Click here to load reader

Polska - Grupa · PDF fileETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Polska - Grupa · PDF fileETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i...

Podatki | Prawo | | Audyt

Polska

ETL 40 lat dowiadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientw zyskuje dziki wsppracy z interdyscyplinarn

sieci kancelarii ETL

Podatki | Prawo | Ksigowo | Audyt

Polska

Grupa ETLMidzynarodowa sie kancelarii prawnych, podatkowych i biegychrewidentw

ETL (European Tax & Law) jest midzynarodow sieci kancelarii doradcw podatkowych, biegych rewidentw i radcw prawnych zrzeszajc specjalistw z Europy, Chin i RPA. Jednoczenie jest najwiksz sieci doradcz w Niemczech oraz jedn z czoowych europejskich grup konsultingowych.

W ponad 800 kancelariach w Niemczech i w Europie oferujemy Pastwu kompleksow obsug prawn, ksigow i podatkow. wiadczone przez nas usugi maj charakter midzynarodowy, poniewa system wsppracy pomidzy czonkami grupy umoliwia obsug Klientw zarwno w kraju jak i za granic.

Wsppraca w ramach sieci ETL gwarantuje nie tylko minimalizacj kosztw i szeroki dostp do specjalistycznej wiedzy ale rwnie jednorodn obsug naszych Klientw dziaajcych na paszczynie midzynarodowej.

Najwiksze znaczenie ma jednak zawsze bezporedni kontakt Klienta z dedykowanym doradc ETL. Stosowanie standardw ETL oraz sprawdzonych rozwiza organizacyjnych i technicznych daje gwarancj wysokiej jakoci usug oferowanych naszym Klientom.

3

Doradcy ETLPartner dla maych i rednich przedsibiorstw

Wspomagamy przedsibiorstwa maej i redniej wielkoci od momentu zaoenia, przez rozbudow, przeksztacenia wraz z wprowadzeniem na gied. Pomagamy Pastwu zidentyfikowa wyzwania we waciwym czasie tak, aby mc na nie stosownie i szybko zareagowa.

Od ponad 40 lat wspieramy naszych Klientw przy podejmowaniu decyzji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci, jej restrukturyzacji, strategii innowacyjnych, a take w sprawach z zakresu finansowania.

Przedstawiciele sieci ETL s partnerem dla maych i rednich przedsibiorcw z rnych bran, zorganizowanych we wszystkich formach prawnych.

Nasze usugi obejmuj:

Usugi transgraniczne zakadanie spek, oddziaw i przedstawicielstw

w rnych pastwach UE, Szwajcarii, Turcji, Indiach i Chinach,

optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem moliwoci wynikajcych z umw o unikaniu podwjnego opodatkowania,

rozliczenia podatkowe expatw, transgraniczne rozliczenia podatkowe m.in.

zwrot podatku VAT, rejestracja do VAT, analiza transakcji midzynarodowych pod ktem

ich skutkw podatkowych, rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe

pracownikw oddelegowanych do innego kraju, windykacja nalenoci od kontrahentw

zagranicznych.

Doradztwo podatkowe przygotowywanie opinii, porad i wyjanie, ustalanie podstawy opodatkowania, przygotowywanie i skadanie deklaracji

podatkowych, optymalizacja rozlicze podatkowych, sporzdzanie dokumentacji cen transferowych.

Doradztwo prawne sporzdzanie oraz opiniowanie umw handlowych

wraz z ocen ryzyka prawnego, opiniowanie, przygotowywanie dokumentacji oraz

prowadzenie postpowa rejestracyjnych zarwno jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych, jak i spek prawa handlowego,

opracowywanie dokumentw urzdowania organw spek,

konsultowanie modeli rozwoju biznesu, przygotowanie i prowadzenie postpowa

restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych, kompleksowa obsuga prawna i procesowa, windykacja nalenoci.

Ksigowo prowadzenie ksig rachunkowych lub

uproszczonej ksigowoci, dokonywanie analizy kosztw, sporzdzanie rocznych sprawozda finansowych

(wg HGB, MSSF), sporzdzanie sprawozda skonsolidowanych, raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

(sporzdzanie pakietw sprawozdawczych), reprezentowanie Klienta przed urzdami i obrona

jego interesw podczas kontroli, przygotowywanie deklaracji podatkowych.

Kadry i pace przygotowywanie umw z pracownikami, prowadzenie akt osobowych, sporzdzanie list pac, przygotowanie i skadanie rozlicze z tytuu

ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych.

Audyt przeprowadzenie bada sprawozda finansowych,

a take skonsolidowanych sprawozda finansowych,

due diligence, kontrola systemu kontroli wewntrznej i systemu

zarzdzania ryzykiem, analiza procesw biznesowych dotyczcych

sprawozdawczoci finansowej.

