komu lub czemu *10013474],

- drenowanie oczyszczanie: wywoanie staego odpywu substancji

[10006211]

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

dren do rany [10021204]

ocenianie skry * 10041126]

Czynnoci do interwencji:

- ocenianie ewaluacja: szacowanie rozmiaru, jakoci lub

znaczenia czego *10002673+

Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

prewencja zakaenia krzyowego *10015649+ Pielgniarka *10013333+, lekarz *10014522+,

nauczanie o pielgnacji rany *10034961+ Pielgniarka *10013333+

Diagnoza/wynik: efektywne gojenie si rany *10035096+, bez zakaenia *10028950+

Podsumowanie

Diagnoza pielgniarska jest niezbdnym

elementem codziennej praktyki

zawodowej pielgniarki.

Zastosowanie gotowych diagnoz

pielgniarskich/wynikw opieki oraz

interwencji zawartych

w midzynarodowym standardzie ICNP

optymalizuje prowadzenie procesu

pielgnowania pacjenta

Dzikuj za uwag