of 10 /10
POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga Izvozni fokus, 14.2.2018

POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev...

Page 1: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketingaIzvozni fokus, 14.2.2018

Page 2: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

LETO 2017 V ŠTEVILKAH

VEČ KOT 80% RAST PRODAJE

DVIG PRODAJE Z OBSTOJEČIMI KUPCI

NOVI KUPCI

NOVI TRGI

NOVI PROIZVODI

138 ZAPOSLENIH

PRISOTNOST V 41DRŽAVAH / 4 KONTINENTIH

12.000 m2

PROIZVODNIH POVRŠIN

Page 3: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev
Page 4: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

KLJUČNI IZZIVI HITRE RASTI

▪ POTROJITEV EKIPEKADROVSKA OKREPITEV V VSEH ODDELKIH

▪ VSPOSTAVITEV INTERNIH PROCESOV„DEKLICE ZA VSE“ SE SPECIALIZIRAJO

ZAGOTAVLJANJE PRENOSA INFORMACIJ

DEFINIRANJE ODGOVORNOSTI

▪ DOPOLNITEV PREDSTAVITVENIH

MATERIALOV / PRAVNIH DOKUMENTOV

▪ OBVLADOVANJE PROJEKTOV

▪ PRENOVA GRAFIČNE PODOBE

PODJETJA

Page 5: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

ORGANIZACIJA PRODAJE

INTERNA PRODAJA AGENTI

MARKETING

Page 6: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

PRODORNA PRODAJNA EKIPA

▪ LOČEVANJE EKIP RAZLIČNIH PRODAJNIH

PROGRAMOV & OKREPITEV PRODAJNE EKIPESPECIALIZACIJA IN PRIMERNA PODPORA KUPCEM

▪ DOLOČITEV JASNIH CILJEV IN PRISTOJNOSTI

▪ DEFINIRANJE PROCESOV

▪ AKTIVNA PRODAJAISKANJE NOVIH POTI DO KUPCEV

„FOLLOW-UP“

UDELEŽBA NA SEJMIH

▪ PRODAJNIK = SVETOVALECDELJENJE DOBRIH PRAKS

▪ VSPOSTAVITEV CRM SISTEMA

Page 7: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

DELO Z AGENTI

▪ NAJBOLJ MOTIVIRANI DEL PRODAJNE EKIPE

▪ VSTOP V NOV PRODAJNI SEGMENT Z OBSTOJEČIMI PARTNERJI

▪ SODELOVANJE Z NOVIMI AGENTI

▪ KLJUČEN JE PRENOS INFORMACIJ

▪ PODROBNO DEFINIRANO SODELOVANJA

▪ GEOGRAFSKO „ZAGOTAVLJANJE MIRU“

Page 8: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

PODPORA MARKETINGA

• OBOROŽITEV S PREDSTAVITVENIMI MATERIALI

• KONKURIRANJE NAJVEČJIM IZ PODROČIJ Z

MOČNEJŠO NACIONALNO ZNAMKO

• MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTEPODPORA DOLGOTRAJNEMU PRODAJNEMU PROCESU

SPREMLJANJE REZULTATOV ZA IDENTIFICIRANJE NAJBOLJ POTENCIALNIH KUPCEV

Page 9: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev

MOČ USPEŠNIH REFERENC

▪ POT DO VEČJIH, RESNEJŠIH PROJEKTOV

▪ DOKAZ KAKOVOSTI, KI UPRAVIČI VIŠJO CENO

▪ MINIMIZIRANJE RIZIKA, KI GA ČUTI KUPEC

▪ VEČJI OBSEG POPRODAJNIH STORITEV

▪ KUPCI, KI SE VRAČAJO…

▪ …

Page 10: POLONA PEUNIK, vodja prodaje in marketinga · aktivna prodaja iskanje novih poti do kupcev „follow-up“ udeleŽba na sejmih prodajnik = svetovalec deljenje dobrih praks vspostavitev