Click here to load reader

Pomocné stoly

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomocné stoly. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Milena Michnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomocné stoly

Nzev DUM

Pomocn stolyStedn odborn kola Otrokovice

www.zlinskedumy.cz

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Bc. Milena MichnovDostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.Charakteristika DUMNzev koly a adresaStedn odborn kola Otrokovice, t. T. Bati 1266, 76502 Otrokoviceslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1Autor Bc. Milena MichnovOznaen DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-Tos/2-SL-1/4Nzev DUMPomocn stolyStupe a typ vzdlvnStedokolsk vzdlvnKd oboru RVP63-41-M/01Obor vzdlvn Management hotelovch a turistickch sluebVyuovac pedmtTechnika obsluhyDruh uebnho materiluVukov materilClov skupinak, 16 17 letAnotace Vukov materil je uren k frontln vuce uitelem, ppadn jako materil pro samostudium, nutno doplnit vkladem, npl: popis a el pomocnch stol v odbytovm stedisku. Pomocn stoly prun, servrovac, ohvac, nabdkov a bufetov stlVybaven, pomckyDataprojektor Klov slovaPomocn stoly prun, servrovac, ohvac, nabdkov a bufetovDatum 29. 6. 2013Pomocn stoly

Npl vukyPopis a vyuit pomocnch stol:

PrunhoServrovachoOhvachoNabdkovBufetov Pomocn stolyPrun absac, vpravo od vchodu z kuchyn

Servrovac keridon, 40 x 80 cm

Ohvac reon, na pedehvn invente

Nabdkov, bufetov pi rautech, nabdka pokrm a npoj

Odkldac stolyPrun stl absac Bvaj umstn po prav stran pi pchodu na pracovit- jeden prun stl na 12 40 mst (podle rovn obsluhy)- ukldme do nj pouze potebn a ist invent- prun stl pipraven z jdelnch stol prostrme ubrusy 15 20 cm od zemInvent pipravujeme z levho hornho rohu do pravho v poad (invent na pokrmy, na npoje, dochucovac prostedky a pomocn invent, pbory a ubrousky, tcky, dole bv manipulan prostor slouc k odloen plat apod.)Pevn prun stl se zsuvkami neprostrme ubrusyBhem provozu dbme na neustl podek na prunm stole

Obr. 1

Servrovac stl keridon Prostrme naperonemPipravujeme zpravidla na 2 jdeln stoly 1 keridonStavme je k volnm elm jdelnch stol3 a 5 pekldacch pbor v pravm rohu vloench do sebe na dezertnm talku, nebo v kapse

Obr. 2Ohvac stl reon Slou k ohvn ndob ped vdejem a ke krtkodobmu uchovn pokrm, kter snej such teplo. Posuvn dvka bvaj na obou stranch, take lze ndob z jedn strany vkldat a z druh vyjmat. U stol je vyhvan i vrchn plocha, kter se pouv k expedici pokrm. Zdrojem tepla bv pra, plyn nebo elektina.

Obr. 3

Nabdkov bufetov stl Zlehk kovov konstrukce znerezavjc oceli, nebo pochromovan. Je rozdlen etemi pro uloen vce pokrm. Slou pro nabdku a prodej studench pedkrm, salt mounk apod.

Obr. . 4

Odkldac stolyNa odkldn pouitho invente napklad umvren.Ve velkch restauracch tak pmo v mstnosti . Umstit se me pouze na nejnutnj dobu.

Obr. 5Kontroln test1. Prun stoly slou k a) odloen taek host b) uloen potebnho invente c) uloen vz s kvtinami a popelnk

2. Reony jsou a) ohvac stoly b) servrovac stoly c) pojzdn stoly

3. Ohvac stoly se pouvaj a) k ohvn invente na tepl pokrmy v ppravnch nebo kuchyni b) k ohvn invente na studen pokrmy ve vepu c) k ohvn hotovch pokrm v nonm baru

4. Servrovac stolky maj zkladn rozmr a) 40 x 90 cm b) 40 x 80 cm c) 50 x 85 cm

5. Servrovac stolky se pouvaj na a) odkldn pouitho invente b) pekldn pokrm pi sloit obsluze c) ukldn nhradnho invente

6. Odkldac stoly se pouvaj na a) odkldn pouitho invente u stolu hosta b) odkldn invente u umvren c) odkldn vrobk studen a tepl kuchyn pi slavnostnch hostinch

7. Nabdkov stoly se pouvaj k a) dekoraci a vzdob restaurace b) dekoraci, reklam, nabdce a prodeji zbo c) nabzen teplch a studench npoj a kvtin

Sprvn een testu1. Prun stoly slou k b) uloen potebnho invent2. Reony jsou a) ohvac stoly3. Ohvac stoly se pouvaj a) k ohvn invente na tepl pokrmy v ppravnch nebo kuchyni4. Servrovac stolky maj zkladn rozmr b) 40 x 80 cm 5. Servrovac stolky se pouvaj na b) pekldn pokrm pi sloit obsluze6. Odkldac stoly se pouvaj na b) odkldn invente u umvren7. Nabdkov stoly se pouvaj k b) dekoraci, reklam, nabdce a prodeji zbo

Seznam obrzk:Obr. 1: asac, autor anonym, [vid. 29. 6. 2013] dostupn z:http://www.moycor.cz/produkt/107/prirucni-stolek-flamingo-s-vysuvnou-deskou/

Obr. 2: vlastn

Obr. 3: reon, autor anonym, [vid. 29. 6. 2013] dostupn z:http://www.zich.cz/poptat-zarizeni.php?id=34/

Obr. 4: bufetov stl, autor anonym, [vid. 29. 6. 2013] dostupn z:http://eshop.gastrosusice.cz/kroot-eshop-katalog?typ_seznamu=seznam/

Obr. 5: odkldac stl, autor anonym, [vid. 29. 6. 2013] dostupn z:http://www.mamaisoninteriors.cz/odkladaci-stul-nice-p-213.html

Seznam pouit literatury:[1] Gustav Sala, MVDr. Milan Pribula, Hana Sedlkov: Technika obsluhy a slueb, vydalo SNP pedagogick nakladatelstv, Praha 1996, ISBN 80-85937-10-7

[2] Gustav Sala: Stolnien, vydalo nakladatelstv uebnic Fortuna, Praha, 2001, ISBN 8O-7168-752-9

Dkuji za pozornost

Search related