21
“Uljarice-Bačka“ d.o.o. je jedno od najuspešnijih preduzeća u Srbiji koja se bave trgovinom poljoprivrednim proizvodima. Osnovano je 1998. godine u Novom Sadu, najvećem gradu i privrednom centru Autonomne Pokrajine Vojvodine. Usled širenja obima poslovanja u pojedinim delovima Vojvodine, te redefinisanja strateških ciljeva, rukovodstvo preduzeća “Uljarice-Bačka” je odlučilo da pojedine nepokretnosti ponudi za prodaju. Nepokretnost koja je predmet ove ponude locirana je u Srbobranu. U pitanju su dva magacinska objekta površine 673m2 i 674m2 na placu površine 74 ara 70m2. Njegove ključne prednosti su: odlične makro i mikrolokacijske karakteristike plac ima izlaz na dve saobraćajnice objekti su u potpunosti rekonstruisani 2010. godine mogućnost proširenja i dogradnje dodatnih industrijskih objekata Sledi detaljna prezentacija predmeta ponude. . . Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu

Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

“Uljarice-Bačka“ d.o.o. je jedno od najuspešnijih preduzeća u Srbiji koja se bave trgovinom poljoprivrednim proizvodima. Osnovano je 1998. godine u Novom Sadu, najvećem gradu i privrednom centru Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Usled širenja obima poslovanja u pojedinim delovima Vojvodine, te redefinisanja strateških ciljeva, rukovodstvo preduzeća “Uljarice-Bačka” je odlučilo da pojedine nepokretnosti ponudi za prodaju.

Nepokretnost koja je predmet ove ponude locirana je u Srbobranu. U pitanju su dva magacinska objekta površine 673m2 i 674m2 na placu površine 74 ara 70m2. Njegove ključne prednosti su:

• odlične makro i mikrolokacijske karakteristike

• plac ima izlaz na dve saobraćajnice

• objekti su u potpunosti rekonstruisani 2010. godine

• mogućnost proširenja i dogradnje dodatnih industrijskih objekata

Sledi detaljna prezentacija predmeta ponude. . .

Ponuda za prodaju:magacinski objekti u Srbobranu

Page 2: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

LOKACIJAPredmetne nekretnine se nalaze na lokaciji u Srbobranu.

Opština Srbobran se nalazi u centralnom delu Vojvodine na 33km od Novog Sada, oko 100km od Beograda. Kroz teritoriju opštine prolazi autoput E-75, magistralni putevi M3 i M22, kao i regionalni putevi R129 i R120. Kroz teritoriju opštine prolazi i kanal DTD, kroz koji do luke Bezdan mogu prolaziti barže nosivosti 1000t, gaza 2,2m.

Opština Srbobran ima dve industrijske zone. Nekretnine koje su predmet ponude nalaze se u industrijskoj zoni u južnom delu.

Industrijska zona u južnom delu koja je u rubnom području građevinske zone Srbobrana i nalazi se kraj magistalnog puta M22 i regionalnog puta P129, zauzima prostor od oko 90ha, od kojih je oko 30ha u državnoj svojini, na kojima Opština ima pravo korišćenja. Ova zona je komunalno opremljena, a planira se proširenje putne mreže, izgradnja hidrantske mreže i novih trafostanica. Saobraćajnim rešenjem obezbeđuje se odgovarajući pristup svakoj parceli, kao i mogućnost izgradnje industrijskih koloseka i razvoja neophodnih pristanišnih sadržaja. Rešenja ostalih infrastrukturnih sistema (voda, elektroenergetska i PTT mreža, gas) postavljena su tako da poboljšavaju uslove rada postojećih kapaciteta i pružaju sve neophodne uslove za rad novih kapaciteta. Planom ozelenjavanja obezbeđuje se odgovarajuća zaštita zelene površine, kao i površine namenjene poboljšanje estetskih karakteristika prostora.

Plac sa magacinskim objektima ima veoma dobru poziciju na mikrolokaciji. Ima ukupnu površinu od 74 ara i 70m2. Površina koju zauzimaju objekti i površina koja je potrebna za njihovo korišćenje iznosi oko 20 ari (između objekata je betonski plato dimenzija 10x48m za manipulaciju). Preostalih 55 ari se mogu koristiti za izgradnju drugih industrijskih objekata.

Plac je ograđen sa svih strana i ima dve kapije pošto izlazi na dve saobraćajnice.

Page 3: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

LOKACIJAPredmetne nekretnine se nalaze na lokaciji u Srbobranu.

Opština Srbobran se nalazi u centralnom delu Vojvodine na 33km od Novog Sada, oko 100km od Beograda. Kroz teritoriju opštine prolazi autoput E-75, magistralni putevi M3 i M22, kao i regionalni putevi R129 i R120. Kroz teritoriju opštine prolazi i kanal DTD, kroz koji do luke Bezdan mogu prolaziti barže nosivosti 1000t, gaza 2,2m.

Opština Srbobran ima dve industrijske zone. Nekretnine koje su predmet ponude nalaze se u industrijskoj zoni u južnom delu.

Industrijska zona u južnom delu koja je u rubnom području građevinske zone Srbobrana i nalazi se kraj magistalnog puta M22 i regionalnog puta P129, zauzima prostor od oko 90ha, od kojih je oko 30ha u državnoj svojini, na kojima Opština ima pravo korišćenja. Ova zona je komunalno opremljena, a planira se proširenje putne mreže, izgradnja hidrantske mreže i novih trafostanica. Saobraćajnim rešenjem obezbeđuje se odgovarajući pristup svakoj parceli, kao i mogućnost izgradnje industrijskih koloseka i razvoja neophodnih pristanišnih sadržaja. Rešenja ostalih infrastrukturnih sistema (voda, elektroenergetska i PTT mreža, gas) postavljena su tako da poboljšavaju uslove rada postojećih kapaciteta i pružaju sve neophodne uslove za rad novih kapaciteta. Planom ozelenjavanja obezbeđuje se odgovarajuća zaštita zelene površine, kao i površine namenjene poboljšanje estetskih karakteristika prostora.

