Pomorski fakultet

 • View
  62

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomorski fakultet. KOMUNIKOLOGIJA Doc. dr. sc. Mila Nadrljanski. Komunikacija. Prenošenje i razumijevanje značenja poruka. Komunicirati znači sporazumijevati se. Komunikacija je razmjena iskustava, koja omogućuje razvoj živih bića eng comunity = zajedništvo lat. communis = zajedničko. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomorski fakultet

 • Pomorski fakultetKOMUNIKOLOGIJADoc. dr. sc. Mila Nadrljanski

 • PROCESKOMUNIKACIJE ?

 • Komunikacija

  Prenoenje i razumijevanje znaenja poruka.Komunicirati znai sporazumijevati se.Komunikacija je razmjena iskustava, koja omoguuje razvoj ivih bia

  eng comunity = zajednitvolat. communis = zajedniko.

  Komunikacija ispunjava osnovnu ljudsku potrebu biti u kontaktu s drugim ljudimaU zatvorima, samice se koriste kao kazna jer sprjeavaju ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba

 • Komunikacija

  Kada imamo neku potrebu, komunikacija nam omoguava da predamo ovu informaciju drugim ljudima, u svrhu obogaivanja vlastitog, kao i ivota drugih ljudi.Obogaivanje ivota se odnosi na uroenu ljudsku potrebu da doprinosi za dobrobit sebe i drugih ljudi kroz procese socijalne interakcije, te empatijsko vezivanje

 • Komunikacija

  Komunikacija predstavlja dijeljenja znanja interakcijom s drugim jedinkama i predmetima.Ovo ukljuuje vizualne metode, kao to su znakovni jezik, te auditore, kao to su glas i muzika, kao i fizikalne, kao to je dodir.

 • Ljudska komunikacija se odnosi na socijalnu interakciju razmjenjivanja informacija, a sve u svrhu razumijevanja i socijalne povezanosti.Ljudi posjeduju prirodnu i uroenu potrebu da komuniciraju jedni sa drugima, da stvaraju meuljudske odnose, te da odravaju i podravaju ljudske veze.

 • Komunikacija

  Kada imamo neku potrebu, komunikacija nam omoguava da predamo ovu informaciju drugim ljudima, u svrhu obogaivanja vlastitog, kao i ivota drugih ljudi.Obogaivanje ivota se odnosi na uroenu ljudsku potrebu da doprinosi za dobrobit sebe i drugih ljudi kroz procese socijalne interakcije, te empatijsko vezivanje

 • Komunikacija je vitalan dio poslovanja, organizacije i menadmenta.Svi stalno komuniciraju: prenose se poruke, vodi se korespondencija, razmjenjuju i obrauju informacije.

 • Komunikacija

  Komunikacijska je kompetencija jedinstvo jezine, drutvene, kulturne i strateke kompetencije.To je spoj jezinih vjetina i drutvene interakcije. Komunikacija je vitalan dio poslovanja,organizacije i menadmenta.

 • Komunikacija moe predstavljati granicu izmeu uspjeha i neuspjeha.Susretljivost, dosljednost, tonost i urednost su kvalitete koje pridonose pozitivnom iskustvu.Neuredan dopis, nepregledna ili ak netona informacija utjeu na stvaranje negativnog dojma.

 • Komunikacija

  est obeleja komunikacije

  Komunikacija je socijalni fenomen

  Komunikacija je vremenski odreena

  Komunikacija je u slubi interesa

  Komunikacija je interaktivna

  Komunikacija je uslovljena medijem

  Komunikacija se izraava simbolima

  est obeleja komunikacije

  Komunikacija je socijalni fenomen

  Komunikacija je vremenski odreena

  Komunikacija je u slubi interesa

  Komunikacija je interaktivna

  Komunikacija je uslovljena medijem

  Komunikacija se izraava simbolima

 • Zato komuniciramo?

  prenesemo informaciju poduimo/nauimo obavimo zadatak uvjerimo i nagovorimo iskaemo osjeaje ostavimo dojam Radi zabave

 • Komunikacija

  Komunikologija je znanost o komunikaciji.

