Click here to load reader

Pomocné roviny- Datum Pomocné roviny- Datum Plane Roviy vytvoreé ako sa uostat vé Roviy vytvoreé počas príkazu 1.1 Typ rovín 1.1.1 Rovina vo vzdialenosti- At Distance 1.1.2

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pomocné roviny- Datum Pomocné roviny- Datum Plane Roviy vytvoreé ako sa uostat...

 • Pomocné roviny- Datum Plane

   Roviny vytvorené ako samostatné

   Roviny vytvorené počas príkazu

  1.1 Typ rovín

  1.1.1 Rovina vo vzdialenosti- At Distance

  1.1.2 Rovina pod uhlom - At angle

  Príklad: Na súčiastke obdĺžnik 50x40, ktorý je vysunuty o hodnotu vyšky 12

  1. Select Planar Object –Hornú plochu

 • 2. Select Linear Object – Hornú hranu predtým vybranej plochy

  3. Angle Option – Value, Angle 45°

  4. Do tejto roviny budete kresliť, Súradný systém ako v obrázku

  5. Nakresliť kružnicu Priemer 20mm, v strede a vzdialenosti 15mm

 • 6. Vytiahnuť po hornú plochu

  1.1.3 Inferred

  Príklad 1: Hriadeľ. Pre Ø34 pero 10x8x 28 hĺbka v hriadeli 4,7.

  1. Inferred- vybrať valcovú plochu

 • 2. Pridať do výberu rovinu ( v obr. X-Y) – vtedy je viac možností ako umiestniť rovinu.

  Alternate Solution.

 • Príklad2: Ďalšia rovina Inferred a uhol 120°. Valcový koniec hriadeľa 25 krátka dľžka hriadeľa 42.

  Podobne – Výbrať valcovú plochu a predtým vytvorená rovina uhol 120°.

  Drážka pre pero

  1. Kreslenie na prvej vytvorenej rovine.

  2. Cez Profile. Napresli žliabok: Line , Arc, Line, Arc (Tangentné napojenie). Využiť Geom väzbu

  Point on Curve (Stredy kružníc na osi).

 • 3. Zakótovať – využiť tangentné napojenie kóty.

 • 4. Potom Extrude 4,7 (desatinná bodka) a Subtract

  5. Spodok drážky Drážku zaobliť s R0,6.

Search related