Plac sa magacinskim objektima ima veoma dobru poziciju na mikrolokaciji. Ima ukupnu površinu od 74 ara i 70m2. Površina koju zauzimaju objekti i površina koja je potrebna za njihovo korišćenje iznosi oko 20 ari (između objekata je betonski plato dimenzija 10x48m za manipulaciju). Preostalih 55 ari se mogu koristiti za izgradnju drugih industrijskih objekata.

Plac je ograđen sa svih strana i ima dve kapije pošto izlazi na dve saobraćajnice.

Page 4: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

LOKACIJAPredmetne nekretnine se nalaze na lokaciji u Srbobranu.

Opština Srbobran se nalazi u centralnom delu Vojvodine na 33km od Novog Sada, oko 100km od Beograda. Kroz teritoriju opštine prolazi autoput E-75, magistralni putevi M3 i M22, kao i regionalni putevi R129 i R120. Kroz teritoriju opštine prolazi i kanal DTD, kroz koji do luke Bezdan mogu prolaziti barže nosivosti 1000t, gaza 2,2m.

Opština Srbobran ima dve industrijske zone. Nekretnine koje su predmet ponude nalaze se u industrijskoj zoni u južnom delu.

Industrijska zona u južnom delu koja je u rubnom području građevinske zone Srbobrana i nalazi se kraj magistalnog puta M22 i regionalnog puta P129, zauzima prostor od oko 90ha, od kojih je oko 30ha u državnoj svojini, na kojima Opština ima pravo korišćenja. Ova zona je komunalno opremljena, a planira se proširenje putne mreže, izgradnja hidrantske mreže i novih trafostanica. Saobraćajnim rešenjem obezbeđuje se odgovarajući pristup svakoj parceli, kao i mogućnost izgradnje industrijskih koloseka i razvoja neophodnih pristanišnih sadržaja. Rešenja ostalih infrastrukturnih sistema (voda, elektroenergetska i PTT mreža, gas) postavljena su tako da poboljšavaju uslove rada postojećih kapaciteta i pružaju sve neophodne uslove za rad novih kapaciteta. Planom ozelenjavanja obezbeđuje se odgovarajuća zaštita zelene površine, kao i površine namenjene poboljšanje estetskih karakteristika prostora.

Plac sa magacinskim objektima ima veoma dobru poziciju na mikrolokaciji. Ima ukupnu površinu od 74 ara i 70m2. Površina koju zauzimaju objekti i površina koja je potrebna za njihovo korišćenje iznosi oko 20 ari (između objekata je betonski plato dimenzija 10x48m za manipulaciju). Preostalih 55 ari se mogu koristiti za izgradnju drugih industrijskih objekata.

Plac je ograđen sa svih strana i ima dve kapije pošto izlazi na dve saobraćajnice.

Page 5: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 6: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 7: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 8: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 9: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 10: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 11: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 12: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 13: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 14: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 15: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 16: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 17: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 18: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 19: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 20: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

MAGACINSKI OBJEKTI U SRBOBRANUPredmet ponude su dva prizemna magacinska objekta, slična po načinu gradnje i stepenu opremljenosti, površina 673m2 i 674m2 na placu koji je u državnoj svojini u Srbobranu, ul. Turijski put, na katastarskoj parceli 5386/2, površine 74 ara 70m2, sve upisano u list nepokretnosti br. 7980 k.o. Srbobran. Vlasnik nepokretnosti je preduzeće “Uljarice-Bačka” Novi Sad.

Objekti su rekonstruisani 2010. godine, na mestu gde su prethodno bili sliči objekti.

Hala 1, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 1 zauzima bruto izgrađenu površinu od 673m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 1 iznosi h=3,0m.

Hala 2, odnosno objekat koji se u listu B u prepisu lista nepokretnosti vodi pod rednim brojem 2 zauzima bruto izgrađenu površinu od 674m2, dimenzija 14x48m. Čista visina u hali 2 iznosi h=3,6m.

Po načinu obrade, objekti su identični, jedino što je hala 2 veća za 1m2 od hale 1.

Noseća konstrukcija od zidanih zidova sa vertikalnim ojačanjima na rastojanjima od oko 12m. Prostor je jedinstven bez pregradnih zidova. Krovna konstrukcija je čelična i sastoji se od krovnih rešetki povezanih čeličnim gredama. Krov je dvovodan sa pokrivačem od pocinkovanog lima koji nije termički izolovan, već sa donje strane ima samo sloj filca.

Svi spoljni zidovi su omalterisani, sa unutrašnje i sa fasadne strane. Na objektu su postavljeni horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.

Podovi su betonski, površinski obrađeni od crnog sjaja.

Prozori su fiksni, u betonskim ramovima sa podelom takođe od betonskih elemenata.

Spoljna vrata su urađena od crne bravarije.

Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara.

U objektima nema instalacije vodovoda (samo je urađen priključak), ni kanalizacije, jer ne postoji gradska kanalizaciona mreža. Na placu postoji septička jama.

Objekti se ne greju.

Bitno je napomenuti da su objekti koji su predmet ponude uredno uknjiženi.

Page 21: Ponuda za prodaju: magacinski objekti u Srbobranu za prodaju... · Izvršena je izgradnja elektroinstalacije, osvetljenja, gromobranske instalacije i ugradnja sistema za dojavu požara

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu magacinskih objekata u Srbobranu, budite slobodni da nas kontaktirate:

+381.21.4803.900

[email protected]