of 34 /34
Sieci komputerowe Dr inż.. Marcin Blachnik [email protected] http://metet.polsl.pl/~mblachnik Część materiałów opracowanych wspólnie z dr Katarzyna Statkiewicz

[email protected] mblachnik · – opis struktury i funkcji stosu protokołów komunikacji danych – podział sieci • każda warstwa –funkcje wykonywane podczas przekazywania

Embed Size (px)

Text of [email protected] mblachnik · – opis struktury i funkcji stosu protokołów komunikacji...

Sieci komputerowe

Dr in.. Marcin Blachnik

[email protected]

http://metet.polsl.pl/~mblachnik

Cz materiaw opracowanych wsplnie z dr Katarzyna Statkiewicz

Forma zaliczenia

Ocena z laboratorium

Ocena z wykadu = dwa kolokwia

Ocena kocowa = rednia z obydwu ocen

Jeli jedna ocena w indeksie to dodatkowo rednia z lab

Obecno na wykadach powoduje zaokrglanie ocen w gr w nie jsnych sytuacjach:

czyli jeli rednia jest 3.25 i osoba uczszczaa na wykady to dostanie 3,5, jeli nie uczszczaa to dostanie 3

Literatura

Rob Scrimger, Paul LaSalle, Clay Leitzke, Mridula Parihar, Meeta Gupta,TCP/IP. Biblia, Helion 2002

Mark Sportack, ksiga eksperta, helion, 1999

James Semick, networking essentionials, MCSE, testy, przygotowawcze, egzamin MCP 70-058, 1999

Craig Hunt, TCP/IP, administracja sieci, 1996

Vito Amato, akademia sieci CISCO, autoryzowany podrcznik programu CISCO Networting Academy, 2001

Bruce Hallberg, sieci komputerowe, kurs podstawowy, edition 2000, 2001

W sieci

http://klub.chip.pl/lipka/lan/historia.html

http://dione.ids.pl/~radek/projekt/dok2.html

http://www.matematyka.ab.edu.pl/wu/sieci_wsh.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu

http://www.siteimpulse.com/wiedza/historia_internetu.html

http://www.winter.pl/internet/krotka.html

http://wislad.w.interia.pl/strony/konkurs/mk/historia.htm

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sieci_komputerowe

http://www.scientist.pl/viewtopic.php?p=12356

http://www.viruslist.pl/hackers.html?chapter=articles&id=21

http://klub.chip.pl/lipka/lan/historia.htmlhttp://dione.ids.pl/~radek/projekt/dok2.htmlhttp://www.matematyka.ab.edu.pl/wu/sieci_wsh.htmhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetuhttp://www.siteimpulse.com/wiedza/historia_internetu.htmlhttp://www.winter.pl/internet/krotka.htmlhttp://wislad.w.interia.pl/strony/konkurs/mk/historia.htmhttp://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sieci_komputerowehttp://www.scientist.pl/viewtopic.php?p=12356http://www.viruslist.pl/hackers.html?chapter=articles&id=21

Sieci podstawy

Po co nam sieci?

Wymiana informacji

Wspdzielenie danych

Wspdzielenie urzdze

Wspdzielenie mocy obliczeniowej

obliczenia rozproszone

Bezpieczestwo danych i informacji

centralizacja rde informacji

Bezpieczestwo uytkownikw sieci

Centralizacja zarzdzania infrastruktur

Redukcja kosztw

6 x drukarka !!! po co

Tylko jedna drukarka !!!

Serwer *Bezpieczne

pomieszczenie

*) Serwer = bezpieczestwo i atwo dostpu do danych centralizacja

informacji.

