of 25 /25
IMPACTUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE CU CONŢINUT DE REZIDUURI DE PESTICIDE, NITRAŢI ŞI  NITRIŢI ASUPRA SĂ  NĂTĂŢII POPULAŢIEI.

Poluare Alimente Pesticide Nitrati

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 1/25

 

IMPACTUL PRODUSELOR AGROALIMENTARE CU

CONŢINUT DE REZIDUURI

DE PESTICIDE, NITRAŢI ŞI

 NITRIŢI ASUPRA

SĂ NĂTĂŢII POPULAŢIEI.

Page 2: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 2/25

 

„Un fruct frumos,

nu înseamnă un fruct sănătos! ”

Page 3: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 3/25

 

Plecând de la această deviză şi de laDirectiva 2001/95 din 3 decembrie2001 a Parlamentului European şi aConsiliului European se impune ca

obligaţie generală comercializarea de

 produse sigure şi garantarea unuinivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi

securităţii persoanelor dinComunitatea Europeană, precum şi

 buna funcţionare a pieţei interne.

 

Page 4: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 4/25

Legumele şi fructele sunt o sursă inegalabilă de substanţe nutritive şi

minerale de care organismul uman aremare nevoie.

 

Page 5: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 5/25

 Nu întotdeauna produsele agroalimentare(legume şi fructe) achiziţionate din pieţe

sunt de cea mai bună calitate sau ecologice,ele putând fi contaminate cu reziduuri de

 pesticide, nitraţi şi nitriţi rezultate în urmacultivării defectuoase sau necorespunzătoare

a acestora.

 

Page 6: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 6/25

PESTICIDELE ŞI SĂ NĂTATEAUMANĂ

Termenul de “pesticide” a fost preluat dinlimba engleză unde are sens de

antidăunător,

“pest” însemnând insectă dăunătoare.

 

Page 7: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 7/25

Pesticidele se pot clasifica în 3 grupe astfel:

1. După structura chimică:- pesticide organoclorurate şi organofosforice;- pesticide organocarbamice şi tiocarbamice;

- pesticide nitrofenolice2. După natura daunătorului combătut:

- insecticide, erbicide ,fungicide, nematocide, algicide,

- rodenticide3. După gradul de toxicitate se grupează în:

- grupa I – Foarte Toxice T+

- grupa II – Toxice T

- grupa III – Nocive Xn

- grupa IV – Iritante Xi

 

Page 8: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 8/25

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Carbofuran Lindon

valoare

Val. Max.Adm.

Val. Exam.

+35%

Val. Exam.

+40%

UMmg/kg produs

Val. Max. Admis. Val. Exam.+35 %

Val. Exam.+ 40 %

Carbofuram 0,05 0,067 0,07

Lindon 0,01 0,0135 0,014

STUDII DE CERCETAREU.S.A.M.V.„ Ion Ionescu de la Brad” Iasi

Determinarea pesticidelor din CARTOF

 

Page 9: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 9/25

Influenţa negativă a pesticidelor 

asupra organismului uman.Asupra sistemului digestiv cauzează:

colici, greţuri, vomă şi diaree;Asupra sistemului nervos:

 produce tulbur ări senzoriale şi de sensibilitate,

nevrite, convulsii, paralizii şi tulbur ări psihice;

•Asupra sistemului hepato – renal;

• Asupra sistemului cardiac şi respirator:•

produce tulbur ări de ritm cardiac şi respiratorii;•

Modificări cutanate;• Modificări sanguine;

 

Page 10: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 10/25

 NITRAŢII, NITRIŢII ŞISĂ NĂTATEA UMANĂ

Consumul îndelungat de legume şi fructecontaminate cu nitraţi sau de apă cu astfel de elementechimice, constituie mare risc pentru organismul uman.

 Nitraţii se acumulează în producţia agricolă cultivată 

 pe solurile unde cantitatea lor e sporită. Sursele poluăriisolurilor sunt îngr ăşămintele minerale, precum şi celeorganice bogate în azot (N), care intr ă în componenţanitraţilor.

 

Page 11: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 11/25

Principalele sursele de contaminare a organismuluinitraţi şi nitriţi sunt:

1. Apa: potabilă, stagnantă, din precipitaţii,de adâncime şi freatice

2. Produsele vegetale:

a) Legume: varza, spanacul, salata verde, r ădăcinoase(cartoful, morcovul, etc.) legume suculente ( tomate ,castraveţi, ardei, etc.);

b) Fructe: mere, că pşuni, struguri, banane, portocale;c) Cereale: grâu, ovăz, secar ă, porumb;3. Utilizarea nitraţilor şi nitriţilor ca aditivi alimentari în

conservarea produselor din carne şi lapte:

- E 251 – Nitrat de sodiu (Na NO3)- E 252 – Nitrat de potasiu (KNO3)- E 250 – Nitrit de sodiu (NaNO2)

- E 249 – Nitrit de potasiu (KNO2)

 

Page 12: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 12/25

În organism cea maifrecventă modalitate

de contaminarecu nitraţi şi nitriţi este

 prin alimentaţia zilnică,acest lucru fiind

evidenţiat prin

 piramida de nutriţie:40 % pâine, produse de panificaţie,

35 % fructe şi legume

20 % lapte şiproduse lactate,

carne şi produsedin carne, peşte

5 %

grăsimi

şi dulciuri

 

Page 13: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 13/25

250

300 338

0

50

100

150

200

250

300

350

nitraţi

V.M.A.

