Click here to load reader

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA  · PDF filePOMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA ... rivijere Agencije ... • Zvjezdana Škrobonja i Mate Lu

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA  · PDF filePOMORSKI I POVIJESNI...

 • POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

  1. SKUPLJANJE GRAE

  1.1. Kupnja

  Radi dopune Numizmatike zbirke, u Hrvatskome novarskom zavodu kupljeni su

  medalja i srebrnjak pape Ivana Pavla II. izdane u spomen na njegov boravak u Rijeci

  2003. g.: medalja Papa; 03 Ri Ag 24 gr. (inv.br. PPMHP/KPO-NZ 13474, srebrnjak

  Papa; Ag 100 kn 33,63 gr, (inv. br. PPMHP/KPO-NZ 13475).

  Od Igora Jovia iz Zagreba, za Zbirku brodskih dnevnika, nacrta i dokumenata,

  otkupljena su 3 certifikata Loydova registra iz 1924. i 1937. g. za parobrod "Hvar".

  Parobrod je graen u Rotterdamu 1903.

  Zbirka primijenjenih umjetnosti upotpunjena je s 209 otkupljenih predmeta. Od

  Dragana Markovia iz Zagreba, ARS-37, otkupljena je 141 razglednica, albumi Suak i

  Trsat, album fotografija Viadukt - Zagreb 1947. - 1961. i Album fotografija vinodolske

  rivijere Agencije za fotodokumentaciju te 9 tiskovina. Od Antikvarijata Triton iz Rijeke

  otkupljena je dagerotipija, ambalaa za bombone i cigare, 3 klieja, 4 razglednice Rijeke

  i 24 tiskovine. Od Egona Hreljanovia otkupljeno je 8 autorskih fotografija s motivima

  Jurandvora i crkve sv. Lucije te 15 fotografija Viktora Hreljanovia s motivima Bake i

  Jurandvora.

  Zbirka knjiga i periodike popunjena je otkupom 10 predmeta od Dragana Markovia iz

  Zagreba: Naa kupalita, Liki kalendar, Annales Ecclessiae, Jadranske luke, Jadranska

  plovidba, Ravna Gora, Das goldene Buch des Theatres, Pensaci bene, Pouka o

  karmelskom kapularu, Pred otajstvom ljubavi.

  Likovna zbirka popunjena je otkupom dviju grafika od Dragana Markovia iz Zagreba.

  Od Dragana Markovia iz Zagreba za Povijesnu je zbirku otkupljena pogranina karta.

  1.2. Terensko istraivanje

  U sklopu terensko-istraivakog rada Arheolokog odjela provedena su planirana

  probna arheoloka iskopavanja na lokalitetu Njivica u Triblju, u vinodolskoj opini.

 • Istraivanja su trajala od 23. travnja do 2. svibnja 2007. Utvreno je da se na lokalitetu

  nalazila ranosrednjovjekovna, odnosno starohrvatska nekropola poganskog horizonta,

  koja je poljodjelnim i namjernim zahvatima (radi otuivanja grobnih nalaza) trajno

  devastirana. Inventar nalaza (PN) ine fragmentirana keramika posuda te sitni ulomci

  drugih posuda, eljezni noi i bronani ukraeni prsten, to se povezuje s poganskim

  ritualom pokapanja i poganskim pogrebnim obiajima. Istraene grobove zasad okvirno

  datiramo u 8. do 9. st.

  Obieni su arheoloki lokalitet Tribalj, Njivica, Crikvenica - igralite, Malinska.

  Nastavak sustavnih arheolokih istraivanja ranokranske bazilike sv. Nikole u Baki

  Nastavak sustavnih arheolokih istraivanja na srednjovjekovnoj utvrdi Gradini u Klani.

  Nalazi s Gradine datiraju od kasne antike do 17. st.: novac cara Maksencija iz 311. g.,

  20 eljeznih noeva, 2 bakrene lice, 3 eljezna lokota, 1 komotre, 3 keramike peke.

  Pokusno sondano arheoloko istraivanje kasnoantiko-ranosrednjovjekovnog

  lokaliteta Goda na Kotoru povrh Crikvenice. Izdvajamo nalaz 3 ranosrednjovjekovne

  eljezne strelice, mezolitike kremene rukotvorine, 80 ulomaka kasnoantike i bizantske

  keramike - dijelova amfora, 20 ulomaka keramike cetinske kulture iz ranobronanog

  doba, 1 ulomak bronane narukvice - kasnobronano doba.

