Poliuretansko ljepilo za zidanje - ljepilo za zidanje SVOJSTVA PU ljepilo za zidanje je namijenjeno zidanju pregradnih zidova, kao zamjena za ¾buku i lijepljenje razliitih

 • View
  235

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Poliuretansko ljepilo za zidanje - ljepilo za zidanje SVOJSTVA PU ljepilo za zidanje je namijenjeno...

 • Poliuretansko ljepilo za zidanje

  SVOJSTVA

  PU ljepilo za zidanje je namijenjeno zidanju pregradnih zidova, kao zamjena za buku ilijepljenje razliitih graevinskih materijala. Nije primjeren za graenje nosivih zidova. Dobroprianja na opeku, beton, porobeton, kamen, drvo i ostale graevinske i izolacijske materijale.Ne prianja na polietilen, silikon i teflon. Ljepilo se stvrdnjava pomou vlage iz zraka i podloge.

  Prednosti uporabe Tekapur Poliuretanskog ljepila za zidanje: jednostavna uporaba vrlo dobro prianjanje na razliite graevinske materijale uporaba i kod niih temperatura manja potronja materijala jeftinije izvoenje radova uteda na transportu i skladitenju brzo stvrdnjavanje, otporan na vlagu i niske temperature omoguuje brzo izvoenje radova vodonepropustan jer je zbog njegovog sastava apsorpcija vode maksimalno 1% ekoloki prihvatljiv jer ne sadri CFC

  TEHNIKI PODACI

  Temperatura uporabe: -5 do +35C (povrina),-5 do +25C (doza)

  Vrijeme vezivanja: 18C, 60% rel. vla. 5 - 10 minutaVrijeme stvrdnjavanja: 1,5 - 3 sati, ovisno o

  temperaturi i vlaziTemperaturna postojanost: -40C do +90CUpijanje vode: DIN 53428 max. 1 vol. %Toplinska provodljivost: DIN 52612 0,036 W/m K kod 20CVlana vrstoa ISO 527-1 0,35 - 0,40 MPavrstoa smicanja DIN 12090 0,30 - 0,35 MPavrstoa prianjanja na beton: 0,32 - 0,34 MPavrstoa prianjanja na opeku: 0,30 - 0,32 MPaKlasa zapaljivosti: EN 13501, dio 1 E

  PODRUJE PRIMJENE

  Materijali i podloge na koje e se lijepiti trebaju biti isti, bez praine, masnoa i ostalihneistoa. Preporuljivo je povrinu prije nanoenja nakvasiti vodom. Vlaenje je vano jerumnogome doprinosi boljemu prianjanju i ubrzava lijepljenje.Poliuretansko ljepilo za zidanje je primjereno i za nie temperature. Temperatura doze je od-5 do +25C, temperatura okoline od -5 do +35C. Optimalna temperatura doze za postizanjeto vee iskoritenosti kod uporabe treba biti od 20 - 25C.

  Tekapur Poliuretansko lepilo za zidanje CRO:Tekapur Poliuretansko lepilo za zidanje CRO 7.9.2012 13:26 Page 1

 • Poliuretansko se ljepilo za zidanje koristi za gradnju pregradnihzidova. Nije primjereno za gradnju nosivih zidova. Povrine trebaprethodno oistiti od estica praine. Kod zidanja pregradnihzidova treba na podlogu nanijeti jednu ili dvije pruge PU ljepila,(debljine 3-4 cm) u razmaku od 5-10 cm (ovisno o irini opeke odnploe). Priekati nekoliko minuta ( ne due od 3-7 min) kako bi seljepilo stvrdnulo. Nakon toga staviti opeku. Preporua se da se PUlijepilo postupno nanese u duini 2-3 m. Nakon stavljanja opeke naljepilo iste ne vie pomicati. Jednom dozom (800 ml) moe seprivrstiti 30-35 tekuih metara opeke.

  I u sluaju lijepljenja treba podlogu prethodno oistiti i navlaiti.Vano je da se poliuretansko lijepilo nanese barem 3 cm od rubaploe odn. materijala koji e se lijepiti i sredinom u obliku W. Nakonnanoenja priekati 3 - 7 min i zatim privrstiti materijal. Potrebnoje nanijeti onoliko lijepila da se prekrije barem 40 % povrine. Usluaju lijepljenja teih materijala (npr. gips ploe) u vertikalnompoloaju treba iste dodatno uvrstiti. Poravnavanje materijala jemogue max. 10 do 15 min nakon privrivanja na zid. S radovimase moe nastaviti nakon 2h, kada postane poliuretansko ljepiloodgovarajue mehaniko vrsto. S jednom dozom PU ljepila (800ml) moe se izraditi 60 - 70 tekuih metara (prosjena irinananoenog ljepila je 2-3cm).Stvrdnuto poliuretansko ljepilo treba zatititi od UV zraka.