Administrator

= Centralne

zarzdzanie

np. GPO

Wspdzielenie

urzdze

Ewolucja

kady sobie rzepk skrobie

czasy zintegrowanych rozwiza systemowych -wszystkie skadowe sytemu informatycznego i sieci cz zintegrowanego rozwizania jednego producenta

zmiany: pc - biurko

potrzeba poprawy wydajnoci (wspdzielenie plikw) pracownikw Xerox w Palo Alto (PARC)

wynik: pierwsza sie lokalna Ethernet I

Xerox, Digital, Intel DIX Ethernet (II)

ustalenie standardw sieciowych - przestrzeganie

inteligentne urzdzenia kocowe + LAN = paradygmat otwartego rozproszonego przetwarzania danych

Standardy

zmczenie zindywidualizowanym podejciem do sieciowego przetwarzania danych sukces Ethernet I i II

postulat otwartych rodowisk tworzenie wasnych rozwiza z rnych produktw wielu

producentw

cele otwartoci: nisze koszty

wiksze moliwoci konkurencja tempo

wspdziaanie produktw rnych producentw platformy rozpoznaj si, wiedz jak si komunikowa i wspdzieli

dane

uniwersalnych standardw dotyczcych kadego aspektu przetwarzania danych - normalizacja

Ewolucja problemy

rozwizanie - Projekt 802 instytutu IEEE

LAN, Local Area Networks

do czenia urzdze w niewielkiej odlegoci

dostp uytkownikw do mediw komunikacyjnych

wspdzielenie danych/zasobw pliki, drukarki,

moc obliczeniowa

Granic jest router

MAN, Metropolitan Area Networks

Due sieci miejskie, dziaajce w obrbie caych

aglomeracji miejskich

Do czenia sieci lokalnych

LAN

LAN

Komputer A

MAC: 00-00-00-00-00-01

Komputer B

MAC: 00-00-00-00-00-07

2 3

MAN / WAN

Rodzina IEEE 802.x

IEEE 802.1 Higher layer LAN protocols

802.1d STP Spanning Tree Protocol Protok drzewa rozpinajcego

802.1w RSTP Rapid Spanning Tree Protocol

IEEE 802.2 Logical link control

IEEE 802.3 Ethernet

802.3ad LACP Link Aggregation Control Protocol

IEEE 802.4 Token bus (disbanded)

IEEE 802.5 Token Ring

IEEE 802.6 Metropolitan Area Networks(disbanded)

IEEE 802.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (disbanded)

IEEE 802.8 Fiber Optic TAG (disbanded)

IEEE 802.9 Integrated Services LAN (disbanded)

IEEE 802.10 Interoperable LAN Security (disbanded)

IEEE 802.11 Wireless LAN (Wi-Ficertification)

IEEE 802.12 demand priority

IEEE 802.13 Cat.6 10 Gb LAN (new founded)

IEEE 802.14 Cable modems (disbanded)

IEEE 802.15 Wireless PAN

IEEE 802.15.1 (Bluetooth certification)

IEEE 802.15.4 (ZigBee certification)

IEEE 802.16 Broadband Wireless Access(WiMAX certification)

IEEE 802.16e (Mobile) Broadband Wireless Access

IEEE 802.17 Resilient packet ring

IEEE 802.18 Radio Regulatory TAG

IEEE 802.19 Coexistence TAG

IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access

IEEE 802.21 Media Independent Handoff

IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.1&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_drzewa_rozpinaj%C4%85cegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Rapid_Spanning_Tree_Protocolhttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.2&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/Logical_Link_Controlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernethttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernethttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.4&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/Token_bushttp://pl.wikipedia.org/wiki/Token_ringhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Token_ringhttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.6&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_miejskahttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.7&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.8&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.9&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.10&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/802.11http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprzewodowa_sie%C4%87_lokalnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fihttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.12&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cable_modem&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.15&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireless_PAN&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.15.1&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/Bluetoothhttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.15.4&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/ZigBeehttp://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAXhttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadband_Wireless_Access&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAXhttp://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAXhttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.17&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.18&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.19&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.20&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.21&action=edit&redlink=1http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.22&action=edit&redlink=1

Organizacje ustanawiajce

standardy ISO International Organization for Standarization 1946 Genewa (grec. isos rwny ,

standardowy) midzynarodowa organizacja normalizacyjna, wynajta przez ONZ do okrelania standardw midzynarodowych. zakres dziaania obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej poza elektryk i elektronik. skada si z 90 org.