  Poetak sustavnoga arheolokog istraivanja prapovijesnog naselja na brijegu Solinu, u

  Kostreni. Nalazi - otprilike 500 keramikih ulomaka, 10 kremenih i 8 kotanih

  rukotvorina te 2 bakrena ulomka - pripadaju razdoblju kasnog neolitika / eneolitika.

  Nastavak sustavnih arheolokih istraivanja i konzervatorsko-prezentacijskih radova na

  ranokranskom kompleksu Cickini povrh Malinske

  Na traenje Grada Malog Loinja obavljen je terenski obilazak te napisano izvjee o

  stanju katela u Malom Loinju i nainu budue obnove.

  Na traenje Grada Malog Loinja obavljen je terenski obilazak lokaliteta Siadrija na

  otoku Iloviku, predano je izvjee o rezultatima obilaska, s projekcijom buduih radova.

  Nastavljeno je sustavno rekognosciranje podruja vinodolske kotline i okolnih

  vrhunaca.

  Nastavljeno je sustavno rekognosciranje junog dijela otoka Krka (podruje Bake,

  Stare Bake i Punta).

  Terenskim istraivanjem prikupljani su podaci o dijalektalnim nazivima krojakih i

  postolarskih alatki iz fundusa Muzeja. Kazivai su bili obitelj Srdo (Kastav), Ivan

  Horvat (Kastav), obitelj Srok (Kastav) i obitelj Zamli (Matulji).

 • Prikupljani su podaci o djelatnosti stare pekare, peknjice u Pelinima u Kastvu. Kazivai

  su obitelj Jelovica i Vazmoslav Bai iz Kastva.

  Posjet Dragi Sauki, kotlaru u Pobrima radi uvida u kotlarsku radionicu te snimanje

  dokumentarnog filma o starim obrtima Gore, va Kastve.

  Posjet Nikoli Osojnaku, unuku kotlarskog majstora Milka Osojnaka u Kastvu, radi

  uvida u zbirku starih kotlarskih alatki.

  Uvid u privatnu etnografsku zbirku Rajka Sroka u Vikovu.

  Prikupljeni su podaci o djelatnosti i predstavama KPD-a Crvena zvijezda Kastav.

  Kaziva je bio Zvonko Turak iz Kastva.

  1.3. Darovanje

  Ljubinka iki iz Rijeke darovala nam je razglednicu Tamburako drutvo Graniar,

  Spinii, oko 1921. (PPMHP/ MZK 641).

  Ljubo Ribari iz Rijeke darovao nam je tiskanu grau za biblioteku PPMHP: Frontire

  septentrionale des Yougoslaves, Pariz, 1919. i La Question du Prekmurje, de la Styrie et

  de la Carinthie, Pariz, 1919.

  Stanka Grbac iz Rijeke darovala nam je 2 muke pamune koulje, oko 1930.

  (PPMHP/MZK 692 i PPMHP/MZK 693).

  Adam Srdo iz Kastva darovao nam je 5 naprnjaka, 1 mukoga i 4 enskog tipa.

  Katarina Botijani iz Kastva darovala nam je francusku asniku sablju s poetka 19.

  st. (MZK 720 ).

  Zvjezdana krobonja i Mate Lui iz Bakra poklonili su nam preslik pomorske knjiice

  Josipa Sinia, strojara sa kolskog broda "Vila Velebita", ime je upotpunjena Zbirka

  Sini.

  Adela Franeli iz Rijeke darovala nam je fotografije U ribolovu i Brod Kumrovec te za

  muzejsku knjinicu tri separata Stanislava Franelia; Pomorski zbornik, Zagreb, 1962.;

  Ljetopis drutva za prouavanje i unapreenje pomorstva Jugoslavije, knj. 1., Zadar,

  1967.; Zbornik o problemima pomorske privrede, Drutvo ekonomista Hrvatske,

  Zagreb, 1954.; Pomorski zbornik, knj. 17., Rijeka, 1979.; G. Almagia, La moderna nave

  da Battaglia, Ulrico Hoepli, Milano, 1914.; Jugolinija i ja, Rijeka, 1973.; Regolamento

  per il Servizio di Mare della Societa in Azioni Ungaro - Croata, Stabil. Tipografico

  Artistico "Urania", Fiume, 1909.

