Poluarea Atmosferica Pps

 • Upload
  mihaela

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  1/27

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  2/27

  Atmosfera esteînvelișul gazos careînconjoară Terra. Deși

  este foarte subțire(câțiva km) este foartegrea(mai mult de miliarde de tone)

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  3/27

  Structura verticală a atmosferei

  ! Troposfera : stratulcuprins între 0-12km.Aceasa este zona unde

  se produc fenomenelemeteorolo ice !i deasemenea unde sedesfă!oară via"a

  ! Stratosfera : 12 -#$ km! %ezosfera : #$ - &0 km! Termosfera sau

  ionosfera : peste &0 km

  "n funcție de variațiile verticale de tem#eratură sedisting $ straturi #rinci#ale%

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  4/27

  Compozi ia atmosfereiț :• Gaze permanente : O(oxigen)

  2 : 21% ; N(azot)

  2:

  78% gaze rare : Argon, Xenon, Heliu,Kripton,

  • Gaze cu con inut variabilț : !apori "e ap# (H 2O),"ioxi" "e $ar on (&O

  2), '#ruri arine, pul eri, u ,

  'pori

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  5/27

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  6/27

  'oluanți %*+& +& *+

  , + , *+ -+metale grele+ca'b sau anumiteelemente(&esiu )#rovenind dinreacțiilenucleareatmosferice saude la centralelenucleare(&ernobâl)

  'rezența în atmosferă'rezența în atmosferă a contaminanților naturalisau cauzați de activitățile umane+într/o cantitateși #entru un tim# dat+ cauzând #agube #entru

  viața umană+vegetală și animală sau degradândcondițiile de viață

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  7/27

  &are sunt&are sunt mmarilesurse de poluare ''

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  8/27

  Poluare naturală

  •Emisiile vulcanice suntsurse importante depoluare atmosferică (36milioane de tone de gaze i șpraf, fără erup ii majoreț

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  9/27

  Poluare naturală

  !"nturile 'unt *n egal# #'ur# la originea e i'iilor "epul eri at o' eri$e *n tropo' er# i *n 'trato' erașin erioar#

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  10/27

  +n$en"iile "e p#"ure

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  11/27

  i'iile "e gaze $u e e$t "e 'er# etan (&H-) i ioxi" ș"e azot (N. 2) prin pro$e'ele "e er enta ie natural# aț

  ateriei organi$e i a ertiliz#rii $ulturilor ș

  ( zonele umede%

  turbăriile+orezăriilePoluare antropică'oluare

  agricolă

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  12/27

  Poluare antropică

  #rderile produse de oameni: fumul industrial

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  13/27

  Gazele de e apamentș

  Poluare antropică

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  14/27

  'oluare nucleară

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  15/27

  )oluarea ur*ană a aerului +smo ul, mogul este unamestec de mono0id de carbon 1i com#u1i organicirezultați din arderea incom#letă a combustibililor fosili cum ar 2 cărbunii 1i de dio0id de sulf de la im#urită3ile dincombustibili.

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  16/27

  4azele solare fac ca o0izii de azot1i 5idrocarburile rezultate dinarderile combustibililor să secombine 1i să transforme o0igenulîn ozon. 6idrocarburile sunt o0idateîn substan3e care se condensează

  1i formează o cea3ă vizibilă 1i#ătrunzătoare.

  Smo ulfotoc imic

  l l l l d f d

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  17/27

  n /ucure ti nivelul particulelor de praf din aerdepă e te cu #0 limita ma3imă sta*ilită la niveleuropean.

  78 micrograme de emisii #oluante în minus la metrul cubde aer ec5ivalează cu 9 luni în #lus de viață:

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  18/27

  &are este im#actul&are este im#actul#oluării atmosferice#oluării atmosferice

  asu#ra sănătățiiasu#ra sănătățiioamenilor și aoamenilor și amediuluimediului

  înconjurător înconjurător ''

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  19/27

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  20/27

  4adia3iile ultraviolete #rovenite de la soare sunt nocive4adia3iile ultraviolete #rovenite de la soare sunt nocive#entru sănătatea oamenilor 1i #entru ecosisteme.#entru sănătatea oamenilor 1i #entru ecosisteme. tratul deozon acționeaza ca un #rotector al 'ământului îm#otrivaradiației ultraviolete solare #rin absorbția radiațieiultraviolete de ti# ;+ care nu mai ajunge astfel #e 'ământ.

  Distrugerea stratului deozon

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  21/27

  "n anul 7ntarctic

  urve? audesco#erit ogaură în stratulde ozon înzona>ntarcticii.

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  22/27

  Ploile acide

  0izii de sulf 1i deazot sunttransforma3i în acizicare se combină cu

  #loaia

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  23/27

  &are sunt&are suntconsecințele #loilorconsecințele #loiloracideacide ''

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  24/27

  'loaia acidă cade #estelacuri 1i #ăduri unde #oate

  duce la moartea #e1tilor sau #lantelor.

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  25/27

  Degradarea#ădurilor

  l l $ l$

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  26/27

  /egra"area onu entelor "in ateriale $al$aroa'e

 • 8/20/2019 Poluarea Atmosferica Pps

  27/27

  6ealizator:)rof. 7zică %aria/ecciu

  2010

  8coala 9r. 1#1 ;.;.5./rătianu<

  ;ucurești