ETSI the European Standards Organisation by the European Commission

IEEE the Institute of Elektrical and Electronic Engineers def. i pub. standardy telekomunikacyjne oraz przesyania danych. standard sieci LAN i MAN. zbir norm technicznych Projekt 802

ANSI the American National Standards Institute prywatna org. niekomercyjna. misja: uatwianie rozwoju, koordynowanie, publikowanie nieobligatoryjnych standardw. org uczestniczy w pracach organizacji ustanawiajcych standardy globalne tj. IOS, IEC

IEC International Elektrotechnical Commission midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, 1909 Genewa, ust. midz. standardy dot. zagadnie elektrycznych i elektronicznych

IAB The Internet Architecture Board, Komisja Architektury Internetu (uprzednio dziaa Activities) zarzdza techniczn stron rozwoju Internetu. 2 komisje robocze: Grupa robocza ds. Technicznych Internetu (IETF Internet Engineering Task Force) odbiorca bada grupy naukowej ustanawia standardy techniczne dla Internetu oraz technologii internetowych np. protok Internetu IP oraz Grupy Roboczej ds. Naukowych Internetu (IRTF Internet Research Task Force) bada nowe technologie

IETF - Internet Engineering Task Force - Standardy Internetu regulowane s przez t agencj ipublikowane w dokumentach RFC. Zgodnie z definicj sowa Internet oznacza ono globalnysystem informacyjny speniajcy nastpujce warunki.

Internet, Intranet i Ekstranet

Internet oglnodostpna sie komputerowa

Intranet wewntrzny Internet oddzielona i niezalena sie komputerowa w firmie lub organizacji, udostpniajca usugi Internetu wewntrzne WWW, poczta, komunikatory itp.

Ekstranet poczenie kilku Intranetw rnych firm i organizacji.

model OSI

architektury czenia systemw

otwartych

warstwy OSI

okrelenie

zada, funkcji - usugi

protokow

standardy

urzdze

warstwom odpowiadaj

okrelone elementy

sprztowe i programowe

biorce udzia w procesie

wymiany informacji

model OSI

rnorodny sprzt + oprogramowanie= niekompatybilno

1984 r. - rynek sieci komputerowych zdominowany przez rozwizania duych producentw (DEC, IBM)

indywidualnie tworzone architektury

standardy

model OSI (open sysytems interconnect) -ISO:

realizacja otwartych pocze systemw komputerowych

paszczyzna porwnywania standardw

opis struktury i funkcji stosu protokow komunikacji danych

podzia sieci kada warstwa funkcje wykonywane

podczas przekazywania danych za porednictwem sieci miedzy wsppracujcymi aplikacjami

wyklucza bezporednie komunikowanie si midzy rwnorzdnymi warstwami rnych systemw

warstwa fizycznaFunkcja:

transmisja strumienia danych pomidzy dwoma (lub wicej) komputerami bez "kontroli ruchu" i bez uwzgldnienia rodzaju informacji

cigo transmisji nie jest zabezpieczona jeli medium zostanie zablokowane lub uszkodzone, komunikacja zostanie przerwana

wymagane charakterystyki wydajnociowe nonikw i parametry urzdze, sprztowe moliwoci przesyania danych:

skrtka, wkna wiatowodowe i kable koncentryczne - warstwa 0

opisuje parametry elektryczne i mechaniczne cza: okrela poziomy napi, czstotliwo zmiany napicia, fizyczn prdko przesyania danych, maksymalna odlego, na jaka mona prowadzi wymian danych, ksztat zcz, szybko transmisji, opnienia transmisyjne, stop bdw

obejmuje procesy i mechanizmy dotyczce przenoszenia sygnaw na nonik i odbierania z niego sygnaw

odbiera ramki z warstwy 2 i przesya szeregowo struktur i zawarto

odbiera bity przychodzcych strumieni danych i przesya je do warstwy 2

Standardy:

