Click here to load reader

POLUPROVODNI MATERIJALI - Katedra za mikroelektro · PDF filePOLUPROVODNI MATERIJALI Poluprovodnici su materijali čija elektronska svojstva zavise od koncentracije primesa i širine

 • View
  60

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of POLUPROVODNI MATERIJALI - Katedra za mikroelektro · PDF filePOLUPROVODNI MATERIJALI...

 • POLUPROVODNI MATERIJALI

  Poluprovodnici su materijali ija elektronska svojstva zavise od

  koncentracije primesa i irine energetskog procepa.

  Osnovna svojstva poluprovodnika:

  (a) =10-6-108 m i TCR

 • SOPSTVENI POLUPROVODNIK

 • Specifina elektrina provodnost poluprovodnika data je optim izrazom

  Pokretljivosti elektrona i upljina date su izrazima

  a ukupna koncentracija elektrona u provodnoj zoni je

  Koncentracija upljina u valentnoj zoni data je izrazom

  pn epen

  e

  n

  nm

  e

  p

  p

  pm

  e

  kT

  EENn

  fc

  c exp

  2/3

  2

  22

  h

  kTmN nc

  kT

  EENp

  vf

  v exp

  2/3

  2

  22

  h

  kTmN

  p

  v

  SOPSTVENI POLUPROVODNIK

 • SOPSTVENI POLUPROVODNIK

  kT

  ENN

  kT

  EE

  kT

  EENNpn

  g

  vc

  vffc

  vc expexpexp

  2

  inpn

  kT

  ENNn

  g

  vci2

  exp

  Proizvod np zavisi samo od temperature i veliine Eg a ne i od poloaja

  Fermijevog nivoa. Za sopstvene poluprovodnike (nedopirane poluprovodnike)

  n=p pa jednaina ima oblik

 • DOPIRANI POLUPROVODNICI

  Donorski poluprovodnici- za Si koji je etvorovalentan donorske primese su petovalentni elementi kao to su P, As ili Sb

 • DOPIRANI POLUPROVODNICI

  Akceptorski poluprovodnici- za Si koji je etvorovalentan akceptorske primese su trovalentni elementi B, Ge, Al ili In

 • POLUPROVODNICI

  Za poluprovodnike vai jednaina elektroneutralnosti koja ima oblik

  dDaA nNppNn

  gde je ND - koncentracija donorskih primesa, NA - koncentracija akceptorskih

  primesa, nd - koncentracija elektrona na donorskom nivou (nejonizovani donori),

  pa - koncentracija upljina na akceptorskom nivou (nejonizovani akceptori)

  Za sopstveni (besprimesni) poluprovodnik ND=NA=nd=pa=0, i iz jednaine

  elektroneutralnosti sledi da je

  Za sopstveni poluprovodnik pod uslovom da je Fermijev nivo je

  pn

  22

  EgEEE vcf

  pn mm

  Ec

  Ef

  Ev

 • DOPIRANI POLUPROVODNICI

  Za n - tip poluprovodnika NA=pa=0 i jednaina elektroneutralnosti ima oblik

  dd nNpn

  Po duslovom da su sve primese jonizovane nd = 0, moe se napisati da je

  dNn

  Za p - tip poluprovodnika ND, nd = 0 jednaina elektroneutralnosti ima oblik

  ppNn aA

  Pod uslovom da su sve primese jonizovane pa=0, moe se smatrati da je

  ANp

 • Jednaina elektroneutralnosti poluprovodnika

 • Elektrina provodnost poluprovodnika

 • PROVODNOST POLUPROVODNIKA

  gustina struje je data izrazom:

  Kjjj pn

  specifina provodnost poluprovodnika je

  pn epen

  inpn

  kTE

  pnVCpni

  g

  eNNeen 22/1

  Zavisnost specifine elektrine provodnosti od temperature se moe dati izrazom:

  kT

  Eg

  e 20

  pnVC NNe 2/1

  0

 • Hall-ov efekat u poluprovodnicima

 • Optike osobine poluprovodnika

  - Apsorpcija elektromagnetnog zraenja -

 • Direktni i indirektni prelazi

 • Apsorpcioni spektri poluprovodnika

 • Vrste poluprovodnika

 • Elementarni poluprovodnici

 • Organski poluprovodnici

 • Inenjering energetskog procepa

 • Primena poluprovodnika

Search related