of 23 /23
Politica de Politica de dezvoltare dezvoltare regionala regionala

Politica de dezvoltare regionala

  • Upload
    oistin

  • View
    60

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Politica de dezvoltare regionala. Regional disparities in Europe in regional GDP per capita (PPS). Source: Second progress report on economic and social cohesion (30 January 2003). Istoric. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Politica de dezvoltare regionala

Page 1: Politica de dezvoltare regionala

Politica de dezvoltare Politica de dezvoltare regionalaregionala

Page 2: Politica de dezvoltare regionala

Regional disparities Regional disparities in Europe in in Europe in regional GDP per regional GDP per capita (PPS)capita (PPS)

Source: Second progress report on economic and social cohesion (30 January 2003)

Page 3: Politica de dezvoltare regionala

Istoric Istoric

In Tratatul de la Roma nu existau prevederi exprese In Tratatul de la Roma nu existau prevederi exprese legate de o politica de dezvoltare regionala comuna legate de o politica de dezvoltare regionala comuna

In 1974 s-a creat, pentru a sustine Italia si Marea In 1974 s-a creat, pentru a sustine Italia si Marea Britanie, Fondul European de Dezvoltare Regionala Britanie, Fondul European de Dezvoltare Regionala

Actul Unic European (1986) – pune problema coeziunii Actul Unic European (1986) – pune problema coeziunii economice si sociale si reprezinta inceputul politicii economice si sociale si reprezinta inceputul politicii europene de dezvoltare regionalaeuropene de dezvoltare regionala

Tratatul de la Maastricht – crearea Comitetului Tratatul de la Maastricht – crearea Comitetului Regiunilor Regiunilor

Page 4: Politica de dezvoltare regionala

IstoricIstoric

Reformele din 1988 au introdus cele Reformele din 1988 au introdus cele patru principii de baza:patru principii de baza:

- AditionalitateaAditionalitatea- PartneriatulPartneriatul- ProgramareaProgramarea- ConcentrareaConcentrarea

Page 5: Politica de dezvoltare regionala

IstoricIstoric

Reformele din 1993Reformele din 1993 Crearea Fondului de coeziune- care se Crearea Fondului de coeziune- care se

concentreaza pe guvernele nationale si nu concentreaza pe guvernele nationale si nu pe parteneri regionali sau locali pe parteneri regionali sau locali

Re-nationalizarea fondurilor structuraleRe-nationalizarea fondurilor structurale

Page 6: Politica de dezvoltare regionala

Alocarea fondurilor structurale pana Alocarea fondurilor structurale pana in 1999 s-a realizat pe 6 obiectivein 1999 s-a realizat pe 6 obiective

Obiectivul 1 (promovarea dezvoltarii regiunilor ramase in urma)Obiectivul 1 (promovarea dezvoltarii regiunilor ramase in urma) Obiectivul 2 (promovarea conversiei economice a regiunilor afectate Obiectivul 2 (promovarea conversiei economice a regiunilor afectate

de declin industrial )de declin industrial ) Obiectivul 3 (combaterea somajului pe termen lung si promovarea Obiectivul 3 (combaterea somajului pe termen lung si promovarea

de sanse egale )de sanse egale ) Obiectivul 4 (facilitarea adaptarii lucratorilor la schimbarile Obiectivul 4 (facilitarea adaptarii lucratorilor la schimbarile

industriale )industriale ) Obiectivul 5a (cresterea vitezei de adaptare a strcuturilor agricole si Obiectivul 5a (cresterea vitezei de adaptare a strcuturilor agricole si

de pescuit in cadrul PAC)de pescuit in cadrul PAC) Obiectivul 5b (promovarea dezvoltarii ruraleObiectivul 5b (promovarea dezvoltarii rurale)) Obiectivul 6 (promovarea dezvoltarii regiunilor cu densitate redusa a Obiectivul 6 (promovarea dezvoltarii regiunilor cu densitate redusa a

populatieipopulatiei

Reforma din 1999- reducerea numarului de obiective la 3 pentru Reforma din 1999- reducerea numarului de obiective la 3 pentru a simplifica fondurile structuralea simplifica fondurile structurale

Page 7: Politica de dezvoltare regionala

Cele trei obiective pentru Cele trei obiective pentru perspectivele financiare 2000-perspectivele financiare 2000-