RS-232 opisuje sposb poczenia urzdze DTE (Data Terminal Equipment np.. komputer) oraz DCE (Data Communications Equipment np,. modem), w Europie V.24

Urzdzenia:

hub/koncentrator/ wtrniki/karta sieciowa

modem

warstwa cza danych

funkcja: sterowanie przepywem danych

pomidzy dwoma lub wicej stacjami poczonymi tym samym czem

nadawania i odbierania- upakowanie instrukcji, danych w ramki

informacji do pomylnego przesania danych przez sie lokaln

bezkolizyjny dostp do cza - kontrola przepywu synchronizacja blokw danych - uporzdkowane dostarczanie ramek

rozpoznawanie, wykrywanie i powiadamianie i korygowanie bdw transmisji (ramka nie osiga miejsca docelowego, ulega uszkodzeniu)

jako transmisji - niezawodne przesyanie danych wze pocztkowy odbiera od kocowego potwierdzenie otrzymania kadej ramki w postaci niezmienionej

wze docelowy przed wysaniem potwierdzenia weryfikuje integralno zawartoci ramki - kocowa zgodno przesyania danych

standardy: Ethernet, Token Ring, FDDI, PPP (Point to Point) - WAN

urzdzenia: karta sieciowa, unikatowy adres MAC przypisywany na etapie produkcji karty - adresowanie

fizyczne przeczniki uywaj MAC do sterowania ruchem w sieci

podwarstwa Media Acces Control warstwy cza danych, aczy sieci LAN, nie rozrnia protokow tylko je przekazuje

most/bridge

switch/przecznik/ komutator - czy segmenty sieci komputerowej, przekazuje ramki midzy segmentami

warstwa sieci funkcja:

zapewnia wybr optymalnej drogi (trasy transmisji) pakietw (tj. danych i informacji sterujcych) - pomidzy dwoma stacjami kocowymi (nadawca i odbiorca) przy wykorzystaniu wzw poredniczcych w oparciu o stan sieci, priorytety usug

nie jest sprawdzana zawarto pakietw, brak mechanizmw kontroli korekcji bdw polega na wiarygodnej transmisji warstwy 2

do komunikowania z komputerami poza lokalnym segmentem sieci LAN architektura trasowania

zapewnia jednoznaczn adresacj wszystkich urzdze w sieci

protokoy: IP

trasowania RIP, IGRP, EIGRP, OSPF okrelenie cieek optymalnych dla adresu docelowego

odbieranie i przesyanie pakietw z wykorzystaniem tych cieek

trasowalne, do transportowania danych poza granice domen warstwy 2 IP (Internet Protocol)

Novell IPX (Internetwork Packet Exchange)

Apple Talk

urzdzenia: router przeprowadza/kieruje dane/pakiety poprzez sieci z ronymi protokoami i architekturami

warstwa transportu

funkcja:

oddziela oprogramowanie warstwwyszych od problemw zwizanychz przesyaniem danych

kocowa integralno transmisji, bezpieczestwo i pewno, niezawodno wymiany danych korekcja bdw

warstwy lece poniej nie przykadaj adnej wagi do bezpieczestwa skupiajc si na zapewnieniu maksymalnej szybkoci

kontrole przepywu

kontrola jakoci

awaria sieci - wyszukuje alternatywne trasy i ponownie wysya pakiety danych, a transmisja si powiedzie lub prbuje osign predefiniowany limit czasu

sprawdza format i kolejno - resekwencjonowanie pakietw

wykrywa pakiety odrzucone przez routery i automatycznie generuje danie ich ponownej transmisji

protokoy:

sieci komputerw rnych typw mog uywa kilku protokow warstwy transportowej -niezawodne lub zawodne