  UPUTE ZA UPOTREBU

  Podloge moraju biti iste, bez praine, masnoe i ostalih neistoa.Suhe i porozne podloge navlaiti vodom. Sadraj doze mora imatisobnu temperaturu. Ako ima niu temperaturu treba je staviti utoplu vodu (max. T=40 C) za ca. 20 minuta. Dozu, s ventilomokrenutim prema dolje, prije uporabo dobro protresti , privinuti napitolj i stisnuti okida (ca. 2 sekundi) da se pitolj napuni spoliuretanskim ljepilom. Za vrijeme rada treba biti doza uvijekokrenuta prema dolje. Pritiskom na okida oslobodi se izlazakpoliuretanskog ljepila. eljenu koliinu poliuretanskog ljepila naizlazu podesiti vijkom za podeavanje na stranjoj strani pitolja.Kod zamjene doze novu dozu dobro protresti, skinuti praznu dozui odmah je zamijeniti novom inae moe doi do stvrdnjavanjapoliuretanskog ljepila u adaptoru. Stvrdnuto poliuretansko ljepilona mlaznici pitolja mehaniki ukloniti. Kod kraih prekida radadozu ostaviti privinuti na pitolju time da se privine vijak nastranjoj strani pitolja. Doza treba biti pod pritiskom inae e sepoliuretansko ljepilo u pitolju stvrdnuti. Kod duih prekida radatreba pitolj oistiti sredstvom za ienje TEKAPUR.Stvrdnjavanje se moe ubrzati tako da se poliuretansko ljepilopoprska vodom. Ako ne potroite itavu dozu ventil oistitesredstvom za ienje TEKAPUR ili acetonom. Stvrdnutopoliuretansko ljepilo se moe ukloniti sredstvom za ienjeAPURSIL ili mehaniki.Stvrdnuto poliuretansko ljepilo treba zatititi od UV zraka.

  PAKOVANJE

  aerosol doze 800 ml

  SKLADITENJE

  12 mjeseci (+ 10C do + 20C)Vie temperature skrauju vrijeme upotrjebljivosti. Doze skladititiu uspravnom poloaju.

  SIGURNOSNA UPOZORENJA

  Sadri difenilmetan 4,4' - diizocianat.tetno za zdravlje. Vrlo lako zapaljivo. tetno ako se udie.Nadrauje oi, dine organe i kou. Moe izazvati rak. Moeuzrokovati preosjetljivost kod udisanja i u dodiru s koom. tetnoza zdravlje: opasnost tekih oteenja zdravlja zbog dugotrajnogudisanja. Moe dugotrajno tetno djelovati u vodi. Moe tetnodjelovati na dojenad preko majinog mlijeka.uvati izvan dohvata djece. Ne udisati isparine. U kontaktu skoom odmah isprati velikom koliinom vode i sapunom. Nositiodgovarajuu zatitnu odjeu i zatitne rukavice. U sluaju gutanjaodmah potraiti pomo lijenika i pokazati mu ambalau ili etiketu.Koristiti samo u dobro prozraivanim prostorima.

  Posuda je pod tlakom: zatitite posudu od sunca, ne izlaite jetemperaturama, viim od 50 C. Ne buite je ili spaljujte ni kada jeprazna. Ne prskati u otvorenu vatru li uareno tijelo. uvatiodvojeno do izvora zapaljenja - ne puiti.

  Upotreba ovog proizvoda moe uzrokovati alergijske reakcije kodosoba koje su preosjetljive na diizocianate. Osobe koje pate zbogastme, ekcema ili problema s koom moraju izbjegavati kontakt sovim proizvodom, ukljuujui kontakt s koom. Ova se proizvod nesmije koristiti u loe prozraivanim uvjetima osim uz uporabuzatitne maske s odgovarajuim plinskim filtrom (tj. tip A1 u skladusa standardom EN 14387).

  UPOZORENJE

  Upute su izraene na temelju naih ispitivanja i iskustava, meutim,zbog specifinih uvjeta i naina rada preporuamo prethodneprovjere za svaki sluaj uporabe.

  TEKAPURPoliuretansko ljepilo za zidanje

  Ova

  tehn

  ika

  info

  rmac

  ija d

  opun

  juje

  i za

  mje

  njuj

  e sv

  a pr

  etho

  dna

  izdan

  ja (0

  8/12

  )

  Tekapur Poliuretansko lepilo za zidanje CRO:Tekapur Poliuretansko lepilo za zidanje CRO 7.9.2012 13:26 Page 2