  - znanost o principima ivog svijeta jer ivot podrazumijeva openje (razmjena informacija o dogaajima u ivotnoj sredini nije svojevrsna samo ljudima ve ivom svijetu u cjelini)specifinost ljudskog openja je u stvaranju i koritenju simbola jezika prije svega (pisma i govora)

 • Komunikacija

  Simboli su sredstva pomou kojih komuniciramo.Simboli su rijei, geste, slike, zvukovi ili pokreti, uporabljivi zato to se ljudi vie ili manje slau u pogledu objekata, zbivanja i osjeaja na koje se ti simboli odnose.Ljudi pridaju razliita znaenja istim simbolima, a jedan simbol moe imati vie znaenja.

 • Komunikacija

 • Signal je materijalna predodba informacije u obliku prikladnom za prijenos, uvanje, obradu ili prikazivanje (Ki, 2002).

  Tok informacija od poiljatelja k primatelju

  Pitanje: Nacrtajte sliku toka informacija od poiljatelja k primatelju?

  Koliina znanja

  Koliina znanja

  SUSTAV-mijenja stanja u vremenu kontinuirano i diskretno

  INFORMACIJA

  SIGNAL

  KANAL

  IZVRITELJ

  Poiljatelj

  MENADER

  Primatelj

  Vrijednost mjerene fizike veliine

  Znanje o stanjusustava

 • Komunikacijski modelShannon-Weaver Model

  Izvor vijesti

  Emiter

  Primalac

  Ciljna vijest

  Izvor uma

  vijest

  signal

  vijest

 • Komunikacija

  A

  MEDIJznak/simbol

  B

  saopenje

  Znaenje A

  Znaenje B

  komunikacija

  komunikacija

 • to ukljuuje komunikacija?

  Kako bi se izbjegli nesporazumi svakog trenutka trebamo biti svjesni kako komunikacijom moemo izraziti:injenice vi promatrateMiljenje oznaavate to primjeujeteOsjeaje izraavate to osjeate

 • ZLATNO PRAVILO

  Ponaajte se prema drugima onako kako biste eljeli da se oni ponaaju prema vama u slinoj situaciji.

 • VRSTE KOMUNIKACIJA

  verbalna neverbalnagovorna pisananamjerna nenamjernaposredna neposredna

 • Komunikacija

  Usmena komunikacijaPrednosti: brzina i feedback.Nedostatci: iskrivljavanje porukePisana komunikacijePrednosti: opipljiva i provjerljiva.Nedostatci: vrijeme i nema feedback-aNeverbalna komunikacijaPrednosti: podrava ostale komunikacije i osigurava vidljivu ekspresiju emocija.Nedostatci: Kriva percepcija govora tijela ili gesta moe utjecati na primateljevu interpretaciju poruke

 • Komunikacija

  VERBALNA/PARAVERBALNA/NEVERBALNA KOMUNIKACIJATO je reeno sadraj verbalna komunikacijaKAKO je reeno (karakteristike glasa) paraverbalna komunikacijaTO je pratilo komunikaciju (kontekst) neverbalna komunikacija

 • ODNOS VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE

  A) Neverbalna poruka moe zamijeniti verbalnuB) Neverbalna poruka moe dati veu snagu verbalnoj poruciC) Jedna poruka moe proturijeiti drugoj. Za pravilno oblikovanje i razumijevanje poruke vani su njezini verbalni i neverbalni elementi.Verbalne poruke veinom djeluju na razumski dio sugovornika, a neverbalne na osjeajni.

 • VERBALNA KOMUNIKACIJA

  Rijei su simboliki izraz misli. Imaju uz denotativno i konotativno znaenjeLjudi upotrebljavaju rijei na neuobiajen nain, odstupaju od dogovora. Kolokvijalni izrazi i argon

  Ljudi se ne izraavaju jasno (govore dvosmisleno, ili ne kau to misle).Komunikaciju moe oteati koliina rijei koja moe biti prevelika ili premala.

 • PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA

  Brzina glas Ritam glasa Jaina glasa Boja glasa Artikulacija Melodija Jasnoa Smijanje Glasovi bez verbalnog sadraja

 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

  stav tijela mimika kontakt oima gestikulacije dodirivanje odijevanje prostorno ponaanje vremensko ponaanjevanjski kontekst