TCP Transmission Control Protocol - Departament Obrony USA, sprzedawany przez wielu producentw jako cz pakietu protokow TCP/IP ustanawianie i koczenie poczenia, przesyanie danych, potwierdzanie otrzymania (lub nie) danych, prawidowa kolejno pakietw, kontrole przepywu (np. ustalenie rozmiaru okna) wykorzystuj go np.: HTTP, FTP

UDP nie gwarantuje e pakiet dotrze do celu, wykorzystywany jest przez np.: DNS, NFS, TFTP

SPX protok sekwencyjnej wymiany pakietw

warstwa sesji

funkcja:

Czsto nie stosowana

jako niezalena wartswa

okrela standardowe metody przesyania danych pomidzy

aplikacjami (duplex, p-duplex, itp)

Zapewnienie danym identyfikacj ich rda tzn w przypadku kilku

aplikacji korzystajcych z sieci warstwa ta zapewnia rozpoznanie

i kierowanie ruchem danych przesyanych przez sie tak by trafiy

do odpowiedniej aplikacji

W przypadku zerwania poczenia ponawia prb jego

wznowienia

Zarzdzanie ruchem np. QoS (wane dla tcp przy kilku

dziaajcych aplikacjach)

warstwa prezentacji

funkcja: przeksztaca przesyane informacje do formy

odpowiedniej dla oprogramowania wykorzystywanego przez uytkownika

zarzdzanie sposobem kodowania danych

translacja miedzy niezgodnymi schematami kodowania znakw/danych tj. ASCII a EBCDIC (American Code for Information, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

konwersja formatw danych (obrazy, audio, wideo) w celu przesania w sieci midzy klientem a serwerem

szyfrowanie, deszyfrowanie

kompresja, dekompresja

czsto warstwy prezentacji i sesji czone s w cao

warstwa aplikacji

funkcja: najblisza uytkownikowi

nie zapewnia usug innym warstwom

interfejs miedzy aplikacj uytkownika a usugami sieci

inicjuje sesje komunikacyjne np. danie pobrania nowych wiadomoci przez klienta poczty elektronicznej do odpowiedniego protokou

zapewnia funkcje niezbdne do wiadczenia przez aplikacje okrelonych usug: wspuytkowanie plikw

przesyanie plikw

emulacja terminali

buforowanie zada wydrukw

poczta elektroniczna

zarzdzanie baz danych

obsuguje aplikacje spoza modelu np. arkusze kalc., edytory

protokoy: protokoy transmisji plikw, dziaaj z poziomu warstwy aplikacji, ale wykonuj zadania waciwe

dla niszych warstw

FTP (File Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

obsuga komunikatw X.400 dla poczty elektronicznej

model OSI nie jest implementacj sieci tylko specyfikacj funkcji warstw

g.w. 123 dotycz aplikacji

nisze zwizane z przenoszeniem danych

dekompozycja zada, podzia na zagadnienia mnie zoone

pozwala na modularne projektowanie sieci

definicja standardowych interfejsw kompatybilno sprztu ronych producentw

nie pozwala na to aby zmiany w jednym obszarze wpyway na inne obszary szybsza ewolucja

enkapsulacja danych

proces w ktrym dane s poprzedzane nagwkiem protokou danej warstwy przed rozpoczciem ich

transportu w sieci

nagwek moe by rozpoznawany jedynie przez dan warstw lub jej odpowiednik

enkapsulacja danych przebieg procesw oraz danych

kada warstwa zalena od usug warstwy niszej

przed rozpoczciem transmisji danych umieszczane s w nagwku danego protokou

nagwek zawiera dane do wykonania transferu logicznego - adresy nadawcy i odbiorcy