2006 au fost 2006 au fost

Obiectivul 1 Obiectivul 1 ( dezvoltarea regiunilor cu un ( dezvoltarea regiunilor cu un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comunitara)comunitara)

Obiectivul 2 Obiectivul 2 (asistarea regiunilor afectate de (asistarea regiunilor afectate de declin industrial si dezvoltarea zonelor declin industrial si dezvoltarea zonelor rurale)rurale)

Obiectivul 3Obiectivul 3 (asistenta acordata adaptarii si (asistenta acordata adaptarii si modernizarii sistemelor educationale)modernizarii sistemelor educationale)

Page 8: Politica de dezvoltare regionala

Pentru perspectivele financiare Pentru perspectivele financiare 2007- 2013 obiectivele sunt2007- 2013 obiectivele sunt

Obiectivul de convergentaObiectivul de convergenta Obiectivul de competitivitate si ocupareObiectivul de competitivitate si ocupare Obiectivul de cooperare teritoriala Obiectivul de cooperare teritoriala

europeanaeuropeana

Page 9: Politica de dezvoltare regionala

Obiectivul de convergentaObiectivul de convergenta

state membre care intră sub incidenţa state membre care intră sub incidenţa Obiectivului de Convergenţă (nivelul NUTS IIObiectivului de Convergenţă (nivelul NUTS II- - sub 75% din VNB-ul comunitar sub 75% din VNB-ul comunitar )) pentru pentru asistenta transnationala sunt:asistenta transnationala sunt: în întregime în întregime Bulgaria, Estonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Letonia,

Lituania, Malta, Polonia, Romania, SloveniaLituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia regiuni din Cehia, Germania, Grecia, Spania, regiuni din Cehia, Germania, Grecia, Spania,

Franţa, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia şi Franţa, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia şi Marea BritaniMarea Britani

Page 10: Politica de dezvoltare regionala

Competitivitate regionala si ocupareCompetitivitate regionala si ocupare

Cuprinde regiuni dependente de statele membre Cuprinde regiuni dependente de statele membre care nu intra sub obiectivul NUTS I si NUTS II care nu intra sub obiectivul NUTS I si NUTS II

Éire-IrelandÉire-Ireland: Border, Midland and Western: Border, Midland and Western GreeceGreece: Sterea Ellada, Notio Aigaio: Sterea Ellada, Notio Aigaio SpainSpain: Canarias, Castilla y León, Comunidad : Canarias, Castilla y León, Comunidad

ValencianaValenciana ItalyItaly: Sardegna: Sardegna CyprusCyprus: tout le territoire: tout le territoire HungaryHungary: Közép-Magyarország: Közép-Magyarország PortugalPortugal: Região Autónoma da Madeira: Região Autónoma da Madeira FinlandFinland: Itä-Suomi: Itä-Suomi United KingdomUnited Kingdom: Merseyside, South Yorkshire: Merseyside, South Yorkshire

Page 11: Politica de dezvoltare regionala

Obiectivul de cooperare Obiectivul de cooperare europeana teritorialaeuropeana teritoriala

Cooperare transfrontalieraCooperare transfrontaliera Cooperare transnationalaCooperare transnationala Cooperare interregionalaCooperare interregionala

Page 12: Politica de dezvoltare regionala

Fonduri pentru perioada 2007-2013Fonduri pentru perioada 2007-2013

81.54% pentru obiectivul de convergenta81.54% pentru obiectivul de convergenta 15.95% pentru obiectivul cooperare 15.95% pentru obiectivul cooperare

regionala si ocupareregionala si ocupare 2.52% pentru obiectivul cooperare 2.52% pentru obiectivul cooperare

teritoriala europeanateritoriala europeana

Page 13: Politica de dezvoltare regionala
Page 14: Politica de dezvoltare regionala

Fondurile structurale Fondurile structurale europeneeuropene

Acorda suport :Acorda suport : Dezvoltarii IMM-urilorDezvoltarii IMM-urilor Dezvoltarii infrastructuriiDezvoltarii infrastructurii Pregatirii profesionale si crearii de noi Pregatirii profesionale si crearii de noi

locuri de muncalocuri de munca Dezvoltarii ruraleDezvoltarii rurale Dezvoltarii pescuituluiDezvoltarii pescuitului

Page 15: Politica de dezvoltare regionala

Fondul european de dezvoltare Fondul european de dezvoltare regionalaregionala

Sustine dezvoltarea economica prin crearea Sustine dezvoltarea economica prin crearea si mentinerea unui grad de ocupare ridicat si mentinerea unui grad de ocupare ridicat la nivel regional.la nivel regional.