4

Podatki | Prawo | Ksigowo | Audyt

Polska

Zaufaj naszym doradcom

Nasi KlienciKlienci ETL to przedstawiciele maych i rednich przedsibiorstw, ktrzy oczekuj dowiadczenia duej firmy w dbaoci o Klienta oraz indywidualnej uwagi, gwarantowanej przez lokalny oddzia. Nasi Klienci poszukuj elastycznoci, wydajnoci, jakoci, dostpnoci.

Nasza misjaDokadamy wszelkich stara, by dzie po dniu rozwija sie ekspertw z dziedziny podatkw, prawa, ksigowoc i i audytu tak, by zagwarantowa naszym Klientom usugi najwyszej jakoci. Przeprowadzamy regularne szkolenia i cykliczne spotkania czonkw grupy, by zapewni jak najlepszy standard obsugi niezalenie od lokalizacji Klienta. Przykadamy ogromn wag do komunikacji w obrbie caej, midzynarodowej grupy. Oferujemy obsug w jzyku naszych Klientw, by jak najlepiej zrozumie ich wartoci i kultur.

Nasz celZdajemy sobie spraw z tego, e bycie jedn z najwikszych sieci w Europie dziaajc na rynku od ponad 40 lat, nie wystarczy w dobie globalizacji. Chcemy rozwija si poprzez usugi transgraniczne, ktre s niezwykle wane dla spek prowadzcych midzynarodow dziaalno. Jestemy obecni we wszystkich najwaniejszych krajach Europyi w strategicznych pastwach trzecich. Nasz aspiracj jest sta si pierwszym wyborem midzynarodowych spek, ktre planuj poprawia wydajno swojego biznesu dziki doradztwu podatkowemu oraz prawnemu i zapewnia zgodno swoich dziaa z krajowymi wymogami prawa podatkowego.

Co nas wyrniaNasza droga do sukcesu wioda przez wiele rnych krajw, regu i prawodawstw, uczc nas rozpoznawa rozmaite wymagania rnorodnych Klientw. To, co nie zmienio si na przestrzeni lat to nasza wizja, zapa, entuzjazm, kreatywno i specjalistyczna wiedza. To, co ulego zmianie to nasze dowiadczenie w zakresie uregulowa prawno-podatkowych, dziki ktremu zrozumielimy, e kiedy nasz Klient odnosi sukces, sukces odnosimy rwnie my. Na tle innych wyrnia nas wyjtkowy profesjonalizm w codziennej pracy, o ktrym najlepiej wiadczy dugotrwaa wsppraca z wieloma Klientami i ich liczne sukcesy.

5

ETL Polska

Dziki transponowanej idei kooperacji czonkowie Grupy ETL w Polsce tworz interdyscyplinarn sie kancelarii doradcw podatkowych, biegych rewidentw oraz radcw prawnych i adwokatw. Specjalizacja poszczeglnych kancelarii oraz wsppraca midzynarodowa w ramach Grupy ETL, a take moliwo wykorzystania sprawdzonych midzynarodowo rozwiza udostpnionych za porednictwem ETL Polska, umoliwia zapewnienie przez kancelarie ETL najwyszych standardw obsugi Klienta i szeroki, zarwno terytorialnie, jak i przedmiotowo, zakres usug.

Kancelarie ETL w Polsce:

ETL d Spka Biegych Rewidentw sp. z o. o.ul. Gdaska 47/4990-729 dTel.: +48 42 638 07 70 www.etl.biz.pl

Magorzata [email protected] Tel kom.: +48 512 336 512

ETL Warszawa Spka Doradztwa Podatkowego sp. z o. o.ul. Dziadowska 11 lok. 901-184 WarszawaTel.: +48 22 405 10 10Tel.: +48 22 415 55 55www.etlwa.pl

Renata [email protected] kom.: + 48 662 067 700

Lubasz i Wsplnicy - Kancelaria Radcw Prawnych sp. k.ul. wirki 17 90-539 dTel.: + 48 42 631 94 44 Tel.: + 48 42 630 40 23Fax: + 48 42 631 94 46

ul. Bagno 2 lok. 17300-112 WarszawaTel./Fax: + 48 22 526 55 20www.lubasziwspolnicy.pl

dr Dominik [email protected] kom.: +48 509 824 632

Kancelaria Prawna Maciej Baaziski i Wsppracownicyul. Podzamcze 22/131-003 KrakwTel.: +48 12 422 70 35Fax: +48 12 422 70 35

Maciej [email protected]

Monarcha i Wsplnicy ETL Pozna sp. z o. o.ul. Przemysowa 6461-541 PoznaTel.: +48 61 663 87 14Fax: +48 61 833 35 51www.monarcha.pl

Danuta [email protected]

ETL Wrocaw Spka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.ul. Szczytnicka 28/250-382 WrocawTel./Fax: + 48 71 327 78 20

Ludwik [email protected]

6

ETL Polska sp. z o. o.ul. wirki 1790-539 dTel./Fax: +48 (0) 22 632 15 50www.etl.pl

Search related