kada warstwa interfejsy warstw ssiednich logiczne rozgraniczenie warstw

komunikacja pionowo

transmisja danych transmisja danych w modelu ISO/OSI - tylko na poziomie warstwy fizycznej

dane wysyane z programw przechodz przez wszystkie warstwy modelu od warstwy aplikacji

kada z warstw, aby mc realizowa swoje zadania, rozszerza dane o charakterystyczne dla siebie informacje sterujce oraz ewentualnie sumy kontrolne

zanim surowe dane dotr do medium transmisyjnego, ich objto znaczco wzrasta

przesyane dane s uzupeniane o nagwki poszczeglnych protokow sieciowych

np. do danych przesyanych przez telnet dodawany jest nagwek TCP, nastpnie IP, a na kocu np. nagwek i suma kontrolna Ethernet

u odbiorcy odbywa si proces odwrotny

poszczeglne protokoy (poczwszy od Ethernetu) odczytuj informacje sterujce z nagwkw, a dane przekazuj do protokow warstw wyszych

model internetowy

Architektura protokow TCP/IP

OSI - podstawa rozwoju protokow sieciowych zadania protokow nie w peni pokrywaj si z

funkcjami odpowiednich warstw

protokoy realizuj zadania, ktre zostay przypisane wicej ni jednej warstwie modelu OSI

odpowiednio wida w protokoach warstwy fizycznej oraz sieciowej

model o uproszczonej strukturze - zestaw protokow IP, TCP i UDP - stos TCP/IP

implementowany w kadym systemie operacyjnym

standard otwartych protokow, swobodnie dostpnych i opracowywanych niezalenie od specyfiki sprztu komputerowego lub systemu operacyjnego

niezaleno od fizycznych waciwoci sieci dowolne medium transmisyjne

moe wsppracowa z rnymi protokoami poziomu cza danych i rnymi typami nonika

moe dziaa na sprzcie rnych producentw

wsplny schemat adresacji pozwala na atwe czenie wielu sieci

udostpnia dwa niezalene mechanizmy transportowe

5 krokw

przeksztacenia

1. generowanie danych wysana wiadomo pocztowa przeksztacana z postaci alfanumerycznej na dane ktre mog przepyn przez siec

2. pakowanie danych w celu ich transportu dane w pakietach. poprzez zastosowanie segmentwfunkcja transportu gwarantuje niezawodne dostarczenie wiadomoci miedzy agentami pocztowymi hostw na kocach sieci

3. umieszczenie adresu sieci w nagwku dane umieszczone w pakietach lub datagramach zawierajcych nagwek z logicznym adresem odbiorcy i nadawcy

4.umieszczenie lokalnego adresu w nagwku cza danych kade urz. sieciowe musi umieszcza pakiety w ramkach. ramka pozwala na przesanie do nastpnego bezporednio dostpnego urz sieciowego w danym czu. kade urz. wybranej cieki wymaga ramki aby poczy si z kolejnym urzdzeniem

5. konwersja na bity do celw transmisji ramka przeksztacana we wzorzec skadajcy si z 0 i 1. funkcja synchronizacji pozwala urzdzeniom na rozrnienie bitw podczas ich przenoszenia przez medium transmisyjne. wiadomo pocztowa moe powstawa w sieci LAN, przechodzi przez WAN do innej LAN

Protokoy kada warstwa zawiera protokoy ktre

realizuj rone funkcje

1. HTTP dostp do WWW

FTP kopiowanie plikw

SMTP przesyane poczty

DNS odnajduje adres hosta

RIP dzielenie informacji midzy routerami

SNMP zarzdzanie urzdzeniami sieci

2. TCP poczeniowy, niezawodny,

negocjacja, retransmisja, poprawne dane

UDP niepoczeniowy, mniejsze pasmo, zawodny

3. IP routowanie pakietw

ARP fizyczny adres

IGMP grupowanie routerw

ICMP kontrola bdw

4. Ethernet

Token Ring

Frame Relay

ATM