Val. Exam

+ 20 %

Val. Exam

+ 35 %

Determinarea Nitraţilor din CARTOF

UMmg

 NO3 /l V.M.A.Val. Exam

+ 20 %Val. Exam

+ 35 %

 Nitrati 250 300 338

STUDII DE CERCETAREU.S.A.M.V.„ Ion Ionescu de la Brad” Iasi

 

Page 14: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 14/25

Influenţa negativă a nitraţilor si nitriţilor asupra organismului uman.

Asupra sistemului sanguin : methemoglobina;Asupra sistemului digestiv şi renal:

 prin producerea de congestii şi hemoragii, cancer;

Asupra sistemului limfatic: prin producerea cancerului limfatic;

Asupra sistemului hormonal: prin acţiune inhibitoare asupra glandei tiroide;

Asupra sistemul cardiac:

 prin acţiune vasodilatatoare;

 

Page 15: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 15/25

1. Ordinul nr 286 din 24 martie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise dereziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de originevegetală.

2. Hotărârea Guvernului nr. 956 din 18 august 2005 (*actualizată*)privind plasarea

 pe piaţa a produselor biocide.3.Ordinul nr. 532 din 28 iulie 2004, privind aprobarea Listei standardelor de

comercializare pentru legume şi fructe proaspete,4. Legea nr. 348 din 10 iulie 2003 (republicată)(actualizată 29.10.09) privind legea

 pomiculturii,5. Legea nr. 312 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind producerea şi valorificarea

legumelor*),6. Ordinul nr. 295 din 12 iulie 2002 (actualizat pana la 29.02.2008) pentru aprobarea

 Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman,7. Hotărârea Guvernului. nr. 106 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) privind

etichetarea alimentelor.

8. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena  privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacereaalimentelor,

L E G I S L A Ţ I E

 

Page 16: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 16/25

CONCLUZII

Chiar dacă nu poate fi concepută o agricultur ă modernă, intensivă şi eficientă f ăr ă utilizarea pesticidelor,

nitraţilor şi a nitriţilor totuşi, toxicitatea ridicată, persistenţa şi acumularea acestora reclamă o folosireraţională, corectă şi doar în caz de ultimă soluţie existentă.

Acest lucru se impune cu atât mai mult cu câtefectele lor nocive se regăsesc amplificate la capătullanţului trofic ORGANISMUL UMAN.

O alternativă la utilizarea pesticidelor, nitraţilor şinitriţilor o reprezintă agricultura ecologică ce atinge o pondere din ce în ce mai mare în ultima perioadă din

totalul agriculturii mondiale.

 

Page 17: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 17/25

Responsabili pentru sănătatea noastr ă sunt:- Producătorul agricol

- Comercianţi- Utilizatori pieţelor ( comercianţi şi producători)

- Cumpăr ătorul final

- Administraţia publică centrală şi locală

 

Page 18: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 18/25

Avem datoria de a promova zi de zi un mediu şi

un climat nepoluat, care să ne asigure un trai

sănătos şi un echilibru fizic şi psihic. Este un drept

al fiecărui om să cunoască modalităţile şi căile de prevenire a îmbolnăvirilor şi de edificare a unei

sănătăţi durabile. De asemenea, este o datoriemorală a celor care deţin astfel de date să le aducă 

la cunoştinţa celor interesaţi. 

Page 19: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 19/25

BIBLIOGRAFIE

1. Elena Or ănescu, 2008 –  Aditivii alimentari, necesitate şi risc, Ed.AGIR.

2. Gheorghe Mencinicopschi, 2008 - Biblia alimentar ă , Ed. LiteraInternational

3. Simona Diana CUMPĂTĂ, BECEANU D . -2008 Lucrare Nitra ţ ii  şi

nitri ţ ii, surse de poluare a alimentelor de origine vegetal ă U.S.A.M.V.„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

4. Constantin Banu, 2007 - Suveranitate, Securitate şi Siguran ţă  

 Alimentar ă , Ed. ASAB.

5. Hortensia R ădulescu, Mircea Goian, 1999 –  Poluarea Nitrică a

alimentelor, Ed. Mirton.

6. Universitatea Politehnică Timişoara, 2008 - Studiu Privind cercetarea şidezvoltarea în domeniul protecţiei mediului-evaluarea apei stagnante în

municipiul Timişoara6. Studii şi articole din publicaţii de specialitate.

 

Page 20: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 20/25

Fotografie ser ă Comuna Belinţ, Jud. Timiş

 

Page 21: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 21/25

Fotografie ser ă Comuna Belinţ, Jud. Timiş

 

Page 22: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 22/25

Fotografie livadă de meri, Judeţul Timiş

 

Page 23: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 23/25

Fotografie prune dintr-o livada din Judeţul Timiş

 

Prod se agroalimentare comerciali ate in Pieţele de pe ra a

Page 24: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 24/25

Produse agroalimentare comercializate in Pieţele de pe razaMunicipiului Timişoara

 

Page 25: Poluare Alimente Pesticide Nitrati

5/7/2018 Poluare Alimente Pesticide Nitrati - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-alimente-pesticide-nitrati 25/25

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