Se concentreaza asupra :Se concentreaza asupra :

Schemelor de sustinere ale IMM-urilorSchemelor de sustinere ale IMM-urilor

InfrastructuraInfrastructura

Page 16: Politica de dezvoltare regionala

Fondul social europeanFondul social european

Sustine calificarea somerilor si a populatiei Sustine calificarea somerilor si a populatiei ocupateocupate

Se concentreaza asupra:Se concentreaza asupra:

Somajului pe termen lungSomajului pe termen lung

Tinerilor in cautarea unui loc de muncaTinerilor in cautarea unui loc de munca

Grupurilor excluse socialGrupurilor excluse social

Page 17: Politica de dezvoltare regionala

FEOGA FEOGA Instrumentul Financiar privind Instrumentul Financiar privind

pescuitulpescuitul

Page 18: Politica de dezvoltare regionala

Fondul de coeziuneFondul de coeziune

Misiune: intarirea coeziunii economice si sociale a statelor mai Misiune: intarirea coeziunii economice si sociale a statelor mai putin prospere (cu un PIB/cap de locuitor sub 90% din media putin prospere (cu un PIB/cap de locuitor sub 90% din media comunitara) comunitara)

Domenii de interventie: Domenii de interventie: - proiecte de mediu- proiecte de mediu- retele trans europene de transport- retele trans europene de transport

Acopera toate regiunile din urmatoarele state membre: Acopera toate regiunile din urmatoarele state membre: BulgariaBulgaria, C, Cehia, ehia, EstoniaEstonia, , GreciaGrecia, , CypruCypru, , LetoniaLetonia, , LithuaniaLithuania, , UngariaUngaria, , MaltaMalta, , PoloniaPolonia, , PortugaliaPortugalia, , RomaniaRomania, , Slovenia si Slovenia si SlovaciaSlovacia

Page 19: Politica de dezvoltare regionala

Fondul de coeziuneFondul de coeziune

Se adreseaza statelor membre cu un Se adreseaza statelor membre cu un PIB/locuitor mai mic decat 90% din media PIB/locuitor mai mic decat 90% din media comunitaracomunitara

Acopera toate regiunile din urmatoarele state Acopera toate regiunile din urmatoarele state membre: membre: BulgariaBulgaria, C, Cehia, ehia, EstoniaEstonia, , GreciaGrecia, , CypruCypru, , LetoniaLetonia, , LithuaniaLithuania, , UngariaUngaria, , MaltaMalta, , PoloniaPolonia, , PortugaliaPortugalia, , RomaniaRomania, , Slovenia si Slovenia si SlovaciaSlovacia

Page 20: Politica de dezvoltare regionala

Initiative comunitareInitiative comunitare Interreg IIIInterreg III : cooperare transfrontaliera : cooperare transfrontaliera

Urban IIUrban II : sustinerea dezvoltarii oraselor si : sustinerea dezvoltarii oraselor si a zonelor urbane in declina zonelor urbane in declin

Leader +Leader + : dezvoltare rurala : dezvoltare rurala

EqualEqual : combaterea discriminarii : combaterea discriminarii

Page 21: Politica de dezvoltare regionala

Reducerea obiectivelorReducerea obiectivelor

1994-19991994-1999 2000-20062000-2006

ObiectiveObiective 77 33

Initiative Initiative comunitarecomunitare

1313 44

% din populatia % din populatia EU15 acoperita EU15 acoperita prin obiective prin obiective regionale regionale

50%50% 41%41%

Page 22: Politica de dezvoltare regionala

Acoperirea populatiei pentru obiectivele Acoperirea populatiei pentru obiectivele 1 si 2 pentru : 1994-99 si 2000-20061 si 2 pentru : 1994-99 si 2000-2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE DK DE GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SVE UK EUR-15

1994-1999

2000-2006

%

Page 23: Politica de dezvoltare regionala

Politica de dezvoltare regionala trebuie Politica de dezvoltare regionala trebuie sa raspunda unor provocarisa raspunda unor provocari

ConcurentaConcurenta

Societatea informationala Societatea informationala

ExtindereaExtinderea