of 22 /22
Pohyb hrou Cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku Miroslav Kurinský 2017

Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov ....

Page 1: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Pohyb hrou

Cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti

mladšieho školského veku

Miroslav Kurinský 2017

Page 2: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Pohyb je základný prejav života a súčasne prostriedok všestranného rozvoja osobnosti človeka. Podľa pohybovej čulosti dieťaťa usudzujeme aj rozvoj ostatných stránok jeho osobnosti aj v oblasti duševnej. Zdravé dieťa nemusíme získavať pre cvičenie, samo vyžaduje pohyb a ochotne skúša nové pohybové činnosti. Pohybové, športové hry a rozličné herné formy patria medzi základné a najdôležitejšie prostriedky telesnej výchovy.

Page 3: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Motorická charakteristika obdobia mladšieho školského veku detí

Obdobie mladšieho školského veku je najvhodnejšie pre rozvoj motoriky. Vek školského detstva je vitálnym obdobím života a výrazná mobilita je u detí 6-8 ročných sprevádzaná dokonca prebytkom pohybu. V školskej činnosti zostáva dôležitým zamestnaním dieťaťa hra. Pretrvávajú hry so snahou o jemnejšiu motoriku a s výrazným pohybovým obsahom. Možno vysloviť záver, že deti vo veku 7-12 rokov si môžu osvojiť takmer všetky pohyby aj koordinačne zložitejšie, ak sa pri tom nevyžaduje veľký rozsah pohybov a prejavenie značnej sily, rýchlosti alebo vytrvalosti. Práve preto je ťažké naučiť deti obtiažnym, komplexným pohybovým zručnostiam aj v závislosti od stupňa postihnutia.

Page 4: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Rozvoj základných koordinačných schopností prostredníctvom pohybových hier

Každá pohybová schopnosť sa odlišuje rôznym senzitívnym (citlivým) obdobím svojho maximálneho rozvoja.

1. Rytmická schopnosť – do 11 rokov

2. Reakčná schopnosť – do 11 rokov

3. Rovnováhová schopnosť – do 12 rokov

4. Kinesteticko-diferenciačná schopnosť – do 9 rokov

5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov

Page 5: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 6: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti

1. Chôdza po lane a lavičke

-dbáme na správne držanie tela

-ak deti zvládnu chôdzu po lane a lavičke, striedame rôzny typy chôdze – vpred, vzad, bokom, s predpažením, upažením

Page 7: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 8: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 9: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

2.Pochod s loptou a kotúľanie lopty pomedzi kužely

- dbáme na to, aby dieťa prekonalo čo najväčšiu vzdialenosť

Page 10: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 11: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 12: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 13: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

3. Trpaslíci a obri (variant s loptou)

Deti stoja v kruhu. Na povel „obri“ sa postavia na špičky s loptou nad hlavou, na povel „trpaslíci“ sa dajú do drepu s loptou v predpažení. Ak sa niekto pomýli, plní inú pohybovú úlohu (napr. napodobňuje pohyb slona, žabky, zajaca...).

Page 14: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 15: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Cvičenia a hry na rozvoj reakčnej schopnosti

1. Skákavé koleso

Deti stoja v kruhu, jeden v strede točí dlhým švihadlom. Na začiatku vykonajú všetky deti krok vzad. Pri točení je potrebné podskočiť, kto sa dotkne švihadla, vypadáva a strieda hráča so švihadlom.

Page 16: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

2. Kotúľanie lopty po šikmej lavičke

Lavička je uchytená jedným koncom o rebriny. Deti sa snažia vytlačiť loptu až k vrcholu. Najskôr pravou, potom ľavou rukou. Menej zručné deti použijú obe ruky naraz.

Page 17: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 18: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 19: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

3. Lopta cez tunel

Na začiatku hry postavíme dva tunely zo žineniek. Deti majú za úlohu čo najskôr prekonať tunel kotúľaním lopty pred sebou. Súťažiť môžu jednotlivci alebo družstvá. Porazení dostanú za úlohu nejakú športovú činnosť, napr. drep, výskok.

Page 20: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke
Page 21: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Zoznam použitej literatúry:

Halmová N., Šimonek J., Viesová M.: Pohyb hrou. Bratislava, 2007

Berdychová J.: Mama, otec, cvičte so mnou šport. Bratislava, 1985

Page 22: Pohyb hrou - szsibytca.sk€¦ · 9 rokov 5. Priestorovo-orientačná schopnosť – do 12 rokov . Cvičenia a hry na rozvoj rovnováhovej schopnosti 1. Chôdza po lane a lavičke

Ďakujem za pozornosť.