 • 2. ZATITA

  2.1. Preventivna zatita

  Obavljen je redoviti pregled, ienje i zatita grae u uvaonicama i stalnome

  muzejskom postavu.

  Poduzimane su redovite mjere preventivne zatite (mjerenje relativne vlanosti i

  temperature, svjetlosti, raspored pohranjene grae, odabir predmeta za konzervatorsko-

  restauratorske zahvate i sl.) .

  Radi preventivne zatite, posebno metalnih predmeta, zbog rizine koliine vlanosti

  nabavljen je odvlaiva za depo kulturno-povijesne grae u prizemlju.

  Radi bolje preventivne zatite muzejska je graa preraspodijeljena unutar uvaonica

  prema materijalu te su nabavljeni metalni ormari za uvaonicu knjine grae, metalni

  ladiari za uvaonicu papira i tekstila te pokretni ormari za uvaonicu arheoloke grae.

  2.2. Konzervacija

  U preparatorskoj radionici Muzeja oieni su predmeti za izlaganje unutar

  etnografskog postava Muzejske zbirke Kastavtine, dvadesetak krojakih i postolarskih

  alatki, skulpture Sveta Jelena i Sveti Viktor (PPMHP/MZK 545, PPMHP/MZK 546) te

  dvije limene kutije za pohranu dokumenata iz postava NOB-a.

  Obavljen je ienje i zatita razglednice PPMHP/MZK 575 u Dravnom arhivu u

  Rijeci; restauratorica Iva Gobi.

  U preparatorskoj radionici Muzeja provedeni su nuni zahvati na 4 primjerka antikog

  novca s nalazita Fulfinium kod Omilja na otoku Krku.

  U privremenoj terenskoj radionici i uvaonici grae u Svetom Vidu - Miholjicama na

  otoku Krku nastavljeno je ienje i spajanje ulomaka ranokranske skulpture i

  kamenih dijelova crkvenog namjetaja iz ranokranske crkve u umi Cickini.

  U tijeku je obrada (pranje, ienje, spajanje) keramikih i metalnih nalaza (oko 800

  ulomaka) s Gradine u Klani.

  U tijeku je obrada (pranje, ienje, spajanje) keramikih ulomaka (oko 500 kom.) s

  gradine Solin.

 • Oiena su 23 metalna predmeta (od bakra, mjedi i eljeza) s Gradine u Klani.

  Oieno je 5 metalnih predmeta s lokaliteta Goda na Kotoru.

  Oien je i dokumentiran bronani novac cara Maksencija s klanjske Gradine.

  2.3. Restauracija

  Tijekom izvjetajne godine na konzervatorsko-restauratorskoj obradi u Laboratoriju za

  metal Arheolokog muzeja u Zagrebu nalazio se 31 metalni predmet.

  U restauratorskoj radionici Arheolokog muzeja Istre izvren je konzervatorsko-

  restauratorski zahvat na 4 amfore iz inventara Hidroarheoloke zbirke (inv. br.

  PPMHP/AO-HZ 13335, 13336, 13481, 13482).

  U Hrvatskome dravnom arhivu provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na

  18 predmeta iz Povijesne zbirke Kulturnopovijesnog odjela (PPMHP/KPO-PZ 7,

  PPMHP/KPO-PZ 8, PPMHP/KPO-PZ 27, PPMHP/KPO-PZ 345, PPMHP/KPO-PZ

  393, PPMHP/KPO-PZ 394, PPMHP/KPO-PZ 136, PPMHP/KPO-PZ 137,

  PPMHP/KPO-PZ 135, PPMHP/KPO-PZ 46/1, PPMHP/KPO-PZ 38/11, PPMHP/KPO-

  PZ 617, PPMHP/KPO-PZ 618, PPMHP/KPO-PZ 38/7, PPMHP/KPO-PZ 38/12,

  PPMHP/KPO-PZ 621, PPMHP/KPO-PZ 1).

  U Hrvatskome restauratorskom zavo

Search related